Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
183/2017/CVHHAG 3WKD9TRUONG XUAN 3627/04/2017 09:45MỸ THỚI Xem GPRC
182/2017/CVHHAG 3WVITRUONG XUAN 1827/04/2017 09:44MỸ THỚI Xem GPRC
181/2017/CVHHAG XVKQTRUNG DUNG STAR27/04/2017 09:43MỸ THỚI Xem GPRC
166/2017/CVHHAG 3WYVTRUONG XUAN 0827/04/2017 09:42MỸ THỚI Xem GPRC
162/2017/CVHHAG 3WWPTHANH DAT 1827/04/2017 09:42MỸ THỚI Xem GPRC
107/CVHHMT SG6342BASSAC PANDAW26/04/2017 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
180/2017/CVHHAG3292109WDN5ZAMBATEK 33/8826/04/2017 14:05CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
179/2017/CVHHAG8207938XUBJ9DAHA 226/04/2017 10:25CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
178/2017/CVHHAG9561124XVJDVAN KIEU 1826/04/2017 09:50MỸ THỚI Xem GPRC
177/2017/CVHHAG 3WNQ9QUY DUC 1526/04/2017 07:10MỸ THỚI Xem GPRC
20/SÐ/CVHHÐT9356385XVJZHOANG THINH 6825/04/2017 06:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
00489511997XVTX9MINH TIEN 9924/04/2017 14:30CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
176/2017/CVHHAG 3WIC9TRUONG AN 1624/04/2017 13:39MỸ THỚI Xem GPRC
19/SÐ/CVHHÐT93548823WMKNGUYEN PHAT 36924/04/2017 13:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
5109111369JVZD5LUCKY STAR24/04/2017 11:15CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
00479588548XVIDPHUC HOANG 2823/04/2017 16:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
0105/CVHHMT SG 6702MEKONG NAVIGATOR23/04/2017 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
175/2017/CVHHAG XVMJSON LONG 0822/04/2017 15:36MỸ THỚI Xem GPRC
50683236543WEKHAI PHONG 0622/04/2017 10:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
0104/CVHHMT  AQUA MEKONG21/04/2017 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
00459523419XVYA9MINH TIEN 2621/04/2017 15:30CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
174/2017/CVHHAG94313673WTCQUANG ANH 2621/04/2017 14:18MỸ THỚI Xem GPRC
173/2017/CVHHAG866662403WYOTHANH THANG 8921/04/2017 13:53MỸ THỚI Xem GPRC
61  PP20035KP21/04/2017 13:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
18/SÐ/CVHHÐT93540023WMCTRUONG XUAN 06-ALCI20/04/2017 17:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
172/2017/CVHHAG95718183WDBNHIEM AN 1820/04/2017 16:06MỸ THỚI Xem GPRC
171/2017/CVHHAG 3WGW9DUC NGHIA 4520/04/2017 14:46MỸ THỚI Xem GPRC
165/2017/CVHHAG TGL3001JOHAN PIONEER 2/TARGETLINE 300120/04/2017 10:11MỸ THỚI Xem GPRC
170/2017/cvhhag9525637XVKSHAI BINH 1620/04/2017 10:11CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
60  PP20024KP20/04/2017 10:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
5018121056HO-5347DISCOVERY 0120/04/2017 08:15CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
168/2017/CVHHAG 3WCM9VIET THANG 12620/04/2017 07:24MỸ THỚI Xem GPRC
169/2017/CVHHAG93557193WOBAN PHU 16820/04/2017 07:15MỸ THỚI Xem GPRC
00449460875XVFXHOANG TRIEU 3619/04/2017 18:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
009/LA-CVHHMT95447743WGE9TRUONG PHAT 01-ALCI19/04/2017 09:30CẢNG XI MĂNG FU-I Xem GPRC
167/2017/CVHHAG 3WLIH?I NAM 13619/04/2017 07:34MỸ THỚI Xem GPRC
057 SG 5922LONG HUNG 118/04/2017 08:30CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
16/SÐ/CVHHÐT96085683WJN9STAR 6218/04/2017 07:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
14/SÐ/CVHHÐT95570203WDUTHAI BINH 3618/04/2017 06:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC