Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
20151010.363.GPRC/CVHH.QB  3WXFNAM VY 6910/10/2015 09:23CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
043/10/15/CVHHNT93621643 W M ONGOC PHAT 56809/10/2015 21:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
015/10/15/cvhhnt-bn92762989V9433AD PHOENIX09/10/2015 20:16CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
042/10/15/CVHHNT XVSUSAO BIEN 1609/10/2015 18:48CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20151009.2533.GPRC/CVHH.QN 95518443WPFNEW OCEAN 2709/10/2015 18:46BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
027/15/gp NB 6782HOANG TRUNG 1609/10/2015 17:20CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
426/TP/CVHHÐT SG - 5996AMALOTUS09/10/2015 16:20KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
856/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0409/10/2015 16:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
16807 XVPDHAI LONG 25 - ALCI09/10/2015 16:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
134/TP/CVHHÐT-NРÐT 17399HONG QUAN09/10/2015 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20151009.362.GPRC/CVHH.QB  3WRHCAT TUONG 3809/10/2015 15:46CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20151009.2532.GPRC/CVHH.QN  3WFU9HOA MAI 6809/10/2015 15:44KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20151009.361.GPRC/CVHH.QB 93804273EKK4SUNRISE MIYAJIMA09/10/2015 15:34CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20151009.2531.GPRC/CVHH.QN 9191759XVYWPETROLIMEX 1509/10/2015 14:43BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
20151009.360.GPRC/CVHH.QB  XVYITHAI THUY 8809/10/2015 14:02CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20151009.2530.GPRC/CVHH.QN 9483188A8SY8E.R. BERGAMO09/10/2015 11:54KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20151009.2529.GPRC/CVHH.QN  3WFNHUNG THANG 1709/10/2015 11:20KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
773.15.NÐ9573294XVEPVINACOMIN 0209/10/2015 11:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
855/ ÐT-07672TRUONG HAI 309/10/2015 10:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20151009.2528.GPRC/CVHH.QN 87464543WYWVIET TRUNG 4509/10/2015 09:56NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU HẠ LONG Xem GPRC
288/KD/15/CVHHNT-VP96072039V2921BW KESTREL09/10/2015 09:45CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20151009.2527.GPRC/CVHH.QN 9142095XVXFVINASHIP DIAMOND09/10/2015 09:36KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20151009.2526.GPRC/CVHH.QN 95759933WLMGREAT TRUST DRAGON 209/10/2015 09:29BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
16806 CAT TUONG 26CAT TUONG 2609/10/2015 09:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
727.15.ND/CVHHCT8656336NAM HAI 2NAM HAI 209/10/2015 09:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
855/CVHHÐT-NРÐT-07672TRUONG HAI 309/10/2015 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
287/kd/15/cvhhnt-vp92558303WMUPETROLIMEX 0809/10/2015 08:50CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20151009.2525.GPRC/CVHH.QN 9588304SVBM2FIGALIA NAVIGATOR09/10/2015 08:32BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
555/2015/CVHHAG HOANG LOC 25HOANG LOC 2509/10/2015 08:25MỸ THỚI Xem GPRC
365/VX/CVHHÐT SG 6702MEKONG NAVIGATOR09/10/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
854/CVHHÐT-NРAG-04444TAN LONG09/10/2015 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
364/VX/CVHHÐT DT-18586SAVIMEX 0909/10/2015 07:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
853/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0409/10/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20151008.2524.GPRC/CVHH.QN 87437499LY2294YONG JUN 1708/10/2015 22:17BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
014/10/15/CVHHNT-BN 3 W Z LHAI TRUONG 18-ALCI08/10/2015 21:57CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
013/10/15/CVHHNT-BN 3WUQMAI DUONG 12608/10/2015 17:50CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
15604395234193WWDTHANH THANH DAT 0508/10/2015 17:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
039/10/15/CVHHNT89301603WEOCNT 100008/10/2015 17:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
003/10/15/CVHHNT-NTH X V J UHAI PHUONG 0108/10/2015 17:00CẢNG NINH CHỮ Xem GPRC
168049143130XVOVSAI GON GAS08/10/2015 16:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
771.15.NÐ/CVHHCT85138573EVZ8VENUS 0908/10/2015 16:00TOTAL GAS Xem GPRC
554/2015/CVHHAG XVJYKIEN GIANG 3608/10/2015 15:56MỸ THỚI Xem GPRC
553/2015/CVHHAG 3WGK9NGOC LAN 1708/10/2015 15:34MỸ THỚI Xem GPRC
425/TP/CVHHÐT SG - 5090LA MARGUERITE08/10/2015 15:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
168059547922XVVZTUAN DUNG 2508/10/2015 15:30GÒ DẦU B3 Xem GPRC
20151008.2523.GPRC/CVHH.QN 8419855XVJTBMC BETA08/10/2015 15:16KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
552/2015/CVHHAG 3 W N P 9MINH DUC 1808/10/2015 15:08MỸ THỚI Xem GPRC
421/TP/CVHHÐT SG - 7071AMADARA08/10/2015 15:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
424/TP/CVHHÐT SG 4909CAI MEP 1608/10/2015 15:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
15604295147313WUELONG SON 3508/10/2015 15:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
0229/CVHHMT SG 6584MEKONG PRESTIGE II08/10/2015 14:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
1689996163199WLC7HUB 16 + PALLADIUM 2208/10/2015 14:27GÒ DẦU B3 Xem GPRC
59/SÐ/CVHHÐT  AQUA MEKONG08/10/2015 13:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
09589548483XVTOHOANG BAO 2808/10/2015 12:30CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
1689889773143 W M D 9PHUONG GIANG 18908/10/2015 11:08ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
20151008.2522.GPRC/CVHH.QN  XVXZTUAN HUNG 0608/10/2015 10:33KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
09578213079HP3656HAI DUONG 0208/10/2015 10:30CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
20151008.2521.GPRC/CVHH.QN  3WKD9TRUONG XUAN 3608/10/2015 10:10KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
551/2015/CVHHAG 3WTETRUNG THANH 36 - ALCI08/10/2015 09:55MỸ THỚI Xem GPRC
095691311259MCO3BUNGA KELANA DUA08/10/2015 09:30TRẠM XUẤT DẦU RUBY II PHÂN CẢNG XUẤT DẦU THÔ KHÔNG BẾN MỎ HỒNG NGỌC Xem GPRC
15604192647383WMN9TRUONG HAI STAR 308/10/2015 09:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
423/TP/CVHHÐT BV1233NEWPORT CYPRESS 0208/10/2015 09:25KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
422/TP/CVHHÐT AG - 13546AG - 1354608/10/2015 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
770.15.NÐ/CVHHCT 3WUTBINH DUONG 12608/10/2015 09:00TRÀ NÓC Xem GPRC
16803 3WMKNGUYEN PHAT 36908/10/2015 09:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
155036  PHU LONG 0808/10/2015 09:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
000579/GPRC-CVHHNA86536453WDX9VIET TRUNG 3608/10/2015 08:47CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
000578/GPRC-CVHHNA7233943XVNTBINH PHUONG 3608/10/2015 08:31HƯNG HÒA Xem GPRC
20151008.2520.GPRC/CVHH.QN 91365533 WVBNEPTUNE STAR08/10/2015 08:24KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
852/CVHHÐT-NРAG 19579AG 1959708/10/2015 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
363/VX/CVHHÐT XUDA IIILAN DIEP08/10/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
850/CVHHÐT-NРÐT-07672TRUONG HAI 308/10/2015 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20151008.3089.GPRC/CVHH.HCM 8909446XVEQTC FRIENDSHIP08/10/2015 07:56CTCP XM HA LONG Xem GPRC
20151008.3088.GPRC/CVHH.HCM 95608833WGF9NASICO SKY08/10/2015 07:55CANG SAIGON Xem GPRC
20151008.359.GPRC/CVHH.QB 96544023WDT9TIEN DAT 19-BLC08/10/2015 07:19CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
DFC 04 ÐT-20518DFC 0408/10/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
16802 XVTZTRUNG NGUYEN 0508/10/2015 07:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
155035  PHUC THINH 18+SG-489507/10/2015 21:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
20151007.2519.GPRC/CVHH.QN 8007705XUMD9GRAL07/10/2015 20:24BẾN CẢNG KHÁCH HÒN GAI Xem GPRC
20151007.2518.GPRC/CVHH.QN 9593086VRHU5AMP DIAMOND07/10/2015 17:32BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
037/10/15/CVHHNT 3WYULONG HAI 26807/10/2015 17:20CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20151007.2517.GPRC/CVHH.QN  3WXOTIEN THANH 6807/10/2015 17:12BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
360/VX/CVHHÐT SG 0252SAO VIET 0207/10/2015 16:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
362/VX/CVHHÐT XUDATOUM TIOU II07/10/2015 16:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20151007.2516.GPRC/CVHH.QN  XVTSTHANH DAT 28 - ALCI07/10/2015 16:26KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
361/VX/CVHHÐT SG 6076THE JAHAN07/10/2015 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
156040 3WYQTRUONG GIANG 5407/10/2015 16:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
15603895147433WUFLONG SON 3607/10/2015 15:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
1689586499553WSDHIEP HUNG 9807/10/2015 14:31ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
09549125918JVBH6PACIFIC STAR07/10/2015 14:30CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
1689697102943EOM3KOETA NO.307/10/2015 14:25GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
1689385138573EVZ8VENUS 0907/10/2015 14:24LPG HỒNG MỘC Xem GPRC
20151007.2515.GPRC/CVHH.QN 89152993WHTMY VUONG07/10/2015 14:15BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20151007.2514.GPRC/CVHH.QN 96633863WHU9HOANG ANH 2607/10/2015 14:12KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
16461 3WTBTHANH TRUNG 3607/10/2015 14:00BẾN PHAO BP19 Xem GPRC
154/CVLM95411363WYMBINH DUONG 95507/10/2015 13:30CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
848/CVHHÐT-NРAG-10675NGOC HA 0407/10/2015 13:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20151007.2513.GPRC/CVHH.QN 95616933WJL9VIET THANG 3607/10/2015 12:19KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
321-2015/CVHHTTH SON TRASON TRA07/10/2015 12:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20151007.2512.GPRC/CVHH.QN 89899033WHKDAI NGHIA 0907/10/2015 11:08CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
034/10/15/CVHHNT7821489XVLQNHA BE 0307/10/2015 10:33CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
033/10/15/CVHHNT 3WUODONG NHAT 1807/10/2015 10:33CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
002/10/15/CVHHNT-NTH9239642XVFTPETROLIMEX 1007/10/2015 10:00CẢNG NINH CHỮ Xem GPRC
20151007.2511.GPRC/CVHH.QN  3WEK9TRUONG AN 1707/10/2015 09:09BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
0015793795213WMADUC HOA 0707/10/2015 09:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
768.15.NÐ/CVHHCT9610949DUY PHAT 68DUY PHAT 6807/10/2015 09:00CẦN THƠ Xem GPRC
769.15.ND/CVHHCT 3WLX9HUY HOANG 1807/10/2015 09:00CẦN THƠ Xem GPRC
20151007.358.GPRC/CVHH.QB 93236133WHMNGOC HA 1807/10/2015 08:30CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
767.15.ND/CVHHCT97829633WQD9HUU NGHI 13907/10/2015 08:00XĂNG DẦU PETROMEKONG Xem GPRC
1560389546186XVPPLONG SON 5607/10/2015 08:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
30/CVHHÐT THUAN PHAT 07THUAN PHAT 0707/10/2015 08:00CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
847/CVHHÐT-NРVL-13927CUU LONG 607/10/2015 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
846/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0407/10/2015 07:15CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
00165 CON CO 01CON CO 0107/10/2015 07:00CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
20151006.2510.GPRC/CVHH.QN 92819443WYO9HAI PHONG 2006/10/2015 21:47KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
168949164744D8CEDONGJOO ELYSIA06/10/2015 20:03CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
000577/GPRC-CVHHNA DAI DUONG 19DAI DUONG 1906/10/2015 16:50CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
20151006.2509.GPRC/CVHH.QN 9347906V7PI7WREN06/10/2015 16:46KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
1534/VX/CVHHÐT-NРSG6342BASSAC PANDAW06/10/2015 16:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
156037 3WVFTHANH LUYEN 3606/10/2015 16:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
766.15.ND 3WCFTHUAN HAI 3606/10/2015 16:30CẦN THƠ Xem GPRC
0002866/GPRC-CVHHHT93350823WIFTHANH THANH DAT 0806/10/2015 16:20CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
1680185142773WKNAQUAMARINE GAS06/10/2015 16:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
156035 XVRXBINH NGUYEN 16806/10/2015 16:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
01015695354993WLG9HUU NGHI 0206/10/2015 16:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
764.15.ND XVCIMINH DUONG 888806/10/2015 16:00CẦN THƠ Xem GPRC
16800 XVFQPHU QUY 18-ALCI06/10/2015 16:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
765.15.ND XVOHTHUY AN 0606/10/2015 16:00CẦN THƠ Xem GPRC
16892 3WYBTHUY AN 1606/10/2015 15:31BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
763.15.ND TOANTHINH01TOAN THINH 0106/10/2015 15:30CẦN THƠ Xem GPRC
031/10/15/CVHHNT89904073WFYLONG PHU 0806/10/2015 15:16CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
20151006.2508.GPRC/CVHH.QN 9578189XVXJSON LOC 0906/10/2015 15:06BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
0028 SG - 5090LA MARGUERITE06/10/2015 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
58/SÐ/CVHHÐT 3WHWTHANH PHAT 18ALCI06/10/2015 15:00PHÂN CẢNG SAĐÉC THUỘC CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20151006.280.GPRC/CVHH.NA 9563847XVBHVIET HUY 0906/10/2015 14:59CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20151006.279.GPRC/CVHH.NA 9026368DIEM DIEN 17DIEM DIEN 1706/10/2015 14:53CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20151006.278.GPRC/CVHH.NA 8419350XVGJLONG PHU 0906/10/2015 14:48NGHI HƯƠNG Xem GPRC
20151006.2507.GPRC/CVHH.QN 94041683WXEPETROLIMEX 1406/10/2015 14:43BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
20151006.2506.GPRC/CVHH.QN  3WULQUANG VINH 1806/10/2015 14:35CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
030/10/15/CVHHNT HP 2501THANH LUAN 0206/10/2015 14:32CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
1689191668573FQV8GOLDEN FAREAST06/10/2015 14:31GÒ DẦU B1 Xem GPRC
1560349532240XVMV8THANH THANH DAT 1706/10/2015 14:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
168879153575S6AU7BAUHINIA06/10/2015 14:20GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
20151006.2505.GPRC/CVHH.QN  3WMA9VINACOMIN 0606/10/2015 12:46CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
029/10/15/CVHHNT97005983WHH9TRUNG THAO 36-BLC06/10/2015 12:00QUÂN CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
095293715679VEZ8LEWEK PENGUIN06/10/2015 10:30CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
010/10/15/CVHHNT-BN XVQH9PACIFIC OCEAN 0106/10/2015 10:16CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
16799 AN PHÚ KHANG 079AN PHU KHANG 07906/10/2015 10:00PHƯỚC THÁI Xem GPRC
156032 XVSFHAI DUONG 0706/10/2015 10:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
20151006.2504.GPRC/CVHH.QN  3 W T ICHU LAI 0906/10/2015 09:43CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
15603394196063WPZTRUONG HAI STAR 206/10/2015 09:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
20151006.2503.GPRC/CVHH.QN 9026930GOLDEN SEA 9999GOLDEN SEA 999906/10/2015 09:08BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
550/2015/CVHHAG 3WHOTHAI BINH DUONG 0606/10/2015 09:00MỸ THỚI Xem GPRC
286/KD/15/CVHHNT-VP7405405XVDBLONG PHU 0606/10/2015 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
16460 3WMO9MINH HOANG 1806/10/2015 09:00BẾN PHAO BP19 Xem GPRC
167989547908XVXTPHUC HOANG 2506/10/2015 09:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
000576/GPRC-CVHHNA9619634XVEBLAM HONG 9906/10/2015 08:59CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
000575/GPRC-CVHHNA9511404XVKVHÀ AN 1806/10/2015 08:48CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
20151006.2502.GPRC/CVHH.QN 9612234XVWQPHUONG DONG 56806/10/2015 08:42BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
549/2015/CVHHAG HOANG LOC 26HOANG LOC 2606/10/2015 08:41MỸ THỚI Xem GPRC
133/TP/CVHHÐT-NРAG - 19708AG - 1970806/10/2015 08:25KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
547/2015/CVHHAG93629013WMLVIET THUAN 0806/10/2015 08:18MỸ THỚI Xem GPRC
548/2015/CVHHAG XVLWNASHICO 0106/10/2015 08:18MỸ THỚI Xem GPRC
845/CVHHÐT-NРÐT-18542ÐT-1854206/10/2015 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
167978775698XVWVHAI VIET 8606/10/2015 08:00GÒ DẦU B4 Xem GPRC
359/VX/CVHHÐT XUDA1TOUM TEAV06/10/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
844/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0406/10/2015 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1501206 XVPXVU HOANG 0806/10/2015 06:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
320-2015/CVHHTTH91239343FFE5SIAM OCEAN06/10/2015 05:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20151005.2501.GPRC/CVHH.QN 82176973EEB9KINDA05/10/2015 22:39KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20151005.2500.GPRC/CVHH.QN 93709773EFE7GLORIOUS FUTURE05/10/2015 19:27KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0101559149201ELUK9BUFFALO05/10/2015 19:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
027/10/15/CVHHNT93910983WODHAI HA 2805/10/2015 19:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
002/10/15/cvhhnt-vp95678313WGP9BRAVE05/10/2015 18:30CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
175/hk/15/cvhhnt-vp X V J UHAI PHUONG 0105/10/2015 17:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
024/10/15/CVHHNT7405405XVDBLONG PHU 0605/10/2015 17:30CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
001/10/15/CVHHNT-NTH95234213WWAHUNG LONG 2605/10/2015 17:00CẢNG NINH CHỮ Xem GPRC
026/10/15/CVHHNT  X V I GTRUONG HUNG 1805/10/2015 17:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20151005.2499.GPRC/CVHH.QN 96085943WKG9VICTORIA 6805/10/2015 16:34BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
063/ÐM/15/CVHHNT-VP 3WVWCNT 70005/10/2015 16:00CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
062/ÐM/15/CVHHNT-VP 3FMQ5GREAT WEATH05/10/2015 16:00CẢNG ĐẦM MÔN Xem GPRC
164599548483XVTOHOANG BAO 2805/10/2015 16:00PHAN VŨ Xem GPRC
155034  TRINH XUAN 0505/10/2015 16:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
001684/GPRC-CVHHNA XVAUHUNG MANH 0905/10/2015 15:58CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
025/10/15/CVHHNT  TRUONG HUNG 5605/10/2015 15:18CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20151005.2498.GPRC/CVHH.QN 9248198XVGF9PACIFIC 0105/10/2015 15:15KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
0227 SG - 7071AMADARA05/10/2015 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
319-2015/CVHHTTH96594143WEI9HOANG HA STAR05/10/2015 15:00BẾN PHAO XĂNG DẦU DẦU KHÍ THỪA THIÊN HUẾ (PVOIL) Xem GPRC
155033  PHUC THINH 18+SG-489505/10/2015 15:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
094991144883WLVVINASHIP PEARL05/10/2015 14:40CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
51902290468873WOHHONG HA GAS05/10/2015 14:33CẢNG BIỂN ĐÀ NẴNG Xem GPRC
51900191223203WQZVAN HUNG05/10/2015 14:32TIÊN SA Xem GPRC
094878103253WDG9DUONG DONG 1805/10/2015 14:30BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
79.15.XC/CVHHCT3292109WDN5ZAMBATEK 33/8805/10/2015 14:30CẦN THƠ Xem GPRC
358/VX/CVHHÐT XUAIMEKONG PANDAW05/10/2015 14:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20151005.2497.GPRC/CVHH.QN  3WRKDONG THIEN PHU 0905/10/2015 13:14CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
841/CVHHÐT-NРVL-13927CUU LONG 605/10/2015 13:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
0002865/GPRC-CVHHHT87464543WYWVIET TRUNG 4505/10/2015 11:46CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
356/VX/CVHHÐT SG 5248MEKONG EXPLORER05/10/2015 11:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
357/VX/CVHHÐT SG 7125MEKONG PRINCESS05/10/2015 11:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
168909115949DYPFBISON EXPRESS05/10/2015 11:18GÒ DẦU B4 Xem GPRC
834/CVHHÐT-NРDT-10093DONG THAP 0605/10/2015 10:37CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
318-2015/CVHHTTH  PHU LAM 1005/10/2015 10:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
829/CVHHÐT-NРÐT-00518DFC 0105/10/2015 10:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
838/CVHHÐT-NРAG-04444TAN LONG05/10/2015 10:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
16458 XVDCTHANH CONG 18-ALCI05/10/2015 10:00BẾN PHAO BP18 Xem GPRC
840/CVHHÐT-NРÐT-07672TRUONG HAI 305/10/2015 10:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20151005.2496.GPRC/CVHH.QN 8909446XVEQTC FRIENDSHIP05/10/2015 09:38BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
0015594890153W X HAN TRUNG VIET 2605/10/2015 09:30CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
077/2015/CVHHTTH8999104XVYBDAI DUONG 12505/10/2015 09:30CẢNG THUẬN AN Xem GPRC
20151005.2495.GPRC/CVHH.QN 90230229XVZOTIEN DAT 0905/10/2015 09:15KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
839/CVHHÐT-NРAG-19597AG-1959705/10/2015 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20151005.2494.GPRC/CVHH.QN 95997933WCV9QUANG VINH 6805/10/2015 08:55CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
20151005.357.GPRC/CVHH.QB  3WCM9VIET THANG 12605/10/2015 08:54CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20151005.2493.GPRC/CVHH.QN 92558303WMUPETROLIMEX 0805/10/2015 08:54KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
20151005.356.GPRC/CVHH.QB 9565259XVFHTHUAN PHAT 1805/10/2015 08:39CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
0000022 3WDQ9BINH DUONG 55605/10/2015 08:30CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
089789108233WUV9DUONG DONG PETRO 0105/10/2015 08:30BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
155032  THANH LUAN 2805/10/2015 08:30BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
836/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0405/10/2015 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
355/VX/CVHHÐT XUDAIIINDOCHINE05/10/2015 08:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
156031 3WSXPHUC HAI 68805/10/2015 08:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
354/VX/CVHHÐT SG 5686MEKONG 0705/10/2015 07:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
833/CVHHÐT-NРÐT-00953MINH PHAT05/10/2015 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
285/KD/15/CVHHNT-VP9191759XVYWPETROLIMEX 1504/10/2015 20:40CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20151004.355.GPRC/CVHH.QB  3WNS9THANH THANH DAT 9904/10/2015 17:19CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
16796 HOANG LOC 25HOANG LOC 2504/10/2015 16:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
1688585138573EVZ8VENUS 0904/10/2015 15:53GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
16886 3WGK9NGOC LAN 1704/10/2015 15:53ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
546/2015/CVHHAG86653253WRJAN THANG 3904/10/2015 15:41MỸ THỚI Xem GPRC
20151004.354.GPRC/CVHH.QB 95817223WNR9DONG DUONG 0904/10/2015 15:36CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
020/10/15/CVHHNT XVSXTRONG ANH 4504/10/2015 15:18CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
317-2015/CVHHTTH93236133WHMNGOC HA 1804/10/2015 15:15CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
316-2015/CVHHTTH9546150BUSGLONG ZHOU04/10/2015 15:00CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20151004.2492.GPRC/CVHH.QN 97928073WID9CFC 0204/10/2015 14:53BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
762.15.NР3WJOHA MINH 189 ALCI04/10/2015 14:30CẦN THƠ Xem GPRC
420/TP/CVHHÐT AG - 13645KIM HIEU 704/10/2015 13:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
761.15.NÐ85142773WKNAQUAMARINE GAS04/10/2015 13:00XĂNG DẦU TRÀ NÓC Xem GPRC
16769 3WHWTHANH PHAT 18ALCI04/10/2015 11:39BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
168839628582NAM KHANH 26NAM KHANH 2604/10/2015 11:35ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
20151004.2491.GPRC/CVHH.QN 96377893WGX9TRUONG MINH SUN04/10/2015 11:23KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
760.15.NÐ9548471XVQGHOANG BAO 1804/10/2015 10:30CẦN THƠ Xem GPRC
013/10/15/CVHHNT7608095X V L RLONG PHU 0404/10/2015 10:15CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
832/CVHHÐT-ND DT-14399DONG THAP 0804/10/2015 10:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
759.15.NРXVEJTRUONG SINH 6804/10/2015 10:00CẦN THƠ Xem GPRC
132/TP/CVHHÐT-NРSG 1573; SG - 1574VINACAMVINHQUAN S11;S1204/10/2015 09:45KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
017/10/15/CVHHNT96173493WCK9PHU DAT 1804/10/2015 09:40CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20151004.353.GPRC/CVHH.QB 7233943XVNTBINH PHUONG 3604/10/2015 09:40CẢNG XĂNG DẦU TRÊN SÔNG GIANH Xem GPRC
67  KP2007504/10/2015 09:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
78.15.XC9133719DSNJ3HANYU GLOBAL04/10/2015 08:00XĂNG DẦU TRÀ NÓC Xem GPRC
00308  HD 192604/10/2015 06:30BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
20151004.2490.GPRC/CVHH.QN 87126473EGA7SHANDONG EXPRESS04/10/2015 01:54BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
0047/CVHHMT-HP95997433WKX9VIET STAR03/10/2015 17:00CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
001675/GPRC-CVHHNA 3WNE9PHUC KHANH03/10/2015 16:04CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
001678/GPRC-CVHHNA92642193WJS9VIETSUN PACIFIC03/10/2015 16:03CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
419/TP/CVHHÐT SG - 5090LA MARGUERITE03/10/2015 16:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
16795 XVLDTRUONG AN 2603/10/2015 16:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
758.15.NÐ93926763WMJ9DONG PHONG 8603/10/2015 15:30TRÀ NÓC Xem GPRC
0226 SG 5248MEKONG EXPLORER03/10/2015 15:30CẢNG MỸ THO Xem GPRC
15603092647383WMN9TRUONG HAI STAR 303/10/2015 15:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
315-2015/CVHHTTH9161716C6SE5VOYAGER OF THE SEAS03/10/2015 15:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
0000021 XVUMDUC MINH 55503/10/2015 15:00CẢNG HẢI THỊNH Xem GPRC
4036 HP 3867TRUONG NGUYEN 1803/10/2015 15:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
20151003.2489.GPRC/CVHH.QN  3WFU9HOA MAI 6803/10/2015 14:31BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
352/VX/CVHHÐT SG6818AVALON SIEM RIEP03/10/2015 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
418/TP/CVHHÐT SG - 6332MEKONG PRESTIGE03/10/2015 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20151003.2488.GPRC/CVHH.QN 9061588XVFRVEGA STAR03/10/2015 14:27KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20151003.352.GPRC/CVHH.QB 9277632VRAC3KANG MAN03/10/2015 14:22KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
16780/GPRC-CVHHDN92405363FZC4HO FUA03/10/2015 14:11GÒ DẦU B3 Xem GPRC
0225 XUAIMEKONG PANDAW03/10/2015 14:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
150119795678313WGP9BRAVE03/10/2015 13:30BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG XI MĂNG NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
172/HK/15/CVHHNT-VP9026722 BÌNH DUONG 56803/10/2015 12:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
060 KG-46754DUONG DONG 0903/10/2015 12:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
08939119189XVVOCOMATCE STAR03/10/2015 10:50CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
001679/GPRC-CVHHNA XVCE9BINH DUONG 83803/10/2015 10:22CẢNG CỬA LÒ Xem GPRC
20151003.2487.GPRC/CVHH.QN 91375833WCWPETROLIMEX 0603/10/2015 10:12BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
830/CVHHÐT-NРVL-14415CUU LONG 403/10/2015 10:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
757.15.NÐ85138573EVZ8VENUS 0903/10/2015 10:00LPG PV GAS SOUTH Xem GPRC
000574/GPRC-CVHHNA7233943XVNTBINH PHUONG 3603/10/2015 09:15HƯNG HÒA Xem GPRC
828/CVHHÐT-NРAG-20600AG-2060003/10/2015 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
827/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0403/10/2015 07:30CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
172/hk/15/CVHHNT-VP95101753 W X PTHANH THANH DAT 0902/10/2015 19:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
283/KD/15/CVHHNT-VP94041683WXEPETROLIMEX 1402/10/2015 18:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
08929208136XVSSPVT ATHENA02/10/2015 17:50CẢNG XUẤT DẦU THÔ NGOÀI KHƠIMỎ SƯ TỬ ĐEN Xem GPRC
20151002.2486.GPRC/CVHH.QN 95518443WPFNEW OCEAN 2702/10/2015 17:46KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
283/KD/15/CVHHNT-VP89904073WFYLONG PHU 0802/10/2015 17:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20151002.351.GPRC/CVHH.QB  XVURPHU LONG 0602/10/2015 17:18CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
007/10/15/CVHHNT-BN 3WYGPHUONG NAM 8802/10/2015 17:05CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
16777/gprc-cvhhdn90468873WOHHONG HA GAS02/10/2015 17:00ĐỒNG NAI 1 Xem GPRC
1677690363013FQX5PRIME SKIPPER02/10/2015 16:19XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
20151002.2485.GPRC/CVHH.QN 92033943WKH9LONG PHU 1002/10/2015 15:43BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
089190238973WCEBINH THUAN 1602/10/2015 15:30CẢNG CÁ PHAN THIẾT Xem GPRC
16457/GPRC-CVHHDN HOANG LOC 26HOANG LOC 2602/10/2015 15:30BẾN PHAO BP18 Xem GPRC
20151002.2484.GPRC/CVHH.QN  3WYVTRUONG XUAN 0802/10/2015 15:24KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
417/TP/CVHHÐT SG - 7071AMADARA02/10/2015 15:20KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1675095810573FUV5FENG AN02/10/2015 15:19KHU NEO GÒ GIA Xem GPRC
542/2015/CVHHAG8987981XVFYHOANG PHUONG 12602/10/2015 15:00MỸ THỚI Xem GPRC
415/TP/CVHHÐT SG-3976SHIPMARIN 2402/10/2015 14:45KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
416/TP/CVHHÐT SG-4990SHIPMARIN 2702/10/2015 14:45KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
351/VX/CVHHÐT XUAJTONLE PANDAW02/10/2015 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
350/VX/CVHHÐT SG 0252SAO VIET 0202/10/2015 14:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
167759507506XVKKMEKONGTRANS 0102/10/2015 12:00XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
20151002.2483.GPRC/CVHH.QN 95942623WAY9 DYNAMIC OCEAN 0102/10/2015 11:38CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
167749226231HSB 4373SEA CASTLE02/10/2015 11:27PHƯỚC THÁI Xem GPRC
20151002.2482.GPRC/CVHH.QN  3WVITRUONG XUAN 1802/10/2015 10:38KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20151002.350.GPRC/CVHH.QB 8982292SAO MAI 126SAO MAI 12602/10/2015 10:02CẢNG QUẢNG BÌNH(CẢNG GIANH) Xem GPRC
1677287474463FGY2TIAN YUAN 602/10/2015 09:57GÒ DẦU A3 Xem GPRC
20151002.2481.GPRC/CVHH.QN  3WIB9BIEN DONG 18902/10/2015 09:55KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
16773 3FMQ5GREAT WEATH02/10/2015 09:51GÒ DẦU B1 Xem GPRC
20151002.2480.GPRC/CVHH.QN  3WGI9TIEN THANH 0902/10/2015 09:40BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
282/KD/15/CVHHNT-VP7608095X V L RLONG PHU 0402/10/2015 09:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
826/CVHHÐT-NРVL-13927CUU LONG 602/10/2015 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
1560299565259XVFHTHUAN PHAT 1802/10/2015 08:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
825/CVHHÐT-NРÐT-07672TRUONG HAI 302/10/2015 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
01015493213543WGYHUYEN TRANG 0202/10/2015 07:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
5190219357793A8OY2KING BRIAN02/10/2015 06:00TIÊN SA Xem GPRC
007/10/15/CVHHNT89904073WFYLONG PHU 0801/10/2015 20:00CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
167719226607D7LNGAS HARMONY01/10/2015 19:58GAS PVC PHƯỚC THÁI Xem GPRC
1677085138573EVZ8VENUS 0901/10/2015 19:06GÒ DẦU A2 Xem GPRC
006/10/15/CVHHNT-BN  THIEN THUAN THANH 4601/10/2015 19:00KHU NEO VINH CAM RANH Xem GPRC
1501192 3WAJ9VIET THUAN 3501/10/2015 19:00BẾN CẢNG CHUYÊN DÙNG NHIỆT ĐIỆN 1 Xem GPRC
20151001.349.GPRC/CVHH.QB 93296173WHNSAO MAI 12501/10/2015 18:59THẮNG LỢI Xem GPRC
155031  PHUC THINH 18+SG-489501/10/2015 18:10BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
1501194 XVURPHU LONG 0601/10/2015 18:00BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
16456/GPRC-CVHHDN96696413WII9VAN MINH 6801/10/2015 18:00LAFARGE XI MĂNG Xem GPRC
005/10/15/CVHHNT-BN8665662 GIA HUNG 116801/10/2015 17:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
66  PP20035KP01/10/2015 17:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
16795 3WVCTHANH PHAT 0101/10/2015 17:00PHƯỚC THÁI Xem GPRC
1676881300833EKB5PRIME SPIRIT01/10/2015 16:57XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
16769 XVSLTHANH THANG 1801/10/2015 16:52ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
20151001.2479.GPRC/CVHH.QN 81182173WBPMINH NAM 0701/10/2015 16:49BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
0002865/GPRC-CVHHHT QUANG AN 01QUANG AN 0101/10/2015 16:34CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
1501193 3WLO9DAI TAY DUONG 2501/10/2015 16:27BẾN CẢNG TỔNG HỢP NGHI SƠN - CẢNG NGHI SƠN Xem GPRC
541/2015/CVHHAG XVRGTHANH TUAN 1801/10/2015 16:11MỸ THỚI Xem GPRC
003/10/15/CVHHNT-BN HUNG HAU 07HUNG HAU 07-ALCI01/10/2015 16:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
004/10/15/CVHHNT-BN82215953FPM2JONATHAN ACE01/10/2015 16:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
0224 SG - 6332MEKONG PRESTIGE01/10/2015 15:45CẢNG MỸ THO Xem GPRC
004/10/15/CVHHNT 3 W D F 9LONG PHU 1801/10/2015 15:44CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
08889622320X V A MVINH TAN 0201/10/2015 15:30BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
001/10/15/cvhhnt-vp VU LONG 06VU LONG 0601/10/2015 15:20CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
20151001.2478.GPRC/CVHH.QN 9550096XVYDMINH TRUONG 0801/10/2015 15:11KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
171/HK/15/CVHHNT-VP 3WRGHOANG HUNG 1801/10/2015 15:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
77.15.XC  SURYA CAKRA 501/10/2015 15:00CẦN THƠ Xem GPRC
77.15.XC9376581HP4051SURYA PUTRA 501/10/2015 15:00CẦN THƠ Xem GPRC
000573/GPRC-CVHHNA DAI DUONG 19DAI DUONG 1901/10/2015 14:59CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
414/TP/CVHHÐT SG - 6345CRUISECO ADVENTURER01/10/2015 14:50KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20151001.2477.GPRC/CVHH.QN 9191759XVYWPETROLIMEX 1501/10/2015 14:37BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
131/TP/CVHHÐT-NРDT-22552DONG THAP 1501/10/2015 14:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
16793 3WMKNGUYEN PHAT 36901/10/2015 14:00GÒ DẦU A1 Xem GPRC
002/10/15/CVHHNT-BN95632493WCP9SAO MAI 1801/10/2015 14:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20151001.2476.GPRC/CVHH.QN 9125918JVBH6PACIFIC STAR01/10/2015 13:56KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
0886 3WNO9HAI DUONG 10101/10/2015 11:15CẢNG-MỎ KHÁC Xem GPRC
167659197040VRNB9NORTH GLORY01/10/2015 11:13GÒ DẦU B3 Xem GPRC
20151001.2475.GPRC/CVHH.QN 9483188A8SY8E.R.BERGAMO01/10/2015 11:08KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
756.15.NРXVQSHUNG CUONG 13501/10/2015 11:00CẦN THƠ Xem GPRC
413/TP/CVHHÐT BV1233NEWPORT CYPRESS 0201/10/2015 10:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0015493795333 W M BTHANH MINH 0901/10/2015 10:30CẢNG CỬA VIỆT Xem GPRC
540/2015/CVHHAG XVSLTHANH THANG 1801/10/2015 09:53MỸ THỚI Xem GPRC
539/2015/CVHHAG XVSBDUC PHAT 56901/10/2015 09:53MỸ THỚI Xem GPRC
20151001.2474.GPRC/CVHH.QN 86499553WSDHIEP HUNG 9801/10/2015 09:31CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
130/TP/CVHHÐT-NРAG 13465KIM HIEU 501/10/2015 09:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
412/TP/CVHHÐT TG - 22888PHUONG DUNG 201/10/2015 09:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
822/CVHHÐT-NРDT-12298DONG THAP 0401/10/2015 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
156028  PHU LAM 1001/10/2015 09:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
538/2015/CVHHAG 3WAPHOANG GIA 4501/10/2015 08:46MỸ THỚI Xem GPRC
411/TP/CVHHÐT AG - 18899AG - 1889901/10/2015 08:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
410/TP/CVHHÐT TG - 17677TG - 1767701/10/2015 08:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
057 KG-46754DUONG DONG 0901/10/2015 08:00BẾN CẢNG XĂNG DẦU, LPG HÒA PHÚ Xem GPRC
755.15.NÐ89773143 W M D 9PHUONG GIANG 18901/10/2015 08:00CÁI CUI Xem GPRC
823/CVHHÐT-NРAG-04444TAN LONG01/10/2015 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
754.15.NÐ95638733WEM9MARITIME 0101/10/2015 07:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
20151001.2473.GPRC/CVHH.QN  3WMQVAN TRANG 1801/10/2015 07:25CẦU CẢNG THAN CẨM PHẢ Xem GPRC
821/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0401/10/2015 07:15CẢNG ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20151001.2472.GPRC/CVHH.QN 91183299HA3626ANTOINE01/10/2015 07:07KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
314-2015/CVHHTTH95854553WBS9HAM RONG 0801/10/2015 06:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20151001.2471.GPRC/CVHH.QN 9384904D5EK9LARK01/10/2015 02:33KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
20150930.348.GPRC/CVHH.QB  X V R YTHANH DAT 02-BLC30/09/2015 19:32CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
20150930.2470.GPRC/CVHH.QN 94324023WPEHOP THANH 1630/09/2015 19:28BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
20150930.2469.GPRC/CVHH.QN 9548093XVIRDONG AN QUEEN30/09/2015 18:18BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
1676391875883WJE9 PRIME SAILOR30/09/2015 18:12XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
16764 3WPS9OCEANUS 0830/09/2015 18:12GÒ DẦU A2 Xem GPRC
20150930.2468.GPRC/CVHH.QN 93456353EDH2CSE CLIPPER EXPRESS30/09/2015 17:45BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20150930.2467.GPRC/CVHH.QN 93301593WMHHOANG PHUONG VIGOR30/09/2015 17:33BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
313-2015/CVHHTTH 3WZLHAI TRUONG 18 ALCI30/09/2015 17:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
409/TP/CVHHÐT SG - 5996AMALOTUS30/09/2015 16:50KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
012/09/15/CVHHNT-VP92302940XYGLLIZSTAR GLORY30/09/2015 16:22CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
20150930.2466.GPRC/CVHH.QN  XVRXBINH NGUYEN 16830/09/2015 16:02KHU NEO CẨM PHẢ Xem GPRC
000525/LDD QUANG AN 01QUANG AN 0130/09/2015 15:42CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
349/VX/CVHHÐT SG 5248MEKONG EXPLORER30/09/2015 15:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
0046/CVHHMT9113094J7CK8OCEAN SEAL30/09/2015 15:30CẢNG CHUYÊN DÙNG SOÀI RẠP - HIỆP PHƯỚC Xem GPRC
088490548463WQHEASTERN SUN30/09/2015 15:00CẢNG VĨNH TÂN Xem GPRC
091/09/15/CVHHNT HAI PHUONG 28HAI PHUONG 2830/09/2015 14:37CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
312-2015/CVHHTTH 3WIS9BINH NGUYEN 36-BLC30/09/2015 14:30CẢNG CHÂN MÂY Xem GPRC
20150930.347.GPRC/CVHH.QB 7233943XVNTBINH PHUONG 3630/09/2015 14:30CẢNG XĂNG DẦU TRÊN SÔNG GIANH Xem GPRC
20150930.2465.GPRC/CVHH.QN 9159543A8XC8CAROLA30/09/2015 14:18BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
152/CVTHLM DUC LOC 16.DUC LOC 1630/09/2015 14:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
133/cvthlm TH 0928DUC LOC 1730/09/2015 14:00CẢNG LỆ MÔN Xem GPRC
753.15.NРXVFVQUANG VINH 1730/09/2015 13:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
167618922292A8LC3GASCHEM DOLLART30/09/2015 12:00PHƯỚC THÁI Xem GPRC
170/HK/15/CVHHNT-VP MINH KHAI 19.MINH KHAI 1930/09/2015 12:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
0223/CVHHMT XUAJTONLE PANDAW30/09/2015 11:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC