Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
20140902.5945.GPRC/CVHH.HCM 93688073WNF8HAI PHUONG 1902/09/2014 15:48CANG NAVIOIL Xem GPRC
20140902.2374.GPRC/CVHH.QN 96163953WIT9VP ASPHALT 202/09/2014 15:12BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20140902.5943.GPRC/CVHH.HCM 88221053WCADEVELOPMENT02/09/2014 15:06K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20140902.5942.GPRC/CVHH.HCM  3WKP9EAST OCEAN PRINCESS02/09/2014 15:06CANG SAIGON Xem GPRC
002/09/14/CVHHNT-BN8511249HP5228VITAMIN GAS02/09/2014 14:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20140902.5941.GPRC/CVHH.HCM 91530683FPS7SATSUKI02/09/2014 14:24LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140902.5940.GPRC/CVHH.HCM 9656759V7ZR3STARSHIP PEGASUS02/09/2014 14:24TAN CANG Xem GPRC
20140902.5939.GPRC/CVHH.HCM 9266102VRMB7SITC LAEM CHABANG02/09/2014 14:24TAN CANG Xem GPRC
20140902.5938.GPRC/CVHH.HCM 9245043H3YPASIAN ZEPHYR02/09/2014 14:24TAN CANG Xem GPRC
20140902.5937.GPRC/CVHH.HCM 9241009H3TQVAN HARMONY02/09/2014 14:23TAN CANG Xem GPRC
20140902.5936.GPRC/CVHH.HCM 94707413FRD3JAKARTA BRIDGE02/09/2014 14:23TAN CANG Xem GPRC
20140902.5935.GPRC/CVHH.HCM 94514723EWK3LOS ANDES BRIDGE02/09/2014 14:22TAN CANG Xem GPRC
20140902.5934.GPRC/CVHH.HCM  BV-0506SONG XANH 1802/09/2014 14:22TAN CANG Xem GPRC
20140902.5933.GPRC/CVHH.HCM  SG 4992PHUOC LONG 2202/09/2014 14:22TAN CANG Xem GPRC
20140902.5932.GPRC/CVHH.HCM 93363233WNHBIEN DONG TRADER02/09/2014 14:22CANG SAIGON Xem GPRC
20140902.5931.GPRC/CVHH.HCM  SG-2674HAM LUONG 0802/09/2014 14:21TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140902.5930.GPRC/CVHH.HCM 9545742XVICHAI NAM STAR02/09/2014 14:21CANG SAIGON Xem GPRC
001/09/14/cvhhnt 3WEOCNT 100002/09/2014 13:54CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20140902.339.GPRC/CVHH.NA 91223203WQZVAN HUNG02/09/2014 13:41CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
0001775/GPRC-CVHHHT9511997XVSPTHANH THANH DAT 2602/09/2014 11:39CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
00371839181637XVPFFORTUNE NAVIGATOR02/09/2014 11:10DOAN XA Xem GPRC
0002090/GPRC-CVHHHT9446245XVTCDONG THIEN PHU GOLDEN02/09/2014 10:50Cảng Sơn Dương Xem GPRC
00095 THANH AN 68THANH AN 6802/09/2014 10:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20140902.2373.GPRC/CVHH.QN 9141077C6AV6SUPERSTAR VIRGO02/09/2014 09:16KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
64.14.XC3292109WDN5ZAMBATEK 33/8802/09/2014 09:00CẦN THƠ Xem GPRC
000220/GPRC-CVHHNA7233943XVNTBINH PHUONG 3602/09/2014 08:56HƯNG HÒA Xem GPRC
592/2014/CVHHAG 3WKL9.NGOC MINH 4502/09/2014 08:47MỸ THỚI Xem GPRC
20140902.471.GPRC/CVHH.QB 95817463WAX9TRUNG HAI 1502/09/2014 08:16CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20140901.5825.GPRC/CVHH.HCM 8907931A8YD4MSC PYLOS02/09/2014 08:13CANG SPCT Xem GPRC
20140901.5823.GPRC/CVHH.HCM 91620693WHP9STS PIONEER02/09/2014 08:12TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140902.5929.GPRC/CVHH.HCM 95721473WEMGREAT TRUST DRAGON 102/09/2014 08:06CTCP XM HA LONG Xem GPRC
20140902.5928.GPRC/CVHH.HCM 9315862SZRTIRENES RELIANCE02/09/2014 08:05TAN CANG Xem GPRC
20140902.5927.GPRC/CVHH.HCM 95245423EVO5CLIPPER POLARIS02/09/2014 08:05KHU NEO TLIENG Xem GPRC
20140902.5926.GPRC/CVHH.HCM 9143518D5CN9HAMMONIA IONIUM02/09/2014 08:04CÁT LÁI Xem GPRC
20140902.5925.GPRC/CVHH.HCM 91191913WHZ9DONG AN02/09/2014 08:04CTCP HAI LONG Xem GPRC
20140902.5924.GPRC/CVHH.HCM  3WEYVIET PHUC 0502/09/2014 08:04CANG RAU QUA Xem GPRC
20140902.5923.GPRC/CVHH.HCM 9347712V7JZ2CAPE FARO02/09/2014 08:03TAN CANG Xem GPRC
20140902.5922.GPRC/CVHH.HCM 9202211BKJLUNI PROMOTE02/09/2014 08:03TAN CANG Xem GPRC
20140902.5921.GPRC/CVHH.HCM 9191759XVYWPETROLIMEX 1502/09/2014 08:03TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140902.5920.GPRC/CVHH.HCM 9149201ELUK9BUFFALO02/09/2014 08:03CANG SAO MAI Xem GPRC
20140902.5919.GPRC/CVHH.HCM 7621097XVLMNHA BE 0102/09/2014 08:02TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140902.2372.GPRC/CVHH.QN 9370587TAY SON 4TAY SON 402/09/2014 08:02BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
20140902.5918.GPRC/CVHH.HCM 8979714ZCGH8KERI LEE III02/09/2014 08:01CANG SAIGON Xem GPRC
20140902.5917.GPRC/CVHH.HCM 9293234HSGF2URU BHUM02/09/2014 08:01TAN CANG Xem GPRC
20140902.5916.GPRC/CVHH.HCM 91293663FQF3HAPPY SEA02/09/2014 08:01CANG SAIGON Xem GPRC
20140902.5915.GPRC/CVHH.HCM 9553945VRMW5STOLT KILAUEA02/09/2014 08:00TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140902.5914.GPRC/CVHH.HCM  BV1233NEWPORT CYPRESS 0202/09/2014 08:00LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140902.5913.GPRC/CVHH.HCM  SG 5786TAY NAM 1902/09/2014 08:00LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140902.5912.GPRC/CVHH.HCM  XVQRTHANH CONG 09 - ALCI02/09/2014 08:00CTPTCN TANTHUAN Xem GPRC
20140902.5911.GPRC/CVHH.HCM 91678513WQOPACIFIC EXPRESS02/09/2014 08:00CANG SPCT Xem GPRC
20140902.5910.GPRC/CVHH.HCM  XVYEVIET HAI 0602/09/2014 07:59XM THANG LONG Xem GPRC
20140902.5909.GPRC/CVHH.HCM  XUATGOLDEN FORTUNE 802/09/2014 07:59KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20140902.5908.GPRC/CVHH.HCM 9331086A8KS6YM INSTRUCTION02/09/2014 07:59TAN CANG Xem GPRC
20140902.5907.GPRC/CVHH.HCM 8511249HP5228VITAMIN GAS02/09/2014 07:59TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140902.5906.GPRC/CVHH.HCM 9234123S6HU5APL PUSAN02/09/2014 07:58LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
591/2014/CVHHAG 3WYBTHUY AN 1602/09/2014 07:49MỸ THỚI Xem GPRC
590/2014/CVHHAG92645949WDQ9DESTINY NO 3/PERTAMA HIJAU02/09/2014 07:49MỸ THỚI Xem GPRC
588/2014/CVHHAG95479343WCA9NIMEX 0102/09/2014 07:46MỸ THỚI Xem GPRC
589/2014/CVHHAG9511222XVMNTHANH HAI 0902/09/2014 07:42MỸ THỚI Xem GPRC
20140901.5851.GPRC/CVHH.HCM 9516789D5BG4WINCHESTER STRAIT02/09/2014 03:00TAN CANG Xem GPRC
20140901.5828.GPRC/CVHH.HCM 93091509HOS9HEUNG A GREEN02/09/2014 02:00TAN CANG Xem GPRC
20140901.5827.GPRC/CVHH.HCM 9056272A8AG5MANUELA02/09/2014 02:00CANG SPCT Xem GPRC
20140901.5819.GPRC/CVHH.HCM 90395619VHXWAN HAI 20702/09/2014 02:00TAN CANG Xem GPRC
20140901.5818.GPRC/CVHH.HCM 9208162S6EL2WAN HAI 23202/09/2014 02:00TAN CANG Xem GPRC
4160949449821D5GA8MEDPEARL01/09/2014 23:30TIÊN SA Xem GPRC
1115.CVHHVT9359014OUIY2GUNDE MAERSK01/09/2014 21:00CẦU CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP(CMIT) Xem GPRC
1116.CVHHVT9336206XVKAPTSC VUNG TAU01/09/2014 21:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
1401056 XVZTMINH TRUONG 1801/09/2014 20:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20140901.2371.GPRC/CVHH.QN 9619634XVEBLAM HONG 9901/09/2014 19:02CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
4160868986963TRUNG HUNG 01TRUNG HUNG 0101/09/2014 18:00VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
41609395638353WCT9NAM PHAT STAR01/09/2014 17:30CẢNG X50 Xem GPRC
416092 3WQATHANH VINH 6801/09/2014 17:00SÔNG HÀN Xem GPRC
20140901.2370.GPRC/CVHH.QN  XVLHLONG PHÚ 0501/09/2014 16:58BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
20140901.2369.GPRC/CVHH.QN 93461963WMPAU CO 101/09/2014 16:37KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20140901.2368.GPRC/CVHH.QN 93211109HA2659BREMEN TRADER01/09/2014 16:10KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20140901.338.GPRC/CVHH.NA 9356385XVJZHONG DUONG 1601/09/2014 16:10CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20140901.5905.GPRC/CVHH.HCM 9159373DYOUMEERKAT01/09/2014 16:10CANG SAIGON Xem GPRC
20140901.337.GPRC/CVHH.NA 8419350XVGJLONG PHU 0901/09/2014 16:05NGHI HƯƠNG Xem GPRC
0077/CVHHMT SG 5996AMALOTUS01/09/2014 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
1114.CVHHVT96204373WDD9PHU AN 28901/09/2014 16:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
20140901.5883.GPRC/CVHH.HCM  SG-1910HAM LUONG 0901/09/2014 15:57TONG KHO XDNB Xem GPRC
416090 XVPBMINH PHU 2601/09/2014 15:30VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
14010559545778XVVGTRUONG PHAT 02 - ALCI01/09/2014 15:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
001/09/14/CVHHNT-VP95786843EUE9CAPE VALENCIA01/09/2014 15:00KHU CHUYỂN TẢI DẦU VÂN PHONG Xem GPRC
140105493296173WHNSAO MAI 12501/09/2014 14:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
14010509484247V2QL8THORCO AMBER01/09/2014 14:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
41608994498335BRD2WARNOW MASTER01/09/2014 14:30TIÊN SA Xem GPRC
416084 3WJG9HAI HA 55801/09/2014 14:00CẢNG X50 Xem GPRC
416088 HOP TIEN 27HOP TIEN 2701/09/2014 13:30SÔNG HÀN Xem GPRC
20140901.5848.GPRC/CVHH.HCM 94128163EJR4HANJIN MANILA01/09/2014 13:00LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
1401053 XVPJTHANH THANH DAT 5401/09/2014 12:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
19298511249HP5228VITAMIN GAS01/09/2014 11:01CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
192988142253WMNAPOLLO PACIFIC01/09/2014 11:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20140901.5849.GPRC/CVHH.HCM 9301275BLIIYM HEIGHTS01/09/2014 11:00LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
19309109938DSRB2BO SPRING01/09/2014 10:58TỔNG HỢP THỊ VẢI Xem GPRC
19319125554BVKYJIN HAI YU01/09/2014 10:57TỔNG HỢP THỊ VẢI Xem GPRC
19339533517XVTMHAI PHONG 3601/09/2014 10:56CẢNG POSCO Xem GPRC
20140901.2367.GPRC/CVHH.QN 81182173WBPMINH NAM 0701/09/2014 10:32BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
416087 AN PHÚ KHANG 079AN PHU KHANG 07901/09/2014 10:00SÔNG HÀN Xem GPRC
20140901.5859.GPRC/CVHH.HCM  3WDF9LONG PHU 1801/09/2014 10:00CANG SG PETRO Xem GPRC
001/09/14/CVHHNT-BN95641643WAHMOON BRIGHT01/09/2014 09:50CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
4160859352676XVDT.HUNG DAO01/09/2014 09:30TIÊN SA Xem GPRC
126  KP2009201/09/2014 08:59KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
416083 X V N VBINH DUONG 68801/09/2014 08:15CẢNG X50 Xem GPRC
20140901.5826.GPRC/CVHH.HCM 9404572XVJIPHUONG DONG STAR01/09/2014 08:13PV OIL Xem GPRC
20140901.5824.GPRC/CVHH.HCM 9127784V7LZ9NADIR01/09/2014 08:12CANG SPCT Xem GPRC
20140901.5822.GPRC/CVHH.HCM 91365913FIB6SILVER FERN01/09/2014 08:08TAN CANG Xem GPRC
20140901.5821.GPRC/CVHH.HCM 91070573WPCVAN LY01/09/2014 08:08TAN CANG Xem GPRC
20140901.5820.GPRC/CVHH.HCM 9553945VRMW5STOLT KILAUEA01/09/2014 08:07TONG KHO XDNB Xem GPRC
0067/CVHHMT-HP9589592 9V8200OCEAN SOLAR01/09/2014 08:00CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
1113.CVHHVT 3WWPTHANH DAT 1801/09/2014 08:00THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
070-2014/CVHHTTH90230229XVZOTIEN DAT 0901/09/2014 07:30CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
1401051 XVSVTRUONG AN 4501/09/2014 07:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
215-2014/CVHHTTH91456713FIQ6STELLAR CUPID01/09/2014 07:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20140901.2366.GPRC/CVHH.QN 9572070V7WJ3VERONIQUE D01/09/2014 06:22BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20140901.5879.GPRC/CVHH.HCM 9322231V2CK6ALICE01/09/2014 04:30TAN CANG Xem GPRC
20140901.5850.GPRC/CVHH.HCM 93634173EKV3HANJIN NINGBO01/09/2014 04:00TAN CANG Xem GPRC
20140901.5852.GPRC/CVHH.HCM 9579169XVHMVIET HAI SUN01/09/2014 03:00XM THANG LONG Xem GPRC
20140901.5854.GPRC/CVHH.HCM 9445899V7YB6CALIDRIS01/09/2014 02:00TAN CANG Xem GPRC
20140901.5881.GPRC/CVHH.HCM 9168520XVQHFORTUNE FREIGHTER01/09/2014 02:00CANG SAIGON Xem GPRC
20140901.5882.GPRC/CVHH.HCM 94352349V7718SINAR SABANG01/09/2014 02:00TAN CANG Xem GPRC
20140901.5846.GPRC/CVHH.HCM 9276406HOLCHYUNDAI HARMONY01/09/2014 01:30TAN CANG Xem GPRC
20140901.5903.GPRC/CVHH.HCM 91289843WTGVINASHIN LINER 201/09/2014 01:30CANG LOTUS Xem GPRC
20140901.5876.GPRC/CVHH.HCM 94383393WMB9VIETSUN FORTUNE01/09/2014 01:00CANG SAIGON Xem GPRC
000035194041563WWLPETROLIMEX 1201/09/2014 00:10CẢNG JETTY Xem GPRC
20140901.5898.GPRC/CVHH.HCM 95608833WGF9NASICO SKY01/09/2014 00:00CANG SAIGON Xem GPRC
140105293292413WKYTHANH THANH DAT 6831/08/2014 23:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
000034993596363WUSPETROLIMEX 1131/08/2014 21:00CẢNG JETTY Xem GPRC
20140831.2365.GPRC/CVHH.QN 95942623WAY9 DYNAMIC OCEAN 0131/08/2014 19:46KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
00003489574755XVFGPVOIL CHARLIE31/08/2014 19:00CẢNG JETTY Xem GPRC
20140831.2364.GPRC/CVHH.QN 8921846BWAKJIN JIN31/08/2014 18:46KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
073594356249V7242SWIBER GALLANT31/08/2014 17:19CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
1111 XVTWHOANG TUNG 8831/08/2014 17:00THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
110896512043FVU8SAPURAKENCANA 350031/08/2014 17:00CẢNG TÊ GIÁC TRẮNG Xem GPRC
416082 SON TRASON TRA31/08/2014 16:45TIÊN SA Xem GPRC
519.14.NÐ/CVHHCT90468873WOHHONG HA GAS31/08/2014 16:30TOTAL GAS Xem GPRC
192696578709V6816WULIN31/08/2014 16:18CẢNG THÉP PHÚ MỸ Xem GPRC
19289572082V7WJ4ANJELIQUE D31/08/2014 16:18CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP-THỊ VẢI (SP-PSA) Xem GPRC
19278745486V3PL3LAO CHUAN ZHANG 1731/08/2014 16:17CẢNG SITV Xem GPRC
20140831.470.GPRC/CVHH.QB 95112083WWZTHANH HAI 0731/08/2014 16:09CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
518.14.NÐ/CVHHCT HOANG TRIEU 17HOANG TRIEU 1731/08/2014 16:00TRÀ NÓC Xem GPRC
516.14.NÐ/CVHHCT7608095X V L RLONG PHU 0431/08/2014 16:00SAIGON PETRO CẦN THƠ Xem GPRC
517.14.NÐ/CVHHCT 3WKUPHUONG NAM 5731/08/2014 16:00CẦN THƠ Xem GPRC
41608191878013FHS8SHARROW BAY31/08/2014 16:00VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
20140901.5886.GPRC/CVHH.HCM 9449869PCNRSPAARNE TRADER31/08/2014 15:58LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140901.5878.GPRC/CVHH.HCM 93302883ETI4VINALINES DIAMOND31/08/2014 15:55CANG SAIGON Xem GPRC
20140901.5871.GPRC/CVHH.HCM 91800473FMU8WISDOM GRACE31/08/2014 15:51TAN CANG Xem GPRC
000720/GPRC-CVHHNA XVPWTHANH PHAT 0831/08/2014 15:37CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
000719/CVHHNA92642193WJS9VIETSUN PACIFIC31/08/2014 15:35CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
63.14.XC/CVHHCT90259863WUNDAI NAM 3831/08/2014 15:30TRÀ NÓC Xem GPRC
41608094752963WRQMINH PHU 1731/08/2014 15:30VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
14630/GPRC-CVHHDN XVTZTRUNG NGUYEN 0531/08/2014 15:02ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
20140901.5860.GPRC/CVHH.HCM 9114983HSB 4689AMA31/08/2014 15:00CANG NAVIOIL Xem GPRC
1468788142253WMNAPOLLO PACIFIC31/08/2014 15:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
11129559042POZLBORCOS THAHIRAH 231/08/2014 15:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
416079 3WFM9HOANG PHUC 56831/08/2014 15:00SÔNG HÀN Xem GPRC
0001774 /GPRC-CVHHHT95485123 W X KTHANH THANH DAT 1831/08/2014 15:00CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
14629-gprc/cvhhdn93170423EBM6GENIUS STAR II31/08/2014 14:50GÒ DẦU B2 Xem GPRC
20140831.2363.GPRC/CVHH.QN 91365533 WVBNEPTUNE STAR31/08/2014 14:36KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20140831.2362.GPRC/CVHH.QN  3WLL9TRANG AN 0231/08/2014 14:21KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
14628/GPRC-CVHHDN9405980XUNS8XIN HAI RONG31/08/2014 14:21GÒ DẦU B3 Xem GPRC
20140831.2361.GPRC/CVHH.QN  3WVCTHÀNH PHÁT 0131/08/2014 14:05BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
0733 ALAM 251ALAM 25131/08/2014 14:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
133/CVTHLM DUC MINH 7777.DUC MINH 777731/08/2014 14:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
515.14.NÐ/CVHHCT9026813XVGCHOANG LINH 3631/08/2014 14:00CÁI CUI Xem GPRC
0737  LANPAN CB731/08/2014 14:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
073679110883FPG3SEABULK RAVEN31/08/2014 14:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
07349555395V7RF6SWIBER ELSE MARIE31/08/2014 14:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
07329555424V7RF7SWIBER MARY ANN31/08/2014 14:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
0738 3FDH2SWIBER PJW 300031/08/2014 14:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
0020393795213WMADUC HOA 0731/08/2014 13:58CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
41607891371299VJDKOTA HASIL31/08/2014 13:45TIÊN SA Xem GPRC
20140901.5857.GPRC/CVHH.HCM 95092435BQB2UNIVERSAL AMSTERDAM31/08/2014 12:00CANG LOTUS Xem GPRC
053/08/14/CVHHNT BINH DUONG 19BINH DUONG 1931/08/2014 11:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20140831.2360.GPRC/CVHH.QN 9500675D5AW3BULK HONDURAS31/08/2014 11:23BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20140831.2359.GPRC/CVHH.QN 94324023WPEHOP THANH 1631/08/2014 11:02KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20140901.5870.GPRC/CVHH.HCM 93116469VJM4BEN31/08/2014 11:00CANG SG PETRO Xem GPRC
0001773 /GPRC-CVHHHT93350823WIFTHANH THANH DAT 0831/08/2014 11:00CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
000717/gprc-cvhhna91310083WJZ9ATLANTIC OCEAN31/08/2014 10:31CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
000718/gprc-cvhhna 3WAI9THANH LIEM 0831/08/2014 10:22CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20140831.2358.GPRC/CVHH.QN 85010363EY08HAI HAO31/08/2014 10:11KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20140831.2357.GPRC/CVHH.QN 9302839VRBV3DARYA BRAHMA31/08/2014 09:44KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
125  KK2008531/08/2014 09:43KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
20140831.2356.GPRC/CVHH.QN  3WAMANH DUY 16831/08/2014 09:39BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
416077 3WMY9QUANG ANH 2531/08/2014 09:30SÔNG HÀN Xem GPRC
20140901.5844.GPRC/CVHH.HCM 91290173WTRVSICO PIONEER31/08/2014 09:05LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140901.5843.GPRC/CVHH.HCM 91249143WFHVINAFCO 2531/08/2014 09:05CANG BEN NGHE Xem GPRC
20140901.5847.GPRC/CVHH.HCM 8021878HSB 4651PATCHARAWADEE 1531/08/2014 09:00CANG SG PETRO Xem GPRC
20140831.2355.GPRC/CVHH.QN 8651207T3AQ2HAO FAN 331/08/2014 08:48CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20140831.2354.GPRC/CVHH.QN 95092555BTC2UNIVERSAL ANTWERP31/08/2014 08:42KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20140831.2353.GPRC/CVHH.QN  3WVNANH KHAC 2731/08/2014 08:30CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
140104996086233WEG9DAI TAY DUONG 3631/08/2014 08:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20140901.5885.GPRC/CVHH.HCM 93648753EFEWHITE IYO31/08/2014 08:30CANG RAU QUA Xem GPRC
144033 3WVQDUC LOC 2731/08/2014 08:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
20140901.5880.GPRC/CVHH.HCM 9228746H3GBJIN YUN HE31/08/2014 08:00TAN CANG Xem GPRC
0101439149201ELUK9BUFFALO31/08/2014 07:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
41607794417523FRF4SINAR BUTON31/08/2014 07:00TIÊN SA Xem GPRC
000034591329473FAB8CRIMSON JUPITER31/08/2014 05:00CẢNG PTSC QUANG NGAI Xem GPRC
20140901.5891.GPRC/CVHH.HCM 9650078V7ZR2STARSHIP URSA31/08/2014 03:00TAN CANG Xem GPRC
20140901.5845.GPRC/CVHH.HCM 92075603WMM9HAIAN PARK31/08/2014 02:00LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140901.5855.GPRC/CVHH.HCM  3WPHHOANG PHUONG 1631/08/2014 02:00CANG SAIGON Xem GPRC
20140901.5875.GPRC/CVHH.HCM 9326706A8LL4NAJADE31/08/2014 02:00TAN CANG Xem GPRC
000528995273503WALCAM RANH 0731/08/2014 01:15CANG BEN NGHE Xem GPRC
20140901.5899.GPRC/CVHH.HCM 91223323WROVINASHIN LINER 131/08/2014 00:30CANG LOTUS Xem GPRC
20140901.5888.GPRC/CVHH.HCM 8663597V3UQ7AN SHENG JI 631/08/2014 00:00TAN CANG Xem GPRC
00003448419350XVGJLONG PHU 0930/08/2014 23:30CẢNG JETTY Xem GPRC
00003439191759XVYWPETROLIMEX 1530/08/2014 22:30CẢNG JETTY Xem GPRC
1401047574012241XVGT.QUANG PHUONG 1730/08/2014 19:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20140830.2352.GPRC/CVHH.QN 86498643WFUTHANH DAT 09-ALCI30/08/2014 19:24CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20140830.2351.GPRC/CVHH.QN 91285709V2151GREEN HARVEST30/08/2014 19:02KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
416075 XVOKMINH LINH 2630/08/2014 18:30SÔNG HÀN Xem GPRC
192596439963EXZ8LOTUS CORAL30/08/2014 18:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
054/08/14/CVHHNT-BN88682264X V L FEASTERN SEA30/08/2014 17:30CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
0002087/GPRC-CVHHHT95638733WEM9MARITIME 0130/08/2014 17:30Cảng Sơn Dương Xem GPRC
018/08/14/CVHHNT-VP94948643FNR4CONFIDENCE30/08/2014 17:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
111094452393ESO2 GOLDEN SHOWER ACE30/08/2014 17:00CẢNG VIETSOVPETRO Xem GPRC
053/08/14/CVHHNT-BN9352676XVDT.HUNG DAO30/08/2014 17:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
11079256872P3ST9VASSOS30/08/2014 17:00PTSC PHU MY (DICH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ PTSC PM) Xem GPRC
000716/GPRC-CVHHNA96468073EVZ9KUN YI30/08/2014 16:40CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
000714/GPRC-CVHHNA9511404XVKVHÀ AN 1830/08/2014 16:37CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
14627/GPRC-CVHHDN91210153FBF8ILC UNION30/08/2014 16:35GÒ DẦU A3 Xem GPRC
000715/GPRC-CVHHNA95554503WMU9TRUONG SON 1630/08/2014 16:33CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
052/08/14/CVHHNT MG - 01MG - 0130/08/2014 16:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
110696270713WDU9TIEN THANH 2630/08/2014 16:30CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
19239294886S6AV4WAN HAI 50630/08/2014 16:30CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
14403093730603WMRAN PHU 8630/08/2014 16:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
192496651643FPQ8CSE FORTUNE EXPRESS30/08/2014 16:00TỔNG HỢP THỊ VẢI Xem GPRC
41607495409009MQE6LG ASPHALT 130/08/2014 16:00CẢNG X50 Xem GPRC
0001772 /GPRC-CVHHHT9532240XVMV8THANH THANH DAT 1730/08/2014 16:00CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
213/HK/CVHHNT-VP  X V I GTRUONG HUNG 1830/08/2014 16:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20140901.5865.GPRC/CVHH.HCM 96252939HA3588SAN LORENZO30/08/2014 15:47LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
14403193508363WMFMINH PHAT 0830/08/2014 15:45BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
20140830.2350.GPRC/CVHH.QN  HOANG MINH 26.HOANG MINH 2630/08/2014 15:44BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20140901.5864.GPRC/CVHH.HCM  SG - 5210SONG XANH 0930/08/2014 15:44TAN CANG Xem GPRC
0076/CVHHMT SG 6076THE JAHAN30/08/2014 15:40CẢNG MỸ THO Xem GPRC
20140901.5858.GPRC/CVHH.HCM 89151813WFOTHANH SON30/08/2014 15:32KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20140830.2349.GPRC/CVHH.QN 6902597XVHDPTS HAI PHONG 0130/08/2014 15:00BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
139/2014 HA LOC 02HA LOC 0230/08/2014 15:00CẢNG CÁ BẾN ĐẦM CÔN ĐẢO Xem GPRC
0001771 /GPRC-CVHHHT90268873WJNLAM HONG 1830/08/2014 15:00CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
192195473009WHV8NEWTON 330/08/2014 15:00KHU CHUYỂN TẢI GÒ DA Xem GPRC
1922  NEWTON 530/08/2014 15:00KHU CHUYỂN TẢI GÒ DA Xem GPRC
4160739574755XVFGPVOIL CHARLIE30/08/2014 15:00PHAO PETEC Xem GPRC
207/TP/CVHHDT DT 14949DT 1494930/08/2014 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
416072 XVSUSAO BIEN 1630/08/2014 14:30SÔNG HÀN Xem GPRC
00052919581045VRHK6SEIYO GODDESS30/08/2014 14:15CANG BEN NGHE Xem GPRC
00197 THANH AN 68THANH AN 6830/08/2014 14:09CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
4160719299317BLIFYM HAWK30/08/2014 14:00TIÊN SA Xem GPRC
000529091082193EQH4KUO TAI30/08/2014 12:15CÁT LÁI Xem GPRC
0001770 /GPRC-CVHHHT9489003X V R ETHANH THANH DAT 2530/08/2014 11:00CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
20140901.5872.GPRC/CVHH.HCM 92647383 WMN 9TRUONG HAI STAR 330/08/2014 11:00LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
051/08/14/CVHHNT 3WRETRUONG THANH 0130/08/2014 11:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
108594145039VMK6DIAMOND ASPIRE30/08/2014 10:37CẢNG RẠNG ĐÔNG Xem GPRC
205/TP/CVHHDT DT 11771QUOC CUONG 130/08/2014 10:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
206/TP/CVHHDT TN 0087QUOC CUONG 230/08/2014 10:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
000034191110343WRU8SONG CHAU 130/08/2014 10:30CẢNG JETTY Xem GPRC
1462493540023WMCTRUONG XUAN 06-ALCI30/08/2014 10:15ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
20140901.5856.GPRC/CVHH.HCM  HUNG HAU 07HUNG HAU 07-ALCI30/08/2014 10:00XM THANG LONG Xem GPRC
052/08/14/CVHHNT-BN9561124XVJDVAN KIEU 1830/08/2014 09:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20140830.469.GPRC/CVHH.QB 9573294XVEPVINACOMIN 0230/08/2014 09:28CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
000219/GPRC-CVHHNA87464543WYWVIET TRUNG 4530/08/2014 09:09CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
20140901.5842.GPRC/CVHH.HCM 89966699WFY7MANYPLUS 18+MANYPLUS 1730/08/2014 09:04CTY CP XM FICO Xem GPRC
14686 HOANG LOC 16HOANG LOC 1630/08/2014 09:00CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
416070 3WUGLONG SON 2530/08/2014 09:00CẢNG XI MANG HẢI VÂN Xem GPRC
19208511249HP5228VITAMIN GAS30/08/2014 09:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20140901.5836.GPRC/CVHH.HCM 9314985A8KY3E.R. MARTINIQUE30/08/2014 08:49TAN CANG Xem GPRC
051/08/14/CVHHNT-BN9557331XVVDHAI PHONG 4530/08/2014 08:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
191990468873WOHHONG HA GAS30/08/2014 08:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
140104893409843WIUTHANH THANH DAT 6730/08/2014 08:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20140901.5834.GPRC/CVHH.HCM 9333993A8KS7YM INTERACTION30/08/2014 08:27TAN CANG Xem GPRC
003721693363233WNHBIEN DONG TRADER30/08/2014 08:00CANG 128-HQ Xem GPRC
586/2014/cvhhag XVKZCAT TUONG 2530/08/2014 08:00MỸ THỚI Xem GPRC
00372249200976XVCXHAI LINH 0130/08/2014 08:00HẢI LINH Xem GPRC
1468595966483WED9HOANG PHONG 1830/08/2014 08:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
587/2014/cvhhag 3WYVTRUONG XUAN 0830/08/2014 08:00MỸ THỚI Xem GPRC
585/2014/cvhhag 3WCM9VIET THANG 12630/08/2014 08:00MỸ THỚI Xem GPRC
00372159196333D7MANO.5 SJ GAS30/08/2014 07:00XANG DAU DINH VU Xem GPRC
017/08/14/CVHHNT-VP9530163VREK7SCSC LUCK30/08/2014 07:00CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
20140830.2348.GPRC/CVHH.QN 8914702P3QL8ATROMITOS30/08/2014 06:43KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
003722391310083WJZ9ATLANTIC OCEAN30/08/2014 06:00DOAN XA Xem GPRC
20140901.5893.GPRC/CVHH.HCM 9359313V7LX8CAPE FULMAR30/08/2014 06:00TAN CANG Xem GPRC
00372149502403XVSHVIET THUAN 0630/08/2014 06:00CANG CAM Xem GPRC
20140901.5862.GPRC/CVHH.HCM 8419855XVJTHA NAM30/08/2014 05:00CTY TMDV PHU MY Xem GPRC
20140901.5869.GPRC/CVHH.HCM 9122526D7LJSAWASDEE BANGKOK30/08/2014 04:00TAN CANG Xem GPRC
20140901.5887.GPRC/CVHH.HCM 9551064V3MDTIAN LI 2630/08/2014 04:00CANG SAIGON Xem GPRC
00003397821489XVLQNHA BE 0330/08/2014 03:30CẢNG JETTY Xem GPRC
20140901.5900.GPRC/CVHH.HCM 9236341H3OIPERTH BRIDGE30/08/2014 03:30TAN CANG Xem GPRC
003721791593093FBB8DONG DU30/08/2014 03:00HAI AN Xem GPRC
003721391675143WPJVINALINES PIONEER30/08/2014 03:00TRANSVINA Xem GPRC
003721292282893WWNBIEN DONG STAR30/08/2014 02:00DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
20140901.5863.GPRC/CVHH.HCM  SG 4909CAI MEP 1630/08/2014 02:00CÁT LÁI Xem GPRC
20140901.5884.GPRC/CVHH.HCM 7432331X V L PLONG PHU 0330/08/2014 02:00TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140901.5874.GPRC/CVHH.HCM 94400713WQQQUANG MINH30/08/2014 02:00KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20140901.5832.GPRC/CVHH.HCM 9059145S6SIWAN HAI 21630/08/2014 01:30TAN CANG Xem GPRC
20140901.5861.GPRC/CVHH.HCM  TG - 17777NEWPORT CYPRESS 0130/08/2014 01:00CÁT LÁI Xem GPRC
00372209012874BKNNUNI CONCERT30/08/2014 01:00GREEN PORT Xem GPRC
003721092203049V9093SINAR BANGKA29/08/2014 22:30DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
20140829.329.GPRC/CVHH.NA 87435793FRB8MAO FENG 829/08/2014 21:17CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
00052789379375V7OX5CAPE FELTON29/08/2014 21:15TAN CANG Xem GPRC
0000338 3WDF9LONG PHU 1829/08/2014 19:30CẢNG JETTY Xem GPRC
191893127933EJG5NYK VENUS29/08/2014 18:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
1440299356385XVJZHONG DUONG 1629/08/2014 17:30BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
003720994417523FRF4SINAR BUTON29/08/2014 17:30DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
14402895638353WCT9NAM PHAT STAR29/08/2014 17:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
0037211 3WRTVIET THUAN 3729/08/2014 17:00BACH DANG Xem GPRC
14624 HP5228VITAMIN GAS29/08/2014 16:30GÒ DẦU A2 Xem GPRC
20140829.2347.GPRC/CVHH.QN 93707953ESN8SWEET BRIER29/08/2014 16:28BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20140901.5901.GPRC/CVHH.HCM 9324174V7JF7CAPE FRASER29/08/2014 16:06TAN CANG Xem GPRC
20140829.2346.GPRC/CVHH.QN 9544841XVVNVIET THUAN 1829/08/2014 16:05CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20140901.5894.GPRC/CVHH.HCM  SG 3178PHUOC LONG 1629/08/2014 16:02CANG LOTUS Xem GPRC
416068 XVSQBACH HO 0229/08/2014 16:00CẢNG X50 Xem GPRC
0002085/GPRC-CVHHHT8651207T3AQ2HAO FAN 329/08/2014 16:00VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO Xem GPRC
20140901.5895.GPRC/CVHH.HCM  SG 3468PHUOC LONG 3429/08/2014 16:00TAN CANG Xem GPRC
20140901.5868.GPRC/CVHH.HCM 8921511HO8032VITAMIN29/08/2014 15:49CANG SAIGON Xem GPRC
191693738529WGD4EVERLINE 329/08/2014 15:30CẢNG SITV Xem GPRC
1917 EVERLINE 8EVERLINE 829/08/2014 15:30CẢNG SITV Xem GPRC
20140901.5877.GPRC/CVHH.HCM 95966003WAF9THANH CONG 4529/08/2014 15:30CTY XM CHINFON Xem GPRC
20140829.328.GPRC/CVHH.NA 86536453WDX9VIET TRUNG 3629/08/2014 15:06CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
016/08/14/CVHHNT-VP9689146D5FL5HIGH FIDELITY29/08/2014 15:00CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
14684 3WIEHOANG LOC 1829/08/2014 15:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
11057047502XVVEVISAL 229/08/2014 15:00CẢNG VIETSOVPETRO Xem GPRC
584/2014/CVHHAG 9WEHSAMUDRA INDAH29/08/2014 14:46MỸ THỚI Xem GPRC
000217/GPRC-CVHHNA DAI DUONG 19DAI DUONG 1929/08/2014 14:42CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
144026 XVRXBINH NGUYEN 16829/08/2014 14:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
416066 3 W T ICHU LAI 0929/08/2014 14:30CẢNG X50 Xem GPRC
191595459123FQPJC FUTURE29/08/2014 14:30TỔNG HỢP THỊ VẢI Xem GPRC
211/HK/14/CVHHNT-VP 3WFFTHIEN ANH 0729/08/2014 14:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20140829.327.GPRC/CVHH.NA 6902597XVHDPTS HAI PHONG 0129/08/2014 14:21NGHI HƯƠNG Xem GPRC
14523 HOANG LOC 25HOANG LOC 2529/08/2014 14:16ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
41606591223203WQZVAN HUNG29/08/2014 14:15TIÊN SA Xem GPRC
000033788142253WMNAPOLLO PACIFIC29/08/2014 14:00CẢNG JETTY Xem GPRC
110095052619V6274PACIFIC PALLADIUM29/08/2014 14:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
10998517645HO9089TAN CANG 6929/08/2014 14:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
00372059299317BLIFYM HAWK29/08/2014 14:00NAM HAI DV Xem GPRC
00372049301275BLIIYM HEIGHTS29/08/2014 14:00HAI AN Xem GPRC
41606495111799V7536BITUMEN EIKO29/08/2014 13:45CẢNG X50 Xem GPRC
416063 XVGVMINH TUAN 9929/08/2014 13:30SÔNG HÀN Xem GPRC
10849150389V7ZI6PACIFIC MERCHANT29/08/2014 13:30CẢNG CHIM SÁO Xem GPRC
00372039341952C4WY2RBD BOREA29/08/2014 13:30NAM HAI DV Xem GPRC
000528888136479VCS2MATHU BHUM29/08/2014 13:15LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
00052809059133S6SGWAN HAI 21529/08/2014 13:15TAN CANG Xem GPRC
20140901.5873.GPRC/CVHH.HCM 90468873WOHHONG HA GAS29/08/2014 13:00GAS ELF Xem GPRC
20140829.468.GPRC/CVHH.QB  3ESC9HAO HUNG 0129/08/2014 12:33CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20140901.5866.GPRC/CVHH.HCM  3WKPHOANG GIA 4629/08/2014 11:30CANG NAVIOIL Xem GPRC
000527296651643FPQ8CSE FORTUNE EXPRESS29/08/2014 11:15CANG SAIGON Xem GPRC
110395192869HA3568ACHAT29/08/2014 11:00KHU CHUYỂN TẢI BẾN LỘI Xem GPRC
14622/GPRC-CVHHDN93211109HA2659BREMEN TRADER29/08/2014 11:00VOPAK Xem GPRC
1911 XUAEGOLDEN FORTUNE 129/08/2014 11:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
191496594143WEI9HOANG HA STAR29/08/2014 11:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
003720696584589V2209KIMOLOS TRADER29/08/2014 11:00DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
110194356369V7243SWIBER VALIANT29/08/2014 11:00CẢNG PVC-MS Xem GPRC
000216/GPRC-CVHHNA QUANG AN 01QUANG AN 0129/08/2014 10:49CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
20140829.2345.GPRC/CVHH.QN 9588548XVIDXUAN THANH 1829/08/2014 10:43CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
209/HK/14/CVHHNT-VP 3WIZ9DAI LOC 3629/08/2014 10:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
19139602992VRIK4JIA SHENG SHAN29/08/2014 10:30TỔNG HỢP THỊ VẢI Xem GPRC
19128511249HP5228VITAMIN GAS29/08/2014 10:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20140829.2344.GPRC/CVHH.QN 82233473ESF2EVER GLORY III29/08/2014 10:00KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
1102  BRITOIL 1629/08/2014 10:00CẢNG PVC-MS Xem GPRC
109795829963FYI6DREAM STAR29/08/2014 10:00CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP Xem GPRC
00210 DUC LOC 16.DUC LOC 1629/08/2014 10:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
109893715679VEZ8LEWEK PENGUIN29/08/2014 10:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
14520/GPRC-CVHHDN91662973FPI8SHIN CHUETSU29/08/2014 10:00CẢNG PHÚ ĐÔNG Xem GPRC
0066/CVHHMT-HP95997433WKX9VIET STAR29/08/2014 10:00CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
010142 CM64627ACHEUNG KAM WAH29/08/2014 09:30CẢNG HÒN CHÔNG Xem GPRC
069-2014/CVHHTTH93391793WKRHOP THANH 1129/08/2014 09:30CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
1401039 3WAAMINH SON 4529/08/2014 09:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
513.14.ND/CVHHCT XVOSNGOC MINH 3629/08/2014 09:30CẦN THƠ Xem GPRC
1401040 XVRGTHANH TUAN 1829/08/2014 09:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
00052799241009H3TQVAN HARMONY29/08/2014 09:15TAN CANG Xem GPRC
20140901.5892.GPRC/CVHH.HCM 9334105D5FO3BARA IPSA29/08/2014 09:00TAN CANG Xem GPRC
00202 3WBFHAI DAT 26 ALCI29/08/2014 09:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
124  KK2003129/08/2014 09:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
20140901.5839.GPRC/CVHH.HCM 92302069VHZ8WAN HAI 26129/08/2014 08:55TAN CANG Xem GPRC
20140829.2343.GPRC/CVHH.QN 8979506DONG HAI 02DONG HAI 0229/08/2014 08:32KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
41606087464543WYWVIET TRUNG 4529/08/2014 08:30CẢNG X50 Xem GPRC
20140901.5830.GPRC/CVHH.HCM 91410413WLM9PROMOTE29/08/2014 08:21LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140829.467.GPRC/CVHH.QB  XVYHHAI MINH 2629/08/2014 08:12CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
190993004533EKU3EVER SUMMIT29/08/2014 08:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
01014195638099V7783PU 2815 + PU 331129/08/2014 08:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
204/TP/CVHHDT SG-3976SHIPMARIN 2429/08/2014 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0037196 XVYLHUONG DIEN 2729/08/2014 07:00NAM NINH Xem GPRC
20140901.5889.GPRC/CVHH.HCM 95641643WAHMOON BRIGHT29/08/2014 07:00CANG SAIGON Xem GPRC
20140829.2342.GPRC/CVHH.QN 94498335BRD2WARNOW MASTER29/08/2014 06:57BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
240/KD/14/CVHHNT-VP7705192XVLNNHA BE 0229/08/2014 06:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
4160598705992ELMA6TAIO COSMOS29/08/2014 06:30TIÊN SA Xem GPRC
4160598705992ELMA6TAIO COSMOS29/08/2014 06:30TIÊN SA Xem GPRC
14010449548720X V N YTHANH THANH DAT 4529/08/2014 06:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
00052759149201ELUK9BUFFALO29/08/2014 06:15CANG SAO MAI Xem GPRC
000528493596363WUSPETROLIMEX 1129/08/2014 06:15TONG KHO XDNB Xem GPRC
10939305582SWPWCOSCO NINGBO29/08/2014 06:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
003720095608713WEO9NASICO OCEAN29/08/2014 06:00CHUA VE Xem GPRC
003719895610073WIO9OCEAN 0129/08/2014 06:00BEN GOT Xem GPRC
20140901.5867.GPRC/CVHH.HCM  3WOVLOC NGUYEN 6829/08/2014 05:30CTCP XM HA TIEN Xem GPRC
000527691820219VJM6CAPE NORVIEGA29/08/2014 05:15TAN CANG Xem GPRC
00052819536973H9ZGHANJIN JEBEL ALI29/08/2014 05:15TAN CANG Xem GPRC
00371949588976VRJG9FENG XIANG29/08/2014 05:00THUONG LY Xem GPRC
20140901.5831.GPRC/CVHH.HCM  XUAEGOLDEN FORTUNE 129/08/2014 05:00KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20140901.5841.GPRC/CVHH.HCM 91530829V2581SUZURAN29/08/2014 05:00LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140901.5838.GPRC/CVHH.HCM 93211109HA2659BREMEN TRADER29/08/2014 04:00CTCP HAI LONG Xem GPRC
003719790468753WDVVIET GAS29/08/2014 04:00XANG DAU DINH VU Xem GPRC
14010389231028H3MZGENIUS MARINER29/08/2014 03:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
003719790468753WDVVIET GAS29/08/2014 03:00XANG DAU DINH VU Xem GPRC
20140901.5897.GPRC/CVHH.HCM 9352676XVDT.HUNG DAO29/08/2014 02:00LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
00003339555462XVMIVIET HUNG 0929/08/2014 02:00CẢNG JETTY Xem GPRC
000527395393393FLW3SIAM SUCCESS29/08/2014 00:15CANG LOTUS Xem GPRC
20140901.5829.GPRC/CVHH.HCM 91508603EMC7PACIFIC PEARL29/08/2014 00:00CANG SPCT Xem GPRC
003719394025003EHP8ABILITY28/08/2014 23:00GREEN PORT Xem GPRC
191090468873WOHHONG HA GAS28/08/2014 22:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
00052829172313VREM2KUO CHANG28/08/2014 21:15TAN CANG Xem GPRC
073096495003WEC9HAI HA 66828/08/2014 19:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
14619/GPRC-CVHHDN85142773WKNAQUAMARINE GAS28/08/2014 18:00ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
20140901.5840.GPRC/CVHH.HCM 89828883WMSAULAC ANGEL28/08/2014 18:00TONG KHO XDNB Xem GPRC
003719996294713WEB9DYNAMIC OCEAN 0228/08/2014 18:00DONG TAU PHA RUNG Xem GPRC
003719286593263ESO7XING GUANG28/08/2014 18:00GREEN PORT Xem GPRC
0037195 THUAN PHAT 07THUAN PHAT 0728/08/2014 17:00THUY SAN II Xem GPRC
14618/GPRC-CVHHDN8511249HP5228VITAMIN GAS28/08/2014 16:57XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
109596108223WEF9DAI DUONG QUEEN28/08/2014 16:51CẢNG SITV Xem GPRC
20140828.2341.GPRC/CVHH.QN 93359533EMQ6APHRODITE LEADER28/08/2014 16:42BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
9079367889XVYZHO TAY 828/08/2014 16:40CẢNG VIETSOVPETRO Xem GPRC
19089226607D7LNGAS HARMONY28/08/2014 16:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
144025 3WQATHANH VINH 6828/08/2014 16:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
0005283 SG - 5376PHUOC LONG 2628/08/2014 16:15CANG LOTUS Xem GPRC
20140828.326.GPRC/CVHH.NA  3WVCTHANH PHAT 0128/08/2014 16:09CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
003718391678513WQOPACIFIC EXPRESS28/08/2014 16:00NAM HAI Xem GPRC
000033291405803WWVPVT DRAGON28/08/2014 16:00CẢNG JETTY Xem GPRC
003718891590003FZG6THAI RIVER28/08/2014 16:00CANG CA HA LONG Xem GPRC
20140901.5902.GPRC/CVHH.HCM 9109938DSRB2BO SPRING28/08/2014 15:30CANG BEN NGHE Xem GPRC
00371919367956VDRM3SINOTRANS NINGBO28/08/2014 15:30DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
0065/CVHH-HP85088383WBOVIET TIN 0128/08/2014 15:30CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
003719095098035BMJ3WARNOW BOATSWAIN28/08/2014 15:30DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
003718991345053FAA4CRUSADER28/08/2014 15:00NAM HAI DV Xem GPRC
00371879140437HSB4391SEA HONOUR28/08/2014 15:00CANG CA HA LONG Xem GPRC
0002084/GPRC-CVHHHT9272979HPPXUNIVERSAL ACE28/08/2014 15:00VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO Xem GPRC
416057 X V J KCHU LAI 1828/08/2014 14:30SÔNG HÀN Xem GPRC
190795533599V8885FEG CHEER28/08/2014 14:30CẢNG SITV Xem GPRC
003718291371299VJDKOTA HASIL28/08/2014 14:30NAM HAI DV Xem GPRC
107694269463WIN9PVT MERCURY28/08/2014 14:30CẢNG BẠCH HỔ, MỎ RỒNG Xem GPRC
41605692302209VDB3WAN HAI 26328/08/2014 14:15TIÊN SA Xem GPRC
14683 HUNG MANH 18.HUNG MANH 1828/08/2014 14:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
123  KP2003128/08/2014 14:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
003718694449983EPF8SAIGON BRIDGE28/08/2014 14:00DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
14682 3WUKTHUAN PHAT 6828/08/2014 14:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
4160558982321QUANG ANH 36QUANG ANH 3628/08/2014 13:45SÔNG HÀN Xem GPRC
203/TP/CVHHDT BV1233NEWPORT CYPRESS 0228/08/2014 13:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
00371819339064C4NS2STADT RAVENSBURG28/08/2014 13:30HAI AN Xem GPRC
00371857046649XVIKSAO BIEN28/08/2014 12:30CANG HP Xem GPRC
00371809168520XVQHFORTUNE FREIGHTER28/08/2014 12:00DOAN XA Xem GPRC
003718494313793WTAVIET PHUC 0728/08/2014 12:00SONG DA 12.4 Xem GPRC
046/08/14/CVHHNT-BN  ANTARKTIDA28/08/2014 11:30KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
214-2014/CVHHTTH SON TRASON TRA28/08/2014 11:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
14177913854HSB 2524PATCHARAWADEE 1228/08/2014 11:15GÒ DẦU A2 Xem GPRC
20140828.2340.GPRC/CVHH.QN  3WMF9VINACOMIN 0728/08/2014 11:01CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
140103789816383WGSDONG PHONG 6828/08/2014 11:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
07/CVTHLM  HOANG HA 16228/08/2014 11:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
1458195632493WCP9MARY 9928/08/2014 11:00CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
20140828.2339.GPRC/CVHH.QN  ANH KHAC 36ANH KHAC 3628/08/2014 10:57KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
512.14.ND/CVHHCT 3WGA9HAI THANH 26 - BLC28/08/2014 10:30CẦN THƠ Xem GPRC
00052779357793A8OY2KING BRIAN28/08/2014 10:15CANG SPCT Xem GPRC
000528592021943FZF9UNI PRUDENT28/08/2014 10:15TAN CANG Xem GPRC
416.5395652853WHBHAI TIEN 1828/08/2014 10:00TIÊN SA Xem GPRC
20140828.325.GPRC/CVHH.NA 94383393WMB9VIETSUN FORTUNE28/08/2014 10:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20140828.2338.GPRC/CVHH.QN 84077593EEJ3RUI DA STAR28/08/2014 09:36KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
00371799414125V2CN6K-WATER28/08/2014 09:30DINH VU (CANG HP) Xem GPRC
41605292630453 W M T9NHA BE 0628/08/2014 09:30PHAO MỸ KHÊ Xem GPRC
00371789561980XVXRVAN PHUC 8928/08/2014 09:30VAT CACH Xem GPRC
00052879357810V7OR7KING BRUCE28/08/2014 09:15TAN CANG Xem GPRC
583/2014/CVHHAG 3WFF9STAR 0128/08/2014 09:10MỸ THỚI Xem GPRC
14580 3WRHCAT TUONG 3828/08/2014 09:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
14402492647383 WMN 9TRUONG HAI STAR 328/08/2014 09:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
20140901.5837.GPRC/CVHH.HCM 9548689XVQTTRUNG DUNG 0628/08/2014 08:53CANG SAIGON Xem GPRC
00003317608095X V L RLONG PHU 0428/08/2014 08:30CẢNG JETTY Xem GPRC
18968511249HP5228VITAMIN GAS28/08/2014 08:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
19068511249HP5228VITAMIN GAS28/08/2014 08:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20140901.5833.GPRC/CVHH.HCM  PHU LOC27PHU LOC 27-ALCI28/08/2014 08:26KHU NEO NHA BE Xem GPRC
582/2014/CVHHAG XVSLTHANH THANG 1828/08/2014 08:17CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
14010367801348XVMZMINH DUC 0928/08/2014 08:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
19049219953H3KYSUMMER CORAL28/08/2014 08:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
20140828.5812.GPRC/CVHH.HCM 92642193WJS9VIETSUN PACIFIC28/08/2014 07:56CANG SAIGON Xem GPRC
20140828.5811.GPRC/CVHH.HCM  SG - 5250PHUOC LONG 2428/08/2014 07:55TAN CANG Xem GPRC
20140828.5810.GPRC/CVHH.HCM  SG - 5210SONG XANH 0928/08/2014 07:55TAN CANG Xem GPRC
20140828.5809.GPRC/CVHH.HCM  SG 4992PHUOC LONG 2228/08/2014 07:55CANG LOTUS Xem GPRC
20140828.5808.GPRC/CVHH.HCM  D5GF8IRRAWADDY STAR28/08/2014 07:55TAN CANG Xem GPRC
20140828.5807.GPRC/CVHH.HCM 9656759V7ZR3STARSHIP PEGASUS28/08/2014 07:55TAN CANG Xem GPRC
20140828.5806.GPRC/CVHH.HCM 93501473EOL6HANJIN SAO PAULO28/08/2014 07:54LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140828.5805.GPRC/CVHH.HCM 96291609V5265MOL HOPE28/08/2014 07:54CÁT LÁI Xem GPRC
20140828.5804.GPRC/CVHH.HCM 9143130XVOVSAI GON GAS28/08/2014 07:54CANG SG PETRO Xem GPRC
20140828.5803.GPRC/CVHH.HCM 9587714XVWTTRUONG LOC 1628/08/2014 07:54PHAO GEMADEPT Xem GPRC
20140828.5802.GPRC/CVHH.HCM 8511249HP5228VITAMIN GAS28/08/2014 07:54TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140828.5801.GPRC/CVHH.HCM 93144043WGITHANH THUY28/08/2014 07:53XM THANG LONG Xem GPRC
20140828.5800.GPRC/CVHH.HCM 9402627VRFB4CSCL CALLAO28/08/2014 07:53TAN CANG Xem GPRC
20140828.5799.GPRC/CVHH.HCM  3WRETRUONG THANH 0128/08/2014 07:53CTY DTV CAI LAN Xem GPRC
20140828.5798.GPRC/CVHH.HCM 9565120XUAZ8CHUN WEI28/08/2014 07:53CANG SAIGON Xem GPRC
20140828.5796.GPRC/CVHH.HCM 78103253WDG9DUONG DONG 1828/08/2014 07:52KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20140828.5795.GPRC/CVHH.HCM 90036533WFLHAI PHONG 0228/08/2014 07:52CANG SAIGON Xem GPRC
20140828.5794.GPRC/CVHH.HCM 92278693EGN8BEAGLE VI28/08/2014 07:52CANG SAIGON Xem GPRC
20140828.5793.GPRC/CVHH.HCM 91524923FIL7EMINENCE28/08/2014 07:52K.HIEP PHUOC Xem GPRC
20140828.5792.GPRC/CVHH.HCM 93363353WNUBIEN DONG FREIGHTER28/08/2014 07:52TAN CANG Xem GPRC
20140828.5790.GPRC/CVHH.HCM  3WJOHA MINH 189 ALCI28/08/2014 07:51CTY XM CHINFON Xem GPRC
20140828.5785.GPRC/CVHH.HCM  XVTKTRUNG THANH 18 - ALCI28/08/2014 07:50CANG SAIGON Xem GPRC
20140828.5784.GPRC/CVHH.HCM 95119853WYXHAI PHONG 2728/08/2014 07:49CANG SAIGON Xem GPRC
20140828.5783.GPRC/CVHH.HCM 95916623WAO9ROYAL 1828/08/2014 07:49CT PHUONG NAM Xem GPRC
20140828.5782.GPRC/CVHH.HCM 95608073WDZ9ROYAL 0928/08/2014 07:49CANG SAIGON Xem GPRC
00052749266114VRMI3SITC BANGKOK28/08/2014 07:15TAN CANG Xem GPRC
00093 CON CO 01CON CO 0128/08/2014 07:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
00200 DUC LOC 17DUC LOC 1728/08/2014 07:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
108/VX/CVHHÐT SG-2292HOANG LONG 0428/08/2014 07:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
19059424924V7TI3MOL MATRIX28/08/2014 07:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
140103494948643FNR4CONFIDENCE28/08/2014 06:30BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG XI MĂNG NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
213-2014/CVHHTTH8616374ELMA4TAIO RAINBOW28/08/2014 06:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20140901.5896.GPRC/CVHH.HCM 9589243XVUNXUYEN A 1828/08/2014 03:00CANG SAIGON Xem GPRC
000033090812393WASPVOIL ALLIANCE28/08/2014 02:00CẢNG JETTY Xem GPRC
20140828.2337.GPRC/CVHH.QN 83079093FVT2BAO LONG28/08/2014 00:59KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
00052869112806A8CG3THANLWIN STAR27/08/2014 23:15CÁT LÁI Xem GPRC
4160509181754D5FT3BAGAN STAR27/08/2014 23:00TIÊN SA Xem GPRC
20140828.323.GPRC/CVHH.NA 95111799V7536BITUMEN EIKO27/08/2014 21:30CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
024  HQ-910427/08/2014 21:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
024  HQ-970227/08/2014 21:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
20140828.324.GPRC/CVHH.NA 93531513WLFTHANH THANH DAT 3627/08/2014 21:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
3716691290173WTRVSICO PIONEER27/08/2014 21:00PTSC DINH VU Xem GPRC
20140827.2336.GPRC/CVHH.QN 8412560T2KE4GRANCE27/08/2014 20:46KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
0001769 /GPRC-CVHHHT95101753 W X PTHANH THANH DAT 0927/08/2014 20:00CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
20140827.2335.GPRC/CVHH.QN  XVZYHA THANH 4527/08/2014 19:45KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
9049336206XVKAPTSC VUNG TAU27/08/2014 19:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
00371699108908BRVLLIN YUAN27/08/2014 19:00NAM HAI Xem GPRC
3715390725259VCU4YOSSA BHUM27/08/2014 19:00HAI AN Xem GPRC
0726  BRITOIL 1627/08/2014 18:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
190292352709VHV6LADY MARGAUX27/08/2014 18:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
072594356369V7243SWIBER VALIANT27/08/2014 18:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
41604191249143WFHVINAFCO 2527/08/2014 18:00TIÊN SA Xem GPRC
044/08/14/CVHHNT-BN91306383FBO7CHUETSU DREAM27/08/2014 17:59CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
146168511249HP5228VITAMIN GAS27/08/2014 17:40LPG HỒNG MỘC Xem GPRC
20140827.2334.GPRC/CVHH.QN 9216456SYOXDIMITRIS L27/08/2014 17:19BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20140827.322.GPRC/CVHH.NA 9619634XVEBLAM HONG 9927/08/2014 17:04CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
072295052619V6274PACIFIC PALLADIUM27/08/2014 17:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
416049 SON TRASON TRA27/08/2014 17:00TIÊN SA Xem GPRC
1903 TUAN THANH 02TUAN THANH 0227/08/2014 16:30THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
0157/cvhhtb 3WJG9HAI HA 55827/08/2014 16:12CẢNG DIÊM ĐIỀN Xem GPRC
GPS:000439/CVHHNA90268873WJNLAM HONG 1827/08/2014 16:04CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
20140827.5782.GPRC/CVHH.HCM 88682264X V L FEASTERN SEA27/08/2014 16:02CANG SG PETRO Xem GPRC
20140827.5781.GPRC/CVHH.HCM 90086773WJKDIAMOND STAR27/08/2014 16:01CANG SAIGON Xem GPRC
20140827.5780.GPRC/CVHH.HCM 91110343WRU8SONG CHAU 127/08/2014 16:01TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140827.5779.GPRC/CVHH.HCM  3WYBTHUY AN 1627/08/2014 16:01CTPTCN TANTHUAN Xem GPRC
20140827.5778.GPRC/CVHH.HCM 9232541H3QGTOYO PEARL27/08/2014 16:01CANG SAIGON Xem GPRC
20140827.5777.GPRC/CVHH.HCM 9192454OVZB2NICOLAI MAERSK27/08/2014 16:01TAN CANG Xem GPRC
20140827.5776.GPRC/CVHH.HCM 9425306DSPJ4WOOYANG LEADER27/08/2014 16:00CANG SAIGON Xem GPRC
18999368338A8QR3BBC RHINE27/08/2014 16:00PTSC PHU MY (DICH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ PTSC PM) Xem GPRC
062593715679VEZ8LEWEK PENGUIN27/08/2014 16:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
14010339459199393167MARINA GLORY 327/08/2014 16:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
145789143130XVOVSAI GON GAS27/08/2014 16:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
0002083/GPRC-CVHHHT90607303WVUVTC PLANET27/08/2014 16:00Cảng Nhiệt điện VA1 Xem GPRC
20140827.5775.GPRC/CVHH.HCM  3WEENAM HAI 127/08/2014 15:59KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20140827.5774.GPRC/CVHH.HCM 9181637XVPFFORTUNE NAVIGATOR27/08/2014 15:59CANG SAIGON Xem GPRC
20140827.5773.GPRC/CVHH.HCM 91383673WMC9VINAFCO 2627/08/2014 15:59CANG LOTUS Xem GPRC
20140827.5772.GPRC/CVHH.HCM  BV-0506SONG XANH 1827/08/2014 15:59TAN CANG Xem GPRC
20140827.5771.GPRC/CVHH.HCM 83236543WEKHAI PHONG 0627/08/2014 15:59PHAO GEMADEPT Xem GPRC
20140827.5769.GPRC/CVHH.HCM 93545953WJI9HOANG HUNG 3627/08/2014 15:57CANG SAIGON Xem GPRC
20140827.5768.GPRC/CVHH.HCM 9490674V7RM4SVENNER27/08/2014 15:57DUONG SONG NM Xem GPRC
20140827.5766.GPRC/CVHH.HCM 94196063WPZTRUONG HAI STAR 227/08/2014 15:56CANG LOTUS Xem GPRC
20140827.5765.GPRC/CVHH.HCM 9851772XVFAVINACOMIN HA NOI27/08/2014 15:56CTY CP DVXD HH Xem GPRC
20140827.5764.GPRC/CVHH.HCM 9132624DSPE8SEA STAR27/08/2014 15:56CANG SAIGON Xem GPRC
20140827.5763.GPRC/CVHH.HCM 96321933WHV9DUC PHAT 6827/08/2014 15:55CTY CP DVXD HH Xem GPRC
20140827.5762.GPRC/CVHH.HCM 93915433WNWDONG BA27/08/2014 15:55CTCP HAI LONG Xem GPRC
20140827.5761.GPRC/CVHH.HCM 9204336DSOQ7HANA THETIS27/08/2014 15:55CANG SAIGON Xem GPRC
20140827.5760.GPRC/CVHH.HCM 9367889XVYZHO TAY 827/08/2014 15:55CANG SAIGON Xem GPRC
20140827.5758.GPRC/CVHH.HCM 96317233FUR2TRUONG MINH STAR27/08/2014 15:54CANG SAIGON Xem GPRC
20140827.5754.GPRC/CVHH.HCM 9446960VRFH9JIN GANG27/08/2014 15:53CANG SAIGON Xem GPRC
20140827.5753.GPRC/CVHH.HCM 92302209VDB3WAN HAI 26327/08/2014 15:52TAN CANG Xem GPRC
20140827.5752.GPRC/CVHH.HCM 8914013VRMM2WAN HAI 20327/08/2014 15:52TAN CANG Xem GPRC
20140827.5751.GPRC/CVHH.HCM 8114417JVLV4SILVER STAR27/08/2014 15:52CTY CPVT&TM QTE Xem GPRC
20140827.5750.GPRC/CVHH.HCM 9219252C4LP2ST MARY27/08/2014 15:51TAN CANG Xem GPRC
20140827.5749.GPRC/CVHH.HCM 91508583WQVPACIFIC GLORIA27/08/2014 15:51CANG BEN NGHE Xem GPRC
20140827.5748.GPRC/CVHH.HCM 91485323FZB7ARABIAN EXPRESS27/08/2014 15:51TAN CANG Xem GPRC
20140827.5747.GPRC/CVHH.HCM 9258856VRIJ5SITC INCHON27/08/2014 15:50TAN CANG Xem GPRC
20140827.5745.GPRC/CVHH.HCM 9334014A8KS9YM IMPROVEMENT27/08/2014 15:50LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140827.5744.GPRC/CVHH.HCM 91223203WQZVAN HUNG27/08/2014 15:50CANG BEN NGHE Xem GPRC
20140827.5743.GPRC/CVHH.HCM 8712269HSB 2890YANEE27/08/2014 15:50CANG NAVIOIL Xem GPRC
20140827.5742.GPRC/CVHH.HCM 91675143WPJVINALINES PIONEER27/08/2014 15:50CANG SAIGON Xem GPRC
20140827.5741.GPRC/CVHH.HCM 9234109S6HU3APL CAIRO27/08/2014 15:50LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140827.5740.GPRC/CVHH.HCM 91668693FVC8GOLDEN OCEANIA27/08/2014 15:49CTY CP NHA RONG Xem GPRC
20140827.5739.GPRC/CVHH.HCM 93606233ETN4ACX PEARL27/08/2014 15:49TAN CANG Xem GPRC
20140827.5738.GPRC/CVHH.HCM  XUAGGOLDEN FORTUNE 227/08/2014 15:49TAN CANG Xem GPRC
20140827.5737.GPRC/CVHH.HCM  SG-5458HAM LUONG 1127/08/2014 15:38TONG KHO XDNB Xem GPRC
3715194372205BDS2MEDBOTHNIA27/08/2014 15:30NAM HAI DV Xem GPRC
1401032 V3IF2 IKARI MARU 27/08/2014 15:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
190193174563FOG7SANTA PAULA27/08/2014 15:30CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
20140827.321.GPRC/CVHH.NA  XVRCTHANH THANH DAT 6927/08/2014 15:18CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20140827.320.GPRC/CVHH.NA  XVHOHONG AN 19-BIDV27/08/2014 15:10CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
371639012862POXXCONCORD27/08/2014 15:00GREEN PORT Xem GPRC
19009528952E6BR2HE XIE 627/08/2014 15:00CẢNG SITV Xem GPRC
37164 3WIG9HOANG HA 4527/08/2014 15:00PETEC Xem GPRC
3746595678673WGG9PHU TAI 1927/08/2014 15:00PHAO BEN GOT Xem GPRC
189895966003WAF9THANH CONG 4527/08/2014 15:00CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
14615/GPRC-CVHHDN9226607D7LNGAS HARMONY27/08/2014 14:59GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
416048 3 W D A 9TRUONG PHAT 4527/08/2014 14:45TIÊN SA Xem GPRC
20140827.2333.GPRC/CVHH.QN  3WCC9VIET THANG 6827/08/2014 14:35KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
3715992075603WMM9HAIAN PARK27/08/2014 14:30CANG 128-HQ Xem GPRC
202/TP/CVHHDT SG 5090LA MARGUERITE27/08/2014 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
511.14.NÐ/CVHHCT TOANTHINH01TOAN THINH 0127/08/2014 14:30CẦN THƠ Xem GPRC
0002082/GPRC-CVHHHT9140437HSB4391SEA HONOUR27/08/2014 14:19Cảng Sơn Dương Xem GPRC
3715091310603ERC6HEUNG-A SINGAPORE27/08/2014 14:00CHUA VE Xem GPRC
510.14.NÐ/CVHHCT94173733WPNHOANG TUAN 2827/08/2014 14:00TRÀ NÓC Xem GPRC
37152 XVYCLONG SON 3927/08/2014 14:00SONG DA 12.4 Xem GPRC
371579683491V7DV3SAINTY VIGOUR27/08/2014 14:00GREEN PORT Xem GPRC
416047 THANH PHONG 27THANH PHONG 2727/08/2014 14:00CẢNG X50 Xem GPRC
20140827.2332.GPRC/CVHH.QN  3WME9THINH CUONG27/08/2014 13:35BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
371569236341H3OIPERTH BRIDGE27/08/2014 13:00DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
371608909446XVEQBINH PHUOC27/08/2014 12:30CANG HP Xem GPRC
20140827.2331.GPRC/CVHH.QN 9119189XVVOCOMATCE STAR27/08/2014 12:29KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
31761 3WVNANH KHAC 2727/08/2014 12:00TL VAT CACH Xem GPRC
3715996468073EVZ9KUN YI27/08/2014 12:00CANG CA HA LONG Xem GPRC
07208517645HO9089TAN CANG 6927/08/2014 12:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
003715895963499V8967WAN HAI 10327/08/2014 12:00CHUA VE Xem GPRC
1091  LANPAN CB827/08/2014 11:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
109095129539V7439VALLIANZ HOPE27/08/2014 11:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
3715496128683WCE9VIET THANG 8827/08/2014 11:30CANG HP Xem GPRC
37162 XVLCHAI HA 1827/08/2014 11:00LAN HA Xem GPRC
509.14.NÐ/CVHHC HOANG GIA 36HOANG GIA 3627/08/2014 11:00CẦN THƠ Xem GPRC
201/TP/CVHHDT TG 19559TG 1955927/08/2014 11:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
41604692302069VHZ8WAN HAI 26127/08/2014 10:30TIÊN SA Xem GPRC
20140828.5813.GPRC/CVHH.HCM 94514843 F B A 4ARICA BRIDGE27/08/2014 10:26TAN CANG Xem GPRC
0001768/GPRC-CVHHHT95234193WWDTHANH THANH DAT 0527/08/2014 10:24CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
20140827.2330.GPRC/CVHH.QN 95732823WNCVINACOMIN 0127/08/2014 10:23KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20140827.2329.GPRC/CVHH.QN 83172893FXB6MERRY TRANS27/08/2014 10:02KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
58/SÐ/CVHHÐT DIEM DIEN 17DIEM DIEN 1727/08/2014 10:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
0019993795333 W M BTHANH MINH 0927/08/2014 10:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
144023 XVAGTIEN DAT 0827/08/2014 10:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
20140827.2328.GPRC/CVHH.QN  X V V IPHUC XUAN 6827/08/2014 09:57KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
108889904073WFYLONG PHU 0827/08/2014 09:48CẢNG DẦU K.2 Xem GPRC
41604595728483WEZHAI NAM 6627/08/2014 09:30PHAO PVOIL Xem GPRC
14576 3WMKNGUYEN PHAT 36927/08/2014 09:30GÒ DẦU A1 Xem GPRC
18979420784PBOFDAMGRACHT27/08/2014 09:00KHU CHUYỂN TẢI GÒ DA Xem GPRC
072478103253WDG9DUONG DONG 1827/08/2014 09:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
208/HK/14/CVHHNT-VP8980787HUNG LONG 36.HUNG LONG 3627/08/2014 09:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
10899457244XVIHPTSC THANG LONG27/08/2014 09:00CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
20140827.2327.GPRC/CVHH.QN  3 W C Y 9QUANG HUY 0927/08/2014 08:48KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20140901.5835.GPRC/CVHH.HCM 95156183FOWQUEZON BRIDGE27/08/2014 08:44TAN CANG Xem GPRC
140103088221053WCADEVELOPMENT27/08/2014 08:30BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG XI MĂNG NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
3714995966363WBM9HONG LINH 0827/08/2014 08:30VAT CACH Xem GPRC
4160449549322XVSZMINH KHAI 12527/08/2014 08:15CẢNG XI MANG HẢI VÂN Xem GPRC
20140827.466.GPRC/CVHH.QB  XVTHDUC MINH 888827/08/2014 08:10CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
416043 3WFM9HOANG PHUC 56827/08/2014 08:00SÔNG HÀN Xem GPRC
140103194889943WUUMINH TUAN 2827/08/2014 08:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
508.14.NÐ/CVHHCT8989991PHUONG HUNG 07PHUONG HUNG 0727/08/2014 08:00CẦN THƠ Xem GPRC
416042 XVVSCHIEN CONG 0927/08/2014 07:45SÔNG HÀN Xem GPRC
20140827.465.GPRC/CVHH.QB 9546186XVPPLONG SON 5627/08/2014 07:42CẢNG QUẢNG BÌNH(CẢNG GIANH) Xem GPRC
0101409149201ELUK9BUFFALO27/08/2014 07:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
0037144 3WJG9HAI HA 55827/08/2014 06:0019 - 9 Xem GPRC
0002081/GPRC-CVHHHT93523534RBJINDUSTRIAL HEDLAND27/08/2014 06:00VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO Xem GPRC
003714495632493WCP9MARY 9927/08/2014 06:00LAN HA Xem GPRC
37143 XVMGSAO MAI 13527/08/2014 06:00BEN LAM Xem GPRC
00371228225369BOSNSONG SHAN27/08/2014 00:00CANG HP Xem GPRC
0718  LANPAN CB826/08/2014 22:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
000032197005983WHH9TRUNG THAO 36-BLC26/08/2014 22:00CẢNG JETTY Xem GPRC
071995129539V7439VALLIANZ HOPE26/08/2014 22:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
1401027 XVTSTHANH DAT 2826/08/2014 21:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20140826.2326.GPRC/CVHH.QN 95721473WEMGREAT TRUST DRAGON 126/08/2014 20:13BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
0001767/GPRC-CVHHHT95485123 W X KTHANH THANH DAT 1826/08/2014 20:03CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
041/08/14/CVHHNT-BN9155481DSQY4OS DREAM26/08/2014 19:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20140826.2325.GPRC/CVHH.QN  3WFL9STAR 02-BLC26/08/2014 18:20BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
140102988127583FLL5JIN HAI NO.126/08/2014 18:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
071492730523EUJ4SINGAPORE VOYAGER26/08/2014 18:00TRẠM XUẤT DẦU RUBY II PHÂN CẢNG XUẤT DẦU THÔ KHÔNG BẾN MỎ HỒNG NGỌC Xem GPRC
20140826.2324.GPRC/CVHH.QN 9285108H8MHNEW LIULINHAI26/08/2014 17:09KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
108693715679VEZ8LEWEK PENGUIN26/08/2014 16:54CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
0001766/GPRC-CVHHHT9511997XVSPTHANH THANH DAT 2626/08/2014 16:53CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
10839404572XVJIPHUONG DONG STAR26/08/2014 16:52CẢNG KHO XĂNG DẦU CÙ LAO TÀO Xem GPRC
108796193473WGS9NASOS II26/08/2014 16:51THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
20140826.319.GPRC/CVHH.NA 95966983WBY9DAI LUC 1826/08/2014 16:33CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
146129507506XVKKMEKONGTRANS 0126/08/2014 16:26XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
20140826.2323.GPRC/CVHH.QN  X V L H LONG PHU 0526/08/2014 16:24BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
207/HK/14/CVHHNT-VP9548471XVQGHOANG BAO 1826/08/2014 16:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
0019892070373 W F YTAM HUNG26/08/2014 16:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
416040 XVPWTHANH PHAT 0826/08/2014 16:00SÔNG HÀN Xem GPRC
20140826.2322.GPRC/CVHH.QN  NAMTHANH35NAM THANH 3526/08/2014 15:52BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
416039 MINH PHU 07MINH PHU 0726/08/2014 15:45SÔNG HÀN Xem GPRC
14610.GPRC/CVHHDN PHU LAM 10PHU LAM 1026/08/2014 15:11ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
14611.GPRC/CVHHDN9216793H3CGQEM STAR26/08/2014 15:00GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
001969512006XVTUQUANG ANH 5426/08/2014 15:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
212-2014/CVHHTTH 3 W L L 9TRANG AN 0226/08/2014 15:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
039/08/14/CVHHNT-BN9509877XVMFGREEN LAND26/08/2014 14:45CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
132/CVTHLM9498016XVRWHOANG HAI 0726/08/2014 14:30CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
20140826.2321.GPRC/CVHH.QN 9628740BULNCHANG HANG HUAI HAI26/08/2014 14:18KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20140826.2320.GPRC/CVHH.QN 7501338HOGZ EVER GLORY26/08/2014 14:11KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20140826.464.GPRC/CVHH.QB 9632997V7DA8STAR CHALLENGER26/08/2014 13:34CẢNG QUẢNG BÌNH(CẢNG GIANH) Xem GPRC
1895 XUATGOLDEN FORTUNE 826/08/2014 13:30CẦU CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP(CMIT) Xem GPRC
00052499363144A8QC3BALTIC STRAIT26/08/2014 13:15TAN CANG Xem GPRC
239/KD/14/CVHHNT-VP93596363WUSPETROLIMEX 1126/08/2014 13:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
00092 THANH AN 68THANH AN 6826/08/2014 13:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
071294145039VMK6DIAMOND ASPIRE26/08/2014 12:00CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
145759523433XVPSHOANG TUAN 2526/08/2014 12:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
122  KK2003126/08/2014 12:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
10809320257OYGN2GEORG MAERSK 26/08/2014 11:04CẦU CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP(CMIT) Xem GPRC
1894 XUAEGOLDEN FORTUNE 126/08/2014 11:00CẦU CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP(CMIT) Xem GPRC
20140826.2319.GPRC/CVHH.QN 6902597XVHDPTS HAI PHONG 0126/08/2014 10:44BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
00371259306225A8LJ8AVA D26/08/2014 10:30PTSC DINH VU Xem GPRC
206/HK/14/CVHHNT-VP THANG LONG 79THANG LONG 7926/08/2014 10:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
00052519516789D5BG4WINCHESTER STRAIT26/08/2014 10:15CANG SPCT Xem GPRC
20140826.2318.GPRC/CVHH.QN 9161053BPJRYIN PU26/08/2014 10:12KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
1082 3WRKDONG THIEN PHU 0926/08/2014 10:11PTSC PHU MY (DICH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ PTSC PM) Xem GPRC
581/2014/CVHHAG90267603WHUTRUONG XUAN 09-ALCI26/08/2014 09:49MỸ THỚI Xem GPRC
580/2014/CVHHAG94527513WQKTIGER26/08/2014 09:35CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
4160389352676XVDT.HUNG DAO26/08/2014 09:30TIÊN SA Xem GPRC
144022 X V U MDUC MINH 55526/08/2014 09:15BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
20140826.2317.GPRC/CVHH.QN 95728503WESHAI NAM 6826/08/2014 09:07BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
189195648279WHX7GLORY 126/08/2014 09:00KHU CHUYỂN TẢI GÒ DA Xem GPRC
1892  GLORY 226/08/2014 09:00KHU CHUYỂN TẢI GÒ DA Xem GPRC
200/TP/CVHHDT AG - 14999NGUYEN DAT26/08/2014 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
18938511249HP5228VITAMIN GAS26/08/2014 09:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
0155/cvhhtb XVLCHAI HA 1826/08/2014 08:58CẢNG DIÊM ĐIỀN Xem GPRC
14608.GPRC/CVHHDN XVSBDUC PHAT 56926/08/2014 08:45ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
14607.GPRC/CVHHDN95641643WAHMOON BRIGHT26/08/2014 08:42ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
507.14.ND/CVHHCT93522483WLNPHU SON 1026/08/2014 08:30TRÀ NÓC Xem GPRC
1081 3WJZPTSC RESEARCHER26/08/2014 08:30CẢNG VINA OFFSHORE Xem GPRC
20140826.463.GPRC/CVHH.QB  3WMF9VINACOMIN 0726/08/2014 08:02CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
18909343728DGZLBREMEN EXPRESS26/08/2014 08:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
046/08/14/CVHHNT7432331X V L PLONG PHU 0326/08/2014 08:00CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
205/HK/14/CVHHNT-VP XVVCPHUONG DONG 36 ALCI26/08/2014 08:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
0002080/GPRC-CVHHHT91405803WWVPVT DRAGON26/08/2014 08:00CẦU CẢNG XĂNG DẦU,LGP VŨNG ÁNG Xem GPRC
20140826.5732.GPRC/CVHH.HCM  SG 5786TAY NAM 1926/08/2014 07:56TAN CANG Xem GPRC
20140826.5731.GPRC/CVHH.HCM 96641103WKY9MARITIME 6926/08/2014 07:56KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20140826.5730.GPRC/CVHH.HCM 9131010JVFL4PRUDENT26/08/2014 07:54LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140826.5729.GPRC/CVHH.HCM  3WXDDIEM DIEN 2926/08/2014 07:53TAN THUAN DONG Xem GPRC
20140826.5728.GPRC/CVHH.HCM 81300833EKB5PRIME SPIRIT26/08/2014 07:53PV OIL Xem GPRC
20140826.5727.GPRC/CVHH.HCM 95638353WCT9NAM PHAT STAR26/08/2014 07:53CANG BEN NGHE Xem GPRC
20140826.5726.GPRC/CVHH.HCM  XVYGVIET PHUC 0826/08/2014 07:53CANG RAU QUA Xem GPRC
416037 TRUONG VINH 16.TRUONG VINH 1626/08/2014 07:45CẢNG X50 Xem GPRC
579/2014/cvhhag 3WJMQUANG THINH 1826/08/2014 07:40MỸ THỚI Xem GPRC
20140826.2316.GPRC/CVHH.QN 9547922XVVZTUAN DUNG 2526/08/2014 07:39BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
37124902392BACH LONGBACH LONG26/08/2014 07:30K20 Xem GPRC
000031883039655VBJ4GLOB26/08/2014 07:30CẢNG DUNG QUẤT Xem GPRC
416036 3WBKTHANH HUNG 4526/08/2014 07:30SÔNG HÀN Xem GPRC
0005260 XUATGOLDEN FORTUNE 826/08/2014 07:15KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20140826.2315.GPRC/CVHH.QN 9493963HBLIAVENTICUM26/08/2014 07:09KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
238/KD/14/CVHHNT-VP7621097XVLMNHA BE 0126/08/2014 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
000526291310083WJZ9ATLANTIC OCEAN26/08/2014 06:15CANG BEN NGHE Xem GPRC
37125 3WAQ9NAM PHAT 126/08/2014 06:00CANG HP Xem GPRC
00052639134608D5FV5HS MASTER26/08/2014 04:15CANG SPCT Xem GPRC
00052648907931A8YD4MSC PYLOS26/08/2014 04:15TAN CANG Xem GPRC
000525292808099HA3557RDO HARMONY26/08/2014 03:15CANG SPCT Xem GPRC
000525093860293WNYTHANH HUYEN 0726/08/2014 03:15TONG KHO XDNB Xem GPRC
000526194932749V7586WAN HAI 27326/08/2014 03:15TAN CANG Xem GPRC
3711993390885BANJRS CARINA26/08/2014 02:00NAM HAI Xem GPRC
00371219175872DSPP4CHRISTINA25/08/2014 23:30HA LONG Xem GPRC
188995196883FKV2DL LILY25/08/2014 22:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
41603595098035BMJ3WARNOW BOATSWAIN25/08/2014 22:30TIÊN SA Xem GPRC
0002079/GPRC-CVHHHT8711045PNCMLUCKY DOLPHIN25/08/2014 22:00VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO Xem GPRC
18889424936V7TU3MOL MAXIM25/08/2014 22:00CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
000525392965739V2611EASTERN MERMAID25/08/2014 21:15TONG KHO XDNB Xem GPRC
14010259550096XVYDMINH TRUONG 0825/08/2014 20:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
00052699483334D5AH9LINDAUNIS25/08/2014 20:15TAN CANG Xem GPRC
20140825.2314.GPRC/CVHH.QN  3WTETRUNG THANH 36 - ALCI25/08/2014 19:33BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
1401026 XVZTMINH TRUONG 1825/08/2014 19:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
07167725336HPWCARMADA HAWK25/08/2014 19:00CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
14010249522829XVRMDAI LUC 0725/08/2014 19:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
107993691623EON8HARMONY SW25/08/2014 18:57CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
140102396256953WJW9VICTORIA 0125/08/2014 18:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
3711891073823FFR3PL HAU LAAM25/08/2014 18:00GREEN PORT Xem GPRC
20140825.2313.GPRC/CVHH.QN 8116661H8OJWAN HE25/08/2014 17:59KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0001765/GPRC-CVHHHT93350823WIFTHANH THANH DAT 0825/08/2014 17:30CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
37120 3WVNANH KHAC 2725/08/2014 17:00VAT CACH Xem GPRC
506.14.ND/CVHHCT7821489XVLQNHA BE 0325/08/2014 17:00TRÀ NÓC Xem GPRC
01013994303379V7194PU 2008 + PU 331525/08/2014 17:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
0019593795213WMADUC HOA 0725/08/2014 16:30CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
37117 3WCY9QUANG HUY 0925/08/2014 16:30TL VAT CACH Xem GPRC
20140825.316.GPRC/CVHH.NA 8999104XVYBDAI DUONG 12525/08/2014 16:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
131/CVTHLM 3 W J JHAI ANH 1925/08/2014 16:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
1887939959XVTLHAI PHONG 0525/08/2014 16:00CẢNG POSCO Xem GPRC
20140825.315.GPRC/CVHH.NA  AN TRUNG 46AN TRUNG 4625/08/2014 15:30CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
416032 XVKJCHIEN CONG 6825/08/2014 15:30SÔNG HÀN Xem GPRC
00052599319105A8HX5YM INVENTIVE25/08/2014 15:15LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
0075/CVHHMT SG 5090LA MARGUERITE25/08/2014 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
108/VX/CVHHÐT XUAEGOLDEN FORTUNE 125/08/2014 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
504.14/CVHHCT 3WZWCONG THANH 12625/08/2014 14:00TRÀ NÓC Xem GPRC
505.14.ND/CVHHCT8511249HP5228VITAMIN GAS25/08/2014 14:00LPG PV GAS SOUTH Xem GPRC
41603195112083WWZTHANH HAI 0725/08/2014 13:45TIÊN SA Xem GPRC
578/2014/CVHHAG XVPXVU HOANG 0825/08/2014 13:35MỸ THỚI Xem GPRC
199/TP/CVHHDT ÐT 22059DONG THAP 1225/08/2014 13:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
198/TP/CVHHDT AG 13465KIM HIEU 525/08/2014 12:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1078 ALAM 251ALAM 25125/08/2014 11:30CẢNG RỒNG ĐÔI - RỒNG ĐÔI TÂY Xem GPRC
1886 XUAGGOLDEN FORTUNE 225/08/2014 11:30CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
204/HK/14/CVHHNT-VP XVGWHOANG HUNG 0825/08/2014 11:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
107795129539V7439VALLIANZ HOPE25/08/2014 11:30CẢNG RỒNG ĐÔI - RỒNG ĐÔI TÂY Xem GPRC
20140825.2312.GPRC/CVHH.QN  XVNRPHUONG ANH 0525/08/2014 11:20BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
00370829145293S6MCPIRA BHUM25/08/2014 10:49CHUA VE Xem GPRC
20140825.2311.GPRC/CVHH.QN  XVTZTRUNG NGUYEN 0525/08/2014 10:37CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
203/HK/14/CVHHNT-VP94752843WRPMINH PHU 1525/08/2014 10:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
1401022 XVPJTHANH THANH DAT 5425/08/2014 10:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
501.14.ND/CVHHCT7608095X V L RLONG PHU 0425/08/2014 10:21TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ Xem GPRC
20140825.2310.GPRC/CVHH.QN  3 W T ICHU LAI 0925/08/2014 10:18CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
0005258 SG6320RV. ANGKOR PANDAW25/08/2014 10:15CANG SAIGON Xem GPRC
503.14.ND/CVHHCT DAI LOC 27DAI LOC 2725/08/2014 10:00CẦN THƠ Xem GPRC
14606/GRC-CVHHDN97102943EOM3KOETA NO.325/08/2014 10:00GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
41603096948783FHZPACIFIC HORSE25/08/2014 10:00TIÊN SA Xem GPRC
20140825.2309.GPRC/CVHH.QN 8919556BONDTAI HUA HAI25/08/2014 09:58KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
502.14.ND/CVHHCT 3WKL9.NGOC MINH 4525/08/2014 09:30CẦN THƠ Xem GPRC
41602897005983WHH9TRUNG THAO 36-BLC25/08/2014 09:30PHAO LIÊN CHIỂU Xem GPRC
000526695678313WGP9BRAVE25/08/2014 09:15K.HIEP PHUOC Xem GPRC
41602796594143WEI9HOANG HA STAR25/08/2014 09:15PHAO PETEC Xem GPRC
00052579056272A8AG5MANUELA25/08/2014 09:15CANG SPCT Xem GPRC
20140825.5720.GPRC/CVHH.HCM 90523293WXQVINALINES STAR25/08/2014 09:08CTCP XM HA TIEN Xem GPRC
20140825.5719.GPRC/CVHH.HCM 93354583WQDVINALINES MIGHTY25/08/2014 09:08CTY TMDV PHU MY Xem GPRC
20140825.5716.GPRC/CVHH.HCM 9446934VREH6JIN SUI25/08/2014 09:06CANG BEN NGHE Xem GPRC
20140825.2308.GPRC/CVHH.QN  3WGKDUC THO 0725/08/2014 09:05BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
144021 3WLB9HOP NHAT 85625/08/2014 09:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
416026 XVSUSAO BIEN 1625/08/2014 09:00CẢNG XI MANG HẢI VÂN Xem GPRC
034/08/14/cvhhnt-bn9032692BIOQXIN XIANG AN25/08/2014 08:48CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
037/08/14/cvhhnt-bn88682264X V L FEASTERN SEA25/08/2014 08:48CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
18859407500D5AD4ANNA BARBARA25/08/2014 08:30CẢNG POSCO Xem GPRC
1401021 3WFNHUNG THANG 1725/08/2014 08:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
10759457244XVIHPTSC THANG LONG25/08/2014 08:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
197/TP/CVHHDT SG - 3977SHIPMARIN 2525/08/2014 08:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
196/TP/CVHHDT SG 3978SHIPMARIN 2625/08/2014 08:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
4160269446893XUDJ9DONG PENG 5825/08/2014 08:00VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
20140825.317.GPRC/CVHH.NA   HD 142825/08/2014 08:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
1401018  SUEZ NO.525/08/2014 08:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20140825.2307.GPRC/CVHH.QN 90230229XVZOTIEN DAT 0925/08/2014 07:57KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
1074 3WDLPTSC HAI PHONG25/08/2014 07:30CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
00052559322231V2CK6ALICE25/08/2014 07:15TAN CANG Xem GPRC
000525491070573WPCVAN LY25/08/2014 07:15CANG BEN NGHE Xem GPRC
14010178409977DSRO6DONGBANG PALLAS 25/08/2014 06:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
00369499383596V2CW5LANTAU BAY25/08/2014 06:00GREEN PORT Xem GPRC
00052679149201ELUK9BUFFALO25/08/2014 05:15CANG SAO MAI Xem GPRC
000526895369853FHL8HANJIN MANZANILLO25/08/2014 04:15TAN CANG Xem GPRC
0005256 SG 4909CAI MEP 1625/08/2014 02:15CÁT LÁI Xem GPRC
140101995732823WNCVINACOMIN 0124/08/2014 21:30BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG XI MĂNG NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
014/08/14/CVHHNT-NTH9527386XVNZMINH PHAT 0924/08/2014 21:00CẢNG NINH CHỮ Xem GPRC
20140824.2306.GPRC/CVHH.QN 94271223EWR5PAIWAN WINDOM24/08/2014 20:51KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0003079468097V2EL7RIKE24/08/2014 20:30CẢNG PTSC QUANG NGAI Xem GPRC
237/KD/14/CVHHNT-VP9239642XVFTPETROLIMEX 1024/08/2014 20:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20140825.318.GPRC/CVHH.NA 93292413WKYTHANH THANH DAT 6824/08/2014 20:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
41602493302883ETI4VINALINES DIAMOND24/08/2014 19:45TIÊN SA Xem GPRC
20140824.2305.GPRC/CVHH.QN 8744183XUJC2HAO HENG 1124/08/2014 19:37KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
211-2014/CVHHTTH9434735HSCKKANCHANA NAREE24/08/2014 18:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
130/CVTHLM XVRSTHIEN ANH 0824/08/2014 17:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
000695/GPRC-CVHHNA 3WLZ9NAM VY 1924/08/2014 16:44CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
140102091524923FIL7EMINENCE24/08/2014 16:30BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG XI MĂNG NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
1884 XVFQPHU QUY 18-ALCI24/08/2014 16:30CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCCT ) Xem GPRC
1457393556423WMYTHUAN PHAT 88-ALCI24/08/2014 16:30GÒ DẦU A1 Xem GPRC
188393928843MEG5DIAMOND CORAL24/08/2014 16:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
4160239356385XVJZHONG DUONG 1624/08/2014 16:00VỊNH ĐÀ NẴNG Xem GPRC
18829353230A8SV8NORTHERN DIPLOMAT24/08/2014 16:00CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP ODA(TCOT) Xem GPRC
0002077/GPRC-CVHHHT91590003FZG6THAI RIVER24/08/2014 16:00VŨNG ÁNG VIỆT - LÀO Xem GPRC
20140824.2304.GPRC/CVHH.QN  3WCH9GIA BAO 3624/08/2014 15:57KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
416022 XVGVMINH TUAN 9924/08/2014 15:45SÔNG HÀN Xem GPRC
41602186561543WCX9HAI TRUONG 36-ALCI24/08/2014 15:30CẢNG X50 Xem GPRC
068/2014/CVHHTTH 3WIH9HOANG BAO 2524/08/2014 15:30CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
18819313278VRCY5JIN XING24/08/2014 15:30TỔNG HỢP THỊ VẢI Xem GPRC
14402094196063WPZTRUONG HAI STAR 224/08/2014 15:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
416020 XVYCLONG SON 3924/08/2014 15:15SÔNG HÀN Xem GPRC
188093813543EOD6DL VIOLET24/08/2014 15:00CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
105491086973.W.N.RHERCULES M24/08/2014 15:00CẢNG BẠCH HỔ, MỎ RỒNG Xem GPRC
202/HK/14/CVHHNT-VP9026033SAO MAI 234.SAO MAI 23424/08/2014 15:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
416019 XVHWTHANH MINH 8924/08/2014 15:00SÔNG HÀN Xem GPRC
128/CVTHLM95759793WXLTRUNG DUNG 2624/08/2014 15:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
20140824.2303.GPRC/CVHH.QN  HOANG LOC 25HOANG LOC 2524/08/2014 14:45KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
000692/GPRC-CVHHNA CAT TUONG 26CAT TUONG 2624/08/2014 14:35CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
14605/CVHHDN 3WPHHOANG PHUONG 1624/08/2014 14:30ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
20140824.462.GPRC/CVHH.QB 94313793WTAVIET PHUC 0724/08/2014 14:16CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
129/CVTHLM9489003X V R ETHANH THANH DAT 2524/08/2014 14:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
1092  LANPAN CB724/08/2014 13:57KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
107179110883FPG3SEABULK RAVEN24/08/2014 13:57CẢNG HẠ LƯU PTSC Xem GPRC
10738921511HO8032VITAMIN24/08/2014 13:56KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU Xem GPRC
20140824.2302.GPRC/CVHH.QN  3WYUMAI LINH 0524/08/2014 13:48KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
000030291405803WWVPVT DRAGON24/08/2014 13:10CẢNG JETTY Xem GPRC
1440199155481DSQY4OS DREAM24/08/2014 12:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
18798511249HP5228VITAMIN GAS24/08/2014 11:30CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
00370859404508A8LI8FORMOSA CONTAINER NO.424/08/2014 10:56CANG 189 Xem GPRC
00370869639646VRKS7SITC SHENZHEN24/08/2014 10:56DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
003708891305113FTK6EVER ALLY24/08/2014 10:53PTSC DINH VU Xem GPRC
0037078 X V P OTHANH DAT 36 ALCI24/08/2014 10:52SONG DA 12.4 Xem GPRC
00370819181637XVPFFORTUNE NAVIGATOR24/08/2014 10:51DOAN XA Xem GPRC
00370849357793A8OY2KING BRIAN24/08/2014 10:51NAM HAI DV Xem GPRC
20140824.2301.GPRC/CVHH.QN  3WUODONG NHAT 1824/08/2014 10:51CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
1070 HOÀNG PHÚC 16HOANG PHUC 1624/08/2014 10:40CẢNG CTY HẢI SẢN TRƯỜNG SA Xem GPRC
1457288142253WMNAPOLLO PACIFIC24/08/2014 10:30GÒ DẦU A2 Xem GPRC
00057049261384VRJQ8SITC HAIPHONG24/08/2014 10:30TAN CANG Xem GPRC
195/TP/CVHHDT SG 3643VM 0124/08/2014 10:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
000526596259209HA3425SEAMASTER24/08/2014 10:15TAN CANG Xem GPRC
106/VX/CVHHÐT XUAGGOLDEN FORTUNE 224/08/2014 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
105/VX/CVHHÐT XUATGOLDEN FORTUNE 824/08/2014 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0154/cvhhtb XVLCHAI HA 1824/08/2014 10:00CẢNG DIÊM ĐIỀN Xem GPRC
0037079 3WYGPHUONG NAM 8824/08/2014 10:00NAM NINH Xem GPRC
144018 XVQEXUAN TOAN 68-ALCI24/08/2014 10:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
121  KP2009224/08/2014 09:30KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
500.14.ND/CVHHCT 3WFF9STAR 0124/08/2014 09:30CẦN THƠ Xem GPRC
577/2014/CVHHAG 3WIU9THINH AN 8824/08/2014 09:15MỸ THỚI Xem GPRC
20140824.461.GPRC/CVHH.QB  3WGI9TIEN THANH 0924/08/2014 09:15CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
4160189151319S6OLKOTA HARMUNI24/08/2014 09:00TIÊN SA Xem GPRC
000570598217163FUL3LEGAZPI24/08/2014 09:00TAN THUAN DONG Xem GPRC
1335295616933WJL9VIET THANG 3624/08/2014 09:00LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
416017 XVPBMINH PHU 2624/08/2014 08:45SÔNG HÀN Xem GPRC
000693/GPRC-CVHHNA93409843WIUTHANH THANH DAT 6724/08/2014 08:44CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
1401015 3WHOTHAI BINH DUONG 0624/08/2014 08:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
144017 XVLDTRUONG AN 2624/08/2014 08:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
20140824.2300.GPRC/CVHH.QN 93485963WKVDAI NAM 1024/08/2014 08:24CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20140824.5707.GPRC/CVHH.HCM 9458119TCWY3TDT-324/08/2014 08:22TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140824.5706.GPRC/CVHH.HCM 92336369VDB5WAN HAI 26624/08/2014 08:22TAN CANG Xem GPRC
20140824.5705.GPRC/CVHH.HCM 9175976D5CR5HAMMONIA INTERNUM24/08/2014 08:21TAN CANG Xem GPRC
20140824.5703.GPRC/CVHH.HCM 94041683WXEPETROLIMEX 1424/08/2014 08:21TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140824.5702.GPRC/CVHH.HCM 9574755XVFGPVOIL CHARLIE24/08/2014 08:21TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140824.5701.GPRC/CVHH.HCM 93691623EON8HARMONY SW24/08/2014 08:20CANG BEN NGHE Xem GPRC
20140824.5700.GPRC/CVHH.HCM 85128653EME3VINASHIP OCEAN24/08/2014 08:20CTY CP NHA RONG Xem GPRC
036/08/14/CVHHNT-BN8736203WVMLUKS (VIET NAM) 1024/08/2014 08:19CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20140824.5698.GPRC/CVHH.HCM 93634293ENB7HANJIN PORT ADELAIDE24/08/2014 08:19TAN CANG Xem GPRC
20140824.5697.GPRC/CVHH.HCM  TG - 17777NEWPORT CYPRESS 0124/08/2014 08:19CÁT LÁI Xem GPRC
20140824.5696.GPRC/CVHH.HCM 939959XVTLHAI PHONG 0524/08/2014 08:18KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20140824.5695.GPRC/CVHH.HCM 93819143WNMHOA BINH 3624/08/2014 08:12KHU NEO NHA BE Xem GPRC
20140824.5694.GPRC/CVHH.HCM 9168520XVQHFORTUNE FREIGHTER24/08/2014 08:12CANG SAIGON Xem GPRC
20140824.5693.GPRC/CVHH.HCM  FALCON 06FALCON 0624/08/2014 08:11U.AN PHU Xem GPRC
20140824.5692.GPRC/CVHH.HCM 89966339WFV3MANYPLUS 1+MANYPLUS 724/08/2014 08:11CTY CP NHA RONG Xem GPRC
20140824.5691.GPRC/CVHH.HCM 91249143WFHVINAFCO 2524/08/2014 08:11CANG BEN NGHE Xem GPRC
20140824.5690.GPRC/CVHH.HCM 8603236XVDAHA TIEN24/08/2014 08:11CTY CP NHA RONG Xem GPRC
20140824.5689.GPRC/CVHH.HCM 91620693WHP9STS PIONEER24/08/2014 08:10TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140824.5688.GPRC/CVHH.HCM 94076533WONSEA DREAM24/08/2014 08:10CANG BA SON Xem GPRC
20140824.5687.GPRC/CVHH.HCM 9282376HPEYGRAND BLUE24/08/2014 08:10TAN THUAN DONG Xem GPRC
20140824.5686.GPRC/CVHH.HCM 95608713WEO9NASICO OCEAN24/08/2014 08:10CANG SAIGON Xem GPRC
20140824.5684.GPRC/CVHH.HCM 93607889V8072OCEAN OUTBACK24/08/2014 08:09CANG LOTUS Xem GPRC
20140824.5683.GPRC/CVHH.HCM 9449869PCNRSPAARNE TRADER24/08/2014 08:09LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140824.5681.GPRC/CVHH.HCM 7432331X V L PLONG PHU 0324/08/2014 08:08TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140824.5680.GPRC/CVHH.HCM  SG-1910HAM LUONG 0924/08/2014 08:08TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140824.5678.GPRC/CVHH.HCM  3WME9THINH CUONG24/08/2014 08:08XM THANG LONG Xem GPRC
20140824.5677.GPRC/CVHH.HCM 9326706A8LL4NAJADE24/08/2014 08:08TAN CANG Xem GPRC
20140824.5676.GPRC/CVHH.HCM  SG-2309SOKIMEX 1624/08/2014 08:07TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140824.5675.GPRC/CVHH.HCM 9330537CQFGKENO24/08/2014 08:07TAN CANG Xem GPRC
20140824.5674.GPRC/CVHH.HCM 95196640HSB4299PHUBAI PATTRA 224/08/2014 08:07TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140824.5672.GPRC/CVHH.HCM 92075603WMM9HAIAN PARK24/08/2014 08:06LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
20140824.5671.GPRC/CVHH.HCM 8663511V3UZ7AN SHENG JI 224/08/2014 08:06TAN CANG Xem GPRC
20140824.5670.GPRC/CVHH.HCM  SG 3178PHUOC LONG 1624/08/2014 08:06TAN CANG Xem GPRC
20140824.5669.GPRC/CVHH.HCM 9614127VRIN8PRINCE HENRY24/08/2014 08:06CANG LOTUS Xem GPRC
20140824.5668.GPRC/CVHH.HCM 94442113WQRSUN BRIGHT24/08/2014 08:06CTY TMDV PHU MY Xem GPRC
20140824.5667.GPRC/CVHH.HCM 89154213FTW2SP GAS 0224/08/2014 08:05CANG SG PETRO Xem GPRC
20140824.5665.GPRC/CVHH.HCM  SG-2307SOKIMEX 0624/08/2014 08:05TONG KHO XDNB Xem GPRC
20140824.5663.GPRC/CVHH.HCM 96252939HA3588SAN LORENZO24/08/2014 08:04TAN CANG Xem GPRC
015/08/14/CVHHNT-VP88221053WCADEVELOPMENT24/08/2014 08:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
00057209306251V2OY4MAREN S24/08/2014 08:00TAN CANG Xem GPRC
003707290812393WASPVOIL ALLIANCE24/08/2014 08:00PETEC Xem GPRC
003707395717893WZCTRONG ANH 0924/08/2014 08:00QUYNH CU Xem GPRC
416016 3WUHLONG SON 2724/08/2014 07:45CẢNG XI MANG HẢI VÂN Xem GPRC
140101495058953ESK3GOLDEN 13824/08/2014 07:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
003707190468753WDVVIET GAS24/08/2014 07:00XANG DAU DINH VU Xem GPRC
00370709645841VRKH5NL BRIGHT24/08/2014 06:00CANG CA HA LONG Xem GPRC
41601591223203WQZVAN HUNG24/08/2014 05:30TIÊN SA Xem GPRC
000520191290173WTRVSICO PIONEER24/08/2014 03:15LD.TIEP VAN SO1 Xem GPRC
00370699172765S6NO8DRAGONARIA24/08/2014 02:0019 - 9 Xem GPRC
20140824.2299.GPRC/CVHH.QN 9579169XVHMVIET HAI SUN24/08/2014 00:56BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
20140824.2298.GPRC/CVHH.QN 95586843FUV4OCEAN FOREVER24/08/2014 00:10BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
003707594417403EQD5SINAR BANTEN23/08/2014 23:30DINH VU(CO PHAN) Xem GPRC
236/KD/14/CVHHNT-VP95728483WEZHAI NAM 6623/08/2014 21:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
00057089071208S6AJ6KOTA WISATA23/08/2014 21:00TAN CANG Xem GPRC
106986131263WDRVINH PHUOC23/08/2014 20:46CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP-THỊ VẢI (SP-PSA) Xem GPRC
20140823.2297.GPRC/CVHH.QN 9226231HSB 4373SEA CASTLE23/08/2014 20:46KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20140823.2296.GPRC/CVHH.QN 9619634XVEBLAM HONG 9923/08/2014 20:35KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
41601392509579V9257SINAR BINTAN23/08/2014 20:00TIÊN SA Xem GPRC
20140823.2295.GPRC/CVHH.QN 9461972V7AL3YANGTZE OASIS23/08/2014 19:39CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
169493688073WNF8HAI PHUONG 1923/08/2014 18:00CẢNG TRẠM NGHIỀN XM CẨM PHẢ Xem GPRC
003705187441953EUVHUA YUN 823/08/2014 18:00CANG HP Xem GPRC
235/KD/14/CVHHNT-VP94507893EXN2MAERSK MISHIMA23/08/2014 18:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
0001764/GPRC-CVHHHT95101753 W X PTHANH THANH DAT 0923/08/2014 18:00CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
0002076/GPRC-CVHHHT9577824BKPR5XIA ZHI YUAN 723/08/2014 18:00CẦU CẢNG XĂNG DẦU,LGP VŨNG ÁNG Xem GPRC
106392965739V2611EASTERN MERMAID23/08/2014 17:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN Xem GPRC
10679364198S6BB5EPIC ST MARTIN23/08/2014 17:00CẢNG PV GAS VŨNG TÀU Xem GPRC
0037074 3WHDNAM THINH 2623/08/2014 17:00CANG HP Xem GPRC
1068 3WWPTHANH DAT 1823/08/2014 17:00THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU (CÁT LỞ) Xem GPRC
144016 XVTSTHANH DAT 2823/08/2014 17:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
18789260158V7ZS4APOSTOLOS II23/08/2014 16:32CẢNG BARIA SERECE Xem GPRC
18779352406V7PR9MOL DELIGHT23/08/2014 16:30CẢNG CONTAINER CÁI MÉP THƯỢNG (CẢNG TCIT) Xem GPRC
1335181182173WBPMINH NAM 0723/08/2014 16:00LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
0064/CVHHMT-HP91257249VAVOCEAN LION23/08/2014 16:00CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
00370669131010JVFL4PRUDENT23/08/2014 16:00DOAN XA Xem GPRC