Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
20150228.523.GPRC/CVHH.QN 9312365H8OLSUN HAPPINESS28/02/2015 20:34BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
050/02/15/CVHHNT XVDODUC SON 13628/02/2015 18:45CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
3008712269HSB 2890YANEE28/02/2015 18:10CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
014/02/15/CVHHNT-VP91524923FIL7EMINENCE28/02/2015 18:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
001200/GPRC-CVHHNA XVYITHAI THUY 8828/02/2015 17:22CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20150228.522.GPRC/CVHH.QN 91285709V2151GREEN HARVEST28/02/2015 17:13BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
3029593828HP2834ZHENG RONG28/02/2015 16:26PTSC PHU MY (DICH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ PTSC PM) Xem GPRC
86/TP/CVHHÐT SG6345CRUISECO ADVENTURER28/02/2015 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
155879246932D8BDDONGBANG CHEMI28/02/2015 15:30GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
14880/GPRC-CVHHDN9548483XVTOHOANG BAO 2828/02/2015 15:00PHAN VŨ Xem GPRC
0070/CVHHMT SG 6076THE JAHAN28/02/2015 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
20150228.521.GPRC/CVHH.QN 9156515PCHMVOLENDAM28/02/2015 14:23KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20150228.520.GPRC/CVHH.QN 94707899V7526SAT NUNKI28/02/2015 14:08CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
0069/CVHHMT XUAIMEKONG PANDAW28/02/2015 14:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
85/TP/CVHHÐT SG 6584MEKONG PRESTIGE II28/02/2015 13:45KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20150228.519.GPRC/CVHH.QN 9581772XVFAVINACOMIN HANOI28/02/2015 11:22KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20150228.518.GPRC/CVHH.QN  XVWFDAI TAN 1028/02/2015 11:19CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150228.075.GPRC/CVHH.QB  XVURPHU LONG 0628/02/2015 11:17CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
3018123169HO6080EVEREST 0128/02/2015 11:00THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
20150228.517.GPRC/CVHH.QN 8116661H8OJWAN HE28/02/2015 10:17KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150228.1172.GPRC/CVHH.HCM  XVDDMP PACIFIC28/02/2015 10:15CTCP XM HA LONG Xem GPRC
20150228.1171.GPRC/CVHH.HCM 9278985HOQIHEUNG A VENUS28/02/2015 10:15TAN CANG Xem GPRC
20150228.1170.GPRC/CVHH.HCM 8021880HSB 4619PATCHARAWADEE 1428/02/2015 10:15CANG SG PETRO Xem GPRC
20150228.1169.GPRC/CVHH.HCM 91818193FIJ8SUBARU28/02/2015 10:14CANG LOTUS Xem GPRC
20150228.1168.GPRC/CVHH.HCM 95156203FOB4HORAI BRIDGE28/02/2015 10:14TAN CANG Xem GPRC
20150228.1167.GPRC/CVHH.HCM 9122394D5CO7HAMMONIA GALLICUM28/02/2015 10:13CÁT LÁI Xem GPRC
20150228.1166.GPRC/CVHH.HCM 94339879WGV8HIGHLINE 59 - HIGHLINE 5228/02/2015 10:13DUONG SONG NM Xem GPRC
20150228.1165.GPRC/CVHH.HCM  SG - 5250PHUOC LONG 2428/02/2015 10:12CANG LOTUS Xem GPRC
20150228.1164.GPRC/CVHH.HCM  SG 3468PHUOC LONG 3428/02/2015 10:12TAN CANG Xem GPRC
20150228.1163.GPRC/CVHH.HCM  BV-0506SONG XANH 1828/02/2015 10:12TAN CANG Xem GPRC
20150228.1162.GPRC/CVHH.HCM  SG - 5210SONG XANH 0928/02/2015 10:11TAN CANG Xem GPRC
20150228.1161.GPRC/CVHH.HCM  XUATGOLDEN FORTUNE 828/02/2015 10:11LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150228.1160.GPRC/CVHH.HCM 95156183FOWQUEZON BRIDGE28/02/2015 10:11TAN CANG Xem GPRC
20150228.1159.GPRC/CVHH.HCM 91110343WRU8SONG CHAU 128/02/2015 10:11CANG SG PETRO Xem GPRC
20150228.1158.GPRC/CVHH.HCM 9516777D5BG5WELLINGTON STRAIT28/02/2015 10:11TAN CANG Xem GPRC
20150228.1157.GPRC/CVHH.HCM 72259109HA2404AEGEAN ODYSSEY28/02/2015 10:11CANG SAIGON Xem GPRC
20150228.1156.GPRC/CVHH.HCM 91530683FPS7SATSUKI28/02/2015 10:10LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150228.1155.GPRC/CVHH.HCM 9360257C4TF2PROTOSTAR N28/02/2015 10:10TAN CANG Xem GPRC
20150228.1154.GPRC/CVHH.HCM 94948643FNR4CONFIDENCE28/02/2015 10:10K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20150228.1153.GPRC/CVHH.HCM 95678313WGP9BRAVE28/02/2015 10:10K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20150228.1152.GPRC/CVHH.HCM 9153111VRLD2BAOLONG28/02/2015 10:10CANG BEN NGHE Xem GPRC
20150228.1151.GPRC/CVHH.HCM 90856633WOKPEACE STAR28/02/2015 10:09CTY CPVT&TM QTE Xem GPRC
20150228.1150.GPRC/CVHH.HCM 8707343C6FR5STAR PRIDE28/02/2015 10:09CANG SAIGON Xem GPRC
20150228.1149.GPRC/CVHH.HCM 90485749VDRWAN HAI 21128/02/2015 10:09TAN CANG Xem GPRC
20150228.1148.GPRC/CVHH.HCM 96321933WHV9DUC PHAT 6828/02/2015 10:09K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20150228.1147.GPRC/CVHH.HCM  SG-1910HAM LUONG 0928/02/2015 10:09TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150228.1146.GPRC/CVHH.HCM 91675143WPJVINALINES PIONEER28/02/2015 10:08CANG SAIGON Xem GPRC
20150228.1145.GPRC/CVHH.HCM 9192179C6FN7SILVER WHISPER28/02/2015 10:08CANG SAIGON Xem GPRC
20150228.1144.GPRC/CVHH.HCM 91249143WFHVINAFCO 2528/02/2015 10:08CANG BEN NGHE Xem GPRC
20150228.1143.GPRC/CVHH.HCM 9151527D5CN8HAMMONIA THRACIUM28/02/2015 10:06TAN CANG Xem GPRC
20150228.1142.GPRC/CVHH.HCM 91109379VLTGANTA BHUM28/02/2015 10:06TAN CANG Xem GPRC
20150228.1141.GPRC/CVHH.HCM 93634173EKV3HANJIN NINGBO28/02/2015 10:06TAN CANG Xem GPRC
20150228.1140.GPRC/CVHH.HCM 94352349V7718SINAR SABANG28/02/2015 10:05TAN CANG Xem GPRC
20150228.1139.GPRC/CVHH.HCM 9159268JVSW5PROSPER28/02/2015 10:05LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150228.1138.GPRC/CVHH.HCM 93596243WPGPETROLIMEX 0928/02/2015 10:05TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150228.1137.GPRC/CVHH.HCM 92647383WMN9TRUONG HAI STAR 328/02/2015 10:04LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150228.1136.GPRC/CVHH.HCM 94514963 F G Y 3CALLAO BRIDGE28/02/2015 10:04TAN CANG Xem GPRC
20150228.1135.GPRC/CVHH.HCM  XVJLSAU DUNG 0928/02/2015 10:04KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20150228.1134.GPRC/CVHH.HCM 9527374TRUNG HUNG 09TRUNG HUNG 0928/02/2015 10:04KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20150228.1133.GPRC/CVHH.HCM 96252939HA3588SAN LORENZO28/02/2015 10:02TAN CANG Xem GPRC
20150228.1132.GPRC/CVHH.HCM 91383673WMC9VINAFCO 2628/02/2015 10:02CANG LOTUS Xem GPRC
20150228.1131.GPRC/CVHH.HCM 9357793A8OY2KING BRIAN28/02/2015 10:02CANG SPCT Xem GPRC
20150228.1130.GPRC/CVHH.HCM 91410413WLM9TAN CANG PIONEER28/02/2015 10:02CANG SAIGON Xem GPRC
20150228.1129.GPRC/CVHH.HCM  3WDF9LONG PHU 1828/02/2015 10:02CANG SG PETRO Xem GPRC
20150228.1128.GPRC/CVHH.HCM  XUAEGOLDEN FORTUNE 128/02/2015 10:01KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20150228.1127.GPRC/CVHH.HCM  XUDA IIILAN DIEP28/02/2015 10:01CANG SAIGON Xem GPRC
20150228.1126.GPRC/CVHH.HCM 92558303WMUPETROLIMEX 0828/02/2015 10:01TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150228.1125.GPRC/CVHH.HCM 9248928V7EK6FSL SANTOS28/02/2015 10:01TAN CANG Xem GPRC
20150228.1124.GPRC/CVHH.HCM 9487316XVWCHAI PHUONG 4528/02/2015 10:00CTY XM CHINFON Xem GPRC
20150228.1123.GPRC/CVHH.HCM 9245043H3YPASIAN ZEPHYR28/02/2015 09:59TAN CANG Xem GPRC
20150228.1122.GPRC/CVHH.HCM 9535096D5BP3HANSA DUBURG28/02/2015 09:53TAN CANG Xem GPRC
20150228.1121.GPRC/CVHH.HCM 91485443FCT8KUO LUNG28/02/2015 09:53CÁT LÁI Xem GPRC
20150228.1120.GPRC/CVHH.HCM 9516789D5BG4WINCHESTER STRAIT28/02/2015 09:52CANG SPCT Xem GPRC
20150228.1119.GPRC/CVHH.HCM 9081021DSRJ 7SAWASDEE SINGAPORE28/02/2015 09:52TAN CANG Xem GPRC
20150228.1118.GPRC/CVHH.HCM 93302883ETI4VINALINES DIAMOND28/02/2015 09:52CANG SAIGON Xem GPRC
20150228.1117.GPRC/CVHH.HCM 92336369VDB5WAN HAI 26628/02/2015 09:51TAN CANG Xem GPRC
20150228.1116.GPRC/CVHH.HCM 9191230DSRN2SUN PEONY28/02/2015 09:51CTCP HAI LONG Xem GPRC
20150228.1115.GPRC/CVHH.HCM 9402627VRFB4CSCL CALLAO28/02/2015 09:51TAN CANG Xem GPRC
20150228.1114.GPRC/CVHH.HCM 9449869PCNRSPAARNE TRADER28/02/2015 09:51LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150228.1113.GPRC/CVHH.HCM 9131864DSRD9KMTC ULSAN28/02/2015 09:50LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150228.1112.GPRC/CVHH.HCM 91508583WQVPACIFIC GLORIA28/02/2015 09:48LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150228.1111.GPRC/CVHH.HCM 943608200LXIUHANSA HOMBURG28/02/2015 09:48TAN CANG Xem GPRC
20150228.1110.GPRC/CVHH.HCM 97054459705445SKY CHALLENGE28/02/2015 09:48TAN CANG Xem GPRC
20150228.1109.GPRC/CVHH.HCM 9650066V7ZQ9STARSHIP LEO28/02/2015 09:48TAN CANG Xem GPRC
20150228.1108.GPRC/CVHH.HCM 9228746H3GBJINYUNHE28/02/2015 09:47TAN CANG Xem GPRC
20150228.1107.GPRC/CVHH.HCM 95916623WAO9ROYAL 1828/02/2015 09:44CANG SAIGON Xem GPRC
20150228.1106.GPRC/CVHH.HCM 9406752H9LLNYK LAURA28/02/2015 09:43TAN CANG Xem GPRC
20150228.1105.GPRC/CVHH.HCM 9374583A8OB5OLYMPIA28/02/2015 09:43TAN CANG Xem GPRC
20150228.1104.GPRC/CVHH.HCM 94041683WXEPETROLIMEX 1428/02/2015 09:43TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150228.1103.GPRC/CVHH.HCM 96642639V2210TOKYO TRADER28/02/2015 09:42TAN CANG Xem GPRC
20150228.1102.GPRC/CVHH.HCM 94041563WWLPETROLIMEX 1228/02/2015 09:41TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150228.1101.GPRC/CVHH.HCM 95608713WEO9NASICO OCEAN28/02/2015 09:40CANG SAIGON Xem GPRC
20150228.1100.GPRC/CVHH.HCM 96346469HA3740ST. JOHN28/02/2015 09:40TAN CANG Xem GPRC
20150228.516.GPRC/CVHH.QN 96594143WEI9HOANG HA STAR28/02/2015 09:34KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
17/TP/CVHHÐT/NРAG - 12349AG - 1234928/02/2015 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
286.CVHHVT9490040ICPEAIDASOL28/02/2015 09:00CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP ODA(TCOT) Xem GPRC
20150228.1099.GPRC/CVHH.HCM 9354234DSRH5KOOKYANG SINGAPORE28/02/2015 08:37CANG LOTUS Xem GPRC
20150228.1098.GPRC/CVHH.HCM 9352676XVDT.HUNG DAO28/02/2015 08:36LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150228.1097.GPRC/CVHH.HCM 89904073WFYLONG PHU 0828/02/2015 08:36TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150228.1096.GPRC/CVHH.HCM 7432331X V L PLONG PHU 0328/02/2015 08:35TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150228.1095.GPRC/CVHH.HCM 96259209HA3425SEAMASTER28/02/2015 08:35TAN CANG Xem GPRC
20150228.1094.GPRC/CVHH.HCM  SG - 3220PHUOC LONG 1828/02/2015 08:35CANG LOTUS Xem GPRC
20150228.1093.GPRC/CVHH.HCM  SG-5458HAM LUONG 1128/02/2015 08:35TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150228.1092.GPRC/CVHH.HCM 9149196ELUK8ENDURANCE28/02/2015 08:35CANG SAO MAI Xem GPRC
20150228.1091.GPRC/CVHH.HCM 9299329BLIGYM HARMONY28/02/2015 08:34LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150228.1090.GPRC/CVHH.HCM 94461803EUZ7ZHOU SHAN HAI28/02/2015 08:34CANG BEN NGHE Xem GPRC
20150228.1089.GPRC/CVHH.HCM  CT. 01099KIM PHÁT 0428/02/2015 08:34TONG KHO XDNB Xem GPRC
84/TP/CVHHÐT SG 5786TAY NAM 1928/02/2015 07:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20150228.515.GPRC/CVHH.QN 95810573FUV5FENG AN28/02/2015 03:53KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150227.074.GPRC/CVHH.QB 9585443XVLIDUC NAM 0127/02/2015 19:48CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
14879/GPRC-CVHHDN 3WM09MINH HOÀNG 1827/02/2015 19:30BẾN PHAO BP19 Xem GPRC
0100289149201ELUK9BUFFALO27/02/2015 19:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
59293127813EIJ5NYK VEGA27/02/2015 18:30CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
20150227.514.GPRC/CVHH.QN 83071813FQH8TROPICAL STAR27/02/2015 18:07KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
5919550785XUEF2GUO SHUN 1527/02/2015 18:00CẢNG SITV Xem GPRC
1558590363013FQX5PRIME SKIPPER27/02/2015 17:30XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
83/TP/CVHHÐT SG 5996AMALOTUS27/02/2015 17:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0068/CVHHMT  AQUA MEKONG27/02/2015 17:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
2969226607D7LNGAS HARMONY27/02/2015 17:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20150227.513.GPRC/CVHH.QN 92163413WBTSEA DRAGON27/02/2015 16:04KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
048/02/15/CVHHNT90724469HJI9CELEBRITY CENTURY27/02/2015 16:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
36/CVTHLM95359813WXUDONG ANH 0627/02/2015 16:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
20150227.512.GPRC/CVHH.QN 9417098C6YA5SEABOURN SOJOURN27/02/2015 15:38KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20150227.511.GPRC/CVHH.QN 9579169XVHMVIET HAI SUN27/02/2015 15:07BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
36/CVTHLM9025558HOANG HUY 36HOANG HUY 3627/02/2015 15:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
20150227.510.GPRC/CVHH.QN 9626596 3FAH4GLORY HONGKONG27/02/2015 14:45BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
14878/GPRC-CVHHDN 3WME9THINH CUONG27/02/2015 14:30LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
1558490851323FUR3AIDEN27/02/2015 14:29GÒ DẦU B3 Xem GPRC
000415/GPRC-CVHHNA QUANG AN 01QUANG AN 0127/02/2015 14:14CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
000414/GPRC-CVHHNA90268873WJNLAM HONG 1827/02/2015 14:11CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
000416/GPRC-CVHHNA9619634XVEBLAM HONG 9927/02/2015 14:09CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
066/KD/15/CVHHNT-VP92630453WMT9NHA BE 0627/02/2015 13:45CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
047/02/15/CVHHNT9266372XVCY.VAN PHONG 127/02/2015 13:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20150227.073.GPRC/CVHH.QB 9640750S6QKGIROLANDO EXPRESS27/02/2015 12:48CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
14  PP20035KP27/02/2015 10:30KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
59091818193FIJ8SUBARU27/02/2015 10:30CẢNG POSCO Xem GPRC
20150227.509.GPRC/CVHH.QN  3WIU9THINH AN 8827/02/2015 10:22BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
13  KP2003127/02/2015 10:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
58988201713WFKPETROGAS 0527/02/2015 10:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
95/2015/CVHHAG 3WIVCONG THANH 18927/02/2015 09:11MỸ THỚI Xem GPRC
34/CVTHLM 3WWBQUANG ANH 1827/02/2015 09:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
20150227.072.GPRC/CVHH.QB  3WHC9VAN PHUC 12627/02/2015 08:37CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20150227.508.GPRC/CVHH.QN 95171353WHZNOSCO TRADER27/02/2015 08:27KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
0002540/GPRC-CVHHHT9169811VRLM8YING RICH27/02/2015 08:25Cảng Sơn Dương Xem GPRC
20150227.507.GPRC/CVHH.QN  3WXZDUC MANH 0627/02/2015 08:15KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
000413/GPRC-CVHHNA87464543WYWVIET TRUNG 4527/02/2015 08:05CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
000410/GPRC-CVHHNA86536453WDX9VIET TRUNG 3627/02/2015 08:04CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
000411/GPRC-CVHHNA9511404XVKVHÀ AN 1827/02/2015 08:02CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
000409/GPRC-CVHHNA7233943XVNTBINH PHUONG 3627/02/2015 08:00HƯNG HÒA Xem GPRC
5888916580V3UN9ASIA BRIDGE 127/02/2015 08:00CẢNG SITV Xem GPRC
82/TP/CVHHÐT DT-19991DONG THAP 1127/02/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
81/TP/CVHHÐT DT-22059DONG THAP 1227/02/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
27991086973.W.N.RHERCULES M27/02/2015 08:00CẢNG BẠCH HỔ, MỎ RỒNG Xem GPRC
94/2015/CVHHAG 3 W N QSTAR 12627/02/2015 07:57CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
123.15.NРXVSYNGOC MINH 27-BIDV27/02/2015 07:30CẦN THƠ Xem GPRC
2889355563VREM3COSCO KAOHSIUNG27/02/2015 07:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
2739260823IBJKMARE TIRRENUM27/02/2015 06:00CẢNG RẠNG ĐÔNG Xem GPRC
20150226.506.GPRC/CVHH.QN  XVPITRUONG AN 2826/02/2015 22:30KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20150226.505.GPRC/CVHH.QN 9078103T2EB4THERESA BEGONIA26/02/2015 21:57BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20150226.504.GPRC/CVHH.QN  3WCY9QUANG HUY 0926/02/2015 21:08KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150226.503.GPRC/CVHH.QN  3WMA9VINACOMIN 0626/02/2015 20:16CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150226.502.GPRC/CVHH.QN 90607303WVUVTC PLANET26/02/2015 19:35CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150226.501.GPRC/CVHH.QN 9371139T3HY2HAO RUI 626/02/2015 19:11KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
2909336206XVKAPTSC VUNG TAU26/02/2015 18:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
2918216590HP6347HAI DUONG 0626/02/2015 17:30THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
29496180703EJM7POSH SHEARWATER26/02/2015 17:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
2899457244XVIHPTSC THANG LONG26/02/2015 17:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
29379110883FPG3SEABULK RAVEN26/02/2015 17:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
122.15.NÐ/CVHHCT 3WYETHANG LOI 1826/02/2015 17:30CẦN THƠ Xem GPRC
20150226.500.GPRC/CVHH.QN  3WULQUANG VINH 1826/02/2015 17:06KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
121.15.NÐ/CVHHCT8419350XVGJLONG PHU 0926/02/2015 17:00TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ Xem GPRC
2929421207HP9712SEA COMANCHE 26/02/2015 17:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
20150226.071.GPRC/CVHH.QB 7233943XVNTBINH PHUONG 3626/02/2015 16:59CẢNG XĂNG DẦU TRÊN SÔNG GIANH Xem GPRC
20150226.070.GPRC/CVHH.QB 95869783WAG9PASCO 9826/02/2015 16:30CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20150226.499.GPRC/CVHH.QN 90523293WXQVINALINES STAR26/02/2015 16:16KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
33/CVTHLM 3WCTDA LOC 2726/02/2015 16:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
065/KD/15/CVHHNT-VP7821489XVLQNHA BE 0326/02/2015 16:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20150226.498.GPRC/CVHH.QN 9397690BPJPYIN PING26/02/2015 15:55KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0067/CVHHMT SG 6584MEKONG PRESTIGE II26/02/2015 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
120.15.NÐ/CVHHCT 3WHOTHAI BINH DUONG 0626/02/2015 15:30CẦN THƠ Xem GPRC
20150226.497.GPRC/CVHH.QN 94263747JGEPLEIADES LEADER26/02/2015 15:20BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
004/15/GP  HH68926/02/2015 15:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20150226.496.GPRC/CVHH.QN 91375833WCWPETROLIMEX 0626/02/2015 13:47BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
10/SÐ/CVHHÐT  AQUA MEKONG26/02/2015 13:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20150226.495.GPRC/CVHH.QN 96640813WKZ9MARITIME 0926/02/2015 11:26BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20150226.494.GPRC/CVHH.QN  3WUDTRUNG HAI 2526/02/2015 11:21CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
285 HONG BANG 68HONG BANG 6826/02/2015 10:52THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
154809127071HSPF2DUSITA NAREE26/02/2015 10:50GÒ DẦU B2 Xem GPRC
20150226.493.GPRC/CVHH.QN  XVAUHUNG MANH 0926/02/2015 10:46KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
37/CVHHNA90231223WDE9BINH DUONG 28826/02/2015 10:42CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
004161795097865BVK2WARNOW MATE26/02/2015 10:30PTSC DINH VU Xem GPRC
20150226.1088.GPRC/CVHH.HCM  3WWPTHANH DAT 1826/02/2015 10:21PHAO GEMADEPT Xem GPRC
20150226.492.GPRC/CVHH.QN 9563847XVBHVIET HUY 0926/02/2015 10:10KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0066/CVHHMT 3WSYLONG MON 1826/02/2015 10:10KHU CHUYỂN TẢI HÀM LUÔNG Xem GPRC
28294788083FID9OCEAN TOMO26/02/2015 09:47CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP Xem GPRC
2849563720V2FY6BBC CORAL26/02/2015 09:42PTSC PHU MY (DICH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ PTSC PM) Xem GPRC
15106494196063WPZTRUONG HAI STAR 226/02/2015 09:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
055/02/15/CVHHNT-BN 3WRKDONG THIEN PHU 0926/02/2015 09:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
01002793213543WGYHUYEN TRANG 0226/02/2015 07:30CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
054/02/15/cvhhnt-bn 3WWPTHANH DAT 1826/02/2015 06:50CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
20150225.491.GPRC/CVHH.QN 86480423FYN5XIN FENG HAI25/02/2015 22:17BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20150225.069.GPRC/CVHH.QB 9329980X V F STAY SON 125/02/2015 20:04CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20150225.490.GPRC/CVHH.QN 98518133WBO9VINACOMIN HA LONG25/02/2015 17:11CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
32/CVTHLM8982321QUANG ANH 36QUANG ANH 3625/02/2015 16:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
20150225.111.GPRC/CVHH.NA 95554503WMU9TRUONG SON 1625/02/2015 15:41CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
80/TP/CVHHÐT AG 13257KIM LOI25/02/2015 15:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20150225.489.GPRC/CVHH.QN 95997933WCV9QUANG VINH 6825/02/2015 15:29KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
1487795759933WLMGREAT TRUST DRAGON 225/02/2015 15:00CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
1487688201713WFKPETROGAS 0525/02/2015 15:00LPG HỒNG MỘC Xem GPRC
20150225.110.GPRC/CVHH.NA  XVLTBIEN DONG 19 - ALCI25/02/2015 14:47CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
0002534/GPRC-CVHHHT8308745XUDV7YING STAR25/02/2015 14:47Cảng Sơn Dương Xem GPRC
008/2015/CVHHTTH93032613WC19HUE 1825/02/2015 14:30CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
79/TP/CVHHÐT SG 5090LA MARGUERITE25/02/2015 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
064/KD/CVHHNT-VP7608095X V L RLONG PHU 0425/02/2015 14:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
007/ÐM/15/CVHHNT-VP 3WEOCNT 100025/02/2015 14:00CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
00332 3WLY9TIEN DAT 1825/02/2015 13:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
1487586561543WCX9HAI TRUONG 36-ALCI25/02/2015 12:30BẾN PHAO BP19 Xem GPRC
0002533/gprc-cvhhht9114529VRAJ7SPRING HUMMER25/02/2015 12:00Cảng Sơn Dương Xem GPRC
57788201713WFKPETROGAS 0525/02/2015 11:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
003309535979XVYNDONG HAI 3625/02/2015 11:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
0033190230229XVZOTIEN DAT 0925/02/2015 11:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20150225.488.GPRC/CVHH.QN 9578189XVXJSON LOC 0925/02/2015 10:45CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150225.487.GPRC/CVHH.QN  3WVITRUONG XUAN 1825/02/2015 09:48CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150225.486.GPRC/CVHH.QN  3 W C C 9VIET THANG 6825/02/2015 09:35KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
12  KP6098825/02/2015 09:30KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
20150225.485.GPRC/CVHH.QN  3WDT9HAI XUAN 116-BLC25/02/2015 09:24BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
071-2015/CVHHTTH9192179C6FN7SILVER WHISPER25/02/2015 08:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20150225.109.GPRC/CVHH.NA 93236253WHFHOA BINH 2725/02/2015 07:33CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
046/02/15/CVHHNT7608095X V L RLONG PHU 0425/02/2015 07:04CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
045/02/15/CVHHNT  VU ANH HUNG25/02/2015 07:04CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
044/02/15/CVHHNT9156515PCHMVOLENDAM25/02/2015 07:04CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
043/02/15/CVHHNT VU LONG 06VU LONG 0625/02/2015 07:03CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
00415909167318DXPFSHORTHORN EXPRESS 25/02/2015 07:00CANG HP Xem GPRC
00012309143130XVOVSAI GON GAS25/02/2015 00:45CẢNG JETTY Xem GPRC
000122995728503WESHAI NAM 6824/02/2015 23:30CẢNG JETTY Xem GPRC
063/KD/15/CVHHNT-VP8419350XVGJLONG PHU 0924/02/2015 21:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20150224.484.GPRC/CVHH.QN 9610860TUAN DUNG 26TUAN DUNG 2624/02/2015 21:20BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
006/ÐM/15/CVHHNT-VP91971793FPI9SN QUEEN24/02/2015 20:00CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
20150224.483.GPRC/CVHH.QN 93186703WGPVIEN DONG 324/02/2015 19:27KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150224.482.GPRC/CVHH.QN 95616933WJL9VIET THANG 3624/02/2015 19:20KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150224.068.GPRC/CVHH.QB  XVQOHOANG VU 0124/02/2015 18:53CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
2819359038OUJK2GUSTAV MAERSK24/02/2015 17:30CẦU CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP(CMIT) Xem GPRC
20150224.481.GPRC/CVHH.QN 96085943WKG9VICTORIA 0324/02/2015 16:57KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
053/02/15/CVHHNT-BN9456434VRJB2PORT CANTON24/02/2015 16:30KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
28089904073WFYLONG PHU 0824/02/2015 16:11CẢNG DẦU K.2 Xem GPRC
062/KD/15/CVHHNT-VP9191759XVYWPETROLIMEX 1524/02/2015 16:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20150224.067.GPRC/CVHH.QB  3WRLDUONG HUNG 4524/02/2015 15:40CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20150224.066.GPRC/CVHH.QB  3WAAMINH SON 4524/02/2015 15:19CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20150224.480.GPRC/CVHH.QN 9263277YJSU7GLOBAL WIND24/02/2015 15:16CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150224.479.GPRC/CVHH.QN  XVPKTHANH DAT 0124/02/2015 14:49BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20150224.478.GPRC/CVHH.QN  3WKD9TRUONG XUAN 3624/02/2015 14:41CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
001194/GPRC-CVHHNA DIEM DIEN 17DIEM DIEN 1724/02/2015 14:37CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
000122896001883WFJ9HAI AN 0124/02/2015 14:30CẢNG JETTY Xem GPRC
15106392647383WMN9TRUONG HAI STAR 324/02/2015 14:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
20150224.477.GPRC/CVHH.QN  XVKZCAT TUONG 2524/02/2015 14:19KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150224.476.GPRC/CVHH.QN  3WLT9TUAN THANH 0224/02/2015 14:18BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
20150224.475.GPRC/CVHH.QN  3WCM9VIET THANG 12624/02/2015 14:10BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20150224.474.GPRC/CVHH.QN 95526803WBNSEA STAR24/02/2015 13:29BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
01729408310V7QU2SEA VOYAGER24/02/2015 12:00CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
1547891668693FVC8GOLDEN OCEANIA24/02/2015 11:54GÒ DẦU B1 Xem GPRC
20150224.473.GPRC/CVHH.QN  3WYVTRUONG XUAN 0824/02/2015 11:17KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150224.472.GPRC/CVHH.QN  NAMTHANH35NAM THANH 3524/02/2015 10:35BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
119.15.NÐ/CVHHCT88201713WFKPETROGAS 0524/02/2015 10:30TOTAL GAS Xem GPRC
20150224.471.GPRC/CVHH.QN  XVSXTRONG ANH 4524/02/2015 10:25BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
20150224.470.GPRC/CVHH.QN 86498643WFUTHANH DAT 09-ALCI24/02/2015 10:17KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
2569208136XVSSPVT ATHENA24/02/2015 10:00CẢNG BẠCH HỔ, MỎ RỒNG Xem GPRC
20150224.1087.GPRC/CVHH.HCM  SG6320RV. ANGKOR PANDAW24/02/2015 09:51CANG SAIGON Xem GPRC
20150224.1086.GPRC/CVHH.HCM 9208150S6EN9WAN HAI 23124/02/2015 09:51TAN CANG Xem GPRC
20150224.1085.GPRC/CVHH.HCM  SG-2411HAM LUONG 0224/02/2015 09:51TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150224.1084.GPRC/CVHH.HCM 91524923FIL7EMINENCE24/02/2015 09:50K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20150224.1083.GPRC/CVHH.HCM 97054459705445SKY CHALLENGE24/02/2015 09:50TAN CANG Xem GPRC
20150224.1082.GPRC/CVHH.HCM 9374583A8OB5OLYMPIA24/02/2015 09:50TAN CANG Xem GPRC
20150224.1081.GPRC/CVHH.HCM 9101106D5HO3MAYMYO STAR24/02/2015 09:50CÁT LÁI Xem GPRC
20150224.1080.GPRC/CVHH.HCM 9219729D5GM2AS SAVONIA24/02/2015 09:50TAN CANG Xem GPRC
20150224.1079.GPRC/CVHH.HCM 9339935VRNY2ALBANY24/02/2015 09:49CANG SAIGON Xem GPRC
20150224.1078.GPRC/CVHH.HCM 95322263WANTHANH CONG 3624/02/2015 09:49CTY CP NHA RONG Xem GPRC
20150224.1077.GPRC/CVHH.HCM 9249908H9JRNEWSEAS PEARL24/02/2015 09:49CANG SAIGON Xem GPRC
20150224.1076.GPRC/CVHH.HCM 92021563FCE9UNI-PACIFIC24/02/2015 09:47TAN CANG Xem GPRC
20150224.1075.GPRC/CVHH.HCM 91530703FTA7SUMIRE24/02/2015 09:46LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150224.1074.GPRC/CVHH.HCM 93634293ENB7HANJIN PORT ADELAIDE24/02/2015 09:45TAN CANG Xem GPRC
20150224.1073.GPRC/CVHH.HCM 9168257XVIEPV OIL VENUS24/02/2015 09:45TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150224.1072.GPRC/CVHH.HCM 9404572XVJIPHUONG DONG STAR24/02/2015 09:45PV OIL Xem GPRC
20150224.1071.GPRC/CVHH.HCM 9339595A8OP7TS KOREA24/02/2015 09:44TAN CANG Xem GPRC
20150224.1070.GPRC/CVHH.HCM 9384875MAQJTOKYO TOWER24/02/2015 09:44TAN CANG Xem GPRC
20150224.1069.GPRC/CVHH.HCM  SG-1910HAM LUONG 0924/02/2015 09:44TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150224.1068.GPRC/CVHH.HCM 94041563WWLPETROLIMEX 1224/02/2015 09:44TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150224.1067.GPRC/CVHH.HCM 93363353WNUBIEN DONG FREIGHTER24/02/2015 09:44TAN CANG Xem GPRC
20150224.1066.GPRC/CVHH.HCM 9122526D7LJSAWASDEE BANGKOK24/02/2015 09:43LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150224.1065.GPRC/CVHH.HCM 81300833EKB5PRIME SPIRIT24/02/2015 09:43CANG SG PETRO Xem GPRC
20150224.1064.GPRC/CVHH.HCM 9149201ELUK9BUFFALO24/02/2015 09:43CANG SAO MAI Xem GPRC
20150224.1063.GPRC/CVHH.HCM 9319105A8HX5YM INVENTIVE24/02/2015 09:43LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150224.1062.GPRC/CVHH.HCM  3 EOI6IS CHINA24/02/2015 09:43LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150224.1061.GPRC/CVHH.HCM 9574755XVFGPVOIL CHARLIE24/02/2015 09:42TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150224.1060.GPRC/CVHH.HCM 97004453FYESUN APOLLON24/02/2015 09:41TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150224.1059.GPRC/CVHH.HCM 9656759V7ZR3STARSHIP PEGASUS24/02/2015 09:23TAN CANG Xem GPRC
20150224.1058.GPRC/CVHH.HCM 9357810V7OR7KING BRUCE24/02/2015 09:22TAN CANG Xem GPRC
20150224.1057.GPRC/CVHH.HCM 9208162S6EL2WAN HAI 23224/02/2015 09:22TAN CANG Xem GPRC
20150224.1056.GPRC/CVHH.HCM 90395619VHXWAN HAI 20724/02/2015 09:21TAN CANG Xem GPRC
20150224.1055.GPRC/CVHH.HCM 8914025S6BV5WAN HAI 20524/02/2015 09:21TAN CANG Xem GPRC
20150224.1054.GPRC/CVHH.HCM 9253038A8HI8CARPATHIA24/02/2015 09:19TAN CANG Xem GPRC
20150224.1053.GPRC/CVHH.HCM 9181637XVPFFORTUNE NAVIGATOR24/02/2015 09:19CANG SAIGON Xem GPRC
20150224.1052.GPRC/CVHH.HCM 9219240V7CP3BERMUDIAN EXPRESS24/02/2015 09:19TAN CANG Xem GPRC
20150224.1051.GPRC/CVHH.HCM 91421363WKB9 OCEANUS 9 24/02/2015 09:18CANG SG PETRO Xem GPRC
20150224.1050.GPRC/CVHH.HCM 91082193EQH4KUO TAI24/02/2015 09:18CÁT LÁI Xem GPRC
20150224.1049.GPRC/CVHH.HCM 9315862SZRTIRENES RELIANCE24/02/2015 09:18TAN CANG Xem GPRC
20150224.1048.GPRC/CVHH.HCM 96876319V2270LEO ASPHALT I24/02/2015 09:17TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150224.1047.GPRC/CVHH.HCM 9691113VRNQ7SITC SHANDONG24/02/2015 09:17TAN CANG Xem GPRC
20150224.1046.GPRC/CVHH.HCM 93854395BAN4CONTSHIP DAY24/02/2015 09:17TAN CANG Xem GPRC
20150224.1045.GPRC/CVHH.HCM 9417098C6YA5SEABOURN SOJOURN24/02/2015 09:16CANG SAIGON Xem GPRC
20150224.469.GPRC/CVHH.QN  3WVOQUANG HUY 05-BIDV24/02/2015 09:16KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150224.1044.GPRC/CVHH.HCM 94707653ETD7HANJIN NHAVA SHEVA24/02/2015 09:16LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150224.1043.GPRC/CVHH.HCM 88682264X V L FEASTERN SEA24/02/2015 09:16CANG SG PETRO Xem GPRC
20150224.1042.GPRC/CVHH.HCM 91290173WTRVSICO PIONEER24/02/2015 09:16LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150224.1041.GPRC/CVHH.HCM 89075893EIL8PRIME SENATOR24/02/2015 09:15TONG KHO XDNB Xem GPRC
15106290231583WKTBINH NGUYEN 68824/02/2015 09:15BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
052/02/15/CVHHNT-BN HONG BANG 68HONG BANG 6824/02/2015 09:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20150224.468.GPRC/CVHH.QN   X V R EHUNG CUONG 12624/02/2015 08:44CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150224.467.GPRC/CVHH.QN 9586992XVZTMINH TRUONG 1824/02/2015 08:41KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
2789507506XVKKMEKONGTRANS 0124/02/2015 08:34KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
00119 CON CO 01CON CO 0124/02/2015 08:30CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20150224.466.GPRC/CVHH.QN  3WYQTRUONG GIANG 5424/02/2015 07:48BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20150223.465.GPRC/CVHH.QN 9573294XVEPVINACOMIN 0223/02/2015 21:12KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150223.464.GPRC/CVHH.QN  3WMW9VINACOMIN CAM PHA23/02/2015 21:02CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
50405395156203FOB4HORAI BRIDGE23/02/2015 20:45TIÊN SA Xem GPRC
20150223.463.GPRC/CVHH.QN 9336452HUYAN36HUY AN 3623/02/2015 17:59BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20150223.065.GPRC/CVHH.QB 95607423WGM9HAI PHUONG 3923/02/2015 17:50CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20150223.462.GPRC/CVHH.QN 9550096XVYDMINH TRUONG 0823/02/2015 17:50BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
78/TP/CVHHÐT SG 6584MEKONG PRESTIGE II23/02/2015 17:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20150223.461.GPRC/CVHH.QN 95479343WCA9NIMEX 0123/02/2015 17:21BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20150223.460.GPRC/CVHH.QN 96086113WLA9BICH THANH 0123/02/2015 16:57BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
2749156515PCHMVOLENDAM23/02/2015 16:30CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP ODA(TCOT) Xem GPRC
2779456197JZZTPACIFIC DEFIANCE23/02/2015 16:05VUNGTAU OFFSHORE AREAS Xem GPRC
0002532/GPRC-CVHHHT88215773EYS2THAI SHAN23/02/2015 16:00VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO Xem GPRC
20150223.459.GPRC/CVHH.QN 9502403XVSHVIET THUAN 0623/02/2015 15:34CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
0065/CVHHMT SG 5090LA MARGUERITE23/02/2015 15:15CẢNG MỸ THO Xem GPRC
415/ÐDPM 3WRTVIET THUAN 3723/02/2015 14:30CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
20150223.458.GPRC/CVHH.QN 93555993WMVTAY SON 323/02/2015 14:22BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
20150223.457.GPRC/CVHH.QN 9582776XVDUTU CUONG 2723/02/2015 14:01CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
27687713703FWJ4WEST TUCANA23/02/2015 11:30VUNGTAU OFFSHORE AREAS Xem GPRC
20150223.456.GPRC/CVHH.QN  XVAGTIEN DAT 0823/02/2015 10:37BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20150223.455.GPRC/CVHH.QN  3WYBTHUY AN 1623/02/2015 09:45BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20150223.454.GPRC/CVHH.QN  3WTETRUNG THANH 36 - ALCI23/02/2015 08:09BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
00118 CON CO 01CON CO 0123/02/2015 07:30CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
03/CVHHKG-PQ95365573WYJQUANG MINH 1823/02/2015 07:00KHU NEO ĐẬU CHUYỂN TẢI DƯƠNG ĐÔNG Xem GPRC
061/KD/15/CVHHNT-VP9062714HSB 4967SRI PHUKET23/02/2015 05:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
042/02/15/CVHHNT 3WEOCNT 100022/02/2015 17:21CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
017483236543WEKHAI PHONG 0622/02/2015 16:40CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
041/02/15/CVHHNT8707343C6FR5STAR PRIDE22/02/2015 15:26CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
118.15.NР3WDF9LONG PHU 1822/02/2015 13:00SAIGON PETRO CẦN THƠ Xem GPRC
20150222.453.GPRC/CVHH.QN 95732823WNCVINACOMIN 0122/02/2015 10:55KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
414/ÐDPM93213543WGYHUYEN TRANG 0222/02/2015 10:30CẢNG HOLCIM THỊ VAI Xem GPRC
413/ÐDPM93910983WODHAI HA 2822/02/2015 10:00CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
20150222.452.GPRC/CVHH.QN  XVEJPHUC HAI 16822/02/2015 09:19CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20150222.451.GPRC/CVHH.QN 6902597XVHDPTS HAI PHONG 0122/02/2015 08:12BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
0100269149201ELUK9BUFFALO22/02/2015 07:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
070-2015/CVHHTTH8513429S2AHNIAMUL MOWLA21/02/2015 21:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
5629401051A8TA9HAMMONIA PESCARA21/02/2015 17:30CẦU CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP(CMIT) Xem GPRC
14874 3WWPTHANH DAT 1821/02/2015 17:00BẾN PHAO BP18 Xem GPRC
039/02/15/cvhhnt8904202BMTCBEI BU WAN ZHI XING21/02/2015 16:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
117.15.NÐ/CVHHCT8419350XVGJLONG PHU 0921/02/2015 16:30TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ Xem GPRC
20150221.450.GPRC/CVHH.QN  3WLO9DAI TAY DUONG 2521/02/2015 15:43KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150221.449.GPRC/CVHH.QN 94889943WUUMINH TUAN 2821/02/2015 15:32BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
060/KD/15/CVHHNT-VP9387138VRFL3ATLANTIC MIRAGE21/02/2015 15:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
0064/CVHHMT SG 5248MEKONG EXPLORER21/02/2015 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
20150221.448.GPRC/CVHH.QN  3WME9THINH CUONG21/02/2015 15:18BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
27296038433WCB9HO TAY21/02/2015 14:30KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
059/KD/15/CVHHNT-VP7608095X V L RLONG PHU 0421/02/2015 14:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
78/TP/CVHHÐT SG 6332MEKONG PRESTIGE21/02/2015 13:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
56190468873WOHHONG HA GAS21/02/2015 11:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
017093978083EZV4NINGBO DAWN21/02/2015 11:00CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
20150221.064.GPRC/CVHH.QB  3WGI9TIEN THANH 0921/02/2015 10:27CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
55988201713WFKPETROGAS 0521/02/2015 06:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
050/02/15/CVHHNT-BN9395240A8RF6UBC LUZON21/02/2015 06:00KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
2708752128YJSH3KEY GIBRALTAR20/02/2015 17:44VUNGTAU OFFSHORE AREAS Xem GPRC
26896191279WND7BAHTERA MULIA20/02/2015 17:39CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
26992461263WNDBINH AN20/02/2015 17:39VUNGTAU OFFSHORE AREAS Xem GPRC
0063/CVHHMT  AQUA MEKONG20/02/2015 17:15CẢNG MỸ THO Xem GPRC
20150220.107.GPRC/CVHH.NA 92630453WMT9NHA BE 0620/02/2015 17:10NGHI HƯƠNG Xem GPRC
77/TP/CVHHÐT SG 5090LA MARGUERITE20/02/2015 16:15KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20150220.447.GPRC/CVHH.QN 96086233WEG9DAI TAY DUONG 3620/02/2015 16:04BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
116.15.NÐ/CVHHCT  BIEN DONG 0820/02/2015 16:00X 55 Xem GPRC
0062/CVHHMT SG6342BASSAC PANDAW20/02/2015 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
27191749333WHD9CGG AMADEUS20/02/2015 15:00KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
20150220.446.GPRC/CVHH.QN 94313793WTAVIET PHUC 0720/02/2015 14:56CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
76/TP/CVHHÐT SG 4909CAI MEP 1620/02/2015 13:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1547790468873WOHHONG HA GAS20/02/2015 12:25ĐỒNG NAI 1 Xem GPRC
058/KD/15/CVHHNT-VP7621097XVLMNHA BE 0120/02/2015 11:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
547 XUAEGOLDEN FORTUNE 120/02/2015 10:05CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
5559368924DSPU8DL SALVIA20/02/2015 09:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
017191468953WRFVTC SUN20/02/2015 08:50CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
5549258337D5FY6AURORA ONYX20/02/2015 08:30CẢNG POSCO Xem GPRC
0061/CVHHMT92881629V2402JANESIA ASPHALT III20/02/2015 08:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
55688201713WFKPETROGAS 0520/02/2015 07:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
027/KD/15/CVHHNT-VP7405405XVDBLONG PHU 0620/02/2015 05:45CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
13/02/15/CVHHNT-VP88221053WCADEVELOPMENT20/02/2015 05:30CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
057/KD/15/CVHHNT-VP92033943WKH9LONG PHU 1020/02/2015 04:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20150219.445.GPRC/CVHH.QN 9191759XVYWPETROLIMEX 1519/02/2015 19:47BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
26796055929V3238POSH PUFFIN19/02/2015 17:43CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
2669545778XVVGTRUONG PHAT 02 - ALCI19/02/2015 17:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
26597005983WHH9TRUNG THAO 36-BLC19/02/2015 17:00CẢNG THƯỢNG LƯU PTSC Xem GPRC
50403795142749V8180POSH CHAMPION19/02/2015 16:45CẢNG BIỂN ĐÀ NẴNG Xem GPRC
20150219.444.GPRC/CVHH.QN 9473274A8UW3CONTI SAPHIR19/02/2015 15:59BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
5030819626558D5BA2KESTREL19/02/2015 15:30TIÊN SA Xem GPRC
2606402483V7RK4DUBAI GLAMOUR19/02/2015 15:28CẢNG CHIM SÁO Xem GPRC
038/02/15/CVHHNT8903935C6FG2SILVER WIND19/02/2015 15:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20150219.1040.GPRC/CVHH.HCM  XUATGOLDEN FORTUNE 819/02/2015 14:30LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150219.1039.GPRC/CVHH.HCM  XUAEGOLDEN FORTUNE 119/02/2015 14:30KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20150219.1038.GPRC/CVHH.HCM 9237254H3OERICH OCEAN 919/02/2015 14:30TAN THUAN DONG Xem GPRC
0060 SG 6332MEKONG PRESTIGE19/02/2015 14:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
004149395097865BVK2WARNOW MATE19/02/2015 14:30PTSC DINH VU Xem GPRC
20150219.1037.GPRC/CVHH.HCM 93363353WNUBIEN DONG FREIGHTER19/02/2015 14:29TAN CANG Xem GPRC
20150219.1036.GPRC/CVHH.HCM 91070573WPCVAN LY19/02/2015 14:29CANG BEN NGHE Xem GPRC
20150219.1035.GPRC/CVHH.HCM 94431023WQFPHU TOAN 0819/02/2015 14:29CANG SAIGON Xem GPRC
20150219.1034.GPRC/CVHH.HCM 96270713WDU9TIEN THANH 2619/02/2015 14:29CANG NAVIOIL Xem GPRC
20150219.1033.GPRC/CVHH.HCM 9131010JVFL4PRUDENT19/02/2015 14:29LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20150219.1032.GPRC/CVHH.HCM 92302209VDB3WAN HAI 26319/02/2015 14:29TAN CANG Xem GPRC
20150219.1031.GPRC/CVHH.HCM 9059121S6SFWAN HAI 21319/02/2015 14:28TAN CANG Xem GPRC
20150219.1030.GPRC/CVHH.HCM 8903935C6FG2SILVER WIND19/02/2015 14:28CANG SAIGON Xem GPRC
20150219.1029.GPRC/CVHH.HCM  SG - 6818AVALON SIEM RIEP19/02/2015 14:28CANG SAIGON Xem GPRC
20150219.1028.GPRC/CVHH.HCM 9293246HSGG2VIRA BHUM19/02/2015 14:28TAN CANG Xem GPRC
20150219.1027.GPRC/CVHH.HCM 9131864DSRD9KMTC ULSAN19/02/2015 14:28TAN CANG Xem GPRC
20150219.1026.GPRC/CVHH.HCM 91620693WHP9STS PIONEER19/02/2015 14:27TONG KHO XDNB Xem GPRC
20150219.1025.GPRC/CVHH.HCM 94352229VLH6SINAR SUMBA19/02/2015 14:27TAN CANG Xem GPRC
20150219.1024.GPRC/CVHH.HCM 9157741DSOF3KMTC KEELUNG19/02/2015 14:27TAN CANG Xem GPRC
75/TP/CVHHÐT SG6345CRUISECO ADVENTURER19/02/2015 14:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
09/SÐ/CVHHÐT  AQUA MEKONG19/02/2015 13:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1547690363013FQX5PRIME SKIPPER19/02/2015 12:30XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
1547581300833EKB5PRIME SPIRIT19/02/2015 12:30XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
20150219.443.GPRC/CVHH.QN 9109031IBLCCOSTA VICTORIA19/02/2015 11:29KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
2649252008VRZK9OOCL HAMBURG19/02/2015 11:08CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
037/02/15/CVHHNT92033943WKH9LONG PHU 1019/02/2015 09:00CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC