Tìm kiếm và tra cứu giấy phép rời cảng

Số giấy phépImoHô hiệuTên tàuNgày hiệu lựcTên cảng 
20160529.366.GPRC/CVHH.QN  XVSXTRONG ANH 4529/05/2016 16:22BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
20160529.365.GPRC/CVHH.QN 94762143WPZ9MINH NGUYET 8829/05/2016 12:14BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
242/KD/16/CVHHNT-VP89904073WFYLONG PHU 0829/05/2016 11:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
054/05/16/CVHHNT-BN XVTPMINH SANG 0729/05/2016 11:25CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
20160529.364.GPRC/CVHH.QN 8980787HUNG LONG 36HUNG LONG 3629/05/2016 09:53BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
095/05/16/CVHHNT 3WDN9TRUONG AN 13629/05/2016 09:41CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
40/TP/CVHHÐT-NРDT-22059DONG THAP 1229/05/2016 09:20KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
256/2016/CVHHAG94313793WTAVIET PHUC 0729/05/2016 09:08MỸ THỚI Xem GPRC
094/05/16/CVHHNT9288643D8QSSAENURI29/05/2016 09:03CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
255/2016/CVHHAG8664589QUEEN 36QUEEN 3629/05/2016 08:10MỸ THỚI Xem GPRC
17955 3WFU9HOA MAI 6829/05/2016 08:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
17956 XVSLTHANH THANG 1829/05/2016 08:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
241/KD/16/CVHHNT-VP7608095X V L RLONG PHU 0428/05/2016 20:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
053/05/16/CVHHNT-BN 3WUQMAI DUONG 12628/05/2016 18:09CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
18095 XVUYTHANG LOI 2728/05/2016 17:36BẾN PHAO BP18 Xem GPRC
100/HK/16/CVHHNT-VP8987981XVFYHOANG PHUONG 12628/05/2016 17:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20160528.363.GPRC/CVHH.QN  3WAI9THANH LIEM 0828/05/2016 17:09BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
1795490468873WOHHONG HA GAS28/05/2016 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
240/KD/16/CVHHNT-VP7405405XVDBLONG PHU 0628/05/2016 15:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
254/2016/CVHHAG XVPDHAI LONG 25 - ALCI28/05/2016 14:28MỸ THỚI Xem GPRC
561/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0428/05/2016 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
557/CVHHÐT-NРDT-00950SONG TIEN 0328/05/2016 09:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20160528.362.GPRC/CVHH.QN  XVRPPHUONG NAM 4528/05/2016 08:25KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
556/CVHHÐT-NРAG-07672TRUONG HAI 328/05/2016 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
239/KD/16/CVHHNT-VP 3 W D F 9LONG PHU 1827/05/2016 23:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
238/KD/16/CVHHNT-VP91458413FWD6PRIME SPLENDOUR27/05/2016 21:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
024/05/16/CVHHNT-VP8666793X V K JMINH PHU 0927/05/2016 17:30CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
051/05/16/CVHHNT-BN XVUXHOP PHAT 3627/05/2016 17:27CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
1795491431423WDWCUU LONG GAS27/05/2016 17:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
050/05/16/CVHHNT-BN 3WYGPHUONG NAM 8827/05/2016 16:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
20160527.361.GPRC/CVHH.QN 93596243WPGPETROLIMEX 0927/05/2016 15:43BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
237/KD/16/CVHHNT-VP8002119JVYZ4SILVER SEAS27/05/2016 15:25CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
180929507506XVKKMEKONGTRANS 0127/05/2016 15:20XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
236/KD/16/CVHHNT-VP9686728V7BN5STI REGINA27/05/2016 15:20CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20160527.156.GPRC/CVHH.QB  XVURPHU LONG 0627/05/2016 15:19CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
235/KD/16/CVHHNT-VP8617677JVHA5MARIANA27/05/2016 14:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
046/16/GP  TRUONG HUNG 5627/05/2016 14:30CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
099/HK/16/CVHHNT-VP MINH KHAI 19.MINH KHAI 1927/05/2016 12:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
088/05/16/CVHHNT7432331X V L PLONG PHU 0327/05/2016 11:30CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
180349568471V8XHRAKIS27/05/2016 11:00GÒ DẦU B3 Xem GPRC
39/TP/CVHHÐT-NРDT-19369DONG THAP 1027/05/2016 10:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
135.16.NÐ/ÐDCVHHCT9283552 XVJCLOC PHAT STAR27/05/2016 10:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
20160527.360.GPRC/CVHH.QN  3WBKTHANH HUNG 4527/05/2016 09:41BẾN CẢNG NMXM THĂNG LONG Xem GPRC
155/TP/CVHHÐT DT-22059DONG THAP 1227/05/2016 09:00KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
50/TP/CVHHÐT-NРDT-19991DONG THAP 1127/05/2016 08:50KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
182/TP/CVHHÐT DT-22552DONG THAP 1527/05/2016 08:44KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
134.16.NÐ/ÐDCVHHCT95000159WHJ6ATLANTIC 8 + ATLANTIC 927/05/2016 08:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
163043 3WLB9HOP NHAT 85627/05/2016 08:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
17952 3WHWTHANH PHAT 18ALCI27/05/2016 08:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
1803393860293WNYSEA DRAGON 0827/05/2016 07:26ĐỒNG NAI 3 Xem GPRC
049/05/16/CVHHNT-BN XVQH9PACIFIC OCEAN 0127/05/2016 07:00CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
048/05/16/CVHHNT-BN 3WIV9DUY PHAT 2526/05/2016 22:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20160526.155.GPRC/CVHH.QB 95112083WWZHOANG BAO 8626/05/2016 20:01CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
085/5/16/cvhhnt93730603WMRAN PHU 8626/05/2016 17:15CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
17950 3WUKTHUAN PHAT 6826/05/2016 16:00CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
1803093706303EIC5EASTERN NEPTUNE 26/05/2016 14:51GÒ DẦU B1 Xem GPRC
1803193241983WGRHOANG THANH 3526/05/2016 14:29BÌNH DƯƠNG Xem GPRC
000717/GPRC-CVHHNA90268873WJNLAM HONG 1826/05/2016 14:20CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
000716/GPRC-CVHHNA86536453WDX9VIET TRUNG 3626/05/2016 14:12CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
1794993540023WMCTRUONG XUAN 06-ALCI26/05/2016 14:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
083/05/16/CVHHNT93385153WLV9HAI DUONG 0126/05/2016 10:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
022/05/16/CVHHNT-VP BÌNH DUONG 636BINH DUONG 63626/05/2016 09:45CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
000714/GPRC-CVHHNA9511404XVKVHÀ AN 1826/05/2016 09:01CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
0137/CVHHMT-LA 3WWTPHUONG THINH 8926/05/2016 09:00CẢNG XI MĂNG FU-I Xem GPRC
546/CVHHÐT-NРAG 19579AG 1959726/05/2016 08:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
544/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0426/05/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
545/CVHHÐT-NРÐT-00953MINH PHAT26/05/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
163041 3 W N E 9PHUC KHANH26/05/2016 06:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
1619260/QNH93373393WRAVINALINES GALAXY25/05/2016 20:02KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
1794790468753WDVVIET GAS25/05/2016 18:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
045/05/16/cvhhnt-BN95652973WGZVU HOANG 0925/05/2016 17:30CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
021/05/16/CVHHNT-VP90231223WDE9BINH DUONG 28825/05/2016 16:45CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
044/05/16/CVHHNT-BN9549322XVSZMINH KHAI 12525/05/2016 16:30CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
133.16.NÐ/ÐDCVHHCT9612234XVWQPHUONG DONG 56825/05/2016 16:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
0009/CVHHMT-VL8989991PHUONG HUNG 07PHUONG HUNG 0725/05/2016 15:00CẢNG VĨNH LONG Xem GPRC
18091/CVHHDN9401025VRDI5ZHONGJI NO.225/05/2016 15:00XD PHƯỚC KHÁNH Xem GPRC
163040 3WJFBINH NGUYEN 1925/05/2016 14:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
163039 3WWGTHANH TRUNG 2625/05/2016 14:00BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
234/KD/16/CVHHNT-VP89904073WFYLONG PHU 0825/05/2016 12:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
18028 3WUODONG NHAT 1825/05/2016 09:54ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
181/TP/CVHHÐT SG-3976SHIPMARIN 2425/05/2016 08:38KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
49/TP/CVHHÐT-NРSG - 2921SHIPMARIN 1525/05/2016 08:32KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
543/CVHHÐT-NРÐT-00518DFC 0125/05/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
20160524.358.GPRC/CVHH.QN  XVAGTIEN DAT 0824/05/2016 20:06BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20160524.154.GPRC/CVHH.QB 9561980XVXRHOANG BAO 8824/05/2016 18:30CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
020/05/16/CVHHNT-VP94948643FNR4CONFIDENCE24/05/2016 18:00CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
20160524.357.GPRC/CVHH.QN 89899033WHKDAI NGHIA 0924/05/2016 17:55BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
20160524.153.GPRC/CVHH.QB 91457743FZF6GLOBAL DIAMOND24/05/2016 17:55CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
16303892070373 W F YTAM HUNG24/05/2016 15:30BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
132.16.NÐ/ÐDCVHHCT95273623WIR9CAM RANH 6824/05/2016 15:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
17946955813903WDS8STAR 8924/05/2016 15:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
010062/CVHC9571777XVHNHOANG HAI 6824/05/2016 14:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
18090/CVHHDN9146247DSPQ9SKY ACE 124/05/2016 14:00VOPAK Xem GPRC
233/KD/16/CVHHNT-VP7432331X V L PLONG PHU 0324/05/2016 13:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
16303793605703WUYMINH TUAN 2724/05/2016 13:30BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
163036 XVQLHONG DUONG 1824/05/2016 10:45BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
079/05/16/CVHHNT92033943WKH9LONG PHU 1024/05/2016 10:29CẢNG DẦU MŨI CHỤT Xem GPRC
20160524.356.GPRC/CVHH.QN  3WRWHUNG LONG 0924/05/2016 10:14BẾN CẢNG NMXM CẨM PHẢ Xem GPRC
042/05/16/CVHHNT-BN9533517XVTMHAI PHONG 3624/05/2016 10:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
1794490468753WDVVIET GAS24/05/2016 10:00GÒ DẦU A2 Xem GPRC
041/05/16/CVHHNT-BN88389583WCJTOAN THANG 2724/05/2016 09:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
48/TP/CVHHÐT-NРDT-22059DONG THAP 1224/05/2016 08:41KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1802795354993WLG9HUU NGHI 0224/05/2016 08:39ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
045/16/GP  HOANG LONG 09 (NÐ-2428)23/05/2016 19:45CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
20160523.152.GPRC/CVHH.QB  XVYITHAI THUY 8823/05/2016 18:50CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
1794393556423WMYTHUAN PHAT 88-ALCI23/05/2016 16:00GÒ DẦU B2 Xem GPRC
131.16.NÐ/ÐDCVHHCT 3WBNXUAN HOA 6823/05/2016 16:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
1630358838714XVEDAN HAI23/05/2016 15:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
16303495147313WUELONG SON 3523/05/2016 15:15BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
16303393363353WNUBIEN DONG FREIGHTER23/05/2016 15:00BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
175/TP/CVHHÐT DT-19369DONG THAP 1023/05/2016 14:49KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
20160523.355.GPRC/CVHH.QN 8982292SAO MAI 126SAO MAI 12623/05/2016 13:49BẾN CẢNG NMXM HẠ LONG Xem GPRC
180269289881VRNB7TIGER AUTUMN23/05/2016 10:34GÒ DẦU A3 Xem GPRC
076/05/16/CVHHNT9549322XVSZMINH KHAI 12523/05/2016 09:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
130.16.NÐ/ÐDCVHHCT91800353FET9DONG THANH23/05/2016 09:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
16303294196063WPZTRUONG HAI STAR 223/05/2016 09:30BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
182586653253WRJAN THANG 3923/05/2016 09:18ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
180/TP/CVHHÐT SG - 2920SHIPMARIN 1423/05/2016 09:01KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
179/TP/CVHHÐT DT-19991DONG THAP 1123/05/2016 08:55KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
180229291315DSMY2SUNRISE ECO22/05/2016 21:14CẢNG LONG THÀNH Xem GPRC
1618784/QNH92558303WMUPETROLIMEX 0822/05/2016 20:27BẾN CẢNG DẦU B12 Xem GPRC
097/hk/16/CVHHNT-VP 3 W I YHAI ANH 6822/05/2016 17:15CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
010060/CVHC9149201ELUK9BUFFALO22/05/2016 16:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
0136/CVHHMT XUAIMEKONG PANDAW22/05/2016 16:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
000713/GPRC-CVHHNA DAI DUONG 19DAI DUONG 1922/05/2016 15:27CẢNG BẾN THỦY Xem GPRC
1794293522483WLNPHU SON 1022/05/2016 15:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
20160522.353.GPRC/CVHH.QN  XVUMDUC MINH 55522/05/2016 14:36KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
1630319546186XVPPLONG SON 5622/05/2016 14:30BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
040/05/16/CVHHNT-BN 3WMO9MINH HOANG 1822/05/2016 13:00CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
232/KD/16/CVHHNT-VP9009774HSB3610DANAI 622/05/2016 11:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
18020 TUAN THANH 02TUAN THANH 0222/05/2016 10:48ĐỒNG NAI 2 Xem GPRC
039/05/16/CVHHNT-BN BÌNH DUONG 636BINH DUONG 63622/05/2016 10:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
20160522.352.GPRC/CVHH.QN  3WRGHOANG HUNG 1822/05/2016 09:05KHU NEO HẠ LONG Xem GPRC
1630309026813XVGCHOANG LINH 3622/05/2016 08:15BẾN CẢNG THƯƠNG MẠI KỲ HÀ Xem GPRC
247/2016/CVHHAG 3WIHPHU HAI 27-ALCI22/05/2016 08:11MỸ THỚI Xem GPRC
0135/ CVHHMT93709919V3383JANESIA ASPHALT IV22/05/2016 06:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
44/16/GP  VIET THUAN 2621/05/2016 22:00CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
230/kd/16/cvhhnt-vp89904073WFYLONG PHU 0821/05/2016 21:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20160521.151.GPRC/CVHH.QB 9109366S2SDAKIJ WAVE21/05/2016 20:30KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
075/05/2016/CVHHNT 3WYULONG HAI 26821/05/2016 19:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
180189553945VRMW5STOLT KILAUEA21/05/2016 18:10GÒ DẦU A3 Xem GPRC
010060/CVHC95630939V7354PU 2009 + PU 331521/05/2016 17:00CẢNG BÌNH TRỊ Xem GPRC
016/05/16/cvhhnt-vp88221053WCADEVELOPMENT21/05/2016 15:30CẢNG TRẠM PHÂN PHỐI XI MĂNG NINH THUỶ Xem GPRC
246/2016/CVHHAG95854553WBS9HAM RONG 0821/05/2016 15:29MỸ THỚI Xem GPRC
245/2016/CVHHAG 3WHXTRUONG AN 3521/05/2016 15:28MỸ THỚI Xem GPRC
180168922292A8LC3GASCHEM DOLLART21/05/2016 15:16PHƯỚC THÁI Xem GPRC
074/5/16/CVHHNT95717893WZCNHAT TAN 1521/05/2016 14:37CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
177/TP/CVHHÐT SG - 3977SHIPMARIN 2521/05/2016 13:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
229/kd/16/cvhhnt-vp7608095X V L RLONG PHU 0421/05/2016 12:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
015/05/16/CVHHNT-VP 3WBC9XUAN THANG 8821/05/2016 11:25CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
244/2016/CVHHAG92911579WFG3MARUGAWA21/05/2016 11:02MỸ THỚI Xem GPRC
243/2016/CVHHAG XVYTNAM MIEN TRUNG 3621/05/2016 10:45MỸ THỚI Xem GPRC
129.16.NÐ/ÐDCVHHCT96582263WYK9BICH THANH 2821/05/2016 10:30TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUY6EN HAI Xem GPRC
037/05/16/CVHHNT-BN HONG BANG 68HONG BANG 6821/05/2016 10:00CẢNG BA NGÒI Xem GPRC
76  PP20024KP21/05/2016 10:00KHU CHUYỂN TẢI HÀ TIÊN KIÊN GIANG Xem GPRC
1630299512006XVTUQUANG ANH 5421/05/2016 09:00BẾN CẢNG TRƯỜNG THÀNH Xem GPRC
073/5/16/CVHHNT XVRKHOA PHUONG 0121/05/2016 08:50CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
072/5/16/CVHHNT9544803XVTTTRUONG GIANG 8821/05/2016 08:49CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
178/TP/CVHHÐT SG - 3978SHIPMARIN 2621/05/2016 08:49KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
036/05/16/CVHHNT-BN XVQH9PACIFIC OCEAN 0121/05/2016 08:03CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
1618250/QNH95728503WESHAI NAM 6821/05/2016 08:00BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
242/2016/CVHHAG 3WTY9HA NGOC 0621/05/2016 07:23MỸ THỚI Xem GPRC
179419544786XVVPTHUAN PHAT 1721/05/2016 06:30GÒ DẦU B2 Xem GPRC
096/HK/16/CVHHNT-VP XVYHHAI MINH 2621/05/2016 05:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
228/KD/16/CVHHNT-VP92630453WMT9NHA BE 0620/05/2016 22:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
20160520.150.GPRC/CVHH.QB  XVRL9THANH THANH DAT 99920/05/2016 20:33CẢNG BIỂN HÒN LA Xem GPRC
227/KD/16/CVHHNT-VP89108233WUV9DUONG DONG PETRO 0120/05/2016 19:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
226/KD/16/CVHHNT-VP9401025VRDI5ZHONGJI NO.220/05/2016 18:00CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC
070/05/16/CVHHNT XVXXMINH PHAT 6820/05/2016 15:30CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
20160520.149.GPRC/CVHH.QB 91914363WTQ9TAN BINH 5920/05/2016 15:10KHU CHUYỂN TẢI CỬA GIANH Xem GPRC
0134/CVHHMT  AQUA MEKONG20/05/2016 15:00CẢNG MỸ THO Xem GPRC
069/05/16/CVHHNT8874196D9GVHANNARA20/05/2016 15:00CẢNG NHA TRANG Xem GPRC
127.16.NÐ/ÐDCVHHCT91683503WZIVINASHIP SEA20/05/2016 15:00TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HAI Xem GPRC
1794095607423WGM9HAI PHUONG 10720/05/2016 14:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
0133/CVHHMT-LA XVQRTHANH CONG 09 - ALCI20/05/2016 13:00CẢNG XI MĂNG FU-I Xem GPRC
014/05/16/CVHHNT-VP 3WUMLONG SON 3320/05/2016 11:30CẢNG NHÀ MÁY TÀU BIỂN HYUNDAI VINASHIN Xem GPRC
176/TP/CVHHÐT SG - 4139VIET THAI 520/05/2016 11:30KHU VỰC BIÊN GIỚI VĨNH XƯƠNG - THƯỜNG PHƯỚC Xem GPRC
1630289611084X V L CHAI HA 1820/05/2016 09:45BẾN CẢNG TAM HIỆP Xem GPRC
241/2016/CVHHAG93910983WODHAI HA 2820/05/2016 09:23MỸ THỚI Xem GPRC
035/05/16/CVHHNT-BN 3WCH9GIA BAO 3620/05/2016 09:21CẢNG NHÀ MÁY XI MĂNG CAM RANH Xem GPRC
1793994762143WPZ9MINH NGUYET 8820/05/2016 09:00GÒ DẦU B1 Xem GPRC
20160520.350.GPRC/CVHH.QN 96594143WEI9HOANG HA STAR20/05/2016 08:51BẾN CẢNG CÁI LÂN Xem GPRC
20160520.148.GPRC/CVHH.QB 9588548XVIDXUAN THANH 1820/05/2016 08:47THẮNG LỢI Xem GPRC
0003252/GPRC-CVHHHT 3WHWTHANH PHAT 18ALCI20/05/2016 08:40CẢNG XUÂN HẢI Xem GPRC
043/16/GP SG-5648TAN PHONG 0620/05/2016 08:30CẢNG HÒN KHÓI Xem GPRC
524/CVHHÐT-NРÐT-20518DFC 0420/05/2016 07:00CẢNG KHO XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP Xem GPRC
17938 3WUQMAI DUONG 12619/05/2016 19:00GÒ DẦU A3 Xem GPRC
034/05/16/CVHHNT-BN89108233WUV9DUONG DONG PETRO 0119/05/2016 18:54CẢNG XĂNG DẦU K 720 Xem GPRC
240/2016/CVHHAG8207938XUBJ9DAHA 219/05/2016 18:36MỸ THỚI Xem GPRC
225/KD/16/CVHHNT-VP 3 W D F 9LONG PHU 1819/05/2016 18:30CẢNG KHO XĂNG DẦU NGOẠI QUAN VÂN PHONG Xem GPRC