Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
1856093186829V2480YOU SHEN 828/08/2016 21:04GÒ DẦU B1 Xem GPRC
185609444807T3RABOSSOIL 128/08/2016 20:56PHƯỚC THÁI Xem GPRC
18621 XVSYNGOC MINH 27-BIDV28/08/2016 17:00GÒ DẦU B3 Xem GPRC
0187/CVHHMT SG 6702MEKONG NAVIGATOR28/08/2016 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
403/2016/CVHHAG8207938XUBJ9DAHA 228/08/2016 15:50MỸ THỚI Xem GPRC
206.16.NÐ9283552 XVJCLOC PHAT STAR28/08/2016 15:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
111/08/16/CVHHNT9628582NAM KHANH 26NAM KHANH 2628/08/2016 15:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
053/08/16/CVHHNT-BN XVYGVIET PHUC 0228/08/2016 15:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
18620 XVWNHAI MINH 36- BIDV28/08/2016 13:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
20160827.257.GPRC/CVHH.QB 96544023WDT9TIEN DAT 19-BLC28/08/2016 13:00KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
154/HK/16/CVHHNT-VP XVZCHOANG PHUONG 1528/08/2016 12:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
1861890468753WDVVIET GAS28/08/2016 12:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
396/KD/16/CVHHNT-VP8122892JVNF5FLORA28/08/2016 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
286/TP/CVHHÐT SG-3007SHIPMARIN 2028/08/2016 08:35KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
395/KD/16/CVHHNT-VP 3 W D F 9LONG PHU 1828/08/2016 08:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20160827.256.GPRC/CVHH.QB  3WAI9THANH LIEM 0827/08/2016 16:11KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
18617 3WLI9ANH PHUC 1827/08/2016 16:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
400/2016/CVHHAG HOANG PHUONG 26HOANG PHUONG 2627/08/2016 15:38MỸ THỚI Xem GPRC
0186/CVHHMT SG 6076THE JAHAN27/08/2016 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
394/KD/16/CVHHNT-VP9281580C4GA2IOANNIS I27/08/2016 15:20CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
285/TP/CVHHÐT SG - 6345CRUISECO ADVENTURER27/08/2016 15:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
399/2016/CVHHAG9561980XVXRHOANG BAO 8827/08/2016 14:37MỸ THỚI Xem GPRC
20160827.255.GPRC/CVHH.QB 90259863WUNDAI NAM 3827/08/2016 13:00KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
284/TP/CVHHÐT AG - 14999NGUYEN DAT27/08/2016 13:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
000006/CVHHMT-LA 3WXOTIEN THANH 6827/08/2016 13:00CẢNG XI MĂNG FU-I Xem GPRC
398/2016/CVHHAG 3WZKHOANG MINH 3627/08/2016 09:14MỸ THỚI Xem GPRC
20160827.254.GPRC/CVHH.QB 9527374TRUNG HUNG 09TRUNG HUNG 0927/08/2016 09:07CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
18646 XVJXHAI DUONG 2727/08/2016 09:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
18615 3WGZ9HÙNG THÁI 1727/08/2016 08:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
019/08/16/CVHHNT-VP94948643FNR4CONFIDENCE26/08/2016 23:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
20160826.253.GPRC/CVHH.QB 9645700VRLH5WUI LUNG26/08/2016 21:14CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
018/08/16/cvhhnt-vp 3WBC9XUAN THANG 8826/08/2016 17:14CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
283/TP/CVHHÐT SG - 5996AMALOTUS26/08/2016 16:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0185/CVHHMT  AQUA MEKONG26/08/2016 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
110879110883FPG3SEABULK RAVEN26/08/2016 14:50TRẠM XUẤT DẦU RUBY II PHÂN CẢNG XUẤT DẦU THÔ KHÔNG BẾN MỎ HỒNG NGỌC Xem GPRC
110795554009V8058TAN CANG 6626/08/2016 14:35CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
81/TP/CVHHÐT-NРDT-19991DONG THAP 1126/08/2016 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
