Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
176-2015/CVHHTTH90265383WNB9HAI TRUONG 36826/05/2015 10:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
058/05/15/CVHHNT7405405XVDBLONG PHU 0626/05/2015 09:53CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
20150526.1291.GPRC/CVHH.QN 96256953WJW9VICTORIA 0126/05/2015 09:18KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
371.15.NÐ/CVHHCT9325403PHUONG HUNG 09PHUONG HUNG 0926/05/2015 09:00TRÀ NÓC Xem GPRC
20150526.1290.GPRC/CVHH.QN 95817463WAX9TRUNG HAI 1526/05/2015 08:12KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
5100579546316YRU9SEA GLORY26/05/2015 06:41TIÊN SA Xem GPRC
5100599119660D5GW8CHINDWIN STAR26/05/2015 06:40TIÊN SA Xem GPRC
51006091508603EMC7PACIFIC PEARL26/05/2015 06:39TIÊN SA Xem GPRC
51005891249183WFHVINAFCO 2526/05/2015 06:38TIÊN SA Xem GPRC
20150525.1289.GPRC/CVHH.QN 94928543 W V TDONG THIEN PHU SILVER25/05/2015 21:45KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20150525.1288.GPRC/CVHH.QN 9407861VRFE3AN CHANG25/05/2015 19:27KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150525.1287.GPRC/CVHH.QN  3WCV9QUANG VINH 6825/05/2015 19:21KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150525.1286.GPRC/CVHH.QN 9572070V7WJ3VERONIQUE D25/05/2015 19:11KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
14349565120XUAZ8CHUN WEI25/05/2015 19:00TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) Xem GPRC
084/HK/15/CVHHNT-VP 3WRVHONG MINH 1825/05/2015 19:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20150525.1285.GPRC/CVHH.QN 91468953WRFVTC SUN25/05/2015 17:39KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150525.1284.GPRC/CVHH.QN 9576923XVQMHA TRUNG 9825/05/2015 17:30KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20150525.1283.GPRC/CVHH.QN 96082193FFS8PRINCESS ROYAL25/05/2015 17:19KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
1613393897223WJH9AULAC DIAMOND25/05/2015 17:01XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
836/CVHHVT94476153WAA9THIEN UNG 0125/05/2015 17:00CẢNG VIETSOVPETRO Xem GPRC
20150525.186.GPRC/CVHH.QB 7233943XVNTBINH PHUONG 3625/05/2015 16:20CẢNG XĂNG DẦU TRÊN SÔNG GIANH Xem GPRC
153007 3WGU9.PHUONG NAM 3625/05/2015 16:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
161319478080D7AHLOI HOPE25/05/2015 15:42GÒ DẦU A3 Xem GPRC
20150525.1282.GPRC/CVHH.QN 8666226XVTWÐAI DUONG 6825/05/2015 15:12KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0137/CVHHMT  MEKONG PRESTIGE 25/05/2015 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
20150525.185.GPRC/CVHH.QB 8513429S2AHNIAMUL MOWLA25/05/2015 14:38KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
51005696471743FND7XING YANG 725/05/2015 14:21TIÊN SA Xem GPRC
5100559626558D5BA2KESTREL25/05/2015 14:21TIÊN SA Xem GPRC
20150525.2608.GPRC/CVHH.HCM 91110343WRU8THALEXIM OIL25/05/2015 14:13TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150525.2607.GPRC/CVHH.HCM 94383393WMB9VIETSUN FORTUNE25/05/2015 14:13CANG SAIGON Xem GPRC
20150525.2606.GPRC/CVHH.HCM 9122394D5CO7HAMMONIA GALLICUM25/05/2015 14:13CÁT LÁI Xem GPRC
20150525.2605.GPRC/CVHH.HCM 95608833WGF9NASICO SKY25/05/2015 14:12CANG SAIGON Xem GPRC
20150525.2604.GPRC/CVHH.HCM 91305113FTK6EVER ALLY25/05/2015 14:12K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20150525.2603.GPRC/CVHH.HCM 9149201ELUK9BUFFALO25/05/2015 14:12CANG SAO MAI Xem GPRC
20150525.2602.GPRC/CVHH.HCM 86131263WDRVINH PHUOC25/05/2015 14:12CANG SAIGON Xem GPRC
20150525.2601.GPRC/CVHH.HCM 9359301V7LH7CAPE FRANKLIN25/05/2015 14:12LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150525.2600.GPRC/CVHH.HCM 90468873WOHHONG HA GAS25/05/2015 14:11TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150525.2599.GPRC/CVHH.HCM 9363144A8QC3BALTIC STRAIT25/05/2015 14:11TAN CANG Xem GPRC
20150525.2598.GPRC/CVHH.HCM 93383199VJD9OTANA BHUM25/05/2015 14:10K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20150525.2597.GPRC/CVHH.HCM  XVJLSAU DUNG 0925/05/2015 14:10CANG SAIGON Xem GPRC
20150525.1281.GPRC/CVHH.QN  3WULQUANG VINH 1825/05/2015 13:52CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
370.15.NÐ/CVHHCT93621883WLJBINH DUONG 66625/05/2015 11:40TRÀ NÓC Xem GPRC
20150525.1280.GPRC/CVHH.QN  3 W T ICHU LAI 0925/05/2015 10:44CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
083/HK/15/CVHHNT-VP8982321QUANG ANH 36QUANG ANH 3625/05/2015 10:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
510052 3WQSTIEN THANH 4525/05/2015 09:25CẢNG X50 Xem GPRC
510054 3WLI9ANH PHUC 1825/05/2015 09:25TIÊN SA Xem GPRC
20150525.1279.GPRC/CVHH.QN 95511293WEJNAM PHUONG 02 VT25/05/2015 09:04BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20150525.1278.GPRC/CVHH.QN  3WCM9VIET THANG 12625/05/2015 09:00KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
16053 HA PHUONG 18HA PHUONG 1825/05/2015 09:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
369.15.NÐ7608095X V L RLONG PHU 0425/05/2015 09:00TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ Xem GPRC
309/2015/CVHHAG XVOSNGOC MINH 3625/05/2015 08:58MỸ THỚI Xem GPRC
51005395616813WAH9AN PHU 1625/05/2015 08:55PHAO PETEC Xem GPRC
5100519449821D5GA8MEDPEARL25/05/2015 08:54TIÊN SA Xem GPRC
20150525.2596.GPRC/CVHH.HCM 93705513EID5CRESTA BLUE25/05/2015 08:49CANG BEN NGHE Xem GPRC
20150525.2595.GPRC/CVHH.HCM 94352349V7718SINAR SABANG25/05/2015 08:48TAN CANG Xem GPRC
20150525.2594.GPRC/CVHH.HCM 88682264X V L FEASTERN SEA25/05/2015 08:47CANG SG PETRO Xem GPRC
20150525.2593.GPRC/CVHH.HCM 9276949HSB4766SEA TIMBER25/05/2015 08:46CANG SAIGON Xem GPRC
20150525.2592.GPRC/CVHH.HCM 9660138BSPADONG MAO 825/05/2015 08:46TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150525.2591.GPRC/CVHH.HCM 95678313WGP9BRAVE25/05/2015 08:45K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20150525.2590.GPRC/CVHH.HCM 9146780XVHHMORNING VISHIP25/05/2015 08:43CANG BEN NGHE Xem GPRC
20150525.2589.GPRC/CVHH.HCM 9208150S6EN9WAN HAI 23125/05/2015 08:43TAN CANG Xem GPRC
20150525.2588.GPRC/CVHH.HCM 93305259HA3769SANTA BELINA25/05/2015 08:42TAN CANG Xem GPRC
20150525.2587.GPRC/CVHH.HCM 9535096D5BP3HANSA DUBURG25/05/2015 08:42TAN CANG Xem GPRC
20150525.2586.GPRC/CVHH.HCM 91249183WFHVINAFCO 2525/05/2015 08:42CANG BEN NGHE Xem GPRC
20150525.2585.GPRC/CVHH.HCM 95608713WE09NASICO OCEAN25/05/2015 08:41CANG SAIGON Xem GPRC
20150525.2584.GPRC/CVHH.HCM  XUATGOLDEN FORTUNE 825/05/2015 08:41TAN CANG Xem GPRC
20150525.2583.GPRC/CVHH.HCM 9650078V7ZR2STARSHIP URSA25/05/2015 08:41TAN CANG Xem GPRC
20150525.2582.GPRC/CVHH.HCM 93691623EON8HARMONY SW25/05/2015 08:40CTPTCN TANTHUAN Xem GPRC
20150525.2581.GPRC/CVHH.HCM 9374583A8OB5OLYMPIA25/05/2015 08:40TAN CANG Xem GPRC
20150525.2580.GPRC/CVHH.HCM 96346469HA3740ST. JOHN25/05/2015 08:40TAN CANG Xem GPRC
20150525.2579.GPRC/CVHH.HCM 9474395ZDKF9ITALIAN EXPRESS25/05/2015 08:39PHAO GEMADEPT Xem GPRC
20150525.2578.GPRC/CVHH.HCM 9360697A8QD6TS SINGAPORE25/05/2015 08:39TAN CANG Xem GPRC
20150525.2577.GPRC/CVHH.HCM 9379375V7OX5CAPE FELTON25/05/2015 08:39TAN CANG Xem GPRC
20150525.2576.GPRC/CVHH.HCM 96145439V9718SZECHUEN25/05/2015 08:39CANG BEN NGHE Xem GPRC
20150525.2575.GPRC/CVHH.HCM 9446960VRFH9JIN GANG25/05/2015 08:38CANG BEN NGHE Xem GPRC
20150525.2574.GPRC/CVHH.HCM 92647383WMN9TRUONG HAI STAR 325/05/2015 08:38LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150525.2573.GPRC/CVHH.HCM  SG-1910HAM LUONG 0925/05/2015 08:38TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150525.2572.GPRC/CVHH.HCM 91305973FHV9UNI ASSURE25/05/2015 08:38K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20150525.2571.GPRC/CVHH.HCM 9367889XVYZHO TAY 825/05/2015 08:37CANG LOTUS Xem GPRC
20150525.2570.GPRC/CVHH.HCM 5740128333WNJ9KASUGA25/05/2015 08:37CANG SAIGON Xem GPRC
20150525.2569.GPRC/CVHH.HCM 88142253WMNAPOLLO PACIFIC25/05/2015 08:37CANG SG PETRO Xem GPRC
20150525.2568.GPRC/CVHH.HCM 91508603EMC7PACIFIC PEARL25/05/2015 08:37CANG SPCT Xem GPRC
20150525.2567.GPRC/CVHH.HCM 7405405XVDBLONG PHU 0625/05/2015 08:36TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150525.2566.GPRC/CVHH.HCM 9480502XVUVGLORY OCEAN25/05/2015 08:36TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150525.2565.GPRC/CVHH.HCM 9357810V7OR7KING BRUCE25/05/2015 08:36TAN CANG Xem GPRC
20150525.2564.GPRC/CVHH.HCM 91290173WTRVSICO PIONEER25/05/2015 08:35LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150525.2563.GPRC/CVHH.HCM 91524923FIL7EMINENCE25/05/2015 08:35K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20150525.2562.GPRC/CVHH.HCM 92405363FZC4HO FUA25/05/2015 08:35CANG SAIGON Xem GPRC
20150525.2561.GPRC/CVHH.HCM  SG-2411HAM LUONG 0225/05/2015 08:34TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150525.2560.GPRC/CVHH.HCM 96038433WCB9HO TAY25/05/2015 08:34CANG LOTUS Xem GPRC
20150525.2559.GPRC/CVHH.HCM 94038039VBU9DIAMOND EXPRESS25/05/2015 08:34CANG SAIGON Xem GPRC
20150525.2558.GPRC/CVHH.HCM 90468753WDVVIET GAS25/05/2015 08:34GAS ELF Xem GPRC
161298601434H9OUJIAN DA25/05/2015 08:33GÒ DẦU B2 Xem GPRC
20150525.2557.GPRC/CVHH.HCM 94095083FLESUN DIANA25/05/2015 08:32TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150525.2556.GPRC/CVHH.HCM 91383673WMC9VINAFCO 2625/05/2015 08:32CANG LOTUS Xem GPRC
20150525.2555.GPRC/CVHH.HCM  3WWPTHANH DAT 1825/05/2015 08:16CANG SAIGON Xem GPRC
143293456353EDH2CSE CLIPPER EXPRESS25/05/2015 08:00CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
175-2015/CVHHTTH 3WZLHAI TRUONG 18 ALCI25/05/2015 07:15CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
174-2015/CVHHTTH9548483XVTOHOANG BAO 2825/05/2015 07:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
1530069553945VRMW5STOLT KILAUEA25/05/2015 07:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
134/kd/15/cvhhnt-cv94041683WXEPETROLIMEX 1425/05/2015 06:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
058/05/15/CVHHNT-BN XVJLSAU DUNG 0925/05/2015 06:30CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
143190468753WDVVIET GAS25/05/2015 03:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20150524.1277.GPRC/CVHH.QN 8400517JVJW5SOUTH STAR24/05/2015 21:00KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150524.1276.GPRC/CVHH.QN 9140282VRNA4YANG TAI24/05/2015 18:51KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
51005092027929V7837SINAR SOLO24/05/2015 18:30TIÊN SA Xem GPRC
20150524.1275.GPRC/CVHH.QN 9607019C6ZS6GLOVIS MAPLE24/05/2015 18:06KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
054/05/15/CVHHNT XVWNHAI MINH 36- BIDV24/05/2015 17:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
053/05/15/CVHHNT  HOANG HAI 2624/05/2015 17:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
142987441953EUVHUA YUN 824/05/2015 17:30CẢNG SITV Xem GPRC
15957/GPRC-CVHHDN96086113WLA9BICH THANH 0124/05/2015 17:00LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
00000399156230 THU?N TH?Y 3624/05/2015 17:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
20150524.1274.GPRC/CVHH.QN 95510023WIQ9NAM PHUONG 1824/05/2015 16:47BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
0004989813033WMMHAI BINH 9924/05/2015 16:30CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20150524.1273.GPRC/CVHH.QN 8616374ELMA4TAIO RAINBOW24/05/2015 16:18BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
828/CVHHVT89904073WFYLONG PHU 0824/05/2015 16:00CẢNG DẦU K.2 Xem GPRC
510048 XVZQTHANH DO24/05/2015 16:00CẢNG X50 Xem GPRC
20150524.1272.GPRC/CVHH.QN 9507960VRID9JIN CHAO24/05/2015 15:39BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
01007795354993WLG9HUU NGHI 0224/05/2015 15:30CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
173-2015/CVHHTTH THU BONTHU BON24/05/2015 15:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
057/05/15/CVHHNT-BN  VIET DIEN BACH 836624/05/2015 15:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
082/HK/15/CVHHNT-VP VU LONG 06VU LONG 0624/05/2015 15:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
153005 3WLB9HOP NHAT 85624/05/2015 15:15BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
14289088653VRYY3FREYA24/05/2015 15:00TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) Xem GPRC
00000409532240XVMV8THANH THANH DAT 1724/05/2015 15:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
000004195485123 W X KTHANH THANH DAT 1824/05/2015 15:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
38/SÐ/CVHHÐT 3WMQVAN TRANG 1824/05/2015 15:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
161309114505DSQL9WOOJIN EMERALD24/05/2015 14:46GÒ DẦU A3 Xem GPRC
5100479157399S6BTKOTA WAJAR24/05/2015 14:45TIÊN SA Xem GPRC
172-2015/CVHHTTH9026930GOLDEN SEA 9999GOLDEN SEA 999924/05/2015 14:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
308/2015/CVHHAG 3WCY9QUANG HUY 0924/05/2015 14:26MỸ THỚI Xem GPRC
20150524.1271.GPRC/CVHH.QN 86561543WCX9HAI TRUONG 36-ALCI24/05/2015 13:50BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
056/05/15/CVHHNT-BN XVQH9PACIFIC OCEAN 0124/05/2015 13:00CAM RANH Xem GPRC
20150524.1270.GPRC/CVHH.QN 94313673WTCQUANG ANH 2624/05/2015 12:02KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150524.1269.GPRC/CVHH.QN  3WMA9VINACOMIN 0624/05/2015 11:10KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
80994269463WIN9PVT MERCURY24/05/2015 11:00CẢNG BẠCH HỔ, MỎ RỒNG Xem GPRC
39  KK2010024/05/2015 10:51KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
20150524.1268.GPRC/CVHH.QN 9619634XVEBLAM HONG 9924/05/2015 10:37KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
153003 3WTYQUY DUC 1624/05/2015 10:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
153002 3WINHUNG PHAT 1924/05/2015 10:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
368.15.NРHUNG THANG 27HUNG THANG 2724/05/2015 10:00CẦN THƠ Xem GPRC
510046 3 W A Q 9NAM PHAT 0124/05/2015 09:45VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
000484/GPRC-CVHHNA7233943XVNTBINH PHUONG 3624/05/2015 09:10HƯNG HÒA Xem GPRC
1605289084503WIS BINH DUONG 55824/05/2015 09:00CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
826/CVHHVT86283773WCL9HAI HA 8824/05/2015 09:00CẢNG XĂNG DẦU PTSC Xem GPRC
20150524.1267.GPRC/CVHH.QN  3WDF9LONG PHU 1824/05/2015 08:50BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
0002720/gprc-cvhhht 3WADBINH DUONG 85524/05/2015 08:25CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
0002719/gprc-cvhhht8999104XVYBDAI DUONG 12524/05/2015 08:24CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
171-2015/CVHHTTH 3WRKDONG THIEN PHU 0924/05/2015 08:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
367.15.NÐ93385153WLV9HAI DUONG 0124/05/2015 08:00X 55 Xem GPRC
20150524.1266.GPRC/CVHH.QN 9633836VRJP7AMP CRYSTAL24/05/2015 07:27BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
133/KD/15/CVHHNT-VP91110343WRU8THALEXIM OIL24/05/2015 07:21CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
033/KD/15/CVHHNT-VP V7KH7TRF BERGEN24/05/2015 07:00CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
3030 HP3930TRUONG NGUYEN 6824/05/2015 06:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
055/05/15/CVHHNT-BN96544023WDT9TIEN DAT 19-BLC24/05/2015 04:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
20150523.1265.GPRC/CVHH.QN 94030233ERW3NORD AMBITION23/05/2015 22:22KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20150523.1264.GPRC/CVHH.QN 98518133WBO9VINACOMIN HA LONG23/05/2015 20:34CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
15955/GPRC-CVHHDN9563885XVIZLIMCO ACE23/05/2015 19:30BẾN PHAO BP17 Xem GPRC
141990468753WDVVIET GAS23/05/2015 19:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20150523.184.GPRC/CVHH.QB  3WMF9VINACOMIN 0723/05/2015 18:34CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
170-2015/CVHHTTH 3FUC4INGENIOUS23/05/2015 18:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
510042 XVJXHAI DUONG 2723/05/2015 17:30TIÊN SA Xem GPRC
20150523.1263.GPRC/CVHH.QN  XVQRTHANH CONG 09 - ALCI23/05/2015 17:23BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20150523.183.GPRC/CVHH.QB 9425875VRHM4CMB MAXIME23/05/2015 17:19KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
00048 DUC LOC 16.DUC LOC 1623/05/2015 17:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20150523.1262.GPRC/CVHH.QN  3 W C C 9VIET THANG 6823/05/2015 16:53KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
051/05/15/CVHHNT7432331X V L PLONG PHU 0323/05/2015 16:30CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
054/05/15/CVHHNT-BN XVVKLONG SON 5723/05/2015 16:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20150523.166.GPRC/CVHH.NA  DIEM DIEN 17DIEM DIEN 1723/05/2015 15:46CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
0029/CVHHMT/HP8954192XVSMSEA DRAGON 0123/05/2015 15:30CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
307/2015/CVHHAG 3WCCTRUNG THANG 8823/05/2015 15:06MỸ THỚI Xem GPRC
152100 3WFF9STAR 0123/05/2015 15:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
15954/GPRC/CVHHDN95616933WJL9VIET THANG 3623/05/2015 15:00BẾN PHAO BP18 Xem GPRC
14179494280VRIZ5BUDAPEST BRIDGE23/05/2015 14:30CẦU CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP(CMIT) Xem GPRC
081/HK/15/CVHHNT-VP8980787HUNG LONG 36.HUNG LONG 3623/05/2015 14:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
366.15.NÐ9307889HOANG PHUONG 46HOANG PHUONG 4623/05/2015 14:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
825/CVHHVT HA LOC 02HA LOC 0223/05/2015 11:30CẢNG HÀ LỘC Xem GPRC
000482/GPRC-CVHHNA7233943XVNTBINH PHUONG 3623/05/2015 11:23HƯNG HÒA Xem GPRC
20150523.1261.GPRC/CVHH.QN 96640813WKZ9MARITIME 0923/05/2015 11:00BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
824/CVHHVT HOANG PHUC 27HOANG PHUC 2723/05/2015 11:00CẢNG CTY HẢI SẢN TRƯỜNG SA Xem GPRC
1608995574843WHN9TRUNG DUNG 0923/05/2015 10:13GÒ DẦU B1 Xem GPRC
20150523.1260.GPRC/CVHH.QN 92423389V2085MTM MUMBAI23/05/2015 09:54BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
000483/GPRC-CVHHNA90268873WJNLAM HONG 1823/05/2015 09:30CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
141695126923FCJ7FRANBO PROSPECT23/05/2015 09:30TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) Xem GPRC
1605190468753WDVVIET GAS23/05/2015 09:30GÒ DẦU A2 Xem GPRC
365.15.NÐ94313793WTAVIET PHUC 0723/05/2015 09:30CẦN THƠ Xem GPRC
14/15-VL/CVHHMT90264353WAC9HOANG ANH 268 - ALCI23/05/2015 09:21CẢNG VĨNH LONG Xem GPRC
20150523.1259.GPRC/CVHH.QN  3WHKDAI NGHIA 0923/05/2015 09:12KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
152099 AN TRUNG 46AN TRUNG 4623/05/2015 09:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
14159603611V7CA2BALSA23/05/2015 09:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
160509460875XVFXHOANG TRIEU 3623/05/2015 09:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
20150523.182.GPRC/CVHH.QB 7233943XVNTBINH PHUONG 3623/05/2015 08:34CẢNG XĂNG DẦU TRÊN SÔNG GIANH Xem GPRC
200/TP/CVHHÐT AG 14157VAN PHUOC 23/05/2015 08:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
053/05/15/CVHHNT-BN 3WMO9MINH HOANG 1823/05/2015 08:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
364.15.NÐ95966483WED9HOANG PHONG 1823/05/2015 07:30CẦN THƠ Xem GPRC
16049 TRUONG DUNG 01TRUONG DUNG 0123/05/2015 07:30PHƯỚC THÁI Xem GPRC
16048 HOANG PHUONG 26HOANG PHUONG 2623/05/2015 07:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
14145740128333WNJ9KASUGA23/05/2015 06:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCCT ) Xem GPRC
132/KD/15/CVHHNT-VP89904073WFYLONG PHU 0823/05/2015 05:45CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20150522.1258.GPRC/CVHH.QN 91914363FJK9TAN BINH 6922/05/2015 21:12BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
14139476939HOENKING COAL22/05/2015 20:00CẢNG SITV Xem GPRC
131/KD/15/CVHHNT-VP94507893EXN2MAERSK MISHIMA22/05/2015 19:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
510038 THU BONTHU BON22/05/2015 18:30TIÊN SA Xem GPRC
20150522.1257.GPRC/CVHH.QN 90523293WXQVINALINES STAR22/05/2015 18:25KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0002786/GPRC-CVHHHT91539033FW18DA QIANG22/05/2015 18:00Cảng Sơn Dương Xem GPRC
20150522.1256.GPRC/CVHH.QN 9692428BIAXFS BITUMEN NO.122/05/2015 17:41BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
013/05/15/CVHHNT-VP 3WMY9QUANG ANH 2522/05/2015 17:30CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
5100379023938SAO MAI 136SAO MAI 13622/05/2015 17:30TIÊN SA Xem GPRC
822/CVHHVT97005983WHH9TRUNG THAO 36-BLC22/05/2015 17:30CẢNG THƯỢNG LƯU PTSC Xem GPRC
16047 3WRLDUONG HUNG 45 - ALCI22/05/2015 17:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
1604397005983WHH9TRUNG THAO 36-BLC22/05/2015 17:00PHƯỚC THÁI Xem GPRC
0136/CVHHMT  AQUA MEKONG22/05/2015 16:45CẢNG MỸ THO Xem GPRC
0100769149201ELUK9BUFFALO22/05/2015 16:45CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
20150522.1255.GPRC/CVHH.QN  3WGK9NGOC LAN 1722/05/2015 16:43CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
030/ÐM/15/CVHHNT-VP 3WGGCNT 80022/05/2015 16:30CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
029/ÐM/15/CVHHNT-VP90090973FYU6ACE STAR22/05/2015 16:00CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
1604688142253WMNAPOLLO PACIFIC22/05/2015 16:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
363.15.NÐ/CVHHCT86283773WCL9HAI HA 8822/05/2015 16:00XĂNG DẦU PETROMEKONG Xem GPRC
821/CVHHVT9457244XVIHPTSC THANG LONG22/05/2015 16:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
20150522.1254.GPRC/CVHH.QN 9550096XVYDMINH TRUONG 0822/05/2015 15:45BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
38.15.XC/CVHHCT9546162BUPJFENG ZHOU22/05/2015 15:30XĂNG DẦU TRÀ NÓC Xem GPRC
034/2015/CVHHTTH 3WLY9TIEN DAT 1822/05/2015 15:30CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
5100359319131BLHPYM IMMENSE22/05/2015 15:30TIÊN SA Xem GPRC
20150522.1253.GPRC/CVHH.QN 95759793WXLTRUNG DUNG 2622/05/2015 15:29BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
819/CVHHVT9168752XVCVVTC GLORY22/05/2015 15:00KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
5100349561980XVXRVAN PHUC 8922/05/2015 14:30VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
20150522.1252.GPRC/CVHH.QN  X V U XHOP PHÁT 3622/05/2015 13:56CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
206/2015/CVHHAG93545953WJI9HOANG HUNG 3622/05/2015 12:59MỸ THỚI Xem GPRC
045/05/2015/CVHHNT HOP TIEN 27HOP TIEN 2722/05/2015 12:16CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
047/05/2015/CVHHNT 3WEYVIET PHUC 0522/05/2015 12:15CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
048/05/2015/cCVHHNT7405405XVDBLONG PHU 0622/05/2015 12:13CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
16045 3WUQMAI DUONG 12622/05/2015 12:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
510033 XVSUSAO BIEN 1622/05/2015 11:30CẢNG X50 Xem GPRC
161289246932D8BDDONGBANG CHEMI22/05/2015 11:13CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
287012191220VIETGAS 01VIETGAS 0122/05/2015 10:31SCT GAS Xem GPRC
16125 PHU LAM 10PHU LAM 1022/05/2015 10:18ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
161279660138BSPADONG MAO 822/05/2015 10:13VOPAK Xem GPRC
20150522.1251.GPRC/CVHH.QN 94889943WUUMINH TUAN 2822/05/2015 10:11BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
00000389489003X V R ETHANH THANH DAT 2522/05/2015 10:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
20150522.1250.GPRC/CVHH.QN 90856633WOKPEACE STAR22/05/2015 09:34CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
818/CVHHVT HONG BANG 68HONG BANG 6822/05/2015 09:30THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
199/TP/CVHHÐT AG 21799AG 2179922/05/2015 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
361.15.ND/CVHHCT 3WXBPHUONG NAM 4622/05/2015 09:00CẦN THƠ Xem GPRC
20150522.181.GPRC/CVHH.QB 8209004H9FUMOONVAZS22/05/2015 08:41CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
305/2015/CVHHAG 3WYBTHUY AN 1622/05/2015 08:30MỸ THỚI Xem GPRC
15953/GPRC-CVHHDN9548471XVQGHOANG BAO 1822/05/2015 08:30PHAN VŨ Xem GPRC
20150522.1249.GPRC/CVHH.QN 9563847XVBHVIET HUY 0922/05/2015 08:10KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
152098 3WDN9TRUONG AN 13622/05/2015 08:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
141290468753WDVVIET GAS22/05/2015 08:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
15209792647383WMN9TRUONG HAI STAR 322/05/2015 06:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
816/CVHHVT8649852BINH MINH 136BINH MINH 13621/05/2015 21:00KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
048/05/15/CVHHNT-BN 3WMKNGUYEN PHAT 36921/05/2015 18:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
15209690231583WKTBINH NGUYEN 68821/05/2015 18:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
079/HK/15/CVHHNT-VP 3WFFTHIEN ANH 0721/05/2015 17:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20150521.1248.GPRC/CVHH.QN 93032613WC19HUE 1821/05/2015 17:15CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150521.1247.GPRC/CVHH.QN 9582776XVDUTU CUONG 2721/05/2015 17:04KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
81396357313WEY9BINH AN VICTORIA21/05/2015 17:00CẢNG BẠCH HỔ, MỎ RỒNG Xem GPRC
080/hk/15/cvhhnt-vp94752963WRQMINH PHU 1721/05/2015 17:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20150521.1246.GPRC/CVHH.QN  XVRXBINH NGUYEN 16821/05/2015 16:41KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150521.1245.GPRC/CVHH.QN 95306203EWT2XING GUANG 1821/05/2015 16:21CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150521.1244.GPRC/CVHH.QN  V7KJ3QUEEN JHANSI21/05/2015 16:04KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
152095 3 W N P 9MINH DUC 1821/05/2015 16:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
304/2015/CVHHAG 3WVITRUONG XUAN 1821/05/2015 15:16MỸ THỚI Xem GPRC
52/TP/CVHHÐT-NРDT-18586DONG THAP 0921/05/2015 15:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
37/SÐ/CVHHÐT 3WHWTHANH PHAT 18ALCI21/05/2015 15:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
360.15.NÐ/CVHHCT XVTKTRUNG THANH 18 -ALCI21/05/2015 15:00CẦN THƠ Xem GPRC
20150521.1243.GPRC/CVHH.QN 9571674VRHQ6FANG CHENG GANG21/05/2015 14:37BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
359.15.NÐ/CVHHCT90468753WDVVIET GAS21/05/2015 14:00LPG PV GAS SOUTH Xem GPRC
161249207857DSRE4SUN IRIS21/05/2015 13:41VOPAK Xem GPRC
20150521.180.GPRC/CVHH.QB  XVLTBIEN DONG 19 - ALCI21/05/2015 13:37CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20150521.1242.GPRC/CVHH.QN  3WIC9TRUONG AN 1621/05/2015 13:34CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
046/05/2015/CVHHNT8521220MPRZPACIFIC JEWEL21/05/2015 13:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20150521.1241.GPRC/CVHH.QN  XVPDHAI LONG 25 - ALCI21/05/2015 13:22CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
198/TP/CVHHÐT SG 4909CAI MEP 1621/05/2015 13:15KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
36/SÐ/CVHHÐT  AQUA MEKONG21/05/2015 13:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
16042 XVHOHONG AN 19-BIDV21/05/2015 12:00CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
043/05/15/CVHHNT7405405XVDBLONG PHU 0621/05/2015 11:33CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
808/CVHHVT NGHIA THANH 18NGHIA THANH 1821/05/2015 11:00CẢNG CTY HẢI SẢN TRƯỜNG SA Xem GPRC
358.15.NÐ/CVHHCT97928073WID9CFC 0221/05/2015 10:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
1604193556423WMYTHUAN PHAT 88-ALCI21/05/2015 10:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
510029 3WUMLONG SON 3321/05/2015 09:58CẢNG X50 Xem GPRC
2867  VUONG THINH 0321/05/2015 09:53BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
16121 3WVCTHANH PHAT 0121/05/2015 09:31ĐỒNG NAI 1 Xem GPRC
161109610860TUAN DUNG 26TUAN DUNG 2621/05/2015 09:27ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
20150521.1240.GPRC/CVHH.QN  XVTZTRUNG NGUYEN 0521/05/2015 09:22CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150521.1239.GPRC/CVHH.QN  XVRPPHUONG NAM 4521/05/2015 09:19BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20150521.165.GPRC/CVHH.NA 9191759XVYWPETROLIMEX 1521/05/2015 09:12NGHI HƯƠNG Xem GPRC
51/TP/CVHHÐT-NРAG - 19819AG - 1981921/05/2015 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
807/CVHHVT86283773WCL9HAI HA 8821/05/2015 09:00CẢNG THƯỢNG LƯU PTSC Xem GPRC
805/CVHHVT 3WTETRUNG THANH 36 - ALCI21/05/2015 08:00CẢNG VIETSOVPETRO Xem GPRC
130/KD/15/CVHHNT-VP7405405XVDBLONG PHU 0621/05/2015 05:45CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20150521.1238.GPRC/CVHH.QN 83236543WEKHAI PHONG 0621/05/2015 00:39CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
51002794128163EJR4VAN MANILA20/05/2015 22:30TIÊN SA Xem GPRC
129/KD/15/CVHHNT-VP92033943WKH9LONG PHU 1020/05/2015 21:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
047/05/15/CVHHNT-BN 3WWPTHANH DAT 1820/05/2015 21:18KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
20150520.179.GPRC/CVHH.QB 95112083WWZHOANG BAO 8620/05/2015 21:00CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
97189143130XVOVSAI GON GAS20/05/2015 18:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
046/05/15/cvhhnt-bn 3WUQMAI DUONG 12620/05/2015 18:15CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
012/05/15/CVHHNT-VP9161833H3OUADVANTAGE20/05/2015 18:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
0028/CVHHMT/HP95997433WKX9VIET STAR20/05/2015 18:00CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
5100268982292SAO MAI 126SAO MAI 12620/05/2015 17:30VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
20150520.1237.GPRC/CVHH.QN 95586843FUV4OCEAN FOREVER20/05/2015 17:24KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
51002593596363WUSPETROLIMEX 1120/05/2015 17:00PHAO MỸ KHÊ Xem GPRC
51002594128163EJR4VAN MANILA20/05/2015 17:00TIÊN SA Xem GPRC
802/CVHHVT7047502XVVEVISAL 220/05/2015 17:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
161229185920VRGN6MTM WESTPORT20/05/2015 16:31KHU NEO GÒ GIA Xem GPRC
168-2015/CVHHTTH8736203WVMLUKS (VIET NAM) 1020/05/2015 16:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
356.15.NÐ92912003WPL9NHA BE 0820/05/2015 16:00TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ Xem GPRC
51002491223203WQZVAN HUNG20/05/2015 16:00TIÊN SA Xem GPRC
357.15.NÐ9573294XVEPVINACOMIN 0220/05/2015 16:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
20150520.178.GPRC/CVHH.QB 94890153W X HAN TRUNG VIET 2620/05/2015 15:54CẢNG QUẢNG BÌNH(CẢNG GIANH) Xem GPRC
20150520.1236.GPRC/CVHH.QN  XVZYHA THANH 4520/05/2015 15:44BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
0135/CVHHMT SG6345CRUISECO ADVENTURER20/05/2015 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
5100238954192XVSMSEA DRAGON 0120/05/2015 15:15CẢNG X50 Xem GPRC
045/05/15/CVHHNT-BN9548471XVQGHOANG BAO 1820/05/2015 15:00KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
5100229208150S6EN9WAN HAI 23120/05/2015 15:00TIÊN SA Xem GPRC
303/2015/CVHHAG 3WIVCONG THANH 18920/05/2015 14:57MỸ THỚI Xem GPRC
010075 3WYTPHU DAT 3620/05/2015 14:45CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
302/2015/CVHHAG 3WYVTRUONG XUAN 0820/05/2015 14:29MỸ THỚI Xem GPRC
355.15.NР3WAAMINH SON 4520/05/2015 14:00CẦN THƠ Xem GPRC
011/05/15/CVHHNT-VP9115028DSQV3ORIENTAL TREASURE20/05/2015 14:00CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
301/2015/CVHHAG95365573WYJQUANG MINH 1820/05/2015 13:48CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
20150520.1235.GPRC/CVHH.QN  3WHOTHAI BINH DUONG 0620/05/2015 13:23KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150520.1234.GPRC/CVHH.QN  3WLZ9NAM VY 19-ALCI20/05/2015 12:10KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150520.1233.GPRC/CVHH.QN 95732823WNCVINACOMIN 0120/05/2015 11:15KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
028/ÐM/15/CVJHHNT-VP91005049V8389GREEN PINE20/05/2015 11:00CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
37.15.XC9549293XVXIPHU AN 26820/05/2015 10:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
0002716 /GPRC-CVHHHT95485123 W X KTHANH THANH DAT 1820/05/2015 10:14CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
044/05/15/CVHHNT-BN 3WIV9DUY PHAT 2520/05/2015 10:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
043/05/15/CVHHNT-BN88682264X V L FEASTERN SEA20/05/2015 09:00CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
353.15.NÐ/CVHHCT XVMJSON LONG 0820/05/2015 09:00TRÀ NÓC Xem GPRC
0002717 /GPRC-CVHHHT93350823WIFTHANH THANH DAT 0820/05/2015 09:00CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
0002718 /GPRC-CVHHHT9532240XVMV8THANH THANH DAT 1720/05/2015 09:00CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
354.15.NÐ/CVHHCT 3WEK9TRUONG AN 1720/05/2015 09:00CẦN THƠ Xem GPRC
20150520.177.GPRC/CVHH.QB 7233943XVNTBINH PHUONG 3620/05/2015 08:21CẢNG XĂNG DẦU TRÊN SÔNG GIANH Xem GPRC
20150520.1232.GPRC/CVHH.QN 95728503WESHAI NAM 6820/05/2015 07:24BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
51002193363353WNUBIEN DONG FREIGHTER20/05/2015 07:00TIÊN SA Xem GPRC
128/kd/15/cvhhnt-vp9239642XVFTPETROLIMEX 1020/05/2015 06:40CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
352.15.NÐ/CVHHCT95718163WDBNHIEM AN 1819/05/2015 18:00CẦN THƠ Xem GPRC
027/05/15/CVHHNT XVMDTHAI ANH 0619/05/2015 17:40CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
041/05/15/CVHHNT X V J KCHU LAI 1819/05/2015 17:39CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
000481/GPRC-CVHHNA QUANG AN 01QUANG AN 0119/05/2015 17:39CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
037/05/15/CVHHNT 3WGGCNT 80019/05/2015 17:38CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
03/05/15/CVHHNT AN PHÚ KHANG 079AN PHU KHANG 07919/05/2015 17:37QUÂN CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
351.15.ND/CVHHCT 3WBKTHANH HUNG 4519/05/2015 17:00X 55 Xem GPRC
20150519.1231.GPRC/CVHH.QN 96256953WJW9VICTORIA 0119/05/2015 16:38KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
51001993302883ETI4VINALINES DIAMOND19/05/2015 16:30TIÊN SA Xem GPRC
20150519.1230.GPRC/CVHH.QN 93596243WPGPETROLIMEX 0919/05/2015 15:56BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
300/2015/CVHHAG XVWFDAI TAN 1019/05/2015 15:36MỸ THỚI Xem GPRC
350.15.ND/CVHHCT93545953WJI9HOANG HUNG 3619/05/2015 15:30CẦN THƠ Xem GPRC
20150519.1229.GPRC/CVHH.QN  XVNJTUAN HUNG 1619/05/2015 15:00CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
161209660138BSPADONG MAO 819/05/2015 14:59GÒ DẦU A3 Xem GPRC
161199596454BIAF2YOU SHEN 219/05/2015 14:53GÒ DẦU B1 Xem GPRC
00046 3WIG9HOANG HA 4519/05/2015 14:30CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
00000369489003X V R ETHANH THANH DAT 2519/05/2015 14:30CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
197/TP/CVHHÐT ÐT 12303HIEU THAO19/05/2015 14:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
000003795234193WWDTHANH THANH DAT 0519/05/2015 14:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
00000359511997XVSPTHANH THANH DAT 2619/05/2015 14:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
1595190468753WDVVIET GAS19/05/2015 13:30XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
298/2015/CVHHAG95608073WDZ9ROYAL 0919/05/2015 13:03MỸ THỚI Xem GPRC
299/2015/CVHHAG86499553WSDHIEP HUNG 9819/05/2015 13:00CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
776/CVHHVT91086973.W.N.RHERCULES M19/05/2015 13:00CẢNG BẠCH HỔ, MỎ RỒNG Xem GPRC
042/05/15/CVHHNT-BN HONG BANG 68HONG BANG 6819/05/2015 13:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
16039 3WAETHUAN PHAT 0919/05/2015 12:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
20150519.1228.GPRC/CVHH.QN  X V U XHOP PHÁT 3619/05/2015 11:55CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150519.1227.GPRC/CVHH.QN  3WKD9TRUONG XUAN 3619/05/2015 11:45KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
128990468753WDVVIET GAS19/05/2015 11:41CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20150519.1226.GPRC/CVHH.QN 8665662 HONG PHUC 116819/05/2015 11:35KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
1611893928843EMG5DIAMOND CORAL19/05/2015 11:27GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
20150519.1225.GPRC/CVHH.QN  3WGI9TIEN THANH 0919/05/2015 11:17CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150519.1224.GPRC/CVHH.QN 9141077C6AV6SUPERSTAR VIRGO19/05/2015 11:07KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
1099955813903WDS8STAR 8919/05/2015 11:00PTSC PHU MY (DICH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ PTSC PM) Xem GPRC
20150519.1223.GPRC/CVHH.QN 9194385S2CKCROWN VOYAGER19/05/2015 10:59KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
167-2015/CVHHTTH96876319V2270LEO ASPHALT I19/05/2015 10:15CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
1098 3WVNANH KHAC 27 - ALCI19/05/2015 10:00PTSC PHU MY (DICH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ PTSC PM) Xem GPRC
16038 3WKUPHUONG NAM 5719/05/2015 10:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
16037 3WRETHANH PHAT 0319/05/2015 10:00PHƯỚC THÁI Xem GPRC
1097 3WYDHAI TRUONG19/05/2015 09:30CẢNG HOLCIM THỊ VAI Xem GPRC
10969525675XVNGAN THINH PHU 0819/05/2015 09:30TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) Xem GPRC
49/TP/CVHHÐT-NРDT-14399DONG THAP 0819/05/2015 09:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
50/TP/CVHHÐT-NРAG 13249KIM HIEU 219/05/2015 09:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
510018 XVRZTHANH MINH 3619/05/2015 09:15TIÊN SA Xem GPRC
20150519.1222.GPRC/CVHH.QN 91469003WMWGOLDEN STAR19/05/2015 09:11KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
48/TP/CVHHÐT-NРSG - 3798THANH PHONG 0219/05/2015 08:45KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20150519.176.GPRC/CVHH.QB 96641103WKY9MARITIME 6919/05/2015 08:20CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
349.15.NÐ/CVHHCT86283773WCL9HAI HA 8819/05/2015 08:00XĂNG DẦU PETROMEKONG Xem GPRC
20150519.2554.GPRC/CVHH.HCM 9071208S6AJ6KOTA WISATA19/05/2015 07:46TAN CANG Xem GPRC
000480/GPRC-CVHHNA7233943XVNTBINH PHUONG 3619/05/2015 07:43HƯNG HÒA Xem GPRC
20150519.2553.GPRC/CVHH.HCM 9334105D5FO3BARA IPSA19/05/2015 07:42TAN CANG Xem GPRC
00045  3 W W BQUANG ANH 1819/05/2015 06:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
127795447369V8901NORD SEOUL18/05/2015 21:30PTSC PHU MY (DICH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ PTSC PM) Xem GPRC
127692282893WWNBIEN DONG STAR18/05/2015 21:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
127590468873WOHHONG HA GAS18/05/2015 20:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
12749402639VRFO2CSCL MANZANILLO18/05/2015 20:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
5100169357547CQIQMCC KYOTO18/05/2015 19:30TIÊN SA Xem GPRC
127391421363WKB9 OCEANUS 9 18/05/2015 19:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
038/05/15/CVHHNT8904202BMTCBEI BU WAN ZHI XING18/05/2015 19:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
39/05/15/CVHHNT7432331X V L PLONG PHU 0318/05/2015 19:00CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
965090468753WDVVIET GAS18/05/2015 19:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
51001591249183WFHVINAFCO 2518/05/2015 17:45TIÊN SA Xem GPRC
16117 3WWCQUANG ANH 1618/05/2015 17:07BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
15209494196063WPZTRUONG HAI STAR 218/05/2015 17:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
20150518.1221.GPRC/CVHH.QN 96681283EXS8TRUONG MINH OCEAN18/05/2015 16:48BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20150518.1220.GPRC/CVHH.QN  XVAGTIEN DAT 0818/05/2015 16:02BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
1595095273623WIR9CAM RANH 6818/05/2015 16:00BẾN PHAO BP19 Xem GPRC
0134/CVHHMT94324023WPEHOP THANH 1618/05/2015 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
041/05/15/cvhhnt-bn 3WEYVIET PHUC 0518/05/2015 16:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
16036 VU LONG 06VU LONG 0618/05/2015 16:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
20150518.1219.GPRC/CVHH.QN  3WTYQUY DUC 1618/05/2015 15:52KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
47/TP/CVHHÐT-NРAG - 19766AG - 1976618/05/2015 15:50KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
165-2015/CVHHTTH X V P ENAM VY 29 - ALCI18/05/2015 15:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
789/CVHHVT9457244XVIHPTSC THANG LONG18/05/2015 15:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
510014 3 W T ICHU LAI 0918/05/2015 15:15VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
000479/GPRC-CVHHNA86536453WDX9VIET TRUNG 3618/05/2015 15:11CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
20150518.1218.GPRC/CVHH.QN 9612234XVWQPHUONG DONG 56818/05/2015 15:05BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
002857 HN-1219, HN-1220VIET GAS 0118/05/2015 15:04ĐỒNG NAI 1 Xem GPRC
0100749149201ELUK9BUFFALO18/05/2015 14:45CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
5100137821489XVLQNHA BE 0318/05/2015 14:45PHAO MỸ KHÊ Xem GPRC
20150518.1217.GPRC/CVHH.QN 8324397S2SSISMAR18/05/2015 14:42KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
36.15.XC93113093WGCAULAC DRAGON18/05/2015 14:30PV OIL CẦN THƠ Xem GPRC
01007393213543WGYHUYEN TRANG 0218/05/2015 14:30CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
20150518.1216.GPRC/CVHH.QN 93540023WMCTRUONG XUAN 06-ALCI18/05/2015 14:01CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
787/CVHHVT92684473WKEBINH MINH18/05/2015 14:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
51001295632493WCP9MARY 9918/05/2015 14:00CẢNG X50 Xem GPRC
20150518.1215.GPRC/CVHH.QN  3WMG9CFC 0118/05/2015 13:52CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
036/05/15/CVHHNT HAI PHUONG 28HAI PHUONG 2818/05/2015 12:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
1603590468873WOHHONG HA GAS18/05/2015 12:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
020  TAN PHAT18/05/2015 11:54CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
020  BIEN VANG 0618/05/2015 11:53CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
078/HK/15/CVHHNT-VP XVVCPHUONG DONG 36 ALCI18/05/2015 10:45CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
035/05/15/CVHHNT92033943WKH9LONG PHU 1018/05/2015 10:30CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
51001195098035BMJ3WARNOW BOATSWAIN18/05/2015 10:15TIÊN SA Xem GPRC
786/CVHHVT HOÀNG PHÚC 16HOANG PHUC 1618/05/2015 10:00CẢNG CTY HẢI SẢN TRƯỜNG SA Xem GPRC
38 KP20075KP2007518/05/2015 10:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
16034 XVPOTHÀNH ÐAT 36 ALCI18/05/2015 10:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
164-2015/CVHHTTH THU BONTHU BON18/05/2015 10:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20150518.1214.GPRC/CVHH.QN 9092331HP7430DONG PENG18/05/2015 09:55BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
032/05/15/CVHHNT8874196D9GVHANNARA18/05/2015 09:39CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20150518.1213.GPRC/CVHH.QN 8909446XVEQTC FRIENDSHIP18/05/2015 09:36BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
1611493839863EIN9EASTERN OASIS18/05/2015 09:05GÒ DẦU B1 Xem GPRC
033/2015/CVHHTTH95112083WWZHOANG BAO 8618/05/2015 08:30CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
20150518.1212.GPRC/CVHH.QN 9579963XVWWDAI DUONG SEA18/05/2015 08:15BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
296/2015/CVHHAG DUH-2833ZAFI 218/05/2015 07:35CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
20150518.1211.GPRC/CVHH.QN 83071813FQH8TROPICAL STAR18/05/2015 03:02KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
163-2015/CVHHTTH8705992ELMA6TAIO COSMOS17/05/2015 23:45CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20150517.1210.GPRC/CVHH.QN 91676933WAGTRANSCO SKY17/05/2015 21:31CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
162-2015/CVHHTTH 3WUDTRUNG HAI 2517/05/2015 18:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
1520939460344PMALCOSMIC 1017/05/2015 18:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
20150517.1209.GPRC/CVHH.QN  3WLL9TRANG AN 0217/05/2015 17:36BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
784/CVHHVT8509399C6SK6CAPRI CEMENT17/05/2015 17:00KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
019  DUONG DONG 1717/05/2015 17:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
5100099357793A8OY2KING BRIAN17/05/2015 16:45TIÊN SA Xem GPRC
51000995227883FWZ7SINAR BRANI17/05/2015 16:45TIÊN SA Xem GPRC
20150517.1208.GPRC/CVHH.QN 96086113WLA9BICH THANH 0117/05/2015 16:13BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
510008 XVLTBIEN DONG 19 - ALCI17/05/2015 16:00VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
038/05/15/CVHHNT-BN9548483XVTOHOANG BAO 2817/05/2015 16:00KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
160339544786XVVPTHUAN PHAT 1717/05/2015 16:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
195/TP/CVHHÐT SG-3007SHIPMARIN 2017/05/2015 15:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
16116/GPRC-CVHHDN 3 W T KTHANH PHAT 3617/05/2015 15:26BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
196/TP/CVHHÐT SG-5882DONG TIEN 0117/05/2015 15:15KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20150517.175.GPRC/CVHH.QB  XVPXVU HOANG 0817/05/2015 15:00CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
348.15.NÐ/CVHHCT9024920THANH HUY 126THANH HUY 12617/05/2015 15:00TRÀ NÓC Xem GPRC
783/CVHHVT85088383WBOVIET TIN 0117/05/2015 15:00CẢNG THƯỢNG LƯU PTSC Xem GPRC
043489108233WUV9DUONG DONG PETRO 0117/05/2015 14:30BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
16115/GPRC-CVHHDN93471029V9737PRIME ROYAL17/05/2015 14:16KHU NEO GÒ GIA Xem GPRC
194/TP/CVHHÐT DT 17676PHUOC TUONG17/05/2015 14:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
193/TP/CVHHÐT SG - 5012TAY NAM 1017/05/2015 13:15KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20150517.173.GPRC/CVHH.QB  XVSUSAO BIEN 1617/05/2015 13:00CẢNG QUẢNG BÌNH(CẢNG GIANH) Xem GPRC
20150517.1207.GPRC/CVHH.QN 9376505V2FV8TRINA17/05/2015 12:32KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
127/KD/15/CVHHNT-VP9288681A8EQ9CHRISOPIGI LADY17/05/2015 12:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
034/05/15/CVHHNT THANG LONG 79THANG LONG 7917/05/2015 11:15CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
033/05/15/CVHHNT MINH PHU 18MINH PHU 1817/05/2015 11:15CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
077/HK/15/CVHHNT-VP  X V I GTRUONG HUNG 1817/05/2015 11:08CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
5100079157404S6RJKOTA WARIS17/05/2015 10:45TIÊN SA Xem GPRC
076/HK/15/CVHHNT-VP9527386XVNZMINH PHAT 0917/05/2015 10:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
16031 XVAUHUNG MANH 0917/05/2015 10:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
0004495147313WUELONG SON 3517/05/2015 10:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
16113/GPRC-CVHHDN90363013FQX5PRIME SKIPPER17/05/2015 09:48XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
20150517.174.GPRC/CVHH.QB  XVQOHOANG VU 0117/05/2015 09:47CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
010/05/15/CVHHNT-VP95678313WGP9BRAVE17/05/2015 09:30CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
51000695997433WKX9VIET STAR17/05/2015 09:30PHAO PVOIL Xem GPRC
16112 3WUVHAI LONG 12617/05/2015 09:12ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
20150517.1206.GPRC/CVHH.QN 93910983WODHAI HA 2817/05/2015 09:08BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
347.15.NÐ/CVHHCT94007103WYHHOANG HAI 88 - ALCI17/05/2015 09:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
0027/CVHHMT-HP90754129VLROCEAN DRAGON17/05/2015 09:00CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
20150517.172.GPRC/CVHH.QB 7233943XVNTBINH PHUONG 3617/05/2015 08:56CẢNG XĂNG DẦU TRÊN SÔNG GIANH Xem GPRC
20150517.1205.GPRC/CVHH.QN 9387334V7PX7BALTIC LEOPARD17/05/2015 08:09KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
46/TP/CVHHÐT/NРAG 13743AG 1374317/05/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
00061 CON CO 01CON CO 0117/05/2015 08:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20150517.1204.GPRC/CVHH.QN 8419855XVJTHA NAM17/05/2015 07:48KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
037/05/15/CVHHNT-BN90468753WDVVIET GAS17/05/2015 07:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
126/KD/15/CVHHNT-VP7821489XVLQNHA BE 0316/05/2015 21:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
51000394932509V7584WAN HAI 27116/05/2015 20:00TIÊN SA Xem GPRC
20150516.1203.GPRC/CVHH.QN 86559929LY2549GAO XIN 1616/05/2015 19:40CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
1611197004333FSA6SUN ORION 16/05/2015 19:31VOPAK Xem GPRC
035/05/15/CVHHNT-BN HUNG HAU 07HUNG HAU 07-ALCI16/05/2015 17:24CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
782/CVHHVT7391135XVCBMY A16/05/2015 17:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
295/2015/cvhhag PHU LOC27PHU LOC 27-ALCI16/05/2015 17:00MỸ THỚI Xem GPRC
510001 XVRKVIET PHUC 0116/05/2015 17:00CẢNG X50 Xem GPRC
50909895616813WAH9AN PHU 1616/05/2015 16:17PHAO LIÊN CHIỂU Xem GPRC
50909991914363FJK9TAN BINH 6916/05/2015 16:16TIÊN SA Xem GPRC
1594890468873WOHHONG HA GAS16/05/2015 16:00LPG HỒNG MỘC Xem GPRC
16030 3WYTPHU DAT 3616/05/2015 16:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
160299143130XVOVSAI GON GAS16/05/2015 16:00GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
345.15.NÐ/CVHHCT 3WAI9THANH LIEM 0816/05/2015 16:00CẦN THƠ Xem GPRC
346.15.NÐ/CVHHCT 3WMQVAN TRANG 1816/05/2015 16:00CẦN THƠ Xem GPRC
294/2015/CVHHAG95509793WHW9MEKONG16/05/2015 15:59CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
075/hk/15/cvhhnt-vp 3WHWTHANH PHAT 18ALCI16/05/2015 15:40CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
159479525675XVNGAN THINH PHU 0816/05/2015 15:30LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
04328400517JVJW5SOUTH STAR16/05/2015 15:30CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
5090978992273BÌNH DUONG 368BINH DUONG 36816/05/2015 15:20VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
20150516.1202.GPRC/CVHH.QN 9576325BFBDFU CHENG16/05/2015 15:04KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
344.15.NÐ/CVHHCT X V M ZAN THANH 16/05/2015 15:00CẦN THƠ Xem GPRC
01007295630939V7354PU 2009 + PU 331016/05/2015 15:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
50909691223203WQZVAN HUNG16/05/2015 14:17TIÊN SA Xem GPRC
20150516.1201.GPRC/CVHH.QN 95759793WXLTRUNG DUNG 2616/05/2015 14:16BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
5090458807674XVKDTHU BON 0116/05/2015 14:16TIÊN SA Xem GPRC
20150516.1200.GPRC/CVHH.QN 9307889HOANG PHUONG 46HOANG PHUONG 4616/05/2015 14:12CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
16027 3WRJAN THANG 3916/05/2015 14:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
781/CVHHVT93986203WOJMINH THO 1816/05/2015 14:00KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
50909592282893WWNBIEN DONG STAR16/05/2015 13:39TIÊN SA Xem GPRC
04319208136XVSSPVT ATHENA16/05/2015 12:00CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI MỎ THĂNG LONG- ĐÔNG ĐÔ Xem GPRC
034/05/15/cvhhnt-bn TRUONG DUNG 01TRUONG DUNG 0116/05/2015 11:45CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20150516.1199.GPRC/CVHH.QN  3WCFTHUAN HAI 3616/05/2015 11:41BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20150516.1198.GPRC/CVHH.QN  XVRDSENCO 0116/05/2015 11:33CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150516.1197.GPRC/CVHH.QN  XVKZCAT TUONG 2516/05/2015 11:15CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
343.15.NÐ/CVHHCT9544803XVTTTRUONG GIANG 8816/05/2015 11:00CẦN THƠ Xem GPRC
37  PP20035KP16/05/2015 10:30KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
20150516.1196.GPRC/CVHH.QN  XVGKGIA BAO 36816/05/2015 10:21BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20150516.1195.GPRC/CVHH.QN  3WCDTRUNG NGUYEN 1816/05/2015 10:05BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC