Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
0029235  NONAN 118/10/2017 17:00CANG CAM Xem GPRC
0207/CVHHMT SG - 5090LA MARGUERITE17/10/2017 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
00339460875XVFXHOANG TRIEU 3617/10/2017 10:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
0206/CVHHMT SG - 7071AMADARA16/10/2017 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
1454/CVHHBT91469003WMWGOLDEN STAR15/10/2017 14:30CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
204/CVHHMT SG 5248MEKONG EXPLORER14/10/2017 14:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
1449/CVHHBT X V P OTHANH DAT 36 ALCI14/10/2017 09:10CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
1446/CVHHBT QN 6626HA LONG 0913/10/2017 16:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
1445/CVHHBT90548463WQHPHUONG DONG 0613/10/2017 14:52CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
00037/2017/BTN78103253WDG9DUONG DONG 1812/10/2017 10:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
346/2017/CVHHAG936778773WNPKIEN HUNG12/10/2017 08:32MỸ THỚI Xem GPRC
348/2017/CVHHAG 3WCCTRUNG THANG 8812/10/2017 08:31CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
00035/2017/BTN94269463WIN9PVT MERCURY11/10/2017 15:21CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
00036/2017/BTN7047502XVVEVISAL 211/10/2017 11:10CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
00034/2017/BTN 3WNO9HAI DUONG 10111/10/2017 10:16CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
1437/CVHHBT  SG 770210/10/2017 10:05CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
0199/CVHHMT SG - 5996AMALOTUS09/10/2017 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
345/2017/CVHHAG XVNQPHU SON 2609/10/2017 14:22CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
344/2017/CVHHAG XVXHHOÀNG GIA 5609/10/2017 09:15MỸ THỚI Xem GPRC