Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
0150/CVHHMT SG - 5996AMALOTUS14/08/2017 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
00169511997XVTX9MINH TIEN 9914/08/2017 14:30CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
0149/CVHHMT SG - 6345CRUISECO ADVENTURER14/08/2017 11:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
0148/CVHHMT SG 6076THE JAHAN12/08/2017 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
146/CVHHMT XUAIMEKONG PANDAW12/08/2017 14:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
145/CVHHMT SG6342BASSAC PANDAW12/08/2017 14:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
0144/CVHHMT  AQUA MEKONG11/08/2017 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
00159460875XVFXHOANG TRIEU 3611/08/2017 15:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
288/2017/CVHHAG 3WVITRUONG XUAN 1811/08/2017 07:15MỸ THỚI Xem GPRC
0143/CVHHMT93709919V3383JANESIA ASPHALT IV10/08/2017 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
287/2017/CVHHAG9533517XVTMHAI PHONG 3610/08/2017 07:37MỸ THỚI Xem GPRC
894 PHU MY 05PHU MY 0508/08/2017 16:05CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
0142/CVHHMT SG - 5090LA MARGUERITE08/08/2017 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
0141/CVHHMT SG - 7071AMADARA07/08/2017 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
283/2017/CVHHAG9559808XVMOAN BINH 1807/08/2017 07:35CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC