Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
002493605703WUYMINH TUAN 2723/06/2017 11:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
243/2017/CVHHAG92911579WFG3MARUGAWA20/06/2017 13:50MỸ THỚI Xem GPRC
00239460875XVFXHOANG TRIEU 3618/06/2017 18:30CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
240/2017/CVHHAG 3WMG9CFC 0118/06/2017 12:45MỸ THỚI Xem GPRC
241/2017/CVHHAG88408583ECV2HONOUR18/06/2017 12:44CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
000117/CVHHMT SG 6076THE JAHAN17/06/2017 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
238/2017/CVHHAG XVWFÐ?I VI?T 1015/06/2017 17:07MỸ THỚI Xem GPRC
239/2017/CVHHAG97928073WID9CFC 0215/06/2017 17:06MỸ THỚI Xem GPRC
236/2017/CVHHAG9524360XVRLDONG THIEN PHU DIAMOND15/06/2017 16:09CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
237/2017/cvhhag9589217VRHI6EASTERN PEARL15/06/2017 16:02CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG Xem GPRC
0005/CVHHMT-VL9446245XVTCDONG THIEN PHU GOLDEN15/06/2017 06:00CẢNG VĨNH LONG Xem GPRC