Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
182/KD/16/CVHHNT-VP8419350XVGJLONG PHU 0929/04/2016 05:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
019/04/16/CVHHNT-VP94948643FNR4CONFIDENCE28/04/2016 21:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
182/KD/16/CVHHNT-VP8706612JVSM5ROXANA28/04/2016 20:50CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
018/04/16/CVHHNT-VP MINH PHU 18MINH PHU 1828/04/2016 20:00CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
119/04/2016/CVHHNT XVQLHONG DUONG 1828/04/2016 18:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
120/04/2016/CVHHNT 3WYULONG HAI 26828/04/2016 18:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
16206892302940XYGLLIZSTAR GLORY28/04/2016 16:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
209/2016/CVHHAG XVNQPHU SON 2628/04/2016 15:50MỸ THỚI Xem GPRC
20160428.118.GPRC/CVHH.QB 9607655VRIN9SILVER PEACE28/04/2016 15:11CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
0123/CVHHMT-LA 3WAETHUAN PHAT 0928/04/2016 15:00CẢNG XI MĂNG FU-I Xem GPRC
181/KD/16/CVHHNT-VP7405405XVDBLONG PHU 0628/04/2016 14:50CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
1620679399959XVTLHAI PHONG 0528/04/2016 14:15BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
17895 3WVCTHÀNH PHÁT 0128/04/2016 14:00PHƯỚC THÁI Xem GPRC
116/04/16/CVHHNT XVPBMINH PHU 2628/04/2016 11:16CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
117/04/16/CVHHNT X V J UHAI PHUONG 0128/04/2016 11:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20160428.117.GPRC/CVHH.QB 95633163WEE9XUAN HIEU GROUP 28628/04/2016 10:11KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
17894 XVAUHUNG MANH 0928/04/2016 10:00CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
20160428.318.GPRC/CVHH.QN  XVVZTUAN DUNG 2528/04/2016 08:03BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
1785493241983WGRHOANG THANH 3528/04/2016 08:00BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
456/CVHHÐT-NРAG-07672TRUONG HAI 328/04/2016 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
208/2016/CVHHAG93629013WMLVIET THUAN 0828/04/2016 07:04MỸ THỚI Xem GPRC
454/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0428/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
180/KD/16/CVHHNT-VP 3 W D F 9LONG PHU 1827/04/2016 20:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
065/04/16/CVHHNT-BN89108233WUV9DUONG DONG PETRO 0127/04/2016 19:00CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
112/04/16/CVHHNT93730603WMRAN PHU 8627/04/2016 17:22CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20160427.116.GPRC/CVHH.QB 95810333FAS2OUPULAI 1827/04/2016 17:19CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
207/2016/CVHHAG93522483WLNPHU SON 1027/04/2016 16:39MỸ THỚI Xem GPRC
064/04/16/CVHHNT-BN 3WUQMAI DUONG 12627/04/2016 16:24CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
1614279016181XVDYVIET PHONG27/04/2016 16:14LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
1789286653253WRJAN THANG 3927/04/2016 16:00GÒ DẦU B4 Xem GPRC
17893 XVQRTHANH CONG 09 - ALCI27/04/2016 16:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
17891 3WRTVIET THUAN 3727/04/2016 15:30GÒ DẦU B2 Xem GPRC
16206693363353WNUBIEN DONG FREIGHTER27/04/2016 15:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
20160427.115.GPRC/CVHH.QB  3WGI9TIEN THANH 0927/04/2016 14:52CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
017/04/16/CVHHNT-VP VU LONG 06VU LONG 0627/04/2016 14:20CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
1789090468753WDVVIET GAS27/04/2016 14:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
20160427.317.GPRC/CVHH.QN 9325403PHUONG HUNG 09PHUONG HUNG 0927/04/2016 09:44BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
206/2016/CVHHAG 3WZWCONG THANH 12627/04/2016 09:22MỸ THỚI Xem GPRC
1614562/QNH96001883WFJ9HAI AN 1627/04/2016 08:46BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
1620659336452HUY AN 36HUY AN 3627/04/2016 08:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
451/CVHHÐT-NРAG 19579AG 1959727/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
453/CVHHÐT-NРAG-04444TAN LONG27/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
178/KD/16/CVHHNT-VP92912003WPL9NHA BE 0826/04/2016 21:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
016/04/16/CVHHNT-VP 3WUTBINH DUONG 12626/04/2016 17:30CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
015/04/16/CVHHNT-VP 3WBC9XUAN THANG 8826/04/2016 17:30CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
20160426.315.GPRC/CVHH.QN 8665985XVPHBINH DUONG 6326/04/2016 17:07BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
103.16.NÐ/ÐDCVHHCT95930243WHX9PHUC HUNG 0126/04/2016 17:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
20160426.314.GPRC/CVHH.QN  3WMO9MINH HOANG 1826/04/2016 16:50BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
109/04/16/CVHHNT 3 W D F 9LONG PHU 1826/04/2016 16:21CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
64.16.NÐ/ÐDCVHHCT9283552 XVJCLOC PHAT STAR26/04/2016 16:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
20160426.313.GPRC/CVHH.QN  3WRETHANH PHAT 0326/04/2016 15:31BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20160426.114.GPRC/CVHH.QB  3WUKTHUAN PHAT 6826/04/2016 15:18CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20/SÐ/CVHHÐT 3WKF9NGOC LAN 1526/04/2016 15:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
108/04/16/CVHHNT 3WUMLONG SON 3326/04/2016 14:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
063/04/16/CVHHNT-BN93153293WKGQUANG HUNG 3626/04/2016 11:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
448/CVHHÐT-NРDT-18586SAVIMEX 0926/04/2016 11:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
17850 XVSYNGOC MINH 27-BIDV26/04/2016 10:33ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
20160426.312.GPRC/CVHH.QN 92033943WKH9LONG PHU 1026/04/2016 10:15BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
20160426.311.GPRC/CVHH.QN 93596243WPGPETROLIMEX 0926/04/2016 10:07KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
062/04/16/CVHHNT-BN XVRKHOA PHUONG 0126/04/2016 10:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
079/HK/16/CVHHNT-VP XVNSLOC THINH AN 2726/04/2016 10:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
102.16.NÐ/ÐDCVHHCT93065243WLBNEW ENERGY26/04/2016 10:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
162064 AN TRUNG 46AN TRUNG 4626/04/2016 09:45BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
1620639026813XVGCHOANG LINH 3626/04/2016 09:15BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
078/HK/16/CVHHNT-VP89855793WLW9NAM HUNG 2626/04/2016 09:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
449/CVHHÐT-NРÐT-05688SONG TIEN 0626/04/2016 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20160426.113.GPRC/CVHH.QB 93296173WHNSAO MAI 12526/04/2016 08:57CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20160426.112.GPRC/CVHH.QB  3WRHCAT TUONG 3826/04/2016 08:24KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
106/04/16/CVHHNT89108233WUV9DUONG DONG PETRO 0126/04/2016 08:24QUÂN CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
16206294196063WPZTRUONG HAI STAR 226/04/2016 08:15BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
16206195147433WUFLONG SON 3626/04/2016 08:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
445/CVHHÐT-NРÐT-18542ÐT-1854226/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
444/CVHHÐT-NРÐT-00953MINH PHAT26/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
446/CVHHÐT-NРAG-07672TRUONG HAI 326/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
176/KD/16/CVHHNT-VP89904073WFYLONG PHU 0825/04/2016 23:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20160425.310.GPRC/CVHH.QN  3WYTPHU DAT 3625/04/2016 17:07BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
178499561980XVXRHOANG BAO 8825/04/2016 16:30ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
1788989816383WGSDONG PHONG 6825/04/2016 16:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
035/16/GP  HOANG LONG 09 (NÐ-2428)25/04/2016 15:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
101.16.NÐ/ÐDCVHHCT96377893WGX9TRUONG MINH SUN25/04/2016 15:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
152/TP/CVHHÐT DT-22552DONG THAP 1525/04/2016 14:20KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
100.16.NÐ/ÐDCVHHCT91365533 WVBNEPTUNE STAR25/04/2016 14:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
150/TP/CVHHÐT SG-3976SHIPMARIN 2425/04/2016 13:50KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
151/TP/CVHHÐT SG - 3977SHIPMARIN 2525/04/2016 13:50KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20160425.309.GPRC/CVHH.QN 94041683WXEPETROLIMEX 1425/04/2016 10:22BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
162059 3WHXTRUONG AN 3525/04/2016 10:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
20160425.308.GPRC/CVHH.QN  NAMTHANH35NAM THANH 3525/04/2016 08:10BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
162058 3WUGLONG SON 2525/04/2016 08:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
441/CVHHÐT-NРAG-04444TAN LONG25/04/2016 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
441/CVHHÐT-NРAG-07672TRUONG HAI 325/04/2016 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20160425.307.GPRC/CVHH.QN  HOANG LOC 16HOANG LOC 1625/04/2016 07:48BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
0122/CVHHMT SG 6076THE JAHAN25/04/2016 07:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
000702/GPRC-CVHHNA9511404XVKVHÀ AN 1825/04/2016 07:18CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
440/CVHHÐT-NРAG-19597AG-1959725/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
013/04/16/CVHHNT-VP9533232BKTD4BAO HONG 825/04/2016 07:00CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
437/CVHHÐT-NРÐT-00518DFC 0125/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
430/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0425/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
175/KD/CVHHNT-VP 3 W D F 9LONG PHU 1824/04/2016 21:28CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
174/kd/16/cvhhnt-vp7405405XVDBLONG PHU 0624/04/2016 18:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
1788891431423WDWCUU LONG GAS24/04/2016 18:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
178489563847XVBHVIET HUY 0924/04/2016 17:36ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
077/HK/16/CVHHNT-VP MINH PHU 07MINH PHU 0724/04/2016 17:05CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
010049/CVHC9149201ELUK9BUFFALO24/04/2016 17:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
17887 3WMKNGUYEN PHAT 36924/04/2016 17:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
17659/CVHHÐN94821583WGC9PRIME SUN24/04/2016 17:00XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
17660/CVHHÐN9172387BICXUNISON LEADER24/04/2016 17:00CẢNG PHÚ ĐÔNG Xem GPRC
0121/CVHHMT SG 6702MEKONG NAVIGATOR24/04/2016 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
010048/CVHC95817343WCF9NAM CUONG 888824/04/2016 16:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
000701/GPRC-CVHHNA DAI DUONG 19DAI DUONG 1924/04/2016 15:50CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
0008/CVHHMT HOANG LOC 25HOANG LOC 2524/04/2016 15:00CẢNG VĨNH LONG Xem GPRC
162057 XVVKLONG SON 5724/04/2016 14:30BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
178479244415H9HKANETTE KOSAN24/04/2016 14:00GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
65  PP20024KP24/04/2016 14:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
20160424.306.GPRC/CVHH.QN  3WCFTHUAN HAI 3624/04/2016 13:42BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20160424.111.GPRC/CVHH.QB  3WHOTHAI BINH DUONG 0624/04/2016 11:43CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
17846 3 F D K 5RICH OCEAN 724/04/2016 11:00GÒ DẦU B3 Xem GPRC
173/KD/16/CVHHNT-VP8419350XVGJLONG PHU 0924/04/2016 10:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
099/04/16/CVHHNT9574743XVFCPV OIL DELTA24/04/2016 10:07QUÂN CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20160424.110.GPRC/CVHH.QB 91914363WTQ9TAN BINH 5924/04/2016 09:00KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
20160424.305.GPRC/CVHH.QN 9535486XVYO HUU NGHI 0124/04/2016 08:17BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
99.16.NÐ/ÐDCVHHCT9612234XVWQPHUONG DONG 56824/04/2016 08:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
060/04/16/cvhhnt-bn X V P OTHANH DAT 36 ALCI24/04/2016 07:30CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
059/04/16/CVHHNT-BN95409009MQE6LG ASPHALT 123/04/2016 21:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
0014/CVHHMT-HP95997433WKX9VIET STAR23/04/2016 21:00CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
033/16/gp  HOANG KHA 4623/04/2016 17:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
168/KD/16/CVHHNT-VP8617677JVHA5MARIANA23/04/2016 16:09CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
19/SÐ/CVHHÐT93374943WIGBINH DUONG 55923/04/2016 16:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
17658/CVHHÐN866662403WYOTHANH THANG 8923/04/2016 16:00BẾN PHAO BP18 Xem GPRC
98.16.NÐ/ÐDCVHHCT83236543WEKHAI PHONG 0623/04/2016 15:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
20160423.109.GPRC/CVHH.QB 97928073WID9CFC 0223/04/2016 15:17CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
171/KD/16/CVHHNT-VP7432331X V L PLONG PHU 0323/04/2016 15:07CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
027/ÐM/16/CVHHNT-VP89301603WEOCNT 100023/04/2016 14:24CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
026/ÐM/16/CVHHNT-VP9722993D7OIKHARIS PEGASUS23/04/2016 14:22CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
058/04/16/CVHHNT-BN 3 W N P 9MINH DUC 1823/04/2016 14:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
1784494790583EVE7IKAN SELIGI23/04/2016 12:00KHU NEO GÒ GIA Xem GPRC
096/04/16/CVHHNT 3WDN9TRUONG AN 13623/04/2016 11:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
095/04/16/CVHHNT XVNSLOC THINH AN 2723/04/2016 10:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20160423.304.GPRC/CVHH.QN 89899033WHKDAI NGHIA 0923/04/2016 10:16BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
1784392073409VIJ2GLORY LONGEVITY23/04/2016 10:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
17885 XVTZTRUNG NGUYEN 0523/04/2016 10:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
094/04/16/CVHHNT XVGKGIA BAO 36823/04/2016 09:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
012/04/16/CVHHNT-VP94948643FNR4CONFIDENCE23/04/2016 09:09CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
20160423.303.GPRC/CVHH.QN  XVGWHOANG HUNG 0823/04/2016 09:08KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20160423.302.GPRC/CVHH.QN 9026930GOLDEN SEA 9999GOLDEN SEA 999923/04/2016 08:44KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
1784590468873WOHHONG HA GAS23/04/2016 07:34ĐỒNG NAI 1 Xem GPRC
149/TP/CVHHÐT SG - 5996AMALOTUS22/04/2016 17:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0120/CVHHMT  AQUA MEKONG22/04/2016 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
056/04/16/CVHHNT-BN 3WMO9MINH HOANG 1822/04/2016 15:30CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
97.16.NÐ/ÐDCVHHCT9851772XVFAVINACOMIN HA NOI22/04/2016 15:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
20160422.301.GPRC/CVHH.QN 8666793X V K JMINH PHU 0922/04/2016 15:28KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20160422.300.GPRC/CVHH.QN  XVMJSON LONG 0822/04/2016 15:12KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20160422.108.GPRC/CVHH.QB  3WWCQUANG ANH 1622/04/2016 14:38CẢNG QUẢNG BÌNH(CẢNG GIANH) Xem GPRC
092/04/16/CVHHNT7432331X V L PLONG PHU 0322/04/2016 14:30CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
1784293186829V2480YOU SHEN 822/04/2016 10:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
37/TP/CVHHÐT-NРDT-22059DONG THAP 1222/04/2016 09:45KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
17893 XVAZ9CHAU THANH SHIP 3622/04/2016 09:35ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
17841 3WNQ9QUY DUC 1522/04/2016 08:39ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
148/TP/CVHHÐT DT-19369DONG THAP 1022/04/2016 08:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
147/TP/CVHHÐT DT-19991DONG THAP 1122/04/2016 08:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
162056 3WIS9BINH NGUYEN 36-BLC22/04/2016 08:15BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
055/04/16/CVHHNT-BN XVQH9PACIFIC OCEAN 0122/04/2016 07:30CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
430/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0422/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
168/KD/16/CVHHNT-VP7432331X V L PLONG PHU 0321/04/2016 22:32CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
054/cvhhnt-bn85142773WKNAQUAMARINE GAS21/04/2016 21:16CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
167/KD/16/CVHHNT-VP89904073WFYLONG PHU 0821/04/2016 19:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
091/04/16/CVHHNT93292413 W K YTHANH THANH DAT 6821/04/2016 16:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
090/04/16/CVHHNT7405405XVDBLONG PHU 0621/04/2016 16:14CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
41/cvlm9325403PHUONG HUNG 09PHUONG HUNG 0921/04/2016 16:07CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
052/04/16/CVHHNT-BN 3WMKNGUYEN PHAT 36921/04/2016 16:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
1765593897223WJH9AULAC DIAMOND21/04/2016 15:39XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
96.16.NÐ/ÐDCVHHCT XVVOCOMATCE STAR21/04/2016 15:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
1783890468873WOHHONG HA GAS21/04/2016 14:00SCT GAS Xem GPRC
089/04/16/CVHHNT 3WBM9TRUNG HUY 58821/04/2016 13:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
088/04/16/CVHHNT-VRSB  HOANG KHA 4621/04/2016 11:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
011/04/16/cvhhnt-vp XVTHDUC MINH 88821/04/2016 10:50CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
087/04/16/CVHHNT9548689XVQTTRUNG DUNG 0621/04/2016 10:50CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
200/2016/CVHHAG 3XVZTHÀNH Ð?T 6821/04/2016 10:10MỸ THỚI Xem GPRC
429/CVHHÐT-NРÐT-05688SONG TIEN 0621/04/2016 10:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
146/TP/CVHHÐT DT - 14949DT - 1494921/04/2016 09:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
086/04/16/CVHHNT89301603WEOCNT 100021/04/2016 09:20CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
428/CVHHÐT-NРDT-10093DONG THAP 0621/04/2016 08:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
162055 3WHHNGHIA HAI 0221/04/2016 08:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
20160421.107.GPRC/CVHH.QB 9535979XVYNDONG HAI 3621/04/2016 08:00CẢNG QUẢNG BÌNH(CẢNG GIANH) Xem GPRC
428/CVHHÐT-NРAG-07672TRUONG HAI 321/04/2016 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
320/VX/CVHHÐT  AQUA MEKONG21/04/2016 07:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
199/2016/CVHHAG XVSBDUC PHAT 56921/04/2016 07:04MỸ THỚI Xem GPRC
425/CVHHÐT-NРAG-20600AG-2060021/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
423/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0421/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
424/CVHHÐT- NРÐT-00953MINH PHAT21/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
165/KD/16/CVHHNT-VP9191759XVYWPETROLIMEX 1520/04/2016 22:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
083/04/16/CVHHNT 3WBC9XUAN THANG 8820/04/2016 18:20CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20160420.299.GPRC/CVHH.QN 9555462XVMIVIET HUNG 0920/04/2016 17:31BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
1622279361471D7AMNAYUN20/04/2016 16:22VOPAK Xem GPRC
1765490468873WOHHONG HA GAS20/04/2016 16:16LPG HỒNG MỘC Xem GPRC
16205489813033WMMHAI BINH 9920/04/2016 16:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
1788395354993WLG9HUU NGHI 0220/04/2016 16:00GÒ DẦU B4 Xem GPRC
17884 NAM NINH 27NAM NINH 2720/04/2016 16:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
17782 3WWBQUANG ANH 1820/04/2016 16:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
319/VX/CVHHÐT SG 6076THE JAHAN20/04/2016 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
081/04/16/CVHHNT XVUXHOP PHAT 3620/04/2016 15:57CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
080/04/16/CVHHNT89904073WFYLONG PHU 0820/04/2016 15:56CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
163/KD/16/CVHHNT-VP7405405XVDBLONG PHU 0620/04/2016 15:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
080/04/16/CVHHNT89904073WFYLONG PHU 0820/04/2016 15:30CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
198/2016/CVHHAG 3WHQ9AN THANG 6820/04/2016 15:26MỸ THỚI Xem GPRC
62  PP20035KP20/04/2016 15:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
178359146247DSPQ9SKY ACE 120/04/2016 11:50CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
20160420.298.GPRC/CVHH.QN 9511997XVSPTHANH THANH DAT 2620/04/2016 11:04BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
178369596466BIAF3YOU SHEN 320/04/2016 10:50GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
20160420.297.GPRC/CVHH.QN 95966483WED9HOANG PHONG 1820/04/2016 10:47BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
17790 XVNQPHU SON 2620/04/2016 10:00GÒ DẦU B3 Xem GPRC
077/04/16/CVHHNT86500213WFVTHANH THANH DAT 1920/04/2016 08:29CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
197/2016/CVHHAG 3WEYVIET PHUC 0520/04/2016 08:14MỸ THỚI Xem GPRC
196/2016/cvhhag 3WFUTHANH DAT 09-ALCI20/04/2016 08:14MỸ THỚI Xem GPRC
20160420.106.GPRC/CVHH.QB 9194385S2CKCROWN VOYAGER20/04/2016 08:02KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
422/CVHHÐT-NРAG-07672TRUONG HAI 320/04/2016 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
420/CVHHÐT-NРAG-20600AG-2060020/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
421/CVHHÐT-NРÐT-00518DFC 0120/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
162/KD/16/CVHHNT-VP89904073WFYLONG PHU 0820/04/2016 05:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20160419.105.GPRC/CVHH.QB 9548471XVQGHOANG BAO 1819/04/2016 20:22CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
076/HK/16/CVHHNT-VP XVUMDUC MINH 55519/04/2016 17:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
161/kd/16/cvhhnt-vp9009774HSB3610DANAI 619/04/2016 17:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
04419125918JVBH6PACIFIC STAR19/04/2016 17:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
16342789075893EIL8PRIME SENATOR19/04/2016 16:34XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
076/04/16/CVHHNT 3WHDNAM THINH 2619/04/2016 16:05CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
010047/CVHC9149201ELUK9BUFFALO19/04/2016 16:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
159/kd/16/cvhhnt-vp9465978OXZQ2TORM ASLAUG19/04/2016 16:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
195/2016/CVHHAG XVTNNASHICO 0219/04/2016 15:48MỸ THỚI Xem GPRC
16205392647383WMN9TRUONG HAI STAR 319/04/2016 14:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
177899527374TRUNG HUNG 09TRUNG HUNG 0919/04/2016 14:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
075/04/16/CVHHNT7405405XVDBLONG PHU 0619/04/2016 13:48CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
158/KD/16/CVHHNT-VP93522623 W Q YTM- HAI HA PETRO19/04/2016 12:04CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
178339246932D8BDDONGBANG CHEMI19/04/2016 11:30GÒ DẦU A3 Xem GPRC
1620529023938SAO MAI 136SAO MAI 13619/04/2016 10:15BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
074/04/16/CVHHNT89904073WFYLONG PHU 0819/04/2016 10:14CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
16205194196063WPZTRUONG HAI STAR 219/04/2016 10:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
194/2016/CVHHAG HOANG GIA 36HOANG GIA 3619/04/2016 09:58MỸ THỚI Xem GPRC
20160419.296.GPRC/CVHH.QN 86561543WCX9HAI TRUONG 36-ALCI19/04/2016 09:34BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
043994269463WIN9PVT MERCURY19/04/2016 09:30CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
94.16.NÐ/ÐDCVHHCT9143049XVVAVTC ACE19/04/2016 09:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
20160419.295.GPRC/CVHH.QN  DUC LOC 16.DUC LOC 1619/04/2016 09:18KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
36/TP/CVHHÐT-NРAG - 13743AG - 1374319/04/2016 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20160419.104.GPRC/CVHH.QB  XVODGIA BAO 38819/04/2016 07:50CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
418/CVHHÐT-NРAG-04444TAN LONG19/04/2016 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
419/CVHHÐT-NРDT-22552DONG THAP 1519/04/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20160419.294.GPRC/CVHH.QN  3 W I S BINH DUONG 55819/04/2016 06:59BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC