Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
129/2017/CVHHAG 3WFL9STAR 02-BLC23/03/2017 07:27MỸ THỚI Xem GPRC
48  PP20024KP22/03/2017 18:30KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
00368988947MINH PHAT 45MINH PHAT 4522/03/2017 15:30CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
37489108233WUV9DUONG DONG PETRO 0122/03/2017 10:30BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
127/2017/CVHHAG95411363WYMBINH DUONG 95522/03/2017 08:15MỸ THỚI Xem GPRC
000007/CVHHMT-LA93556423WMYTHUAN PHAT 88-ALCI21/03/2017 16:00CẢNG XI MĂNG FU-I Xem GPRC
078/CVHHMT SG - 5090LA MARGUERITE21/03/2017 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
077/CVHHMT SG - 7071AMADARA20/03/2017 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
040 SG 6710DUONG DONG SG 0120/03/2017 09:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
45  PP20024KP19/03/2017 20:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
44  KP2007519/03/2017 12:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
36478103253WDG9DUONG DONG 1819/03/2017 10:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
000076/CVHHMT SG 5248MEKONG EXPLORER18/03/2017 14:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
36089108233WUV9DUONG DONG PETRO 0118/03/2017 09:15BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
43  PP20024KP16/03/2017 20:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
038 SG-7735DUONG DONG 0916/03/2017 11:15BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
003595511293WEJNAM PHUONG 02 VT15/03/2017 11:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
074/CVHHMT SG6342BASSAC PANDAW15/03/2017 10:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
075/CVHHMT9279642HSB 4561TASCO ANAN15/03/2017 10:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
35294269463WIN9PVT MERCURY14/03/2017 16:30CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
072/CVHHMT SG - 6345CRUISECO ADVENTURER14/03/2017 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
0006/CVHHMT XVNQPHU SON 2614/03/2017 15:00CẢNG XI MĂNG FU-I Xem GPRC
41  PP20024KP13/03/2017 19:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
117/2017/CVHHAG9628582NAM KHANH 26NAM KHANH 2613/03/2017 16:16MỸ THỚI Xem GPRC
42  PP20035KP13/03/2017 16:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
071/CVHHMT SG - 5996AMALOTUS13/03/2017 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC