Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
054/CVHHMT XUAIMEKONG PANDAW24/02/2018 13:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
23/CVHHMT SG - 6584MEKONG PRESTIGE II22/02/2018 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
52/CVHHMT SG - 6332MEKONG PRESTIGE I22/02/2018 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
051/CVHHMT SG - 5090LA MARGUERITE20/02/2018 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
050/CVHHMT SG - 7071AMADARA19/02/2018 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
049/CVHHMT SG 5248MEKONG EXPLORER17/02/2018 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
048/CVHHMT  AQUA MEKONG16/02/2018 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC