Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
20141124.7792.GPRC/CVHH.HCM 93388903FWP6PLUTO LEADER24/11/2014 14:24CANG SPCT Xem GPRC
20141124.7791.GPRC/CVHH.HCM 9348857C4YB2CAPE MAHON24/11/2014 14:24TAN CANG Xem GPRC
20141124.7790.GPRC/CVHH.HCM  TG - 17777NEWPORT CYPRESS 0124/11/2014 14:23TAN CANG Xem GPRC
20141124.7789.GPRC/CVHH.HCM 9650078V7ZR2STARSHIP URSA24/11/2014 14:23TAN CANG Xem GPRC
20141124.7788.GPRC/CVHH.HCM 9202211BKJLUNI PROMOTE24/11/2014 14:23TAN CANG Xem GPRC
20141124.7787.GPRC/CVHH.HCM 91820219VJM6CAPE NORVIEGA24/11/2014 14:23TAN CANG Xem GPRC
20141124.7786.GPRC/CVHH.HCM  SG 5044PHUOC LONG 2024/11/2014 14:23CANG LOTUS Xem GPRC
20141124.7785.GPRC/CVHH.HCM  SG - 5376PHUOC LONG 2624/11/2014 14:22TAN CANG Xem GPRC
20141124.7784.GPRC/CVHH.HCM 8419350XVGJLONG PHU 0924/11/2014 14:22CANG SG PETRO Xem GPRC
20141124.3172.GPRC/CVHH.QN 9502518FLTULE AUSTRAL24/11/2014 13:27KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20141124.3171.GPRC/CVHH.QN 96256953WJW9VICTORIA 0124/11/2014 11:11BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20141124.3170.GPRC/CVHH.QN  3WGZ9HÙNG THÁI 1724/11/2014 11:05CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
422013 XVYCLONG SON 3924/11/2014 11:00TIÊN SA Xem GPRC
20141124.3169.GPRC/CVHH.QN  3WRTVIET THUAN 3724/11/2014 10:52CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20141124.3168.GPRC/CVHH.QN 9546162BUPJFENG ZHOU24/11/2014 10:01BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
267193711899VNN6GAS PAPUA24/11/2014 10:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
16209223019CON DAO 09CON DAO 0924/11/2014 09:56CẢNG THỦY SẢN CÁT LỞ (CẢNG CÔN ĐẢO-VŨNG TÀU) Xem GPRC
715/2014/CVHHAG 3WEYVIET PHUC 0524/11/2014 09:41MỸ THỚI Xem GPRC
714/2014/CVHHAG AN PHU KHANG 07.AN PHU KHANG 0724/11/2014 09:41MỸ THỚI Xem GPRC
20141124.3167.GPRC/CVHH.QN 95773313WBQ9MARITIME 3624/11/2014 09:21KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20141124.7783.GPRC/CVHH.HCM 90468873WOHHONG HA GAS24/11/2014 08:45GAS ELF Xem GPRC
20141124.7782.GPRC/CVHH.HCM 9308675HSB3402XUTRA BHUM24/11/2014 08:45CANG SPCT Xem GPRC
20141124.7781.GPRC/CVHH.HCM 9149201ELUK9BUFFALO24/11/2014 08:44CANG SAO MAI Xem GPRC
20141124.7780.GPRC/CVHH.HCM 9331086A8KS6YM INSTRUCTION24/11/2014 08:44TAN CANG Xem GPRC
20141124.7779.GPRC/CVHH.HCM 9301275BLIIYM HEIGHTS24/11/2014 08:44LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20141124.7778.GPRC/CVHH.HCM 9299317BLIFYM HAWK24/11/2014 08:44LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20141124.7777.GPRC/CVHH.HCM 89154213FTW2SP GAS 0224/11/2014 08:43CANG NMTB SG Xem GPRC
20141124.7776.GPRC/CVHH.HCM 9144146D5DV3 LEOPARD24/11/2014 08:43TAN CANG Xem GPRC
20141124.7775.GPRC/CVHH.HCM 9205976H3AJAMERICAN HIGHWAY 24/11/2014 08:43CANG SPCT Xem GPRC
422012 XVKJCHIEN CONG 6824/11/2014 08:30CẢNG X50 Xem GPRC
20141124.615.GPRC/CVHH.QB  XVJLSAU DUNG 0924/11/2014 08:00CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20141124.7774.GPRC/CVHH.HCM 9356842V7KR5CAPE FORBY24/11/2014 07:47TAN CANG Xem GPRC
20141124.7773.GPRC/CVHH.HCM 9122526D7LJSAWASDEE BANGKOK24/11/2014 07:45TAN CANG Xem GPRC
20141124.7772.GPRC/CVHH.HCM 91381593FRS7KUO HUNG24/11/2014 07:45TAN CANG Xem GPRC
20141124.7771.GPRC/CVHH.HCM 8400517JVJW5SOUTH STAR24/11/2014 07:41CTY CPVT&TM QTE Xem GPRC
20141124.7770.GPRC/CVHH.HCM 92302069VHZ8WAN HAI 26124/11/2014 07:41TAN CANG Xem GPRC
20141124.7769.GPRC/CVHH.HCM 9348857C4YB2CAPE MAHON24/11/2014 07:41TAN CANG Xem GPRC
20141124.7768.GPRC/CVHH.HCM 81300833EKB5PRIME SPIRIT24/11/2014 07:41CANG SG PETRO Xem GPRC
20141124.7767.GPRC/CVHH.HCM 9127784V7LZ9NADIR24/11/2014 07:41CANG SPCT Xem GPRC
20141124.7766.GPRC/CVHH.HCM 92075603WMM9HAIAN PARK24/11/2014 07:40LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20141124.7765.GPRC/CVHH.HCM 95728503WESHAI NAM 6824/11/2014 07:40TONG KHO XDNB Xem GPRC
20141124.7764.GPRC/CVHH.HCM  SG-2674HAM LUONG 0824/11/2014 07:40KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20141124.7763.GPRC/CVHH.HCM 9159268JVSW5PROSPER24/11/2014 07:40LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20141124.7762.GPRC/CVHH.HCM 9266114VRMI3SITC BANGKOK24/11/2014 07:39TAN CANG Xem GPRC
20141124.7761.GPRC/CVHH.HCM 8419350XVGJLONG PHU 0924/11/2014 07:39CANG SG PETRO Xem GPRC
20141124.7760.GPRC/CVHH.HCM 9344708A8MW8NORTHERN GENERAL24/11/2014 07:39CANG SPCT Xem GPRC
20141124.7759.GPRC/CVHH.HCM 93363353WNUBIEN DONG FREIGHTER24/11/2014 07:39CANG BEN NGHE Xem GPRC
20141124.7758.GPRC/CVHH.HCM  XVQRTHANH CONG 09 - ALCI24/11/2014 07:39CTPTCN TANTHUAN Xem GPRC
20141124.7757.GPRC/CVHH.HCM  3WYGPHUONG NAM 8824/11/2014 07:38CANG RAU QUA Xem GPRC
20141124.7756.GPRC/CVHH.HCM 96642639V2210TOKYO TRADER24/11/2014 07:38TAN CANG Xem GPRC
20141124.7755.GPRC/CVHH.HCM 9111230XVKONASICO NAVIGATOR24/11/2014 07:38CANG SAIGON Xem GPRC
20141124.7754.GPRC/CVHH.HCM 9678317VRLR5DERYOUNG SUNBRIGHT24/11/2014 07:38TAN THUAN DONG Xem GPRC
20141124.7753.GPRC/CVHH.HCM 95818013WAAVINH 0224/11/2014 07:38CANG SAIGON Xem GPRC
20141124.7752.GPRC/CVHH.HCM 95509793WHW9MEKONG24/11/2014 07:37KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20141124.7751.GPRC/CVHH.HCM 94514723EWK3LOS ANDES BRIDGE24/11/2014 07:37TAN CANG Xem GPRC
20141124.7750.GPRC/CVHH.HCM 95171353WHZNOSCO TRADER24/11/2014 07:37CANG BA SON Xem GPRC
20141124.7749.GPRC/CVHH.HCM  XUDA ITOUM TEAV24/11/2014 07:37CANG SAIGON Xem GPRC
20141124.7748.GPRC/CVHH.HCM  SG-1910HAM LUONG 0924/11/2014 07:37TONG KHO XDNB Xem GPRC
20141124.7747.GPRC/CVHH.HCM  D5GF8IRRAWADDY STAR24/11/2014 07:36TAN CANG Xem GPRC
20141124.7746.GPRC/CVHH.HCM 9516789D5BG4WINCHESTER STRAIT24/11/2014 07:36CANG SPCT Xem GPRC
20141124.7745.GPRC/CVHH.HCM 9172313VREM2KUO CHANG24/11/2014 07:36TAN CANG Xem GPRC
20141124.7744.GPRC/CVHH.HCM 94821583WGC9PRIME SUN24/11/2014 07:36TONG KHO XDNB Xem GPRC
20141124.7743.GPRC/CVHH.HCM  3WLX9HUY HOANG 1824/11/2014 07:36CANG SAIGON Xem GPRC
20141124.7742.GPRC/CVHH.HCM 97054459705445SKY CHALLENGE24/11/2014 07:35TAN CANG Xem GPRC
20141124.7741.GPRC/CVHH.HCM 9251236XVEKVINH AN24/11/2014 07:35CTY CP DVXD HH Xem GPRC
20141124.7740.GPRC/CVHH.HCM 93777053EIX6CALA PINGUINO24/11/2014 07:35TAN CANG Xem GPRC
20141124.7739.GPRC/CVHH.HCM 86131263WDRVINH PHUOC24/11/2014 07:35CANG SAIGON Xem GPRC
20141124.7738.GPRC/CVHH.HCM 96252939HA3588SAN LORENZO24/11/2014 07:35LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20141124.7737.GPRC/CVHH.HCM 9157741DSOF3KMTC KEELUNG24/11/2014 07:34TAN CANG Xem GPRC
20141124.7736.GPRC/CVHH.HCM 92642193WJS9VIETSUN PACIFIC24/11/2014 07:34CANG SAIGON Xem GPRC
20141124.7735.GPRC/CVHH.HCM 943608200D5FP4HANSA HOMBURG24/11/2014 07:34TAN CANG Xem GPRC
20141124.7734.GPRC/CVHH.HCM 9228746H3GBJINYUNHE24/11/2014 07:34TAN CANG Xem GPRC
20141124.7733.GPRC/CVHH.HCM 91530829V2581SUZURAN24/11/2014 07:34LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20141124.7732.GPRC/CVHH.HCM 9323792IBXPA L I C E24/11/2014 07:33TONG KHO XDNB Xem GPRC
20141124.7731.GPRC/CVHH.HCM 93606233ETN4ACX PEARL24/11/2014 07:33TAN CANG Xem GPRC
20141124.7730.GPRC/CVHH.HCM  SG 3178PHUOC LONG 1624/11/2014 07:33CANG SPCT Xem GPRC
20141124.7729.GPRC/CVHH.HCM 9326706A8LL4NAJADE24/11/2014 07:33TAN CANG Xem GPRC
20141124.7728.GPRC/CVHH.HCM 9240079VRYC9JIN PING24/11/2014 07:32CANG BEN NGHE Xem GPRC
20141124.7727.GPRC/CVHH.HCM 94948643FNR4CONFIDENCE24/11/2014 07:32K.HIEP PHUOC Xem GPRC
4220119449821D5GA8MEDPEARL24/11/2014 07:30TIÊN SA Xem GPRC
042/11/14/CVHHNT95411363WYMBINH DUONG 95524/11/2014 07:08CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20141124.3166.GPRC/CVHH.QN 91045503FHR6HONG YU24/11/2014 06:25KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0002328/GPRC-CVHHHT9404572XVJIPHUONG DONG STAR23/11/2014 21:30CẦU CẢNG XĂNG DẦU,LGP VŨNG ÁNG Xem GPRC
15150/GPRC-CVHHDN9109158HSB 4741RATANA UBON23/11/2014 21:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
20141123.3165.GPRC/CVHH.QN 9532111XUPX9FU HAI 823/11/2014 18:09BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
195/CVTHLM93795213WMADUC HOA 0723/11/2014 18:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
041/11/14/CVHHNT-BN 3WWPTHANH DAT 1823/11/2014 17:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
041/11/14/CVHHNT-BN92647383 WMN 9TRUONG HAI STAR 323/11/2014 17:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20141123.3164.GPRC/CVHH.QN 94044555BDE3ROOK23/11/2014 17:16KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
041/11/14/CVHHNT 14-11-8714-11-8723/11/2014 16:34CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
344/KD/14/CVHHNT-VP7621097XVLMNHA BE 0123/11/2014 16:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
16199336206XVKAPTSC VUNG TAU23/11/2014 16:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
161796117739V9004EAGLE ASIA 0223/11/2014 16:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN Xem GPRC
20141123.3163.GPRC/CVHH.QN 83077773EWY8XIN SHANG23/11/2014 15:41KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141123.614.GPRC/CVHH.QB 9573294XVEPVINACOMIN 0223/11/2014 15:40CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20141123.613.GPRC/CVHH.QB  XVUMDUC MINH 55523/11/2014 15:11CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20141123.519.GPRC/CVHH.NA 95273503WALCAM RANH 0723/11/2014 15:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20141123.3162.GPRC/CVHH.QN  TRUONG VINH 16.TRUONG VINH 1623/11/2014 14:00KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141123.612.GPRC/CVHH.QB 75261703EGO4HE FU23/11/2014 12:31CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
039/11/14/CVHHNT-BN9509877XVMFGREEN LAND23/11/2014 11:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
002849535979XVYNDONG HAI 3623/11/2014 11:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
1514994727493FUP3EASTERN QUEST23/11/2014 11:00GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
686.14.NÐ/CVHHCT 3WWTCAT TUONG 3623/11/2014 10:30CẦN THƠ Xem GPRC
266288201713WFKPETROGAS 0523/11/2014 10:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
161593928843EMG5DIAMOND CORAL23/11/2014 10:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20141123.3161.GPRC/CVHH.QN 9155339BOHPSHAN HAI23/11/2014 09:47KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
42201091249143WFHVINAFCO 2523/11/2014 09:45TIÊN SA Xem GPRC
20141123.3160.GPRC/CVHH.QN 8324397S2SSISMAR23/11/2014 09:40KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
422009 XVURPHU LONG 0623/11/2014 09:30SÔNG HÀN Xem GPRC
118/2014/CVHHTTH90230229XVZOTIEN DAT 0923/11/2014 09:30CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
422008 XVLTBIEN DONG 19 - ALCI23/11/2014 08:45SÔNG HÀN Xem GPRC
20141123.3159.GPRC/CVHH.QN 96594143WEI9HOANG HA STAR23/11/2014 08:34BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
159191086973.W.N.RHERCULES M23/11/2014 07:30CẢNG BẠCH HỔ, MỎ RỒNG Xem GPRC
20141123.611.GPRC/CVHH.QB  XVTHDUC MINH 888823/11/2014 07:24CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20141123.3158.GPRC/CVHH.QN 96256953WJW9VICTORIA 0123/11/2014 07:06KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
035  LONG HUNG 223/11/2014 07:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
20141123.3157.GPRC/CVHH.QN 96673685BZR3KYPROS LAND23/11/2014 06:44KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
194/CVTHLM9025558HOANG HUY 36HOANG HUY 3623/11/2014 06:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
034  LONG HUNG 123/11/2014 06:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
343/KD/14/CVHHNT-VP7405405XVDBLONG PHU 0623/11/2014 05:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
266190468873WOHHONG HA GAS23/11/2014 01:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20141122.3156.GPRC/CVHH.QN 9119189XVVOCOMATCE STAR22/11/2014 23:32KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0002124/GPRC-CVHHHT9025015XVFG9XUAN THANG 6622/11/2014 21:16CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
20141122.3155.GPRC/CVHH.QN 92033943WKH9LONG PHU 1022/11/2014 19:55BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
037/11/14/CVHHNT-BN93621643 W M ONGOC PHAT 56822/11/2014 19:00KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
280-2014/CVHHTTH9219331C6RW4THE WORLD22/11/2014 19:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
039/11/14/CVHHNT89904073WFYLONG PHU 0822/11/2014 18:26CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
00002327/GPRC-CVHHHT93691503ELC3VENTURE SW22/11/2014 18:00VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO Xem GPRC
20141122.3154.GPRC/CVHH.QN 9423932TCZF7OCEAN FREEDOM22/11/2014 17:15KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
0002123/GPRC-CVHHHT90268873WJNLAM HONG 1822/11/2014 17:03CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
161287091193FHV8GMT POLARIS22/11/2014 17:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCCT ) Xem GPRC
42200793296173WHNSAO MAI 12522/11/2014 17:00TIÊN SA Xem GPRC
685.14.NÐ/CVHHCT TOANTHINH01TOAN THINH 0122/11/2014 17:00CẦN THƠ Xem GPRC
20141122.3153.GPRC/CVHH.QN   X V R EHUNG CUONG 12622/11/2014 16:31CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
040/11/14/cvhhnt 3WLZ9NAM VY 1922/11/2014 16:15CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20141122.3152.GPRC/CVHH.QN  NAMTHANH35NAM THANH 3522/11/2014 15:53KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
0154/CVHHMT SG 6076THE JAHAN22/11/2014 15:40CẢNG MỸ THO Xem GPRC
42200692282893WWNBIEN DONG STAR22/11/2014 15:30TIÊN SA Xem GPRC
713/2014/CVHHAG95817463WAX9TRUNG HAI 1522/11/2014 15:27MỸ THỚI Xem GPRC
20141122.3151.GPRC/CVHH.QN  XVBDTHAI HA 1922/11/2014 15:10KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
0002326/GPRC-CVHHHT 3WVQDUC LOC 2722/11/2014 15:00Cảng Sơn Dương Xem GPRC
34/CVTHLM  HONG PHU 0722/11/2014 15:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
288/TP/CVHHDT SG 2799VIET THAI 322/11/2014 15:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
712/2014/CVHHAG XVSYNGOC MINH 27-BIDV22/11/2014 14:57MỸ THỚI Xem GPRC
0153/CVHHMT XUAIMEKONG PANDAW22/11/2014 14:15CẢNG MỸ THO Xem GPRC
287/TP/CVHHÐT SG 6584MEKONG PRESTIGE II22/11/2014 14:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20141122.610.GPRC/CVHH.QB  XVDXLIEN CHIEU22/11/2014 13:43CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
010288216590T3AR2HAI DUONG 0622/11/2014 13:30CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
68/SÐ/CVHHÐT95112083WWZTHANH HAI 0722/11/2014 13:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1480590468873WOHHONG HA GAS22/11/2014 12:30LPG HỒNG MỘC Xem GPRC
1480488201713WFKPETROGAS 0522/11/2014 12:30XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
20141122.3150.GPRC/CVHH.QN 93636873FTL8GROWTH RING22/11/2014 12:29BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20141122.3149.GPRC/CVHH.QN 95732823WNCVINACOMIN 0122/11/2014 11:07CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
038/11/14/cvhhnt93621643 W M ONGOC PHAT 56822/11/2014 11:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
26569616910VRLO9GINGA22/11/2014 10:30CẢNG POSCO Xem GPRC
037/11/2014/cvhhnt  LONG PHU 1822/11/2014 10:30CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
192/CVTHLM9489003X V R ETHANH THANH DAT 2522/11/2014 10:30CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
0002122/GPRC-CVHHHT95234193WWDTHANH THANH DAT 0522/11/2014 10:19CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
42200493296173WHNSAO MAI 12522/11/2014 10:15TIÊN SA Xem GPRC
284/TP/CVHHDT AG 13690AG 1369022/11/2014 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
26578906810ELNM3GAS ARIES22/11/2014 10:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
145041 XVLEHOA MAI 2522/11/2014 10:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
286/TP/CVHHDT DT 11771QUOC CUONG 122/11/2014 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
285/TP/CVHHDT TN 0087QUOC CUONG 222/11/2014 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20141122.3148.GPRC/CVHH.QN  X V L H LONG PHU 0522/11/2014 09:58BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
161095111933WXJQUANG DINH 3622/11/2014 09:30THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
191/CVTHLM95485123 W X KTHANH THANH DAT 1822/11/2014 09:30CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
711/2014/CVHHAG 3WRHCAT TUONG 3822/11/2014 09:19MỸ THỚI Xem GPRC
117/2014/CVHHTTH 3WKRHOP THANH 1122/11/2014 09:00CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
16069433432E6AA2BARLIAN T120122/11/2014 08:18CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN Xem GPRC
1607  TWM 56-18022/11/2014 08:17CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN Xem GPRC
422003 HOANG BAO 07.HOANG BAO 0722/11/2014 07:45SÔNG HÀN Xem GPRC
20141122.5388.GPRC/CVHH.HPG 92203049V9093SINAR BANGKA22/11/2014 06:30DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
20141122.5389.GPRC/CVHH.HPG 9301275BLIIYM HEIGHTS22/11/2014 06:30HAI AN Xem GPRC
0102059149201ELUK9BUFFALO22/11/2014 06:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
20141122.5390.GPRC/CVHH.HPG 90725259VCU4YOSSA BHUM22/11/2014 05:00HAI AN Xem GPRC
26509352676XVDT.HUNG DAO22/11/2014 01:30CẦU CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP(CMIT) Xem GPRC
20141122.5387.GPRC/CVHH.HPG 9181637XVPFFORTUNE NAVIGATOR22/11/2014 01:00DOAN XA Xem GPRC
265388201713WFKPETROGAS 0521/11/2014 23:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
1604 3WFANGHIEN CUU BIEN21/11/2014 20:46KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
160596829303FWV3PRT FUTURE21/11/2014 20:45CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP Xem GPRC
16008912900POWJRED ROVER21/11/2014 20:06KHU CHUYỂN TẢI GÒ DA Xem GPRC
20141121.3147.GPRC/CVHH.QN 9239642XVFTPETROLIMEX 1021/11/2014 20:02BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
15989114983HSB 4689AMA21/11/2014 20:01CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
342/KD/14CVHHNT-VP7608095X V L RLONG PHU 0421/11/2014 18:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
265290468873WOHHONG HA GAS21/11/2014 17:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
0002121/GPRC-CVHHHT9532240XVMV8THANH THANH DAT 1721/11/2014 17:19CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
16029421207HP9712SEA COMANCHE 21/11/2014 17:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
20141121.609.GPRC/CVHH.QB  XVFVQUANG VINH 1721/11/2014 15:47CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
283/TP/CVHHDT SG 5996AMALOTUS21/11/2014 15:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
00282 THANH PHONG 27THANH PHONG 2721/11/2014 15:30CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20141121.3146.GPRC/CVHH.QN  3WYVTRUONG XUAN 0821/11/2014 15:14CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
265186552273FTH2HUI HAI 1821/11/2014 15:00CẢNG SITV Xem GPRC
20141121.3145.GPRC/CVHH.QN 9166302BQATTONGHAI21/11/2014 14:32KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
15999367889XVYZHO TAY 821/11/2014 14:30CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN Xem GPRC
160379110883FPG3SEABULK RAVEN21/11/2014 14:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
20141121.3144.GPRC/CVHH.QN 96501333FAA9KOUYOU21/11/2014 14:25BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
15148 PHU LAM 10PHU LAM 1021/11/2014 14:22ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
20141121.3143.GPRC/CVHH.QN  XVTSTHANH DAT 2821/11/2014 14:10BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
0028189813033WMMHAI BINH 9921/11/2014 14:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
94  PHU QUANG 521/11/2014 14:00CẢNG AN THỚI Xem GPRC
000074890363013FQX5PRIME SKIPPER21/11/2014 14:00CẢNG JETTY Xem GPRC
4220029319131A8HW8YM IMMENSE21/11/2014 13:45TIÊN SA Xem GPRC
282/TP/CVHHDT SG 5786TAY NAM 1921/11/2014 13:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
15979146247DSPQ9SKY ACE 121/11/2014 13:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN Xem GPRC
93  TAI DUC 0621/11/2014 11:00CẢNG AN THỚI Xem GPRC
0002120/GPRC-CVHHHT XVPBMINH PHU 2621/11/2014 10:53CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
151479161900VRZE2MT. CELOSIA21/11/2014 10:14GÒ DẦU A3 Xem GPRC
684.14.NР3WKPHOANG GIA 4621/11/2014 10:00CẦN THƠ Xem GPRC
15969562049VRIW8JIN HANG21/11/2014 10:00CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP-THỊ VẢI (SP-PSA) Xem GPRC
002809546186XVPPLONG SON 5621/11/2014 10:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
0002119/GPRC-CVHHHT95359813WXUDONG ANH 0621/11/2014 09:43CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
116/2014/CVHHTTH8979506DONG HAI 02DONG HAI 0221/11/2014 09:30CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
15146 XVNJTUAN HUNG 1621/11/2014 09:28ĐỒNG NAI 1 Xem GPRC
422001 XVUMDUC MINH 55521/11/2014 09:15SÔNG HÀN Xem GPRC
000326/GPRC-CVHHNA DAI DUONG 19DAI DUONG 1921/11/2014 09:07CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
000074788142253WMNAPOLLO PACIFIC21/11/2014 09:00CẢNG JETTY Xem GPRC
20141122.5377.GPRC/CVHH.HPG 92282893WWNBIEN DONG STAR21/11/2014 09:00DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
036/11/14/CVHHNT7821489XVLQNHA BE 0321/11/2014 09:00CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
190/CVTHLM QUANG AN 01QUANG AN 0121/11/2014 09:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
115/2014/CVHHTTH 3WLY9TIEN DAT 1821/11/2014 09:00CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
4211009561980XVXRVAN PHUC 8921/11/2014 09:00SÔNG HÀN Xem GPRC
145040 XVYCLONG SON 3921/11/2014 08:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
42109992302189VDB2WAN HAI 26221/11/2014 08:15TIÊN SA Xem GPRC
421098 XVTHDUC MINH 888821/11/2014 08:00CẢNG X50 Xem GPRC
33/CVTHLM  HOA NAM 0821/11/2014 08:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
710/2014/CVHHAG 3WIC9TRUONG AN 1621/11/2014 07:34MỸ THỚI Xem GPRC
158993454033ELQ8COSCO ASIA21/11/2014 07:31CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
00279 XVDXLIEN CHIEU21/11/2014 07:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20141122.5380.GPRC/CVHH.HPG 9149873P3XS7THORSTREAM21/11/2014 06:30NAM HAI DV Xem GPRC
036/11/14/CVHHNT-BN91460913FJB6,FENG ZHI BAO 21/11/2014 06:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20141122.5381.GPRC/CVHH.HPG 93302883ETI4VINALINES DIAMOND21/11/2014 04:00DOAN XA Xem GPRC
20141122.5382.GPRC/CVHH.HPG 9159268JVSW5PROSPER21/11/2014 02:00TRANSVINA Xem GPRC
20141122.5383.GPRC/CVHH.HPG 91587833EYA2FU YUN20/11/2014 23:30HAI AN Xem GPRC
20141122.5386.GPRC/CVHH.HPG 95097865BVNK2WARNOW MATE20/11/2014 22:30PTSC DINH VU Xem GPRC
42109781268363WBCME LINH20/11/2014 22:25TIÊN SA Xem GPRC
20141122.5384.GPRC/CVHH.HPG 87473939LY2389HENG RUN20/11/2014 22:00CANG CA HA LONG Xem GPRC
20141122.5385.GPRC/CVHH.HPG 91508603EMC7PACIFIC PEARL20/11/2014 20:30DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
20141120.3142.GPRC/CVHH.QN 94498335BRD2WARNOW MASTER20/11/2014 20:24BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20141120.3141.GPRC/CVHH.QN 9528952E6BR2HE XIE 620/11/2014 20:02KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
00007469200976XVCXHAI LINH 0120/11/2014 20:00CẢNG JETTY Xem GPRC
20141122.5376.GPRC/CVHH.HPG 9310795H8HIMINDORO20/11/2014 20:00CANG HP Xem GPRC
20141120.3140.GPRC/CVHH.QN 91228873WCQ9VINASHIP STAR20/11/2014 19:55BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
000074590468753WDVVIET GAS20/11/2014 19:00CẢNG JETTY Xem GPRC
000073391431423WDWCUU LONG GAS20/11/2014 17:18CẢNG JETTY Xem GPRC
034/11/14/CVHHNT7608095X V L RLONG PHU 0420/11/2014 17:00CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
42109692029009VMK9AKARI20/11/2014 16:30TIÊN SA Xem GPRC
20141120.3139.GPRC/CVHH.QN 9533086BIBD3GUO TOU 10320/11/2014 16:22KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141113.595.GPRC/CVHH.QB  XVURPHU LONG 0620/11/2014 16:20CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
1514590468873WOHHONG HA GAS20/11/2014 16:13ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
263287379849LY2508TT STAR20/11/2014 16:08CẢNG THÉP PHÚ MỸ Xem GPRC
114/2014/CVHHTTH XVVKLONG SON 5720/11/2014 16:00CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
20141120.3138.GPRC/CVHH.QN 93702263FYRCROSSANDRA20/11/2014 15:53BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
0152/CVHHMT SG 6584MEKONG PRESTIGE II20/11/2014 15:45CẢNG MỸ THO Xem GPRC
15144 3WKQHAI THANH 1720/11/2014 15:44BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
20141120.3137.GPRC/CVHH.QN 90100103ETP8FORTUNE OCEAN20/11/2014 15:44KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20141120.3136.GPRC/CVHH.QN 9636345VRKX4MERIT20/11/2014 15:36KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
264888201713WFKPETROGAS 0520/11/2014 15:33CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
14803 HOANG BAO 68HOANG BAO 6820/11/2014 15:30PHAN VŨ Xem GPRC
113/2014/CVHHTTH8663743XVZFSON THINH 1920/11/2014 15:30CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
421095 X V J KCHU LAI 1820/11/2014 15:15SÔNG HÀN Xem GPRC
20141120.3135.GPRC/CVHH.QN  3FXL5AN QUAN ZHOU 6620/11/2014 15:09CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20141120.3134.GPRC/CVHH.QN 9219331C6RW4THE WORLD20/11/2014 15:02KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
000325/GPRC-CVHHNA87464543WYWVIET TRUNG 4520/11/2014 14:48CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
LDD 000503/CVHHNA90268873WJNLAM HONG 1820/11/2014 14:44CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
709/2014/CVHHAG XVRITHUAN PHAT 0820/11/2014 14:00MỸ THỚI Xem GPRC
01020493557213WMXDUY TRUNG 0120/11/2014 14:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
9295570203WDUTHAI BINH 3620/11/2014 14:00KHU NEO ĐẬU CHUYỂN TẢI DƯƠNG ĐÔNG Xem GPRC
264695251942EJP8INGE KOSAN20/11/2014 12:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
26449475636V7VS6MOL MODERN20/11/2014 12:25CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
00277 X V J UHAI PHUONG 0120/11/2014 12:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20141120.3133.GPRC/CVHH.QN  XVRKVIET PHUC 0620/11/2014 11:40CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
263992352709VHV6LADY MARGAUX20/11/2014 11:34CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
683.14.NÐ/CVHHCT93236133WHMNGOC HA 1820/11/2014 11:30CẦN THƠ Xem GPRC
00278 XVSUSAO BIEN 1620/11/2014 11:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
0027696241963WIP9SUNRISE 68920/11/2014 11:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
0002118/GPRC-CVHHHT 3WBC9XUAN THANG 8820/11/2014 10:59CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
0000743  LONG PHU 1820/11/2014 10:50CẢNG JETTY Xem GPRC
20141120.3132.GPRC/CVHH.QN 8209004J8VA7MOONVAZS20/11/2014 10:37KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
145039 3WJFBINH NGUYEN 1920/11/2014 10:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
1593  TRADOCO 1820/11/2014 10:30THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
000323/GPRC-CVHHNA86536453WDX9VIET TRUNG 3620/11/2014 10:11CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
32/CVTHLM  HOANG HA 16220/11/2014 10:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
0102690856633WOKPEACE STAR20/11/2014 10:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
15909457244XVIHPTSC THANG LONG20/11/2014 10:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
42109493363353WNUBIEN DONG FREIGHTER20/11/2014 09:30TIÊN SA Xem GPRC
000928/GPRC-CVHHNA94313673WTCQUANG ANH 2620/11/2014 09:17CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
14503893557193WOBAN PHU 6820/11/2014 09:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
20141122.5379.GPRC/CVHH.HPG 92792263WKMBIEN DONG NAVIGATOR20/11/2014 09:00DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
000929/GPRC-CVHHNA93409843WIUTHANH THANH DAT 6720/11/2014 08:39CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
1514392302940XYGLLIZSTAR GLORY20/11/2014 08:38GÒ DẦU B2 Xem GPRC
145037 AN TRUNG 46AN TRUNG 4620/11/2014 08:30BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
2645 3WFNHUNG THANG 1720/11/2014 08:30CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP Xem GPRC
2632955813903WDS8STAR 8920/11/2014 08:30CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP Xem GPRC
708/2014/CVHHAG 3WYCHUNG THANG 3620/11/2014 08:24MỸ THỚI Xem GPRC
279-2014/CVHHTTH9692428BIAXFS BITUMEN NO.120/11/2014 07:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20141122.5374.GPRC/CVHH.HPG 94996323WVY HOANG LONG 6820/11/2014 07:00CANG HP Xem GPRC
42109392302069VHZ8WAN HAI 26120/11/2014 06:45TIÊN SA Xem GPRC
281/TP/CVHHDT SG 3643VM 0120/11/2014 06:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20141122.5378.GPRC/CVHH.HPG 95098035BMJ3WARNOW BOATSWAIN20/11/2014 06:30DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
20141122.5375.GPRC/CVHH.HPG 9322243V2BP5SARA20/11/2014 03:00NAM HAI Xem GPRC
2642 XUATGOLDEN FORTUNE 820/11/2014 02:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
264390468873WOHHONG HA GAS20/11/2014 00:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20141119.3131.GPRC/CVHH.QN 96696413WII9VAN MINH 6819/11/2014 23:25KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20141122.5370.GPRC/CVHH.HPG 91678513WQOPACIFIC EXPRESS19/11/2014 23:00TRANSVINA Xem GPRC
20141122.5371.GPRC/CVHH.HPG 96411563FYW7SUNNY LOTUS19/11/2014 22:30NAM HAI DV Xem GPRC
20141123.520.GPRC/CVHH.NA 8419350XVGJLONG PHU 0919/11/2014 21:00NGHI HƯƠNG Xem GPRC
4210829149873P3XS7THORSTREAM19/11/2014 21:00TIÊN SA Xem GPRC
040/ÐM/14?CVHHNT-VP91971793FPI9SN QUEEN19/11/2014 20:30CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
4210929157404S6RJKOTA WARIS19/11/2014 20:00TIÊN SA Xem GPRC
20141119.3130.GPRC/CVHH.QN 83079093FVT2BAO LONG19/11/2014 19:44KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141122.5372.GPRC/CVHH.HPG 9502518FLTULE AUSTRAL19/11/2014 19:00CHUA VE Xem GPRC
000073490812393WASPVOIL ALLIANCE19/11/2014 19:00CẢNG JETTY Xem GPRC
20141119.5322.GPRC/CVHH.HPG 9146663DSRA 4SINOKOR HONGKONG19/11/2014 18:30DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
20141119.3129.GPRC/CVHH.QN 88127583FLL5JIN HAI NO.119/11/2014 17:35KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
278/HK/14/CVHHNT-VP THUAN PHAT 07THUAN PHAT 0719/11/2014 17:10CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
15889310240VRCU7OOCL SOUTHAMPTON19/11/2014 17:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
0002117/GPRC-CVHHHT9511997XVSPTHANH THANH DAT 2619/11/2014 16:30CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
035/11/14/CVHHNT 3 W Z LHAI TRUONG 18-ALCI19/11/2014 16:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
341/KD/14/CVHHNT-VP9258351VRFL6MAPLE EXPRESS19/11/2014 16:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
340/KD/14/CVHHNT-VP  MG - 0219/11/2014 16:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20141119.3128.GPRC/CVHH.QN 9167174A8JA3CHEMTRANS ROUEN19/11/2014 15:54BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
421091 3WFM9HOANG PHUC 56819/11/2014 15:45CẢNG X50 Xem GPRC
0002116/GPRC-CVHHHT9619634XVEBLAM HONG 9919/11/2014 15:34CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
682.14.NÐ/CVHHCT XVXHHOANG GIA 5619/11/2014 15:30CẦN THƠ Xem GPRC
0002115/GPRC-CVHHHT MINH PHU 07MINH PHU 0719/11/2014 15:28CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
1514281300833EKB5PRIME SPIRIT19/11/2014 15:07XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
145035 XVLTBIEN DONG 19 - ALCI19/11/2014 15:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
1480296085943WKG9VICTORIA 0319/11/2014 15:00LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
280/TP/CVHHDT SG -5090LAMARGUERITE19/11/2014 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20141119.608.GPRC/CVHH.QB 7233943XVNTBINH PHUONG 3619/11/2014 14:13CẢNG XĂNG DẦU TRÊN SÔNG GIANH Xem GPRC
20141119.3127.GPRC/CVHH.QN 93813163ENR3DL CLOVER19/11/2014 14:00KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
421090 PHUONG BAC 07.PHUONG BAC 0719/11/2014 14:00VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
20141119.3126.GPRC/CVHH.QN 9336452HUYAN36HUY AN 3619/11/2014 13:43BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
035/11/14/CVHHNT-BN88201713WFKPETROGAS 0519/11/2014 13:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
278-2014/CVHHTTH XVWOTHANH LIEM 0919/11/2014 13:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
15729439539VRER9SEA BAY19/11/2014 12:30CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI BIỂN ĐÔNG Xem GPRC
26419387633V7NS3ECOMAR G.O19/11/2014 12:28CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
264085138573EVZ8VENUS 0919/11/2014 12:26CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
010239421207HP9712SEA COMANCHE 19/11/2014 12:20CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
20141119.3125.GPRC/CVHH.QN 90607303WVUVTC PLANET19/11/2014 12:14KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0102295052619V6274PACIFIC PALLADIUM19/11/2014 12:10CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
00391499474395ZDKF9ITALIAN EXPRESS19/11/2014 12:00DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
0102179110883FPG3SEABULK RAVEN19/11/2014 12:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
0002112/GPRC-CVHHHT95101753 W X PTHANH THANH DAT 0919/11/2014 11:38CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
26389424936V7TU3MOL MAXIM19/11/2014 11:34CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
0002110/GPRC-CVHHHT94890153W X HAN TRUNG VIET 2619/11/2014 11:24CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
007/11/14/CVHHNT-NTH95234213WWAHUNG LONG 2619/11/2014 11:15CẢNG NINH CHỮ Xem GPRC
20141119.3124.GPRC/CVHH.QN 96985633WKU9VINACOMIN 0519/11/2014 11:07CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20141122.5373.GPRC/CVHH.HPG 91310603ERC6HEUNG-A SINGAPORE19/11/2014 11:00CHUA VE Xem GPRC
002709548483XVTOHOANG BAO 2819/11/2014 11:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
158795538043FCA5INDIGO FELICITY19/11/2014 11:00CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
002759512006XVTUQUANG ANH 5419/11/2014 11:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
00391539012850BKNLUNI-CORONA19/11/2014 11:00GREEN PORT Xem GPRC
1514197102943EOM3KOETA NO.319/11/2014 10:46GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
0002112/GPRC-CVHHHT93795333 W M BTHANH MINH 0919/11/2014 10:35CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
20141119.3123.GPRC/CVHH.QN  3WVITRUONG XUAN 1819/11/2014 10:30CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
42108992630453 W M T9NHA BE 0619/11/2014 10:30PHAO MỸ KHÊ Xem GPRC
0002113/GPRC-CVHHHT 3WVVBINH DUONG 36619/11/2014 10:29CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
0002114/GPRC-CVHHHT93350823WIFTHANH THANH DAT 0819/11/2014 10:20CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
002749523407XVPCAN PHAT 0919/11/2014 10:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
00391479322889V7LU5ASIATIC ECLIPSE19/11/2014 10:00GREEN PORT Xem GPRC
0027395511053WBFHAI DAT 26 ALCI19/11/2014 10:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
00269  HOANG ANH 268 - ALCI19/11/2014 10:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
42108896306883WBL9NAM PHAT 0219/11/2014 10:00CẢNG X50 Xem GPRC
000073895728483WEZHAI NAM 6619/11/2014 09:45CẢNG JETTY Xem GPRC
0027293795213WMADUC HOA 0719/11/2014 09:30CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
42108795147313WUELONG SON 3519/11/2014 09:30SÔNG HÀN Xem GPRC
20141119.607.GPRC/CVHH.QB  X V L H LONG PHU 0519/11/2014 09:23CẢNG XĂNG DẦU TRÊN SÔNG GIANH Xem GPRC
000322/GPRC-CVHHNA9511404XVKVHÀ AN 1819/11/2014 09:21CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
002719548471XVQGHOANG BAO 1819/11/2014 09:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20141119.3122.GPRC/CVHH.QN  3WGI9TIEN THANH 0919/11/2014 08:55CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20141119.606.GPRC/CVHH.QB   X V R EHUNG CUONG 12619/11/2014 08:27CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
707/2014/CVHHAG 3WQSTIEN THANH 4519/11/2014 08:26MỸ THỚI Xem GPRC
20141119.513.GPRC/CVHH.NA  3WLI9ANH PHUC 1819/11/2014 08:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20141119.512.GPRC/CVHH.NA 95854553WBS9HAM RONG 0819/11/2014 08:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
681.14.NÐ/CVHHCT90468873WOHHONG HA GAS19/11/2014 08:00LPG PV GAS SOUTH Xem GPRC
20141118.7725.GPRC/CVHH.HCM 9219252C4LP2ST MARY19/11/2014 07:49TAN CANG Xem GPRC
20141119.3121.GPRC/CVHH.QN  3WYUMAI LINH 0519/11/2014 07:41BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
20141119.5362.GPRC/CVHH.HPG 92075603WMM9HAIAN PARK19/11/2014 07:30HAI AN Xem GPRC
20141119.515.GPRC/CVHH.NA   THAI HA 188619/11/2014 07:30CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20141119.514.GPRC/CVHH.NA  3 W T KTHANH PHAT 3619/11/2014 07:30CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20141118.605.GPRC/CVHH.QB  XVQOHOANG VU 0119/11/2014 07:00CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
01020393213543WGYHUYEN TRANG 0219/11/2014 07:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
003914190946523WLH9HOANG PHAT 26-ALCI19/11/2014 06:00TIEN MANH Xem GPRC
4210849352676XVDT.HUNG DAO19/11/2014 06:00TIÊN SA Xem GPRC
00391389108908BRVLLIN YUAN19/11/2014 06:00NAM HAI Xem GPRC
00007369239642XVFTPETROLIMEX 1019/11/2014 06:00CẢNG JETTY Xem GPRC
00391409103609HSB3434SEA BRIGHTON19/11/2014 06:00CANG HP Xem GPRC
0039142 XVRYTHANH VINH 01-BIDV19/11/2014 06:00SONG DA 12.4 Xem GPRC
00391309248942V7EX2MARE FOX19/11/2014 05:30DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
003913792642193WJS9VIETSUN PACIFIC19/11/2014 03:00CHUA VE Xem GPRC
42108392282893WWNBIEN DONG STAR19/11/2014 02:30TIÊN SA Xem GPRC
20141118.3120.GPRC/CVHH.QN 83236543WEKHAI PHONG 0618/11/2014 23:07CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
033/11/14/CVHHNT89904073WFYLONG PHU 0818/11/2014 22:02CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
003913194692473ESQ3SUPER STAR18/11/2014 21:00CANG HP Xem GPRC
0002324/GPRC-CVHHHT95025683ETB2GENCIANA18/11/2014 20:30VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO Xem GPRC
20141118.3119.GPRC/CVHH.QN 9330642V7QP5SOPHIA D18/11/2014 20:26KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141118.3118.GPRC/CVHH.QN 91276313FXP7ACACIA STAR18/11/2014 20:21KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
151407913854HSB 2524PATCHARAWADEE 1218/11/2014 19:45GÒ DẦU A2 Xem GPRC
033/11/14/CVHHNT-BN 3WWRHOANG CHIEN 1818/11/2014 17:50CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
000073295728503WESHAI NAM 6818/11/2014 17:40CẢNG JETTY Xem GPRC
15699208136XVSSPVT ATHENA18/11/2014 17:05CẢNG BẠCH HỔ, MỎ RỒNG Xem GPRC
1586 3WAVHAI NAM 1918/11/2014 17:00THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
14801 VU LONG 06VU LONG 0618/11/2014 17:00PHAN VŨ Xem GPRC
20141118.3117.GPRC/CVHH.QN 95479343WCA9NIMEX 0118/11/2014 16:47BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
004/11/14/CVHHNT-VP95678313WGP9BRAVE18/11/2014 16:30CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
20141118.3116.GPRC/CVHH.QN  XVSXTRONG ANH 4518/11/2014 16:25BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
20141118.3115.GPRC/CVHH.QN  3WEK9TRUONG AN 1718/11/2014 16:09BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
00391269358010V2BK4BBC HAWAII18/11/2014 16:00CANG CA HA LONG Xem GPRC
032/11/14/CVHHNT 3WCN9TU THANH 1518/11/2014 15:56CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
1513985138573EVZ8VENUS 0918/11/2014 15:56GÒ DẦU A2 Xem GPRC
20141116.3099.GPRC/CVHH.QN  3WJMQUANG THINH 1818/11/2014 15:15KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
706/2014/CVHHAG9400713WYHHOANG HAI 88 - ALCI18/11/2014 15:06CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
1513897004453FYESUN APOLLON18/11/2014 14:48VOPAK Xem GPRC
42108191508603EMC7PACIFIC PEARL18/11/2014 14:15TIÊN SA Xem GPRC
20141118.3114.GPRC/CVHH.QN 8612964JVRD4TB 3018/11/2014 14:03KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0039116 XVRKVIET PHUC 0618/11/2014 13:58BEN LAM Xem GPRC
20141118.3113.GPRC/CVHH.QN 95616933WJL9VIET THANG 3618/11/2014 13:36CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
003912391675143WPJVINALINES PIONEER18/11/2014 12:00TRANSVINA Xem GPRC
263795252092EJP4LINDA KOSAN18/11/2014 11:23CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
26369320257OYGN2GEORG MAERSK 18/11/2014 11:22CẦU CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP(CMIT) Xem GPRC
20141118.511.GPRC/CVHH.NA 9522829XVRMDAI LUC 0718/11/2014 11:10CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20141118.510.GPRC/CVHH.NA 93531513WLFTHANH THANH DAT 3618/11/2014 11:09CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
2635 XUAEGOLDEN FORTUNE 118/11/2014 11:05CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
680.14.NÐ9610949DUY PHAT 68DUY PHAT 6818/11/2014 11:00CẦN THƠ Xem GPRC
42108096038433WCB9HO TAY18/11/2014 11:00TIÊN SA Xem GPRC
20141118.3112.GPRC/CVHH.QN 9123659T2MF4MELATI SATU18/11/2014 10:58BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
000072992630453 W M T9NHA BE 0618/11/2014 10:30CẢNG JETTY Xem GPRC
20141118.3111.GPRC/CVHH.QN 9547922XVVZTUAN DUNG 2518/11/2014 10:28KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141118.3110.GPRC/CVHH.QN 9502518FLTULE AUSTRAL18/11/2014 10:16KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
0031/CVTHLM  MIEN BAC 0218/11/2014 10:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
032/11/14/CVHHNT-BN 3WGW9DUC NGHIA 4518/11/2014 09:50CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
031/11/14/CVHHNT-BN95686413WCL.THINH AN 1718/11/2014 09:30CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
14800 3WME9THINH CUONG18/11/2014 09:00LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
26349414905VRGU4COUGA18/11/2014 08:30CẢNG POSCO Xem GPRC
263390468873WOHHONG HA GAS18/11/2014 08:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
263185138573EVZ8VENUS 0918/11/2014 08:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20141118.3109.GPRC/CVHH.QN  3WVOQUANG HUY 05-BIDV18/11/2014 08:19KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141118.3108.GPRC/CVHH.QN 97172543ENV6BELLE ETOILE18/11/2014 08:13KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
0102029149201ELUK9BUFFALO18/11/2014 06:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
262891015963FXX4MOL BRAVERY18/11/2014 02:00CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP ODA(TCOT) Xem GPRC
003911490468753WDVVIET GAS18/11/2014 01:30XANG DAU DINH VU Xem GPRC
20141119.5327.GPRC/CVHH.HPG 9111230XVKONASICO NAVIGATOR17/11/2014 23:00CHUA VE Xem GPRC
00391129437256V2EI5WARNOW CARP17/11/2014 21:00NAM HAI Xem GPRC
42107895098035BMJ3WARNOW BOATSWAIN17/11/2014 20:00TIÊN SA Xem GPRC
20141117.3107.GPRC/CVHH.QN 8116661H8OJWAN HE17/11/2014 19:36KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
151379279616HPBUSILVER HAWK17/11/2014 18:00GÒ DẦU B3 Xem GPRC
20141117.604.GPRC/CVHH.QB 9446403A8TJ2ARIETTA17/11/2014 17:46KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
20141117.3106.GPRC/CVHH.QN 9012850BKNLUNI-CORONA17/11/2014 17:43BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
031/11/14/CVHHNT 3WYOTHINH AN 2517/11/2014 17:42CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
00007289191759XVYWPETROLIMEX 1517/11/2014 17:10CẢNG JETTY Xem GPRC
276-2014/CVHHTTH97928073WID9CFC 0217/11/2014 17:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
277-2014/CVHHTTH9509877XVMFGREEN LAND17/11/2014 17:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
000072789904073WFYLONG PHU 0817/11/2014 17:00CẢNG JETTY Xem GPRC
158595602733WAOPTSC HA NOI17/11/2014 17:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
000918/GPRC-CVHHNA91310083WJZ9ATLANTIC OCEAN17/11/2014 16:44CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
15839404572XVJIPHUONG DONG STAR17/11/2014 16:34CẢNG KHO XĂNG DẦU CÙ LAO TÀO Xem GPRC
277/HK/14/CVHHNT-VP 3WJM9BINH DUONG 38817/11/2014 16:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20141119.5323.GPRC/CVHH.HPG 9205598XVHZ9HAI LINH 0217/11/2014 16:30HẢI LINH Xem GPRC
339/KD/14CVHHNT-VP7705192XVLNNHA BE 0217/11/2014 16:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
14503492647383 WMN 9TRUONG HAI STAR 317/11/2014 16:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
262695648279WHX7GLORY 117/11/2014 15:30KHU CHUYỂN TẢI GÒ DA Xem GPRC
2627  GLORY 217/11/2014 15:30KHU CHUYỂN TẢI GÒ DA Xem GPRC
0151/CVHHMT SG -5090LAMARGUERITE17/11/2014 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
010201  KP2009517/11/2014 15:00CẢNG HÒN CHÔNG Xem GPRC
15819244817AUTJPRABHU SATRAM17/11/2014 15:00CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP Xem GPRC
01020095630939V7354PU 2009 + PU 331017/11/2014 15:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
705/2014/CVHHAG DHU-2467KENT17/11/2014 14:54CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
262591460913FJB6,FENG ZHI BAO 17/11/2014 14:40CẢNG SITV Xem GPRC
262492696473WFXMY HUNG17/11/2014 14:38CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
279/TP/CVHHÐT AG - 14999NGUYEN DAT17/11/2014 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20141117.3105.GPRC/CVHH.QN 86561543WCX9HAI TRUONG 36-ALCI17/11/2014 14:24CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20141119.5329.GPRC/CVHH.HPG 93363353WNUBIEN DONG FREIGHTER17/11/2014 14:00CHUA VE Xem GPRC
20141119.5324.GPRC/CVHH.HPG 9145293S6MCPIRA BHUM17/11/2014 14:00CHUA VE Xem GPRC
275-2014/CVHHTTH SON TRASON TRA17/11/2014 14:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
421077 3 W A Q 9NAM PHAT 0117/11/2014 13:45CẢNG X50 Xem GPRC
274-2014/CVHHTTH9151242VRGQ2FIRSTEC17/11/2014 13:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
4210769626558D5BA2KESTREL17/11/2014 13:30TIÊN SA Xem GPRC
140142096640813WKZ9MARITIME 0917/11/2014 12:00BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG XI MĂNG NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20141117.603.GPRC/CVHH.QB  3WDI9XUAN LAM 1017/11/2014 11:40CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
26299628752BUJECHANG HANG HAN HAI17/11/2014 11:15TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) Xem GPRC
263094030353EQT9IKAN SAGAI17/11/2014 11:14CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
000917/GPRC-CVHHNA95527073WCKCENTURY STAR17/11/2014 11:02CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
15499402495V7SB7DUBAI CHARM17/11/2014 11:00CẢNG CHIM SÁO Xem GPRC
679.14.ND XVODGIA BAO 38817/11/2014 11:00CẦN THƠ Xem GPRC
000072692033943WKH9LONG PHU 1017/11/2014 10:00CẢNG JETTY Xem GPRC
20141119.5326.GPRC/CVHH.HPG 9130535VRYW2UNI ACCORD17/11/2014 10:00PTSC DINH VU Xem GPRC
20141117.602.GPRC/CVHH.QB  XVUMDUC MINH 55517/11/2014 09:05CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20141119.5328.GPRC/CVHH.HPG 9200976XVCXHAI LINH 0117/11/2014 09:00HẢI LINH Xem GPRC
20141117.3104.GPRC/CVHH.QN 9555462XVMIVIET HUNG 0917/11/2014 08:56BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
15808820810HSB3445V.L.1017/11/2014 08:40CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
704/2014/CVHHAG XVMYHAI NAM 2817/11/2014 08:15MỸ THỚI Xem GPRC
262388201713WFKPETROGAS 0517/11/2014 08:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
157791070573WPCVAN LY17/11/2014 08:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
20141117.3103.GPRC/CVHH.QN 9389124A8NE7LARA17/11/2014 07:53KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141118.7724.GPRC/CVHH.HCM  3WAI9THANH LIEM 0817/11/2014 07:48PHAO NHA BE Xem GPRC
20141118.7726.GPRC/CVHH.HCM 8909446XVEQBINH PHUOC17/11/2014 06:00CANG BA SON Xem GPRC
20141119.5340.GPRC/CVHH.HPG 9357793A8OY2KING BRIAN17/11/2014 06:00NAM HAI DV Xem GPRC
20141119.5331.GPRC/CVHH.HPG 9131010JVFL4PRUDENT17/11/2014 06:00PTSC DINH VU Xem GPRC
20141119.5325.GPRC/CVHH.HPG 95202233FRM8WOOYANG VICTORY17/11/2014 06:00CANG HP Xem GPRC
20141119.5330.GPRC/CVHH.HPG 9168520XVQHFORTUNE FREIGHTER17/11/2014 05:00DOAN XA Xem GPRC
20141117.3102.GPRC/CVHH.QN 9679062BSEHZHE HAI 51517/11/2014 02:46KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141119.5333.GPRC/CVHH.HPG 91310083WJZ9ATLANTIC OCEAN16/11/2014 20:00DOAN XA Xem GPRC
26229364186S6BB4EPIC ST KITTS16/11/2014 20:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
1513585138573EVZ8VENUS 0916/11/2014 19:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
20141116.3101.GPRC/CVHH.QN 93430413WLSTAY SON 216/11/2014 17:48BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
20141116.3100.GPRC/CVHH.QN 9344057DYPXCHUETSU SPIRIT16/11/2014 17:11BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
1568 XVAMHAI LONG16/11/2014 17:00KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
15737909724JVUQ4PHU MY 0816/11/2014 17:00THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
15789336206XVKAPTSC VUNG TAU16/11/2014 17:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
4210759502518FLTULE AUSTRAL16/11/2014 16:15TIÊN SA Xem GPRC
151349279939VRYS6DORIS RUBY16/11/2014 16:10PHƯỚC THÁI Xem GPRC
20141116.3098.GPRC/CVHH.QN  XVPITRUONG AN 2816/11/2014 16:09KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
124/VX/CVHHÐT  AQUA MEKONG16/11/2014 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
010169119189XVVOCOMATCE STAR16/11/2014 16:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
20141119.516.GPRC/CVHH.NA 91431423WDWCUU LONG GAS16/11/2014 16:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
1479988201713WFKPETROGAS 0516/11/2014 16:00LPG HỒNG MỘC Xem GPRC
273/2014/CVHHTTH 3WHOTHAI BINH DUONG 0616/11/2014 15:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
15769171113D7MJSUN PRIME16/11/2014 15:11KHU CHUYỂN TẢI GÒ DA Xem GPRC
20141116.3097.GPRC/CVHH.QN 93032613WC19HUE 1816/11/2014 15:08CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
029/11/14/CVHHNT-BN88682264X V L FEASTERN SEA16/11/2014 15:00KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
151339134971V7JG6GAS TEXIANA16/11/2014 15:00GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
20141116.507.GPRC/CVHH.NA 8661123V3TI8LAOCHUANZHANG 1716/11/2014 14:59CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
156095435249V9844NANYANG STAR16/11/2014 14:24CẢNG BẠCH HỔ, MỎ RỒNG Xem GPRC
678.14.NР3WKF9NGOC LAN 1516/11/2014 14:00CẦN THƠ Xem GPRC
20141116.601.GPRC/CVHH.QB  XVKJCHIEN CONG 6816/11/2014 13:55CẢNG QUẢNG BÌNH(CẢNG GIANH) Xem GPRC
7.3/2014/cvhhag 3WCY9QUANG HUY 0916/11/2014 13:30MỸ THỚI Xem GPRC
20141119.5337.GPRC/CVHH.HPG 9626558D5BA2KESTREL16/11/2014 12:00DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
000915/GPRC-CVHHNA94383393WMB9VIETSUN FORTUNE16/11/2014 11:58CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
261588201713WFKPETROGAS 0516/11/2014 11:13CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
262194442113WQRSUN BRIGHT16/11/2014 11:11TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) Xem GPRC
0101689108233WUV9DUONG DONG PETRO 0116/11/2014 10:50BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
15130 3WFNHUNG THANG 1716/11/2014 10:36ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
20141116.3096.GPRC/CVHH.QN  3WIB9BIEN DONG 18916/11/2014 10:14BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
0002322/GPRC_CVHHHT9358010V2BK4BBC HAWAII16/11/2014 10:00VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO Xem GPRC
20141116.3095.GPRC/CVHH.QN  XVSBDUC PHAT 56916/11/2014 09:58KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141116.3094.GPRC/CVHH.QN  XVJLSAU DUNG 0916/11/2014 09:37CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20141116.3093.GPRC/CVHH.QN  XVCIMINH DUONG 888816/11/2014 09:33BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20141116.600.GPRC/CVHH.QB  XVYGVIET PHUC 0816/11/2014 09:02CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
421074 3WJFBINH NGUYEN 1916/11/2014 09:00CẢNG X50 Xem GPRC
1571.CVHHVT91894199HJF9CELEBRITY MILLENNIUM16/11/2014 09:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCCT ) Xem GPRC
140141696086233WEG9DAI TAY DUONG 3616/11/2014 09:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20141119.5335.GPRC/CVHH.HPG 9410301VRGZ9MAERSK WOLGAST16/11/2014 09:00DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
14503394196063WPZTRUONG HAI STAR 216/11/2014 09:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
20141119.5341.GPRC/CVHH.HPG 92792143WKLBIEN DONG MARINER16/11/2014 08:00DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
123/VX/CVHHÐT SG-5882DONG TIEN 0116/11/2014 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
4210739548483XVTOHOANG BAO 2816/11/2014 07:30CẢNG X50 Xem GPRC
003/11/14CVHHNT-VP95855843EZC6OCEAN SKY16/11/2014 07:30CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
20141119.5334.GPRC/CVHH.HPG 9412531V2EV8PRIAMOS16/11/2014 07:30NAM HAI DV Xem GPRC
00007188419350XVGJLONG PHU 0916/11/2014 07:00CẢNG JETTY Xem GPRC
20141119.5338.GPRC/CVHH.HPG 9636345VRKX4MERIT16/11/2014 07:00CANG HP Xem GPRC
20141119.5336.GPRC/CVHH.HPG 86536453WDX9VIET TRUNG 3616/11/2014 07:00CANG CAM Xem GPRC
15757047502XVVEVISAL 216/11/2014 07:00THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
20141119.5342.GPRC/CVHH.HPG 91345053FAA4CRUSADER16/11/2014 06:30NAM HAI DV Xem GPRC
20141116.3092.GPRC/CVHH.QN 9252046P3UT9GOLDENSTAR16/11/2014 06:12KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
028/11/14/CVHHNT-BN93621643 W M ONGOC PHAT 56816/11/2014 05:00KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
14014179155481DSQY4OS DREAM16/11/2014 05:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20141119.5349.GPRC/CVHH.HPG 92404579VBE4METHI BHUM16/11/2014 04:00HAI AN Xem GPRC
26189352406V7PR9MOL DELIGHT16/11/2014 01:30CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
20141119.5332.GPRC/CVHH.HPG 91971793FPI9SN QUEEN16/11/2014 00:01CANG HP Xem GPRC
4210729586992XVZTMINH TRUONG 1815/11/2014 22:45TIÊN SA Xem GPRC
20141119.5339.GPRC/CVHH.HPG 93302883ETI4VINALINES DIAMOND15/11/2014 22:00DOAN XA Xem GPRC
20141115.599.GPRC/CVHH.QB  XVTHDUC MINH 888815/11/2014 21:51CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
677.14.NÐ7405405XVDBLONG PHU 0615/11/2014 21:00TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ Xem GPRC
000321/GPRC-CVHHNA X V L H LONG PHU 0515/11/2014 20:10HƯNG HÒA Xem GPRC
000320/GPRC-CVHHNA87464543WYWVIET TRUNG 4515/11/2014 20:04CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
14014159559217VRH16EASTERN PEARL15/11/2014 20:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
140141495616933WJL9VIET THANG 3615/11/2014 20:00BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG XI MĂNG NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
000319/GPRC-CVHHNA7233943XVNTBINH PHUONG 3615/11/2014 19:57HƯNG HÒA Xem GPRC
151319044633DSOS7HAEKUP OCEAN15/11/2014 19:50GÒ DẦU A3 Xem GPRC
4210689352676XVDT.HUNG DAO15/11/2014 19:45TIÊN SA Xem GPRC
20141119.5344.GPRC/CVHH.HPG 93648753EFEWHITE IYO15/11/2014 18:00CANG HP Xem GPRC
000913/GPRC-CVHHNA6902597XVHDPTS HAI PHONG 0115/11/2014 17:36NGHI HƯƠNG Xem GPRC
000913/GPRC-CVHHNA TUAN THANH 02TUAN THANH 0215/11/2014 17:30CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
000912/GPRC-CVHHNA95581273WHQ9AN THANG 6815/11/2014 17:28CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
000911/GPRC-CVHHNA92630453 W M T9NHA BE 0615/11/2014 17:24NGHI HƯƠNG Xem GPRC
000910/gprc-cvhhna9350484XUSE7ANSHUN 6815/11/2014 17:22CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
15679114983HSB 4689AMA15/11/2014 17:00CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
122/VX/CVHHÐT SG-2327HOANG LONG 0215/11/2014 17:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
42106195156203FOB4HORAI BRIDGE15/11/2014 17:00TIÊN SA Xem GPRC
006/11/14/CVHHNT-NTH94752963WRQMINH PHU 1715/11/2014 16:50CẢNG NINH CHỮ Xem GPRC
20141115.598.GPRC/CVHH.QB 96985633WKU9VINACOMIN 0515/11/2014 16:46CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
15709645841VRKH5NL BRIGHT15/11/2014 16:34CẢNG SITV Xem GPRC
15539413028A8TK8BLUE SEA15/11/2014 16:30CẢNG RẠNG ĐÔNG Xem GPRC
0002321/GPRC-CVHHHT95717893WZCTRONG ANH 0915/11/2014 16:30Cảng Sơn Dương Xem GPRC
0150/CVHHMT9610860TUAN DUNG 26TUAN DUNG 2615/11/2014 16:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
0149  MEKONG EXPLORER15/11/2014 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
20141115.3091.GPRC/CVHH.QN  3WULQUANG VINH 1815/11/2014 15:00KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0002320/GPRC-CVHHHT BSTYDE FU 1500115/11/2014 15:00Cảng Sơn Dương Xem GPRC
278/TP/CVHHÐT DT - 16688DT - 1668815/11/2014 15:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
151299511222XVMNTHANH HAI 0915/11/2014 14:41ĐỒNG NAI 1 Xem GPRC
20141115.3090.GPRC/CVHH.QN 96270713WDU9TIEN THANH 2615/11/2014 14:15BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
1512895237829V7789AD MATSU15/11/2014 14:07GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
20141115.3089.GPRC/CVHH.QN 94658019HA2432AMALFI15/11/2014 13:47KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20141115.3088.GPRC/CVHH.QN 9582776XVDUTU CUONG 2715/11/2014 13:03CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
67/SÐ/CVHHÐT 3WMQVAN TRANG 1815/11/2014 13:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20141115.3087.GPRC/CVHH.QN  3 W D A 9TRUONG PHAT 4515/11/2014 12:52CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20141115.3086.GPRC/CVHH.QN 9082532BMMBMING GANG 1 HAO15/11/2014 12:15BẾN CẢNG KHÁCH HÒN GAI Xem GPRC
276/HK/14/CVHHNT-VP XVGWHOANG HUNG 0815/11/2014 11:50CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
029/11/14/CVHHNT 3WFANGHIEN CUU BIEN15/11/2014 11:24CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20141115.597.GPRC/CVHH.QB 96085703WKN9VICTORIA 0515/11/2014 11:04CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
2619 XVRXBINH NGUYEN 16815/11/2014 11:03CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP Xem GPRC
156691405803WWVPVT DRAGON15/11/2014 11:00CẢNG KHO XĂNG DẦU CÙ LAO TÀO Xem GPRC
20141115.3085.GPRC/CVHH.QN 93540023WMCTRUONG XUAN 06-ALCI15/11/2014 10:47KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
1479895607423WGM9HAI PHUONG 3915/11/2014 10:30LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
20141115.3084.GPRC/CVHH.QN 93508363WMFMINH PHAT 0815/11/2014 10:15BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
1565 HOANG PHUC 27HOANG PHUC 2715/11/2014 10:00CẢNG CTY HẢI SẢN TRƯỜNG SA Xem GPRC
277/TP/CVHHÐT DT-14399DONG THAP 0815/11/2014 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
027/11/14/CVHHNT-BN95632493WCP9MARY 9915/11/2014 10:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
20141119.5343.GPRC/CVHH.HPG  X V P OTHANH DAT 36 ALCI15/11/2014 10:00SONG DA 12.4 Xem GPRC
42107191249143WFHVINAFCO 2515/11/2014 10:00TIÊN SA Xem GPRC
261588201713WFKPETROGAS 0515/11/2014 09:41CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
675.14.NР3WMG9CFC 0115/11/2014 09:30CẦN THƠ Xem GPRC
676.14.NР LONG PHU 1815/11/2014 09:30SAIGON PETRO CẦN THƠ Xem GPRC
80.14.XC9400227BPLQBAO HAI TUN15/11/2014 09:00CÁI CUI Xem GPRC
156495371599V7815POSH PERSISTENCE15/11/2014 09:00KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
26179143130XVOVSAI GON GAS15/11/2014 08:40CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
0078/CVHHMT-HP89108233WUV9DUONG DONG PETRO 0115/11/2014 08:30CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
20141119.5351.GPRC/CVHH.HPG 9157404S6RJKOTA WARIS15/11/2014 08:30NAM HAI DV Xem GPRC
20141119.5346.GPRC/CVHH.HPG 93678535BAP4CONTSHIP ACE15/11/2014 08:00NAM HAI Xem GPRC
032  LONG HUNG 115/11/2014 08:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
033  LONG HUNG 215/11/2014 08:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
140142695554503WMU9TRUONG SON 1615/11/2014 08:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20141115.3083.GPRC/CVHH.QN 92989233ESM9KUTAI EXPRESS15/11/2014 07:54BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
30/CVTHLM  HOANG HA 16215/11/2014 07:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
189/CVTHLM9025558HOANG HUY 36HOANG HUY 3615/11/2014 07:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
20141119.5345.GPRC/CVHH.HPG 9012862POXXCONCORD15/11/2014 06:00GREEN PORT Xem GPRC
20141119.5348.GPRC/CVHH.HPG 94417403EQD5SINAR BANTEN15/11/2014 04:30DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
20141119.5352.GPRC/CVHH.HPG 91431423WDWCUU LONG GAS15/11/2014 04:00XANG DAU DINH VU Xem GPRC
42107091070573WPCVAN LY15/11/2014 04:00TIÊN SA Xem GPRC
20141119.5347.GPRC/CVHH.HPG 9240079VRYC9JIN PING15/11/2014 03:00HA LONG Xem GPRC
140141195772465BYX2UCB CANADA15/11/2014 02:00BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG XI MĂNG NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
4210699123609S6LVKOTA WARUNA15/11/2014 01:30TIÊN SA Xem GPRC
20141119.5350.GPRC/CVHH.HPG 9522855VRFF5OCEAN ELITE15/11/2014 01:00CANG HP Xem GPRC
20141114.3082.GPRC/CVHH.QN 83071813FQH8TROPICAL STAR14/11/2014 23:16KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141117.5305.GPRC/CVHH.HPG 90468753WDVVIET GAS14/11/2014 22:30BEN GOT Xem GPRC
20141114.3081.GPRC/CVHH.QN  3 W C C 9VIET THANG 6814/11/2014 22:11KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141114.3080.GPRC/CVHH.QN 97172543ENV6BELLE ETOILE14/11/2014 21:08KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
028/11/14/CVHHNT9502518FLTULE AUSTRAL14/11/2014 19:32CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20141114.3079.GPRC/CVHH.QN 92033943WKH9LONG PHU 1014/11/2014 19:31BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
20141114.3078.GPRC/CVHH.QN 9615080HOLHDIANTHUS14/11/2014 19:10KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20141114.3077.GPRC/CVHH.QN 8114417JVLV4SILVER STAR14/11/2014 17:11CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
099891980829VIJ4EAGLE SEVILLE14/11/2014 17:00CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI MỎ THĂNG LONG- ĐÔNG ĐÔ Xem GPRC
101295435249V9844NANYANG STAR14/11/2014 17:00CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
0148/CVHHMT  AQUA MEKONG14/11/2014 16:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
14014129550096XVYDMINH TRUONG 0814/11/2014 16:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
272-2014/CVHHTTH91894199HJF9CELEBRITY MILLENNIUM14/11/2014 16:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
131712191220VIETGAS 01VIETGAS 0114/11/2014 15:57ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
702/2014/CVHHAG 3WIH9HOANG BAO 2514/11/2014 15:37MỸ THỚI Xem GPRC
1562 3WWPTHANH DAT 1814/11/2014 15:30THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
261394088773FND8HANJIN SPAIN14/11/2014 15:22CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
261496651643FPQ8CSE FORTUNE EXPRESS14/11/2014 15:20CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
26119347877V7IC7GENCO NORMANDY14/11/2014 15:15PTSC PHU MY (DICH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ PTSC PM) Xem GPRC
0147/CVHHMT SG6342BASSAC PANDAW14/11/2014 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
010199  KP2009514/11/2014 15:00CẢNG HÒN CHÔNG Xem GPRC
0002318/GPRC-CVHHHT95759793WXLTRUNG DUNG 2614/11/2014 15:00CẦU CẢNG XĂNG DẦU,LGP VŨNG ÁNG Xem GPRC
20141114.7723.GPRC/CVHH.HCM 90036533WFLHAI PHONG 0214/11/2014 14:33CANG SAIGON Xem GPRC
20141114.7722.GPRC/CVHH.HCM 92808099HA3557RDO HARMONY14/11/2014 14:33CANG SPCT Xem GPRC
20141114.7721.GPRC/CVHH.HCM 9449869PCNRSPAARNE TRADER14/11/2014 14:33LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20141114.7720.GPRC/CVHH.HCM 9151527D5CN8HAMMONIA THRACIUM14/11/2014 14:33TAN CANG Xem GPRC
20141114.7719.GPRC/CVHH.HCM 9530151VREK8SCSC FORTUNE14/11/2014 14:32TAN CANG Xem GPRC
20141114.7718.GPRC/CVHH.HCM 943608200D5FP4HANSA HOMBURG14/11/2014 14:32TAN CANG Xem GPRC
20141114.7717.GPRC/CVHH.HCM 95608713WEO9NASICO OCEAN14/11/2014 14:32CANG SAIGON Xem GPRC
20141114.7716.GPRC/CVHH.HCM 9598763VRIH8SILVER SAILING14/11/2014 14:32CANG BEN NGHE Xem GPRC
20141114.7715.GPRC/CVHH.HCM 9181637XVPFFORTUNE NAVIGATOR14/11/2014 14:32CANG SAIGON Xem GPRC
20141114.7714.GPRC/CVHH.HCM 9330537CQFGKENO14/11/2014 14:31TAN CANG Xem GPRC
20141114.7713.GPRC/CVHH.HCM  XVDCTHANH CONG 18-ALCI14/11/2014 14:31CTPTCN TANTHUAN Xem GPRC
20141114.7712.GPRC/CVHH.HCM  3WGU9.PHUONG NAM 3614/11/2014 14:31CTPTCN TANTHUAN Xem GPRC
20141114.7711.GPRC/CVHH.HCM 9149201ELUK9BUFFALO14/11/2014 14:31CANG SAO MAI Xem GPRC
0002317/GPRC-CVHHHT91285709V2151GREEN HARVEST14/11/2014 14:30VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO Xem GPRC
20141114.500.GPRC/CVHH.NA 9360403VRCU4MU LAN WAN14/11/2014 14:30CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
674.14.NÐ/CVHHCT 3WGK9NGOC LAN 1714/11/2014 14:30CẦN THƠ Xem GPRC
338/KD/14/CVHHNT-VP7621097XVLMNHA BE 0114/11/2014 14:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
15639457244XVIHPTSC THANG LONG14/11/2014 14:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
20141114.3076.GPRC/CVHH.QN 9581772XVFAVINACOMIN HANOI14/11/2014 14:29KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC