Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
109/CVHHMT SG 6702MEKONG NAVIGATOR22/04/2018 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
108/CVHHMT SG 6076THE JAHAN21/04/2018 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
107/CVHHMT SG - 6584MEKONG PRESTIGE II19/04/2018 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
106/CVHHMT SG - 7071AMADARA16/04/2018 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC