Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
1714492796303FDY6SILVER QUEEN30/11/2015 20:24GÒ DẦU B1 Xem GPRC
17143 3WPHHOANG PHUONG 1630/11/2015 17:49ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
1718990468753WDVVIET GAS30/11/2015 16:00XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
20151130.2886.GPRC/CVHH.QN 92102189HOM8AZAMARA QUEST30/11/2015 15:49KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
1714294266233FFB3 GOLDEN IZUMI30/11/2015 15:37GÒ DẦU B3 Xem GPRC
20151130.2885.GPRC/CVHH.QN 9555462XVMIVIET HUNG 0930/11/2015 15:28BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
17141 V3PTHAI XU30/11/2015 15:24GÒ DẦU B2 Xem GPRC
0284/CVHHMT SG - 7071AMADARA30/11/2015 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
23/15-VL ANH KHAC 36ANH KHAC 3630/11/2015 15:00CẢNG VĨNH LONG Xem GPRC
157051 3WRHCAT TUONG 3830/11/2015 15:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
17001 XVYITHAI THUY 8830/11/2015 15:00GÒ DẦU B3 Xem GPRC
20151130.2884.GPRC/CVHH.QN 93986203WOJMINH THO 1830/11/2015 14:36KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
538/TP/CVHHÐT TN - 0087QUOC CUONG 230/11/2015 14:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0002872/GPRC-CVHHHT87464543WYWVIET TRUNG 4530/11/2015 14:00CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
001819024920THANH HUY 126THANH HUY 12630/11/2015 13:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
00180 DUC LOC 16.DUC LOC 1630/11/2015 12:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
659/2015/CVHHAG 3WKO9PHU LOC 27-ALCI30/11/2015 11:08MỸ THỚI Xem GPRC
20151130.413.GPRC/CVHH.QB 94096873WPUTAY DO STAR30/11/2015 11:02CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
171409289881VRNB7TIGER AUTUMN30/11/2015 10:43VOPAK Xem GPRC
17188 XVDCTHANH CONG 18-ALCI30/11/2015 10:33BẾN PHAO BP18 Xem GPRC
000624/GPRC-CVHHNA90268873WJNLAM HONG 1830/11/2015 10:28CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
000623/GPRC-CVHHNA QUANG AN 01QUANG AN 0130/11/2015 10:28CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
15705094196063WPZTRUONG HAI STAR 230/11/2015 10:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
0283/CVHHMT 3W H UTRUONG XUAN 09-ALCI30/11/2015 10:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
000622/GPRC-CVHHNA9511404XVKVHÀ AN 1830/11/2015 09:49CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
15704995147433WUFLONG SON 3630/11/2015 09:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
41.15.NÐ/ÐDCVHHCT95273623WIR9CAM RANH 6830/11/2015 08:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
15704891971793FPI9SN QUEEN30/11/2015 08:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
000621/GPRC-CVHHNA8999104XVYBDAI DUONG 12530/11/2015 08:28CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
01109457244XVIHPTSC THANG LONG30/11/2015 07:28CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
20151129.2883.GPRC/CVHH.QN 9517020XURY9YUN SHENG29/11/2015 20:24KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20151129.2882.GPRC/CVHH.QN 92033943WKH9LONG PHU 1029/11/2015 20:01BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
20151129.2881.GPRC/CVHH.QN 91005049V8389GREEN PINE29/11/2015 17:42KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
17139/GPRC-CVHHDN90468873WOHHONG HA GAS29/11/2015 17:30SCT GAS Xem GPRC
868.15.NÐ/CVHHCT97005983WHH9TRUNG THAO 36-BLC29/11/2015 17:30XĂNG DẦU PETROMEKONG Xem GPRC
157046 3WZLHAI TRUONG 18 ALCI29/11/2015 16:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
658/2015/CVHHAG9535486XVYO HUU NGHI 0129/11/2015 15:39MỸ THỚI Xem GPRC
17137/GPRC-CVHHDN9478080D7AHLOI HOPE29/11/2015 15:37CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
17138-GPRC/CVHHDN 3WHWTHANH PHAT 18ALCI29/11/2015 15:36BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
089/11/15/cvhhnt XVUMDUC MINH 55529/11/2015 15:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
657/2015/CVHHAG 3WZKHOANG MINH 3629/11/2015 15:17MỸ THỚI Xem GPRC
164/TP/CVHHÐT-NРAG - 21927BAO NHU29/11/2015 15:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0002871/GPRC-CVHHHT9025558HOANG HUY 36HOANG HUY 3629/11/2015 14:58NMĐT BẾN THỦY Xem GPRC
0115483236543WEKHAI PHONG 0629/11/2015 14:40CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
78  PP20024KP29/11/2015 14:30KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
20151129.2880.GPRC/CVHH.QN 94129573WSY9HAI PHONG 0829/11/2015 13:47KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
537/TP/CVHHÐT DT-22552DONG THAP 1529/11/2015 13:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
17000 XVWOTHANH LIEM 0929/11/2015 13:30CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
088/11/15/cvhhnt TAN VIET 27TAN VIET 2729/11/2015 12:10CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
087/11/15/cvhhnt XVXXMINH PHAT 6829/11/2015 11:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20151129.2879.GPRC/CVHH.QN 9610949DUY PHAT 68DUY PHAT 6829/11/2015 10:56BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
536/TP/CVHHÐT ÐT - 12303HIEU THAO29/11/2015 10:20KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
157046 3WUGLONG SON 2529/11/2015 10:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
535/TP/CVHHÐT TG - 17677TG - 1767729/11/2015 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
163/TP/CVHHÐT-NРAG - 11584AG - 1158429/11/2015 09:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
534/TP/CVHHÐT DT-19369DONG THAP 1029/11/2015 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
867.15.NÐ/CVHHCT 3WTY9HA NGOC 0629/11/2015 09:00CẦN THƠ Xem GPRC
20151129.2878.GPRC/CVHH.QN 94041683WXEPETROLIMEX 1429/11/2015 07:41BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
866.15.NÐ/CVHHCT8419350XVGJLONG PHU 0929/11/2015 07:30TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ Xem GPRC
20151129.2877.GPRC/CVHH.QN 9588316SVBN2FIGALIA PRUDENCE29/11/2015 06:46CẢNG BIỂN HÒN GAI Xem GPRC
0808954192XVSMTHAI SON29/11/2015 06:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
20151128.381.GPRC/CVHH.NA 9522829XVRMDAI LUC 0728/11/2015 22:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20151128.380.GPRC/CVHH.NA 7821489XVLQNHA BE 0328/11/2015 21:58NGHI HƯƠNG Xem GPRC
20151128.379.GPRC/CVHH.NA 92642193WJS9VIETSUN PACIFIC28/11/2015 21:58CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20151128.2876.GPRC/CVHH.QN 9520819HOSJDUMUN28/11/2015 20:22KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20151128.412.GPRC/CVHH.QB 93556423WMYTHUAN PHAT 88-ALCI28/11/2015 19:24CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20151128.2875.GPRC/CVHH.QN 8419855XVJTBMC BETA28/11/2015 18:08BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
20151128.2874.GPRC/CVHH.QN 95863949LY2244YONG JUN28/11/2015 17:59BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
16999 XVZCHOANG PHUONG 1528/11/2015 17:00CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
20151128.2873.GPRC/CVHH.QN 8665662 GIA HUNG 116828/11/2015 16:39KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20151128.2872.GPRC/CVHH.QN  XVRITHUAN PHAT 0828/11/2015 16:28KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
656/2015/CVHHAG 3WHC9VAN PHUC 12628/11/2015 16:25MỸ THỚI Xem GPRC
533/TP/CVHHÐT SG - 5090LA MARGUERITE28/11/2015 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0282/CVHHMT SG 5248MEKONG EXPLORER28/11/2015 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
000619/GPRC-CVHHNA DAI DUONG 19DAI DUONG 1928/11/2015 15:04CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
157044 3WLB9HOP NHAT 85628/11/2015 15:00VŨNG AN HÒA Xem GPRC
20151128.2871.GPRC/CVHH.QN 8663743X V Z FHOANG MINH 0728/11/2015 14:32BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
655/2015/CVHHAG HOANG GIA 36HOANG GIA 3628/11/2015 14:11MỸ THỚI Xem GPRC
15704395854553WBS9HAM RONG 0828/11/2015 14:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
0281/CVHHMT XUAIMEKONG PANDAW28/11/2015 14:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
532/TP/CVHHÐT SG - 6332MEKONG PRESTIGE28/11/2015 14:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
209/HK/15/CVHHNT-VP94752843WRPMINH PHU 1528/11/2015 12:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
1699890468753WDVVIET GAS28/11/2015 11:00GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
368-2015/CVHHTTH9563249SAO MAI 18SAO MAI 1828/11/2015 10:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20151128.411.GPRC/CVHH.QB 8979506DONG HAI 02DONG HAI 0228/11/2015 09:58CẢNG QUẢNG BÌNH(CẢNG GIANH) Xem GPRC
564/2015/CVHHAG 3WKD9TRUONG XUAN 3628/11/2015 09:47MỸ THỚI Xem GPRC
865.15.NÐ/CVHHCT BINH DUONG 663BINH DUONG 66328/11/2015 09:30TRÀ NÓC Xem GPRC
864.15.NÐ/CVHHCT HOANG BAO 68.HOANG BAO 68 - ALCI28/11/2015 09:00TRÀ NÓC Xem GPRC
162/TP/CVHHÐT-NРAG - 12086HONG VINH 428/11/2015 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
40.15.NÐ/ÐDCVHHCT95930243WHX9ROYAL FLEET28/11/2015 08:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
20151128.410.GPRC/CVHH.QB 9256444H9NMTROPICAL BREEZE28/11/2015 07:36CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
367-2015/CVHHTTH 3WVQDUC LOC 2728/11/2015 05:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
001821/GPRC-CVHHNA 3 W D F 9LONG PHU 1827/11/2015 22:15NGHI HƯƠNG Xem GPRC
001819/GPRC-CVHHNA91310083WJZ9ATLANTIC OCEAN27/11/2015 22:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20151127.409.GPRC/CVHH.QB  XVMJSON LONG 0827/11/2015 20:14CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20151127.2870.GPRC/CVHH.QN 91144883WLVVINASHIP PEARL27/11/2015 19:13KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
208/hk/15/cvhhnt-vp 3 W J M 9BINH DUONG 38827/11/2015 18:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
01010  CUU LONG 0127/11/2015 18:12CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
01010  CUU LONG 1427/11/2015 18:12CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
1713497004453FYESUN APOLLON27/11/2015 17:50GÒ DẦU A3 Xem GPRC
15704278103253WDG9DUONG DONG 1827/11/2015 17:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
531/TP/CVHHÐT SG - 7071AMADARA27/11/2015 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
863.15.NÐ/CVHHCT94493143EQP7OCEAN PROCEED27/11/2015 16:00CÁI CUI Xem GPRC
20151127.2869.GPRC/CVHH.QN  NAMTHANH35NAM THANH 3527/11/2015 15:43KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
862.15.NР3WYBTHUY AN 1627/11/2015 15:30CẦN THƠ Xem GPRC
20151127.2868.GPRC/CVHH.QN  3WVCTHANH PHAT 0127/11/2015 15:03BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
341/KD/15/CVHHNT-VP92558303WMUPETROLIMEX 0827/11/2015 14:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
482/VX/CVHHÐT XUAJTONLE PANDAW27/11/2015 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
15704192647383WMN9TRUONG HAI STAR 327/11/2015 14:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
185/CVLM9548471XVQGHOÀNG BẢO 1827/11/2015 14:29CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
20151127.408.GPRC/CVHH.QB  CAT TUONG 26CAT TUONG 2627/11/2015 14:12CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20151127.2867.GPRC/CVHH.QN 96000593WJR9ROYAL 8927/11/2015 14:07BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
77  PP20035KP27/11/2015 13:30KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
20151127.407.GPRC/CVHH.QB  HOANG THINH 17HOANG THINH 1727/11/2015 11:46CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
011479248198XVGF9PACIFIC 0127/11/2015 10:30CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
20151127.2866.GPRC/CVHH.QN  XVAGTIEN DAT 0827/11/2015 10:24KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20151127.2865.GPRC/CVHH.QN  3WMG9CFC 0127/11/2015 10:19BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
001818/GPRC-CVHHNA 3WYDHAI TRUONG27/11/2015 10:15CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20151127.2864.GPRC/CVHH.QN 96985633WKU9VINACOMIN 0527/11/2015 09:06CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20151127.2863.GPRC/CVHH.QN 98518133WBO9VINACOMIN HA LONG27/11/2015 09:00CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
0057/CVHHMT95997433WKX9VIET STAR27/11/2015 09:00CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
20151127.2862.GPRC/CVHH.QN  3WIHPHU HAI 27-ALCI27/11/2015 08:53KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
861.15.NР3WGA9HAI THANH 26 - BLC27/11/2015 08:30CẦN THƠ Xem GPRC
001817/GPRC-CVHHNA95554503WMU9TRUONG SON 1627/11/2015 08:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
860.15.NÐ90468753WDVVIET GAS27/11/2015 08:00XĂNG DẦU TRÀ NÓC Xem GPRC
169979527386XVNZMINH PHAT 0927/11/2015 07:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
20151126.373.GPRC/CVHH.NA 95268499LY2250GAO XIN 626/11/2015 20:57CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20151126.372.GPRC/CVHH.NA 9648702VRKR8KAI XIANG26/11/2015 20:49CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20151126.371.GPRC/CVHH.NA 95234193WWDTHANH THANH DAT 0526/11/2015 20:48CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
011/11/15/CVHHNT-VP94405643ENY9BIZEN26/11/2015 19:30CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
056/11/15/CVHHNT-BN 3WWPTHANH DAT 1826/11/2015 18:18CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
1699690468873WOHHONG HA GAS26/11/2015 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
20151126.2861.GPRC/CVHH.QN  XVQOHOANG VU 0126/11/2015 16:43CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
109637296V7AI2ARUNA ISMAIL26/11/2015 16:00CẢNG AN THỚI Xem GPRC
1718795652973WGZVU HOANG 0926/11/2015 16:00BẾN PHAO BP18 Xem GPRC
20151126.2860.GPRC/CVHH.QN 91375833WCWPETROLIMEX 0626/11/2015 15:48BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
0280/CVHHMT SG - 6332MEKONG PRESTIGE26/11/2015 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
366-2015/CVHHTTH9192167C6FN6SILVER SHADOW26/11/2015 15:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
17130 XVYEVIET HAI 0626/11/2015 14:38ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
17131 3WVFTHANH LUYEN 3626/11/2015 14:38BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
20151126.2859.GPRC/CVHH.QN  3WMW9VINACOMIN CAM PHA26/11/2015 14:36CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
080/11/15/CVHHNT XVQH9PACIFIC OCEAN 0126/11/2015 14:34QUÂN CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
081/11/15/CVHHNT 3WAMANH DUY 16826/11/2015 14:33CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20151126.2858.GPRC/CVHH.QN  3WMF9VINACOMIN 0726/11/2015 13:53CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
340/KD/15/CVHHNT7405405XVDBLONG PHU 0626/11/2015 13:50CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20151126.2857.GPRC/CVHH.QN  XVZYHA THANH 4526/11/2015 11:47BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
1699585142773WKNAQUAMARINE GAS26/11/2015 11:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
20151126.2856.GPRC/CVHH.QN  X V Y CLONG SON 3926/11/2015 10:37CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
530/TP/CVHHÐT SG - 6345CRUISECO ADVENTURER26/11/2015 10:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20151126.2855.GPRC/CVHH.QN 8669228X V O KNAM THINH 6826/11/2015 10:21KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
161/TP/CVHHÐT-NРAG - 19766AG - 1976626/11/2015 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1032/CVHHÐT-NРAG 19579AG 1959726/11/2015 10:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1034/CVHHÐT-NРVL 14415CUU LONG 0426/11/2015 10:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
859.15.NÐ/CVHHCT8666006 BINH DUONG 64926/11/2015 09:30TRÀ NÓC Xem GPRC
858.15.NÐ/CVHHCT 3WBM9TRUNG HUY 58826/11/2015 09:30TRÀ NÓC Xem GPRC
652/2015/CVHHAG95509793WHW9MEKONG26/11/2015 09:22CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
20151126.2854.GPRC/CVHH.QN  3WCV9QUANG VINH 6826/11/2015 09:01KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20151126.2853.GPRC/CVHH.QN 8651855V3QK9NEW SILK ROAD 126/11/2015 08:57BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20151126.2852.GPRC/CVHH.QN 91365533 WVBNEPTUNE STAR26/11/2015 08:26KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0109974077383WZO SA PA26/11/2015 08:26CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI MỎ THĂNG LONG- ĐÔNG ĐÔ Xem GPRC
651/2015/CVHHAG 3WCM9VIET THANG 12626/11/2015 07:44MỸ THỚI Xem GPRC
1031/CVHHÐT-NРÐT-07672TRUONG HAI 326/11/2015 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1030/CVHHÐT-NРAG-03178AG-0317826/11/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1029/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0426/11/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
034/CVHHÐT-NРDT-19991DONG THAP 1126/11/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
481/VX/CVHHÐT XUDA1TOUM TEAV26/11/2015 07:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
339/KD/15/CVHHNT-VP92912003WPL9NHA BE 0825/11/2015 19:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
0101799149201ELUK9BUFFALO25/11/2015 19:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
20151125.2851.GPRC/CVHH.QN 9097032XUBW5FAROCEAN STAR25/11/2015 18:27KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
94.15.XC/CVHHCT9461714V7VC3SONGA EAGLE25/11/2015 17:30PV OIL CẦN THƠ Xem GPRC
1712996876319V2270LEO ASPHALT I25/11/2015 17:10GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
1699490468873WOHHONG HA GAS25/11/2015 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
479/VX/CVHHÐT SG 5248MEKONG EXPLORER25/11/2015 16:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
649/2015/CVHHAG8987981XVFYHOANG PHUONG 12625/11/2015 16:13MỸ THỚI Xem GPRC
648/2015/CVHHAG95608073WDZ9ROYAL 0925/11/2015 16:12CẢNG VỤ HÀNG HẢI AN GIANG Xem GPRC
650/2015/CVHHAG 3WGK9NGOC LAN 1725/11/2015 16:11MỸ THỚI Xem GPRC
055/11/15/CVHHNT-BN HONG BANG 68HONG BANG 6825/11/2015 16:04CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
529/TP/CVHHÐT SG - 5996AMALOTUS25/11/2015 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1028/CVHHÐT-NРDT-14399DONG THAP 0825/11/2015 16:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
033/CVHHÐT90974103 WWMMEKONGTRANS 0225/11/2015 16:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
001817/GPRC-CVHHNA574012241XVGT.QUANG PHUONG 1725/11/2015 16:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
480/VX/CVHHÐT XUAIMEKONG PANDAW25/11/2015 15:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
078/11/15/CVHHNT7405405XVDBLONG PHU 0625/11/2015 14:30CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
078/11/15/CVHHNT7405405XVDBLONG PHU 0625/11/2015 14:30CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
20151125.406.GPRC/CVHH.QB  3WJW9VICTORIA 0825/11/2015 14:28CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
17128 3WEK9TRUONG AN 1725/11/2015 14:06ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
073/ÐM/15/CVHHNT-VP91072539WFE9THAILINE 325/11/2015 14:00CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
338/KD/15/CVHHNT-VP9354894VREF6ATLANTIC LILY25/11/2015 13:46CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20151125.2850.GPRC/CVHH.QN 90829583EWC9COUNTESS SEA25/11/2015 13:33KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
074/ÐM/15/CVHHNT-VP 3WVWCNT 70025/11/2015 13:00CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
1027/CVHHÐT-NРÐT-01028SONG TIEN 0225/11/2015 13:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
0279/CVHHMT XUAJTONLE PANDAW25/11/2015 12:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
171869509889XVWAVINAKANSAI 0125/11/2015 12:00LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
20151125.2849.GPRC/CVHH.QN 9192167C6FN6SILVER SHADOW25/11/2015 10:54KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
528/TP/CVHHÐT AG - 13257KIM LOI25/11/2015 10:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20151125.2848.GPRC/CVHH.QN  XVSLTHANH THANG 1825/11/2015 10:03BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
857.15.NРXVYTNAM MIEN TRUNG 3625/11/2015 10:00CẦN THƠ Xem GPRC
160/TP/CVHHÐT-NРAG - 19819AG - 1981925/11/2015 09:15KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1026/CVHHÐT-NРAG-04444TAN LONG25/11/2015 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
39.15.NÐ/ÐDCVHHCT90036533WFLHAI PHONG 0225/11/2015 08:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
76  KP2007525/11/2015 08:30KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
1025/CVHHÐT-NРAG-03178AG-0317825/11/2015 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1024/CVHHÐT-NРÐT-07672TRUONG HAI 325/11/2015 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1023/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0425/11/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1022/CVHHÐT-NРÐT-00953MINH PHAT25/11/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
0278/CVHHMT9118800HSB4569TASCO AMORN24/11/2015 19:10CẢNG MỸ THO Xem GPRC
20151124.2847.GPRC/CVHH.QN 9023938SAO MAI 136SAO MAI 13624/11/2015 18:44KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
076/11/15/CVHHNT9561124XVJDVAN KIEU 1824/11/2015 18:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
0054/11/15/CVHHNT-BN96876319V2270LEO ASPHALT I24/11/2015 17:43CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20151124.2846.GPRC/CVHH.QN  VRMG2TIAN SHAN24/11/2015 17:30KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
336/KD/15/CVHHNT-VP93596363WUSPETROLIMEX 1124/11/2015 17:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
1712795603263FKL4GREAT SPRING24/11/2015 17:21GÒ DẦU B3 Xem GPRC
1699390468873WOHHONG HA GAS24/11/2015 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
159/TP/CVHHÐT-NРDT-19369DONG THAP 1024/11/2015 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
16992 XVXZTUAN HUNG 0624/11/2015 16:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
073/11/15/CVHHNT89904073WFYLONG PHU 0824/11/2015 15:22CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
0277/CVHHMT SG - 6345CRUISECO ADVENTURER24/11/2015 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
076 KG-46754DUONG DONG 0924/11/2015 15:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
1718590468753WDVVIET GAS24/11/2015 15:00LPG HỒNG MỘC Xem GPRC
0114094129693WWF9HAI PHONG 1924/11/2015 14:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
478/VX/CVHHÐT SG 6702MEKONG NAVIGATOR24/11/2015 14:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20151124.2845.GPRC/CVHH.QN  3WMA9VINACOMIN 0624/11/2015 13:52KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20151124.2844.GPRC/CVHH.QN 9509085V3VA3PANURGE24/11/2015 10:57KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
072/ÐM/15/CVHHNT-VP92286291H3LY1TOYO EAGLE24/11/2015 10:45CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
011398517645HO9089LAM HONG24/11/2015 10:30CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
011388213079HP3656HAI DUONG 0224/11/2015 10:20CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
158/TP/CVHHÐT-NРTG - 22888PHUONG DUNG 224/11/2015 10:20KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0113793715679VEZ8LEWEK PENGUIN24/11/2015 10:15CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
010/11/15/CVHHNT-VP95678313WGP9BRAVE24/11/2015 10:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
010178 CM64627ACHEUNG KAM WAH24/11/2015 10:00CẢNG HÒN CHÔNG Xem GPRC
071/ÐM/15/CVHHNT-VP89301603WEOCNT 100024/11/2015 10:00CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
20151124.2843.GPRC/CVHH.QN  3WIC9TRUONG AN 1624/11/2015 09:41BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20151124.2842.GPRC/CVHH.QN  XVTSTHANH DAT 28 - ALCI24/11/2015 09:22CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20151124.2841.GPRC/CVHH.QN 8705992ELMA6TAIO COSMOS24/11/2015 08:56BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
647/2015/CVHHAG XVUYTHANG LOI 2724/11/2015 08:41MỸ THỚI Xem GPRC
1712690468873WOHHONG HA GAS24/11/2015 08:16ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
20151124.2840.GPRC/CVHH.QN 8775698XVWVHAI VIET 8624/11/2015 08:04BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
008/11/15/CVHHNT-NTH94752963WRQMINH PHU 1724/11/2015 08:00CẢNG NINH CHỮ Xem GPRC
1718489075893EIL8PRIME SENATOR24/11/2015 08:00XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
20151124.2839.GPRC/CVHH.QN 87126473EGA7SHANDONG EXPRESS24/11/2015 06:14BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
335/kd/15/cvhhnt-vp7821489XVLQNHA BE 0323/11/2015 23:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20151123.405.GPRC/CVHH.QB 95638733WEM9MARITIME 0123/11/2015 20:28CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
38.15.NÐ/ÐDCVCT95966983WBY9DAI LUC 1823/11/2015 17:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
527/TP/CVHHÐT SG - 6332MEKONG PRESTIGE23/11/2015 17:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20151123.2838.GPRC/CVHH.QN 83236543WEKHAI PHONG 0623/11/2015 16:53KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
206/HK/15/CVHHNT-VP XVRSTHIEN ANH 0823/11/2015 16:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
207/HK/15/CVHHNT-VP88389583WCJTOAN THANG 2723/11/2015 16:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20151123.2837.GPRC/CVHH.QN 96696413WII9VAN MINH 6823/11/2015 16:13KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
010989457244XVIHPTSC THANG LONG23/11/2015 15:49CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
0276/CVHHMT SG - 5996AMALOTUS23/11/2015 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
052/11/15/cvhhnt-bn XVRXBINH NGUYEN 16823/11/2015 14:54CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
171259272814DSRN3WOOJIN CHEMI23/11/2015 14:44GÒ DẦU B1 Xem GPRC
184/CVLM  X V I GTRUONG HUNG 1823/11/2015 13:59CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
157040 3WWBQUANG ANH 1823/11/2015 12:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
364-2015/CVHHTTH9528718DSQK8OCEAN WORLD23/11/2015 11:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
364-2015/CVHHTTH9528718DSQK8OCEAN WORLD23/11/2015 11:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
474/VX/CVHHÐT SG 6076THE JAHAN23/11/2015 11:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
16991 3WUQMAI DUONG 12623/11/2015 11:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
20151123.2836.GPRC/CVHH.QN 9573294XVEPVINACOMIN 0223/11/2015 10:46CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
000617/GPRC-CVHHNA86536453WDX9VIET TRUNG 3623/11/2015 10:33CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
20151123.2835.GPRC/CVHH.QN 95433043WZRBLUE STAR23/11/2015 10:16KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
287/cvlm  TH 036823/11/2015 10:12CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
646/2015/CVHHAG XVRUTHAI HA 1823/11/2015 09:59MỸ THỚI Xem GPRC
069/11/15/CVHHNT 3WJFBINH NGUYEN 1923/11/2015 09:34CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
15703993730603WMRAN PHU 8623/11/2015 09:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
526/TP/CVHHÐT AG 21799AG 2179923/11/2015 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0275/CVHHMT BINH DUONG 663BINH DUONG 66323/11/2015 09:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
0056/CVHHMT90754249VLKOCEAN COUGAR23/11/2015 09:00CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
068/11/15/CVHHNT 3WEYVIET PHUC 0523/11/2015 08:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
473/VX/CVHHÐT SG6818AVALON SIEM RIEP23/11/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
157/TP/CVHHÐT-NРDT 14949DT 1494923/11/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
856.15.NÐ/CVHHCT92912003WPL9NHA BE 0823/11/2015 08:00TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ Xem GPRC
001809/GPRC-CVHHNA 3WNE9PHUC KHANH23/11/2015 07:56CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20151123.2834.GPRC/CVHH.QN 91238553 F G D 5NEW SAILING1 23/11/2015 07:16KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
1018/CVHHÐT-NРÐT-00518DFC 0123/11/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1020-CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0423/11/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
855.15.NРXVLRLONG PHÚ 0423/11/2015 07:00TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ Xem GPRC
171249474606BITYSHAN REN22/11/2015 17:55GÒ DẦU A3 Xem GPRC
1699090468873WOHHONG HA GAS22/11/2015 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
007/11/15/CVHHNT-NTH MINH KHAI 19.MINH KHAI 1922/11/2015 17:00CẢNG NINH CHỮ Xem GPRC
20151122.2833.GPRC/CVHH.QN 9248198XVGF9PACIFIC 0122/11/2015 16:59KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
066/11/15/CVHHNT 3WVWCNT 70022/11/2015 16:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
15703892647383WMN9TRUONG HAI STAR 322/11/2015 16:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
050/11/15/CVHHNT-BN89773143 W M D 9PHUONG GIANG 18922/11/2015 16:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
17122 NGOC LINH 18.NGOC LINH 1822/11/2015 15:33BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
0274/CVHHMT SG 6702MEKONG NAVIGATOR22/11/2015 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
001808/GPRC-CVHHNA9026930GOLDEN SEA 9999GOLDEN SEA 999922/11/2015 14:59CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
472/VX/CVHHÐT XUAJTONLE PANDAW22/11/2015 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
471/VX/CVHHÐT SG6342BASSAC PANDAW22/11/2015 14:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
15703795147313WUELONG SON 3522/11/2015 14:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
523/TP/CVHHÐT SG-5882DONG TIEN 0122/11/2015 12:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
522/TP/CVHHÐT SG-3976SHIPMARIN 2422/11/2015 12:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
524/TP/CVHHÐT SG 3978SHIPMARIN 2622/11/2015 12:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20151122.2832.GPRC/CVHH.QN  3WLI9ANH PHUC 1822/11/2015 11:58KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
470/VX/CVHHÐT SG 7125MEKONG PRINCESS22/11/2015 11:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
011349125918JVBH6PACIFIC STAR22/11/2015 10:29CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
469/VX/CVHHÐT  AQUA MEKONG22/11/2015 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
01133 HOANG PHUC 27HOANG PHUC 2722/11/2015 09:30CẢNG PHÚ QUÝ Xem GPRC
37.15.NÐ/ÐDCVHHCT9119189XVVOCOMATCE STAR22/11/2015 09:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
001806/GPRC-CVHHNA9522829XVRMDAI LUC 0722/11/2015 09:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
001807/GPRC-CVHHNA9496874V3VA4GUO SHUN 1222/11/2015 09:00CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
049/11/15/CVHHNT-BN9563249SAO MAI 18SAO MAI 1822/11/2015 09:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
363-2015/CVHHTTH SON TRASON TRA22/11/2015 09:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
0017890230229XVZOTIEN DAT 0922/11/2015 09:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20151122.2831.GPRC/CVHH.QN 92558303WMUPETROLIMEX 0822/11/2015 08:44BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
645/2015/cvhhag X V T KTRUNG THANH 18 -ALCI22/11/2015 08:30MỸ THỚI Xem GPRC
469/VX/CVHHÐT XUDAIIINDOCHINE22/11/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
362-2015/CVHHTTH8736203WVMLUKS (VIET NAM) 1022/11/2015 08:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
011269380661D5AC5MARIA PRINCESS22/11/2015 08:00CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
1016/CVHHÐT-NРÐT-05689SONG TIEN 0722/11/2015 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
854.15.NÐ8419350XVGJLONG PHU 0922/11/2015 07:30TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ Xem GPRC
361-2015/CVHHTTH91456713FIQ6STELLAR CUPID22/11/2015 07:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20151122.404.GPRC/CVHH.QB  XVURPHU LONG 0622/11/2015 07:15CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20151121.2830.GPRC/CVHH.QN 9336452HUY AN 36HUY AN 3621/11/2015 19:31BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
008/11/15/CVHHNT-VP VU LONG 06VU LONG 0621/11/2015 17:30CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
048/11/15/CVHHNT-BN 3WEYVIET PHUC 0521/11/2015 17:20CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
0101769149201ELUK9BUFFALO21/11/2015 17:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
334/KD/15/CVHHNT-VP89904073WFYLONG PHU 0821/11/2015 17:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
521/TP/CVHHÐT SG - 6345CRUISECO ADVENTURER21/11/2015 16:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
16989 XVUXHOP PHAT 3621/11/2015 16:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
520/TP/CVHHÐT SG - 6584MEKONG PRESTIGE II21/11/2015 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
75  PP20035KP21/11/2015 16:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
0273/CVHHMT SG 6076THE JAHAN21/11/2015 15:45CẢNG MỸ THO Xem GPRC
1698895511293WEJNAM PHUONG 02 VT21/11/2015 15:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
1570369279642HSB 4561TASCO ANAN21/11/2015 15:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
20151121.2829.GPRC/CVHH.QN 96321933WHV9DUC PHAT 6821/11/2015 14:32KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
644/2015/CVHHAG9550993XVVXQUANG MINH 621/11/2015 14:06CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
17121/gprc-cvhhdn8740072XUAW2HUA YUN 1221/11/2015 14:05GÒ DẦU B4 Xem GPRC
1698793556423WMYTHUAN PHAT 88-ALCI21/11/2015 14:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
853.15.NÐ90468873WOHHONG HA GAS21/11/2015 13:00TOTAL GAS Xem GPRC
20151121.2828.GPRC/CVHH.QN 90068773WJKOCEAN STAR21/11/2015 11:05KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
852.15.NÐ95479343WCA9NIMEX 0121/11/2015 11:00CẦN THƠ Xem GPRC
157035 3WLB9HOP NHAT 85621/11/2015 09:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
1011/CVHHÐT-NРÐT-01638SONG TIEN 0521/11/2015 09:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1013/CVHHÐT-NРAG-11043AG-1104321/11/2015 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
157034 XVVKLONG SON 5721/11/2015 09:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
1014/CVHHÐT-NРAG-04444TAN LONG21/11/2015 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1015/CVHHÐT-NРÐT-07672TRUONG HAI 321/11/2015 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1010/CVHHÐT-NРDT-10093DONG THAP 0621/11/2015 08:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1008/CVHHÐT-NРVL-14415CUU LONG 421/11/2015 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
465/VX/CVHHÐT XUDA IIILAN DIEP21/11/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
00177 XVND9TRUONG XUAN 0221/11/2015 08:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
1012/CVHHÐT-NРAG 19579AG 1959721/11/2015 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1009/CVHHÐT-NРÐT-11727DFC 0321/11/2015 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
518/TP/CVHHÐT DT-19369DONG THAP 1021/11/2015 07:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
517/TP/CVHHÐT SG - 5012TAY NAM 1021/11/2015 07:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1007/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0421/11/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC