Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
048/10/2016 CVHHNT-BN HONG BANG 68HONG BANG 6823/10/2016 12:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
531/2016/CVHHAG 3WVITRUONG XUAN 1823/10/2016 08:28MỸ THỚI Xem GPRC
1843690468873WOHHONG HA GAS22/10/2016 21:43XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
1843489075893EIL8PRIME SENATOR22/10/2016 21:24XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
1843290468753WDVVIET GAS22/10/2016 20:43LPG HỒNG MỘC Xem GPRC
1843596582263WYK9BICH THANH 2822/10/2016 20:25LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
047/10/16/CVHHNT-BN9549279XVVJLONG SON 3822/10/2016 17:27CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
1894490468753WDVVIET GAS22/10/2016 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
182/HK/16/CVHHNT-VP MINH PHU 07MINH PHU 0722/10/2016 16:50CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
530/2016/CVHHAG 3WWTPHUONG THINH 8922/10/2016 15:50MỸ THỚI Xem GPRC
000234/CVHHMT SG 6076THE JAHAN22/10/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
529/2016/CVHHAG95354993WLG9HUU NGHI 0222/10/2016 14:43MỸ THỚI Xem GPRC
000233 XUAIMEKONG PANDAW22/10/2016 14:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
084/10/16/CVHHNT95574843WHN9TRUNG DUNG 0922/10/2016 13:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
086/16/gp  XUAN THANG 6622/10/2016 12:41CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
046/CVHHNT-BN95717893WZCNHAT TAN 1522/10/2016 11:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
239.16.NÐ/ÐDCVHHCT9119189XVVOCOMATCE STAR22/10/2016 10:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
528/2016/CVHHAG96210893WCR9VIET PHU 1622/10/2016 09:37MỸ THỚI Xem GPRC
20161022.421.GPRC/CVHH.QN  3WXZDUC MANH 0622/10/2016 08:46KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
18942 XVRITHUAN PHAT 0822/10/2016 07:00GÒ DẦU B4 Xem GPRC
470/KD/16/CVHHNT-VP92630453WMT9NHA BE 0621/10/2016 22:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
1894185142773WKNAQUAMARINE GAS21/10/2016 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
232/CVHHMT  AQUA MEKONG21/10/2016 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
1868690468753WDVVIET GAS21/10/2016 16:00SCT GAS Xem GPRC
527/2016/CVHHAG XVOHTHUY AN 2621/10/2016 14:54MỸ THỚI Xem GPRC
526/2016/CVHHAG 3 W N Y 9QUANG HUY 3621/10/2016 14:20MỸ THỚI Xem GPRC
469/KD/16/CVHHNT-VP92558303WMUPETROLIMEX 0821/10/2016 11:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
525/2016/CVHHAG9010058HOYCRUI JI STAR21/10/2016 07:34CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
189399527386XVNZMINH PHAT 0921/10/2016 07:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
20161021.306.GPRC/CVHH.QB  A 8 V Z 2KEN ORCHID21/10/2016 06:47CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
014/10/16/CVHHNT-VP XVSUSAO BIEN 1620/10/2016 18:15CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
181/HK/16/CVHHNT-VP89773143 W M D 9PHUONG GIANG 18920/10/2016 17:15CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
000009/CVHHMT-LA89816383WGSDONG PHONG 6820/10/2016 17:00CẢNG XI MĂNG FU-I Xem GPRC
1887795270013FJAGAS ONE20/10/2016 16:36GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
524/2016/CVHHAG86561543WCX9HAI TRUONG 36-ALCI20/10/2016 16:13MỸ THỚI Xem GPRC
180/HK/16/CVHHNT-VP 3WUHLONG SON 2720/10/2016 15:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
230/CVHHMT SG - 6332MEKONG PRESTIGE20/10/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
231/CVHHMT SG - 6584MEKONG PRESTIGE II20/10/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
523/2016/CVHHAG 3WAPHOANG GIA 4520/10/2016 14:55MỸ THỚI Xem GPRC
042/10/16/CVHHNT-BN XVQH9PACIFIC OCEAN 0120/10/2016 12:43CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
20161020.305.GPRC/CVHH.QB 9562960XVXDTAN BINH 8920/10/2016 12:19CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
135391469003WMWGOLDEN STAR20/10/2016 09:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
0003269/gprc-cvhhht 3 W F VTHANH THANH DAT 1920/10/2016 08:10CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
468/KD/16/CVHHNT-VP XVLPLONG PHÚ 0319/10/2016 23:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
013/10/16/CVHHNT-VP91524923FIL7EMINENCE19/10/2016 20:50CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
467/kd/16/cvhhnt-vp92912003WPL9NHA BE 0819/10/2016 18:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
041/CVHHNT-BN 3WMO9MINH HOANG 1819/10/2016 16:55CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
40/CVHHNT-BN 3WWPTHANH DAT 1819/10/2016 16:43CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
075/10/16/CVHHNT MINH KHAI 19.MINH KHAI 1919/10/2016 16:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
522/2016/CVHHAG96092633WGO9SEA DRAGON 999919/10/2016 16:24MỸ THỚI Xem GPRC
000004993605703WUYMINH TUAN 2719/10/2016 16:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
521/2016/CVHHAG 3 W O G 9THANH DAT 8919/10/2016 15:07MỸ THỚI Xem GPRC
1893690468873WOHHONG HA GAS19/10/2016 14:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
520/2016/CVHHAG XVQOHOANG VU 0119/10/2016 12:57MỸ THỚI Xem GPRC
20161019.304.GPRC/CVHH.QB 9077252S2CNCROWN VICTORY19/10/2016 12:30KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
18876 3WIH9BINH DUONG 64919/10/2016 08:00ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
189359143130XVOVSAI GON GAS19/10/2016 07:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
070/10/16/CVHHNT XVSUSAO BIEN 1618/10/2016 16:33CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
036/10/16/CVHHNT-BN92762989V9433AD PHOENIX18/10/2016 15:52CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
035/10/16/CVHHNT-BN8736203WVMLUKS (VIET NAM) 1018/10/2016 15:10CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
229/CVHHMT SG - 5090LA MARGUERITE18/10/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
188759109316V7UT2GAS EMPEROR18/10/2016 14:57GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
012/10/16/cvhhnt-vp91191913WHZ9DONG AN18/10/2016 14:51CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
519/2016/CVHHAG HOANG PHUONG 26HOANG PHUONG 2618/10/2016 14:49MỸ THỚI Xem GPRC
034/10/16/cvhhnt-bn  X V R EHUNG CUONG 12618/10/2016 10:53CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
1300 HP3656HAI DUONG 218/10/2016 10:30CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
348/TP/CVHHÐT 3WIODONG DUONG 0118/10/2016 10:24KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
518/2016/CVHHAG 3WKO9PHU LOC 27-ALCI18/10/2016 10:12MỸ THỚI Xem GPRC
189319217955XVABADVANCE OCEAN18/10/2016 10:00KHU NEO THƯỢNG LƯU VEDAN Xem GPRC
068/10/16/CVHHNT95728483WEZHAI NAM 6618/10/2016 07:57CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
517/2016/CVHHAG8207938XUBJ9DAHA 217/10/2016 20:54CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
347/TP/CVHHÐT SG - 6332MEKONG PRESTIGE17/10/2016 17:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1983090468753WDVVIET GAS17/10/2016 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
12999248198XVGF9PACIFIC 0117/10/2016 16:30CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
516/2016/CVHHAG 3WHWTHANH PHAT 18ALCI17/10/2016 15:34MỸ THỚI Xem GPRC
514/2016/CVHHAG XVGZDONG VIET 1817/10/2016 15:34MỸ THỚI Xem GPRC
466/kd/16/cvhhnt-vp93596243WPGPETROLIMEX 0917/10/2016 15:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
228/CVHHMT SG - 7071AMADARA17/10/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
18874 3WIU9MINH DUC PHAT 6817/10/2016 14:14ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
179/HK/16/CVHHNT-VP NAMTHANH35NAM THANH 3517/10/2016 10:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
346/TP/CVHHÐT SG - 6584MEKONG PRESTIGE II17/10/2016 09:34KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
345/TP/CVHHÐT DT-22552DONG THAP 1517/10/2016 09:21KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
129794269463WIN9PVT MERCURY17/10/2016 08:00CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
465/kd/16/cvhhnt-vp 3 W D F 9LONG PHU 1817/10/2016 07:19CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
01316 PHÚ QUÝPHU QUY16/10/2016 16:00CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
18929 XVYITHAI THUY 8816/10/2016 16:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
1887391190623FRA5TIMBER WEALTHY16/10/2016 14:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
000004886536453WDX9VIET TRUNG 3616/10/2016 10:00Khu neo dau tau thuyen Xem GPRC
236.16.NÐ/ÐDCVHHCT90068773WJKOCEAN STAR16/10/2016 09:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
18928 XVRITHUAN PHAT 0816/10/2016 09:00CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
461/KD/16/CVHHNT-VP7821489XVLQNHA BE 0316/10/2016 06:52CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
178/HK/16/CVHNT-VP XVGWHOANG HUNG 0815/10/2016 19:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
030/10/16/CVHHNT-BN 3WUQMAI DUONG 12615/10/2016 17:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
01314  TAN TIEN 115/10/2016 17:00CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
344/TP/CVHHÐT SG - 5090LA MARGUERITE15/10/2016 15:20KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1887290468873WOHHONG HA GAS15/10/2016 15:00SCT GAS Xem GPRC
227/CVHHMT SG 5248MEKONG EXPLORER15/10/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
18927 3WHDNAM THINH 2615/10/2016 15:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
028/10/16/CVHHNT-BN XVYGVIET PHUC 0215/10/2016 14:38CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
18871 3WTY9HA NGOC 0615/10/2016 14:30ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
460/KD/16/CVHHNT-VP94041563WWLPETROLIMEX 1215/10/2016 14:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
86/TP/CVHHÐT-NРÐT 22059DONG THAP 1215/10/2016 09:25KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
459/KD/16/CVHHNT-VP89904073WFYLONG PHU 0814/10/2016 17:50CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
1887097255743FIG5BULK AQUILA14/10/2016 16:51GÒ DẦU B4 Xem GPRC
343/TP/CVHHÐT SG - 7071AMADARA14/10/2016 16:41KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
342/TP/CVHHÐT DT-18586SAVIMEX 0914/10/2016 16:35KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
057/10/2016/CVHHNT9161716C6SE5VOYAGER OF THE SEAS14/10/2016 16:31CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
226/CVHHMT SG6342BASSAC PANDAW14/10/2016 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
18925 3WAETHUAN PHAT 0914/10/2016 16:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
01312 HOANG PHUC 27HOANG PHUC 2714/10/2016 15:00CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
12918215089HP 3353SEA MEADOW 0114/10/2016 14:30CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
508/2016/CVHHAG9561980XVXRHOANG BAO 8814/10/2016 13:42MỸ THỚI Xem GPRC
060/10/16/CVHHNT7432331X V L PLONG PHU 0314/10/2016 13:29CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
457/KD/16/CVHHNT-VP9191759XVYWPETROLIMEX 1514/10/2016 10:40CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
1892490468753WDVVIET GAS14/10/2016 10:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
507/2016/CVHHAG 3WCM9VIET THANG 12614/10/2016 09:29MỸ THỚI Xem GPRC
505/2016/CVHHAG97928073WID9CFC 0214/10/2016 08:19MỸ THỚI Xem GPRC
506/2016/CVHHAG84086625DVX8MARU A14/10/2016 08:17CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
1892386662763WIS9BINH NGUYEN 36-BLC14/10/2016 08:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
1886985142773WKNAQUAMARINE GAS13/10/2016 19:00ĐỒNG NAI 1 Xem GPRC
341/TP/CVHHÐT SG - 6345CRUISECO ADVENTURER13/10/2016 17:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
189229610860TUAN DUNG 26TUAN DUNG 2613/10/2016 15:00GÒ DẦU B4 Xem GPRC
117/09/16/CVHHNT XVNJTUAN HUNG 16813/10/2016 14:51CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
108/09/16/CVHHNT XVSXTRONG ANH 4513/10/2016 14:50CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
104/09/16/CVHHNT 3WUMLONG SON 3313/10/2016 14:50CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
083/09/16/CVHHNT93153293WKG8QUANG HUNG 3613/10/2016 14:48CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
087/09/16/CVHHNT86500193 W N K 9XUAN THANG 9913/10/2016 14:48CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
011/10/16/CVHHNT93621883WLJBINH DUONG 66613/10/2016 14:44CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
052/10/16/CVHHNT93621643 W M ONGOC PHAT 56813/10/2016 14:14CẢNG NHA TRANG Xem GPRC