80/TP/CVHHÐT-NРDT-19369DONG THAP 1026/08/2016 08:14KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
393/KD/16/CVHHNT-VP7432331X V L PLONG PHU 0325/08/2016 22:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
392/KD/16/CVHHNT-VP 3 W D F 9LONG PHU 1825/08/2016 20:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20160825.252.GPRC/CVHH.QB 9194385S2CKCROWN VOYAGER25/08/2016 20:24THẮNG LỢI Xem GPRC
391/KD/16/CVHHNT-VP7821489XVLQNHA BE 0325/08/2016 17:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
101/08/16/CVHHNT 3WBC9XUAN THANG 8825/08/2016 16:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
152/HK/16/CVHHNT-VP XVGWHOANG HUNG 0825/08/2016 16:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
185009289881VRNB7TIGER AUTUMN25/08/2016 12:47GÒ DẦU A3 Xem GPRC
1855397102943EOM3KOETA NO.325/08/2016 12:19GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
185569368924DSPU8DL SALVIA25/08/2016 11:30GÒ DẦU A2 Xem GPRC
18544 XVTZTRUNG NGUYEN 0525/08/2016 10:39ĐỒNG NAI 1 Xem GPRC
185559205653DSRK6ORIENTAL CHEMI25/08/2016 10:30CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
017/08/16/CVHHNT-VP90263563WNL9BINH DUONG 65825/08/2016 10:28CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
185519596466BIAF3YOU SHEN 325/08/2016 10:10GÒ DẦU A3 Xem GPRC
1854990468873WOHHONG HA GAS25/08/2016 09:56SCT GAS Xem GPRC
282/TP/CVHHÐT SG -5090LAMARGUERITE25/08/2016 08:22KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
389/KD/16/CVHHNT-VP94041563WWLPETROLIMEX 1224/08/2016 21:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
280/TP/CVHHÐT SG - 7071AMADARA24/08/2016 17:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
18610 3WUQMAI DUONG 12624/08/2016 17:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
010010595128009V7422PU 2414 + PU 330924/08/2016 15:30CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
011028215089HP 3353SEA MEADOW 0124/08/2016 15:30CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
99  KP2007524/08/2016 13:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
096/08/16/CVHHNT 3WYBTHUY AN 1624/08/2016 13:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
1860993409843WIUTHANH THANH DAT 6724/08/2016 12:00GÒ DẦU B4 Xem GPRC
095/08/16/CVHHNT 3 W D F 9LONG PHU 1824/08/2016 10:26CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
204.16.NÐ/ÐDCVHHCT96377893WGX9TRUONG MINH SUN24/08/2016 09:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
281/TP/CVHHÐT DT-19991DONG THAP 1124/08/2016 08:35KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20160824.419.GPRC/CVHH.QN 8980787HUNG LONG 36HUNG LONG 3624/08/2016 08:31BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
010499622320X V A MVINH TAN 0223/08/2016 17:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
20160823.251.GPRC/CVHH.QB  3WIB9BIEN DONG 18923/08/2016 16:22KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
089/08/16/CVHHNT9141077C6AV6SUPERSTAR VIRGO23/08/2016 16:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
070/16/GP  XUAN THANG 6623/08/2016 15:30CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
79/YP/CVHHÐT DT-22552DONG THAP 1523/08/2016 15:19KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
279/TP/CVHHÐT SG-5882DONG TIEN 0123/08/2016 15:14KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1854990468873WOHHONG HA GAS23/08/2016 15:00ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
0184/CVHHMT SG - 5090LA MARGUERITE23/08/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
18548 3WHOTHAI BINH DUONG 0623/08/2016 15:00ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
386/KD/16/CVHHNT-VP92558303WMUPETROLIMEX 0823/08/2016 12:03CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
151/HK/16/CVHHNT-VP 3WCN9HA BINH 3623/08/2016 10:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
150/HK/16/CVHHNT-VP9322059BINH DUONG 36.BINH DUONG 3623/08/2016 10:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
278/TP/CVHHÐT TN - 0087QUOC CUONG 223/08/2016 09:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
277/TP/CVHHÐT DT 11771QUOC CUONG 123/08/2016 09:24KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
088/08/16/CVHHNT9200976XVCXPTS H?I PHÒNG 0223/08/2016 09:00CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
20160822.250.GPRC/CVHH.QB 9548483XVTOHOANG BAO 2822/08/2016 18:50CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20160822.249.GPRC/CVHH.QB 9274587H8AIBUBAI ENERGY22/08/2016 17:00KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
085/08/16/cvhhnt8669228X V O KNAM THINH 6822/08/2016 17:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
185469331713A8UM9RED DIAMOND22/08/2016 17:00KHU NEO GÒ GIA Xem GPRC
000183/CVHHMT SG - 6584MEKONG PRESTIGE II22/08/2016 16:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
1854595270013FJAGAS ONE22/08/2016 16:00GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
1854792796303FDY6SILVER QUEEN22/08/2016 16:00GÒ DẦU B3 Xem GPRC
0182/CVHHMT SG - 7071AMADARA22/08/2016 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
20160822.248.GPRC/CVHH.QB 86499553WSDHIEP HUNG 9822/08/2016 14:30CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
043/08/16/CVHHNT-BN9535486XVYO HUU NGHI 0122/08/2016 11:02CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
0104495554009V8058TAN CANG 6622/08/2016 11:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
010438517645HO9089LAM HONG22/08/2016 10:30CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
042/08/16/CVHHNT-BN90263563WNL9BINH DUONG 65822/08/2016 08:16CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
384/KD/16/CVHHNT-VP92912003WPL9NHA BE 0821/08/2016 22:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
1853990468873WOHHONG HA GAS21/08/2016 22:15SCT GAS Xem GPRC
185429140449HSB4262SENNA21/08/2016 22:04GÒ DẦU A2 Xem GPRC
1854196876319V2270LEO ASPHALT I21/08/2016 21:45GÒ DẦU A3 Xem GPRC
015/08/16/cvhhnt-vp9161833H3OUADVANTAGE21/08/2016 21:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
385/KD/16/CVHHNT-VP7432331X V L PLONG PHU 0321/08/2016 20:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
040/08/16/CVHHNT-BN 3WUQMAI DUONG 12621/08/2016 16:34CAM RANH Xem GPRC
0167 KG-46754DUONG DONG 0921/08/2016 15:30BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
014294269463WIN9PVT MERCURY21/08/2016 14:00CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
383/KD/16/CVHHNT-VP8617677JVHA5MARIANA21/08/2016 13:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
97  PP20035KP21/08/2016 13:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
18179/CVHHDN90468873WOHHONG HA GAS21/08/2016 11:00LPG HỒNG MỘC Xem GPRC
185409519224AQQHSIBI21/08/2016 09:12GÒ DẦU B4 Xem GPRC
387/2016/CVHHAG 3WIC9TRUONG AN 1621/08/2016 09:08MỸ THỚI Xem GPRC
18608 3WVQDUC VIET 568-1821/08/2016 09:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
202.16.NÐ/ÐDCVHHCT93065243WLBNEW ENERGY21/08/2016 09:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
039/08/16/CVHHNT-BN8736203WVMLUKS (VIET NAM) 1021/08/2016 08:50CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
974 HOÀNG PHÚC 16HOANG PHUC 1621/08/2016 08:05CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
038/08/16/CVHHNT-BN94431023WQFPHU TOAN 0820/08/2016 19:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20160820.247.GPRC/CVHH.QB 94762143WPZ9MINH NGUYET 8820/08/2016 19:00THẮNG LỢI Xem GPRC
080/08/16/CVHHNT XVVCPHUONG DONG 36 ALCI20/08/2016 17:47CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
0000042 3WLO9DAI TAY DUONG 2520/08/2016 17:30Khu neo dau tau thuyen Xem GPRC
1860691431423WDWCUU LONG GAS20/08/2016 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
149/HK/16/CVHHNT-VP9511222XVMNBINH DUONG 64820/08/2016 16:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
18604 3WYGPHUONG NAM 8820/08/2016 16:00GÒ DẦU B4 Xem GPRC
1860590468753WDVVIET GAS20/08/2016 16:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
037/08/16/CVHHNT-BN95817843EUW9SHINY HALO20/08/2016 15:00KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
872/CVHHÐT-NРDT-10093DONG THAP 0620/08/2016 14:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
18178/CVHHDN93839863EIN9EASTERN OASIS20/08/2016 10:00VOPAK Xem GPRC
18602 3 W O VLOC NGUYEN 6820/08/2016 10:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
274/TP/CVHHÐT AG - 13256KIM HIEU 920/08/2016 09:55KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
273/TP/CVHHÐT HUYNH LONGHUYNH LONG20/08/2016 09:50KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
386/2016/CVHHAG 3WKO9PHU LOC 27-ALCI20/08/2016 09:34MỸ THỚI Xem GPRC
0972  TAN TIEN 120/08/2016 09:20CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
871/CVHHÐT-NРDT-19991DONG THAP 1120/08/2016 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
0970  QUE HUONG 220/08/2016 08:50CẢNG VẬN TẢI PHAN THIẾT Xem GPRC
077/08/16CVHHNT XVLPLONG PHÚ 0320/08/2016 08:30CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
276/TP/CVHHÐT DT-22552DONG THAP 1520/08/2016 08:05KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
01036 NGHIA THÀNH 05NGHIA THANH 0520/08/2016 08:00CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
275/TP/CVHHÐT DT-19369DONG THAP 1020/08/2016 07:58KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
275/TP/CVHHÐT SG -5090LAMARGUERITE20/08/2016 07:49KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
869/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0420/08/2016 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
000005/CVHHMT-LA 3WFU9HOA MAI 6820/08/2016 07:00CẢNG XI MĂNG FU-I Xem GPRC
069/16/GP  TRUONG HUNG 5619/08/2016 18:50CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
271/TP/CVHHÐT SG - 7071AMADARA19/08/2016 17:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
010348418576BSEADE SHUN19/08/2016 17:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
147/HK/16/CVHHNT-VP8982292SAO MAI 126SAO MAI 12619/08/2016 16:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20160819.246.GPRC/CVHH.QB  3ESC9HAO HUNG 0119/08/2016 15:17CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
0181/CVHHMT SG 5248MEKONG EXPLORER19/08/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
068/16/GP HP 2501THANH LUAN 0219/08/2016 15:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
270/TP/CVHHÐT SG-4990SHIPMARIN 2719/08/2016 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
269/TP/CVHHÐT SG - 2968SHIPMARIN 1919/08/2016 14:25KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
385/2016/CVHHAG YHTXSUNGAI INDAH19/08/2016 13:35MỸ THỚI Xem GPRC
18601955813903WDS8STAR 8919/08/2016 12:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
073/08/16/CVHHNT MINH KHAI 19.MINH KHAI 1919/08/2016 10:40CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
384/2016/CVHHAG  3 W W BQUANG ANH 1819/08/2016 09:51MỸ THỚI Xem GPRC
272/TP/CVHHÐT TG - 7389PHUONG DUNG 319/08/2016 09:45KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
014/08/16/CVHHNT-VP9376672XUDX4GUO SHUN19/08/2016 06:00CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
380/KD/16/CVHHNT-VP7432331X V L PLONG PHU 0319/08/2016 06:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC