Cục Hàng Hải Việt Nam

Địa chỉ:
Số 8 Phạm Hùng , Cầu Giấy , Hà Nội
Điện thoại:
84.4.37683065 , Fax : 84.4.37683058
Email:

Liên hệ về đăng ký tàu biền thuyền viên:

Phòng đăng ký tàu biển thuyền viên
Người nhận:
Trưởng phòng Nguyễn Văn Tố
Email:
tonv@vinamarine.gov.vn
CC:
tiendd@vinamarine.gov.vn
Tel:
84.4.37683192
Fax:
84.4.37683058

Liên hệ về công bố cảng:

Phòng Công trình hàng hải
Người nhận:
Trưởng phòng Nguyễn Anh Tuấn
Email:
tuanna@vinamarine.gov.vn
CC:
thaidh@vinamarine.gov.vn
Tel:
84.4.37683196
Fax:
84.4-37683058