Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
352/KD/16/CVHHNT-VP7432331X V L PLONG PHU 0330/07/2016 21:01CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
067/07/16/CVHHNT-BN9646869H9LFGREEN PEGASUS30/07/2016 19:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
022/07/16/CVHHNT-VP94752963WRQMINH PHU 1730/07/2016 16:10CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
1826485142773WKNAQUAMARINE GAS30/07/2016 16:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
18265 XVWOTHANH LIEM 0930/07/2016 16:00GÒ DẦU B3 Xem GPRC
000164/CVHHMT SG 6076THE JAHAN30/07/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
066/07/16/cvhhnt-bn 3WYGPHUONG NAM 8830/07/2016 14:30CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
18263 XVAUHUNG MANH 0930/07/2016 12:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
20160730.228.GPRC/CVHH.QB 9555072VRKU6HUA YOU 130/07/2016 08:56THẮNG LỢI Xem GPRC
065/07/16/CVHHNT-BN9512006XVTUQUANG ANH 5430/07/2016 08:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
797/CVHHÐT-NРAG 19579AG 1959730/07/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
796/CVHHÐT-NРÐT-00953MINH PHAT30/07/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
124/07/16/CVHHNT7432331X V L PLONG PHU 0329/07/2016 19:00CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
130/HK/16/CVHHNT-VP HOANG LOC 16HOANG LOC 1629/07/2016 17:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
1826290468873WOHHONG HA GAS29/07/2016 16:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
20160729.227.GPRC/CVHH.QB  XVYITHAI THUY 8829/07/2016 15:01CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
121/07/16/CVHHNT 3 W Z LHAI TRUONG 18-ALCI29/07/2016 14:16CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
120/07/16/CVHHNT XVGKGIA BAO 36829/07/2016 12:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
18261 XVUXHOP PHAT 3629/07/2016 10:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
119/07/16/CVHHNT89904073WFYLONG PHU 0829/07/2016 10:00CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
350/KD/16/CVHHNT-VP XVLRLONG PHÚ 0429/07/2016 09:45CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
18492 XVLDTRUONG AN 2629/07/2016 09:44BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
844 HOÀNG PHÚC 16HOANG PHUC 1629/07/2016 07:40CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
792/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0429/07/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
794/CVHHÐT-NРDT-10093DONG THAP 0629/07/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
793/CVHHÐT-NР SONG TIEN 329/07/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
349/KD/16/CVHHNT-VP XVLPLONG PHÚ 0328/07/2016 22:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
116/07/2016/CVHHNT9161716C6SE5VOYAGER OF THE SEAS28/07/2016 17:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
1825993556423WMYTHUAN PHAT 88-ALCI28/07/2016 16:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
063/07/16/CVHHNT-BN78103253WDG9DUONG DONG 1828/07/2016 11:30CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
062/07/16/CVHHNT-BN94313793WTAVIET PHUC 0728/07/2016 11:00CẢNG NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU CAM RANH Xem GPRC
18162/CVHHDN9509889XVWAVINAKANSAI 0128/07/2016 08:00LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
18258 XVYHHAI MINH 2628/07/2016 07:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
347/KD/16/CVHHNT-VP8617677JVHA5MARIANA28/07/2016 03:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
1849090468753WDVVIET GAS27/07/2016 18:51ĐỒNG NAI 1 Xem GPRC
182579527386XVNZMINH PHAT 0927/07/2016 17:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
181.16.NÐ/ÐDCVHHCT9548108XVQH8ROYAL 26827/07/2016 17:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
184898669216XVYLHUONG DIEN 2727/07/2016 16:24ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
184.16.NÐ/ÐDCVHHCT9119189XVVOCOMATCE STAR27/07/2016 16:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
20160727.226.GPRC/CVHH.QB  3 F O D 2TRANS OCEANIC27/07/2016 15:42KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
345/KD/16/CVHHNT-VP7821489XVLQNHA BE 0327/07/2016 15:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
236/TP/CVHHÐT DT-19991DONG THAP 1127/07/2016 15:09KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
235/TP/CVHHÐT SG - 3978SHIPMARIN 2627/07/2016 15:01KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1848895270013FJAGAS ONE27/07/2016 15:00GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
060/07/16/CVHHNT-BN XVQSHUNG CUONG 13527/07/2016 13:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
18161/CVHHDN94635283WUCGLORY STAR27/07/2016 12:00XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
059/07/16/CVHHNT-BN 3WLZ9NAM VY 19-ALCI27/07/2016 11:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
058/07/2016/CVHHNT-BN94752963WRQMINH PHU 1727/07/2016 11:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
1825693548823WMKNGUYEN PHAT 36927/07/2016 10:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
110/07/16/CVHHNT 3WYULONG HAI 26827/07/2016 09:40CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
1848693706303EIC5EASTERN NEPTUNE 27/07/2016 09:08GÒ DẦU B1 Xem GPRC
786/CVHHÐT-NРAG 19579AG 1959727/07/2016 08:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
787/CVHHÐT-NРAG-10675NGOC HA 0427/07/2016 08:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1848790468873WOHHONG HA GAS27/07/2016 08:08ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
20160727.225.GPRC/CVHH.QB  3ESC9HAO HUNG 0127/07/2016 08:00CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
344/KD/16/CVHHNT-VP7608095X V L RLONG PHU 0427/07/2016 05:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
343/KD/16/CVHHNT-VP9191759XVYWPETROLIMEX 1526/07/2016 22:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
1825591421363WKB9 OCEANUS 9 26/07/2016 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
18160/CVHHDN9596454BIAF2YOU SHEN 226/07/2016 15:30VOPAK Xem GPRC
0162/CVHHMT SG - 5090LA MARGUERITE26/07/2016 14:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
18254 3WHC9VAN XUAN 12626/07/2016 14:30GÒ DẦU A1 Xem GPRC
0932 HP3656HAI DUONG 226/07/2016 11:30CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
18485 3WHXTRUONG AN 3526/07/2016 10:22ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
1825390468753WDVVIET GAS26/07/2016 10:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
106/16/CVHHNT 3 W F VTHANH THANH DAT 1926/07/2016 09:40CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
88  KP2007526/07/2016 09:30KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
104/07/16/CVHHNT XVUMDUC MINH 55525/07/2016 19:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
103/07/16/CVHHNT XVLRLONG PHÚ 0425/07/2016 18:00CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
010094/CVHC9149201ELUK9BUFFALO25/07/2016 17:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
0003258/GPRC-CVHHHT8989991PHUONG HUNG 07PHUONG HUNG 0725/07/2016 15:01CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
87  PP20024KP25/07/2016 15:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
341/2016/CVHHAG CAT TUONG 26CAT TUONG 2625/07/2016 14:59MỸ THỚI Xem GPRC
000009527374TRUNG HUNG 09TRUNG HUNG 0925/07/2016 13:55BẾN PHAO BP18 Xem GPRC
18158/CVHHDN90468753WDVVIET GAS25/07/2016 12:00XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
092995554009V8058TAN CANG 6625/07/2016 11:30CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
1825190468873WOHHONG HA GAS25/07/2016 11:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
1838093928843EMG5DIAMOND CORAL25/07/2016 10:15GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
30/SÐ/CVHHÐT9026368DIEM DIEN 17DIEM DIEN 1725/07/2016 10:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
019/07/16/CVHHNT-VP9161833H3OUADVANTAGE25/07/2016 09:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
20160725.412.GPRC/CVHH.QN   BINH DUONG 1925/07/2016 08:21BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
055/07/16/CVHHNT-BN95728483WEZHAI NAM 6625/07/2016 08:19CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
20160725.224.GPRC/CVHH.QB 8736203WVMLUKS (VIET NAM) 1025/07/2016 08:14CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
184819005182HSB 4407SENNA 224/07/2016 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
69/TP/CVHHÐT-NРDT-19369DONG THAP 1024/07/2016 15:33KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
053/07/16/CVHHNT-BN XVRKHOA PHUONG 0124/07/2016 15:20CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
86  PP20035KP24/07/2016 13:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
20160724.223.GPRC/CVHH.QB  XVFE9CAT TUONG 2824/07/2016 11:00KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
18250 3WAETHUAN PHAT 0924/07/2016 08:00GÒ DẦU B3 Xem GPRC
342/KD/16/CVHHNT-VP7608095X V L RLONG PHU 0423/07/2016 20:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
018/07/16/CVHHNT-VP V3PTHAI XU23/07/2016 19:00CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
129/HK/16/CVHHNT-VP8666793X V K JMINH PHU 0923/07/2016 16:36CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
096/07/16/CVHHNT89904073WFYLONG PHU 0823/07/2016 16:02CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
18240 X V J KCHU LAI 1823/07/2016 16:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
092592819443WYO9HAI PHONG 2023/07/2016 16:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
128/HK/16/CVHHNT-VP90231463WGM.BINH NGUYEN 6823/07/2016 15:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
234/TP/CVHHÐT SG - 5090LA MARGUERITE23/07/2016 15:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
161/CVHHMT SG 5248MEKONG EXPLORER23/07/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
007/CVHHÐT9507506XVKKMEKONGTRANS 0123/07/2016 15:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
052/07/16/CVHHNT-BN9533517XVTMHAI PHONG 3623/07/2016 13:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
051/07/16/CVHHNT-BN HONG BANG 68HONG BANG 6823/07/2016 11:30CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
179.16.ND9/D9DCVHHCT96085943WKG9VICTORIA 6823/07/2016 11:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
20160723.411.GPRC/CVHH.QN  HOANG LOC 25HOANG LOC 2523/07/2016 10:05BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
231/TP/CVHHÐT SG-3007SHIPMARIN 2023/07/2016 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
233/TP/CVHHÐT SG-4990SHIPMARIN 2723/07/2016 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
232/TP/CVHHÐT SG-3008SHIPMARIN 2123/07/2016 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
050/07/16/CVHHNT-BN HUNG HAU 07HUNG HAU 07-ALCI23/07/2016 08:44CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
20160723.410.GPRC/CVHH.QN  XVFVQUANG VINH 1723/07/2016 08:27BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
341/KD/16/CVHHNT-VP8122892JVNF5FLORA23/07/2016 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
000833 PHÚ QUÝPHU QUY23/07/2016 05:30CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
18378 3WKD9TRUONG XUAN 3622/07/2016 18:49ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
18378 3WKD9TRUONG XUAN 3622/07/2016 18:49ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
340/KD/16/CVHHNT-VP7432331X V L PLONG PHU 0322/07/2016 17:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
000741/GPRC-CVHHNA DAI DUONG 19DAI DUONG 1922/07/2016 16:17CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
091/07/16/CVHHNT XVLRLONG PHÚ 0422/07/2016 16:15CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
017/07/16/CVHHNT-VP88221053WCADEVELOPMENT22/07/2016 16:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
183769279616HPBUSILVER HAWK22/07/2016 15:42GÒ DẦU B3 Xem GPRC
1829596876319V2270LEO ASPHALT I22/07/2016 11:01GÒ DẦU A3 Xem GPRC
049/07/16/CVHHNT-BN TAN VIET 27TAN VIET 2722/07/2016 11:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
831 HOANG PHUC 27HOANG PHUC 2722/07/2016 10:30CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
000831 HOÀNG PHÚC 27HOÀNG PHÚC 2722/07/2016 10:30CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
090/07/16/cvhhnt95717893WZCNHAT TAN 1522/07/2016 09:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
016/07/16/CVHHNT-VP XVCE9BINH DUONG 83822/07/2016 07:45CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
016/07/16/CVHHNT-VP XVVCPHUONG DONG 36 ALCI22/07/2016 07:45CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
339/KD/16/CVHHNT-VP7821489XVLQNHA BE 0322/07/2016 04:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
0024/CVHHMT-HP78103253WDG9DUONG DONG 1821/07/2016 22:00CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
338/KD/16/CVHHNT-VP7608095X V L RLONG PHU 0421/07/2016 21:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
088/07/16/CVHHNT XVLPLONG PHÚ 0321/07/2016 20:34CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
1809591620693WHP9STS PIONEER21/07/2016 16:53PHƯỚC THÁI Xem GPRC
010093/CVHC9149201ELUK9BUFFALO21/07/2016 16:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
68/TP/CVHHÐT DT-22552DONG THAP 1521/07/2016 15:02KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
337/KD/16/CVHHNT-VP94041563WWLPETROLIMEX 1221/07/2016 15:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
230/TP/CVHHÐT SG - 6345CRUISECO ADVENTURER21/07/2016 14:53KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20160721.409.GPRC/CVHH.QN  3WIU9MINH DUC PHAT 6821/07/2016 11:16BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
09189180009XVOGVTB STAR21/07/2016 11:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
000003/CVHHMT-LA X V V YNAM NINH 09 - BLC21/07/2016 10:30CẢNG XI MĂNG FU-I Xem GPRC
086/07/16/CVHHNT 3WDN9TRUONG AN 13621/07/2016 09:41CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
18155 3WLL9TRANG AN 0221/07/2016 09:00LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
12/CVHHMT-VL 3WYETHANG LOI 1821/07/2016 08:00CẢNG VĨNH LONG Xem GPRC